Jomu koordinatori

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogi – jomu koordinatori

Jomas nosaukums Jomas koordinatore
Angļu valoda (valodu joma) Anna Verza
Vācu valoda (valodu joma) Anita Lazdāne
Matemātika (matemātikas joma) Ineta Ivanova
Ķīmija (dabaszinātņu joma) Valentīna Pastare
Fizika (dabaszinātņu joma) Mārīte Lisova
Ģeogrāfija (dabaszinātņu joma) Vija Caune