Stundas

Mācību stundu norises laiki  2022./2023.m.g.

0.stunda – 8.10 – 8.50
1.stunda – 9.00 – 9.40
2.stunda – 9.50 – 10.30
3.stunda – 10.40 – 11.20

4.stunda – 11.30 – 12.10 (11., 12. klasei)
Pusdienas 7., 8. klasei 11.20 – 11.45;
Pusdienas 9., 10. klasei 11.40 – 12.00;

4.stunda – 12.00 – 12.40 (7., 8., 9., 10. klasei)
Pusdienas 11. klasei 12.10 – 12.35;
Pusdienas 12. klasei 12.30 – 12.50;

5.stunda – 12.50 – 13.30
6.stunda – 13.40 – 14.20
7.stunda – 14.30 – 15.10
8.stunda – 15.15 – 15.55
9.stunda – 16.00 – 16.40

p.s. stundu saraksta izmaiņas skatīt e-klasē