Izglītības programmas

JĀŅA EGLĪŠA PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA PIEDĀVĀ

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 23013111) – stundu plāns.

Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programmu (no 2020. gada) (kods 23011111)  – stundu plāns (PDF).

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011) – stundu plāns.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011) – stundu plāns.

Vispārējās vidējās izglītības programmu (no 2020. gada) (kods 31016011) – stundu plāns (PDF).