Stundas

 

Mācību stundu norises laiki  2021./2022.m.g.

0. stunda – 8.10 – 8.50
1. stunda – 9.00 – 9.40
2. stunda – 9.50 – 10.30
3. stunda – 10.40 – 11.20
4. stunda – 11.30 – 12.10 (10., 11. klasei) 

Pusdienas 7., 8., 9., 12. klasei 11.20 – 12.00
4. stunda – 12.00 – 12.40 (7., 8., 9., 12. klasei)
Pusdienas 10., 11. klasei 12.10 – 12.50

5. stunda – 12.50 – 13.30
6. stunda – 13.40 – 14.20
7. stunda – 14.30 – 15.10
8. stunda – 15.15 – 15.55
9. stunda – 16.00 – 16.40

p.s. stundu saraksta izmaiņas skatīt e-klasē