Skolotāji

 

Vārds Uzvārds Amats Tālrunis e-pasts
Ligita Pauniņa Direktore, matemātikas skolotāja 65321663,
29103598
ligita@pvg.edu.lv
Ineta Ivanova Direktores vietniece mācību darbā, matemātikas skolotāja 65321663 ineta@pvg.edu.lv
Anita Lazdāne Direktores vietniece
metodiskajā darbā, vācu valodas skolotāja
65321663 anita@pvg.edu.lv
Ingūna Patmalniece Direktores vietniece ārpusstundu darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja 65321663 inguna@pvg.edu.lv
Juris Erts Direktores vietnieks informātikas jautājumos, informātikas un programmēšanas skolotājs 65321748,
29419475
juris@pvg.edu.lv
Zenta Juranča Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos, biznesa ekonomisko pamatu, ekonomikas skolotāja 65321663 zenta@pvg.edu.lv
Sintija Ančeva Sociālo zinību skolotāja sintija.anceva@je.pvg.edu.lv
Ilze Broka Deju skolotāja
Ļubova Lavrenova Krievu valodas skolotāja
Vija Caune Ģeogrāfijas skolotāja vijac@pvg.edu.lv
Ilze Čamane Izglītības psihologs ilzec@pvg.edu.lv
Antra Gertmane Angļu valodas skolotāja antra@pvg.edu.lv
Elita Grigale Bioloģijas skolotāja elita@pvg.edu.lv
Kārlis Pīgožnis Robotikas skolotājs
Silvija Kivko Latviešu valodas un literatūras skolotāja silvijak@pvg.edu.lv
Iluta Kotāne Fizikas un matemātikas skolotāja iluta@pvg.edu.lv
Ināra Krusta Vēstures skolotāja inara@pvg.edu.lv
Aina Leikuce Sporta skolotāja aina@pvg.edu.lv
Mārīte Lisova Fizikas skolotāja marite@pvg.edu.lv
Silvija Livmane Internāta skolotāja silva@pvg.edu.lv
Katrīna Madžule Matemātikas skolotāja kate@pvg.edu.lv
Sanita Vaivode Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Valentīna Pastare Ķīmijas skolotāja valentina@pvg.edu.lv
Natālija Pīzele Bibliotekāre nata@pvg.edu.lv
Ruta Vjakse Vizuālās mākslas skolotāja
Didzis Vanags Mūzikas skolotājs
Anna Verza Angļu valodas skolotāja annav@pvg.edu.lv
Karīna Vetoškina Datorikas skolotāja karina@pvg.edu.lv