Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas organizētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi 2022. gadā.

Nosaukums Laiks Mērķauditorija
“Google Classroom izmantošana mācību procesā (Gsuite for Education vidē)”

(A programma, 12 stundas)

2022.gada augusts, septembris, oktobris Vispārējās vidējās un pamatizglītības pedagogi (t.sk. valsts ģimnāziju pedagogi)
Valoddarbības prasmes valsts pārbaudes darbos un to  attīstība mācību procesā

 (A programma, 6 stundas)

2022.gada novembris, decembris Vispārējās vidējās un pamatizglītības pedagogi
Vērtēšanas darbu veidošana dabaszinātņu mācību priekšmetos (A programma, 6 stundas) 2022. gada decembris Vispārējās vidējās un pamatizglītības pedagogi
 Latviešu valodas un literatūras apguve 8. un 9.klasē atbilstoši jaunajam izglītības standartam

 (A programma, 6 stundas)

2022.gada decembris Vispārējās vidējās un pamatizglītības pedagogi

 

 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas organizētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi 2021. gadā.

Nosaukums Laiks Mērķauditorija
Jaunais matemātikas mācību saturā, tā īstenošana (A programma, 3 stundas) 2021.gada maijs Vispārējās vidējās un pamatizglītības matemātikas jomas pedagogi
Jaunais saturs statistikā un varbūtību teorijā, tā īstenošana. 

Matemātiskā modelēšana.

 (A programma, 4 stundas)

2021.gada maijs Vispārējās vidējās un pamatizglītības matemātikas jomas pedagogi
Pedagogu digitālās  lietpratības  pilnveide  mācīšanās  vadības  risinājumu  un

integrēto    mākoņpakalpojumu   izmantošanā. (A programma, 12 stundas)

2021. gada oktobris, novembris Vispārējās vidējās un pamatizglītības pedagogi (t.sk. valsts ģimnāziju pedagogi)

 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas organizētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi 2020. gadā.

Nosaukums Laiks Mērķauditorija
Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai (A programma, 8 stundas) 2020.gada septembris Vispārējās vidējās un pamatizglītības pedagogi
Pašvadītas mācīšanās pieeja (A programma, 4 stundas) 2020.gada oktobris Vispārējās vidējās un pamatizglītības pedagogi
Mācību satura plānošana un īstenošana dabaszinātņu mācību priekšmetos  (A programma, 6 stundas) 2020.gada novembris Vispārējās vidējās un pamatizglītības dabaszinātņu jomas pedagogi
Komplekss sasniedzamais rezultāts un vērtēšanas plānošana skolēna mācīšanās atbalstam. (A programma, 4 stundas) 2020. gada decembris Vispārējās vidējās un pamatizglītības svešvalodu jomas pedagogi