Skolas Panākumi

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos