Par skolu

1996. gada 26. martā Ministru kabinets Preiļu 1. vidusskolai piešķir Valsts ģimnāzijas statusu. Preiļu Valsts ģimnāzija oficiāli darbu uzsāk 1996. gada 2. septembrī.
No 1996. gada līdz 2003. gada 25. jūnijam skolas direktors ir Jānis Eglītis. Sakarā ar Jāņa Eglīša ievēlēšanu par Preiļu novada domes priekšsēdētāju saskaņā ar 2003. gada 25. jūnija novada domes sēdes lēmumu par Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietas izpildītāju no 2003. gada 1. jūlija strādāja Ligita Pauniņa. 2016. gada 6. oktobrī skolai mainīts nosaukums uz Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
No 2005. gada 11. maija (IZM saskaņojums) un 2005. gada 17. maija (Preiļu novada domes lēmums) līdz 2023. gada 31. jūlijam Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore bija Ligita Pauniņa.

No 2023. gada 1. augusta Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore ir Skaidrīte Ūzuliņa

2020. gada rudenī JEPVĢ tika akreditēta līdz 2026. gada 1. decembrim.

Izglītības programmas akreditētas līdz 2026. gada 1. decembrim.

2023./2024. m.g. ģimnāzijā mācās 161 audzēknis un strādā 26 skolotāji.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES MISIJA:
“…bet, kas dzer no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei.” /Jāņa ev.4.1 21/

 

JĀŅA EGLĪŠA PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJAS VĒRTĪBAS:
ATBILDĪBA, CENTĪBA, SOLIDARITĀTE

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VĪZIJA:
Mūsu lepnums ir mūsu skolēni.

Mūsu spēks ir mūsu skolotāji.


Preiļu Valsts ģimnāzija gadalaikos

 

rudens

Atceries dzidros rudens rītus, kad jau salna apzieda pļavas ar sniegu. Debesis tad austrumos bij dzeltenas kā vasks, un rietumos kvēloja plata varavīksne. Rubeņiem sajuka visi jēdzieni par gada laikiem, un tie sāka rubināt kā pavasarī. /J.Jaunsudrabiņš/

 

gimnazija_ziema

 

Atceries tad Latviju ziemas baltajā mierā. Kupenas tur sniedzās pāri visaugstākajiem žogiem, dažkārt savienodamās ar zemāku ēku jumtiem. Pārsala upes un ezeri tā, ka varēja iet un braukt, kur padomājis, ar vissmagākiem vezumiem. /J.Jaunsudrabiņš/

 

 

 

hdr

 

Atceries tikai! Kur tu citur atradīsi tādu pavasari, kur tik rožainā gaismā kvēlo bērzi, veselas jauno bērzu birzis, kamēr tie vēl pumpuroti, un nekur tie tā nesmaržo, kad saplaukst! /J.Jaunsudrabiņš/

 

 

galvenais_1“… piemini Latvijas vasaru!
Viņa sākās ar liepu ziedēšanu un meža zemeņu sārtumu, un izskanēja ar viršu mēļumu.
Ar bišu dziesmu tā nāca un aizgāja, pati silta un zeltaina, kā medus piesūkusies.”

 

 


Mājaslapas dizaina autors: Eduards Lipiniks (absolvents 3.D), Daniels Freimanis (absolvents 3.V)