Uzņemšanas noteikumi

JEPVĢ skolēnu viedokļi par to “Kāpēc izvēlēties mācībām Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju?”

Uzņemšanas noteikumi Jāņa  Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) 7. klasē 2024./2025. mācību gadā

Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) izglītības programmā 7. klasē konkursa kārtībā pēc vidējās gada atzīmes 6. klases liecībā uzņem izglītojamos, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir novērtēti ar 4 ballēm un augstāk.

Iesniedzamie dokumenti:

1.Direktoram adresēts vecāku iesniegums (iesnieguma forma elektroniskai aizpildei, DOCX)):
– var aizpildīt un atsūtīt parakstītu ar e-parakstu uz e-pasta adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv,
– var aizpildīt, izdrukāt, parakstīt, noskenēt PDF vai JPG formātā un atsūtīt uz e-pasta adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv,
– var aizpildīt, izdrukāt,  parakstīt un iesniegt klātienē skolas kancelejā.
Iesnieguma veidlapu manuālai aizpildīšanai var saņemt un aizpildīt klātienē skolas kancelejā.
2.Liecība (noskenēt PDF vai JPG formātā un atsūtīt elektroniski uz e-pasta adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv vai iesniegt klātienē).
3.Medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u, iesniegt līdz 23. augustam)
4.Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm, iesniegt līdz 23. augustam).

Dokumentus pieņems:
Elektroniski un skolas kancelejā (900– 1400) no 1. līdz 28. jūnijam.

Tālr. 65321663, 27837790 (kanceleja), 28672957 (direktore)

Informācija par uzņemšanas rezultātiem tiks izsūtīta individuāli uz e-pastu līdz 30. jūnijam.

Papilduzņemšana:
Elektroniski un skolas kancelejā (900– 1400) no 12. līdz 23. augustam.
Tālr. 65321663, 27837790 (kanceleja)

Pamatizglītības izglītības programmas stundu plāns 

 


Uzņemšanas noteikumi JEPVĢ 10. klasē 2024./2025. mācību gadā

1. Ģimnāzijas 10. klasē uzņem konkursa kārtībā pēc vidējā vērtējuma centralizētajos eksāmenos skolēnus, kuriem Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā atzīmes nav zemākas par 4 ballēm.

2. Iesniedzamie dokumenti:

1.Direktoram adresēts iesniegums ar pielikumu (iesnieguma forma elektroniskai aizpildei, DOCX), iesnieguma pielikums Vispārīgā un humanitārā programmai (DOCX), iesnieguma pielikums Matemātikas, dabaszinību un IT programmai (DOCX)):
– var aizpildīt un atsūtīt parakstītu ar e-parakstu uz adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv,
– var aizpildīt, izdrukāt, parakstīt, noskenēt PDF vai JPG formātā un atsūtīt uz e-pasta adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv,
– var aizpildīt, izdrukāt,  parakstīt un iesniegt klātienē skolas kancelejā.
Iesnieguma veidlapu manuālai aizpildīšanai var saņemt un aizpildīt klātienē skolas kancelejā.
2.Apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un centralizēto eksāmenu sertifikāti (ja iesniedz elektroniski, tad jāsūta uz e-pasta adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv ieskenētu PDF vai JPG formātā).
3.Medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u, iesniegt līdz 23. augustam)
4.Foto kartiņas (2 gab. 3×4 cm, iesniegt līdz 23. augustam)

Dokumentus pieņems:
Elektroniski un skolas kancelejā (900– 1400) no 21. līdz 28. jūnijam.
Tālr. 65321663, 27837790 (kanceleja), 28672957 (direktore)
Informācija par uzņemšanas rezultātiem tiks izsūtīta individuāli uz e-pastu līdz 10. jūlijam.

Papilduzņemšana:
Elektroniski un skolas kancelejā (900– 1400) no 12. līdz 23. augustam.
Tālr. 65321663, 27837790 (kanceleja)

Vispārējās vidējās izglītības programmu stundu plāni (PDF)