Pasākumi

2023. gada janvāris

Datums Laiks Notikums Vieta
04.01.10:00 – 14:00Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Latviešu valodas un literatūras apguve 8.un 9.klasē atbilstoši jaunajam standartam". Reģistrēties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Lektore Santa Mežvēvere, Ogres izglītības pārvaldes metodiķe latviešu valodasun literatūras jautājumos, Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Dalībnieki saņems apliecības par PPKPP (A) apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.01.11:00 – 15:00Seminārs ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotājiem "Vērtēšanas darbu veidošana dabaszinātņu mācību priekšmetos".
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās, lektors Skola2030 vecākais eksperts Mg.paed., Mg.biol. Mihails Basmanovs.
Pieteikties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Dalībnieki saņems apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.01.10:00 – 13:00Ķīmijas valsts olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
13.01.Vācu valodas olimpiādes 10.-12.kl. 3.posma(valsts)1.kārta
16.01.10:00 – 15:00Informātikas valsts olimpiādes 8.-10. kl.,11.-12. kl. 2. posms(novada)
16.01.10:40 – 12:10Tikšanās ar RTU, LU, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvjiem
18.01.Preiļu novada skolēnu sporta spēles TELPU FUTBOLĀ vidusskolu grupā
20.01.10:00 – 13:00Fizikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
23.01.10:00 – 13:00Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 10.-12. kl. 2.posms(novada)
24.01.Preiļu novada sporta spēles GALDA TENISĀ 1. posms
25.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
26.01.Preiļu novada skolēnu sporta spēles TELPU FUTBOLĀ 8.-9. klašu grupā
26.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)
27.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)