Metodiskie materiāli

Meistarklases 2024. gadā:

Skaidrīte Ūzuliņa – “Uztveres veidi un mācību procesa diferenciācija” (PDF), (JEPVĢ konferencē 2024.03.12.)
Irēna Barone – “Lasītprasme mācīšanās procesā: teorija un prakse” (PDF), (JEPVĢ konferencē 2024.03.12.)
Juris Erts – “Mākslīgais intelekts mācību procesā” (PDF), (JEPVĢ konferencē 2024.03.12.)
Anita Lazdāne – “Pieturu metode” (PDF)Stationenlernen Berufe (darba lapas PDF)  (JEPVĢ konferencē 2024.03.12.)
Ineta Ivanova – “Pakāpeniska izpratnes veidošana par kvadrātnevienādību risināšanu” (PDF), (JEPVĢ konferencē 2024.03.12.)
Ināra Krusta – “Mācību metodes vēstures stundās” (PDF), (JEPVĢ konferencē 2024.03.12.)
Natālija Pīzele –  mācību stunda skolēniem par barikādēm (PDF), darba lapas (PDF), (JEPVĢ konferencē 2024.03.12.),
Ruta Vjakse – “Flāmu glezniecība” (PDF), (JEPVĢ konferencē 2024.03.12.)

Meistarklases 2023. gadā:

Anita Lazdāne – “Summatīvās vērtēšanas darbi svešvalodās un to piemēri vācu valodā” prezentācija (PDF), Snieguma līmeņu apraksts (PDF)  

Aina Leikuce – Meistarklase sportā (PDF)

Ineta Ivanova – “Zināšanas un radošums mācoties stereometriju” (PDF) 

Meistarklases 2022. gadā:

Sintija Ančeva – “Digitālā rīka “Kahoot” izmantošana mācību stundās” (PDF) 

Ināra KrustaMācību metodes teksta analīzes prasmju attīstīšanai: Sokrāta seminārs (PDF)Kas ir cilvēktiesības (PDF), 10 gadi ar cilvēktiesībām (PDF), Sokrāta semināra vērotāja darba lapa (PDF), Sokrāta semināra dalībnieka pašvērtējums (PDF).

Ineta IvanovaMeklējumi – kā mācīt statistiku (PDF)

Ingūna Patmalniece – Darba metodes literatūras stundās 7.klasē, apgūstot tēmas Tradīcijas un Vēsture (PDF), darba lapas (PDF), kontroldarbs (PDF), nobeiguma darbs (PDF),gadskārtas (PNG), gadskārtas2 (PNG).

Ruta Vjakse – Kur meklēt iedvesmu vizuālās mākslas stundās? (PDF), Sadarbība kā izziņas avots (PDF).

 


Anita Lazdāne, Ruta Vjakse – Gētes institūta organizētā projekta “CLIL Latvijā” ietvaros sagatavotā atklātā stunda Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā “Moderne Kunst” –
prezentācija (PDF), 1. darba lapa (PDF), 2. darba lapa (PDF), 3. darba lapa (PDF).

Ināra Krusta – atklātā stunda “Kāpēc Latvijai ir svarīgi būt Eiropas Savienībā” – stundas plans (PDF), prezentacija (PDF).

Ineta Ivanova – meistarklase “Matemātikas stunda 12.klasē. Tēma – Logaritmu īpašības.” – prezentacija (PDF).

Natālija Pīzele, Ināra Krusta – starpdisciplinārā stunda – seminārs “No idejas līdz valstij” Latvijas vēsturē un politikā un tiesībās 11. klasei (PDF).

Natālija Pīzele, klases stunda 12. klasei par tēmu “Pašizaugsme” (PDF).

Ingūna Patmalniece, latviešu valoda 7. klasei – “Divdabis” (PDF).

Silvija Kivko, latviešu valoda 9. klasei – “Frazeoloģismi” (PDF), “Darba lapa” (DOCX).

Natālija Pīzele, klases stunda 12. klasei par tēmu – “Kā gūt panākumus? Veiksmīga karjera.” (PDF).