Kontaktinformācija

JĀŅA EGLĪŠA PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, LV-5301
Reģ. nr.: 4219900382
Tālr.: 653 21663
Mob.t.: 27837790
E-pasts: preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
Mājaslapa:http://www.pvg.edu.lv

 

Rekvizīti rēķiniem:

Pakalpojumu un preču saņēmējs:
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
Kooperatīvā 6, Preiļi, Preiļu novads, LV5301

Maksātājs:
Preiļu novada Izglītības pārvalde
Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV-5301
Reģ.nr. 40900025196
AS SEB
Konts: LV90UNLA0055002871813