Skolas projekti

33. Evaluation rhymes with innovation: a challenge to meet with a European outlook (koordinatore – Anna Verza)

32. Erasmus akreditācija un KA1 (koordinatore – Anna Verza)

31. Erasmus+ sadarbības partnerību projekts skolu izglītībā (KA220 SCH) “Digitālais interkulturālisms” (DIGI – CUL)

30. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

29. eTwinning projekti: | Painting Europe | The same but different | Innovation in Vocational Education Future Starts |

28. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “WATER” (”ŪDENS”)

27. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Education and Traditions in Europe“ (”Izglītība un tradīcijas Eiropā”)

26. Erasmus+` stratēģiskās starpskolu partnerības projekts `Digital Update on the Arts and Creativity in Education` (`The ARTICS`, `Mākslu un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā`)

25. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola

24. Izglītības projekts `Samsung Skola nākotnei` (2015.-2016.)

23. “Erasmus+“ starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Home Alone” (“Viens pats mājās”) (koordinatore – Anna Verza) Projekta īstenošanas laiks no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam.

22. Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts `The Four Elements of Nature and Their Effect on Our Lives` (The 4ENs) (koordinatore – Anna Verza) (projekta īstenošanas laiks no 2013. gada 1.augusta līdz 2015. gada 31.jūlijam)

21. Vasaras nometne Slovākijā. (koordinatore – Anna Verza)

20. Euroscola 2011., 2013., 2016., 2019., 2022. – Eiropas Parlamentā Strasbūrā – (koordinatore – Anna Verza)

19. Skolēnu apmaiņas projekts ar Merlet koledžu (Nīderlandē) – (projekta koordinatore – Anna Verza) (2010. gada oktobris – )

18. Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts „Mūsu senču reģionālais kultūrvēsturiskais mantojums” (Our Forefathers’ Regional Cultural and Historical Heritage) (projekta koordinatore – Anna Verza) (2010. gada 1. augusts – 2012. gada 31.jūlijs)

17. Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts “Eiropas jauniešu forums”(European Youth Forum) (projekta vadītāja Anna Verza) (2008. – 2010. gads)

16. Projekts `Latvijai 90. Andrejs Eglītis`. 2008.02.04. PVĢ viesojās romāna `Vidusskola` autors Māris Druva.

15. Starptautiskais projekts “Eiropas ielas” (2005. gada 4. – 17. aprīlī Budapeštā tikās jaunieši no Latvijas (arī no PVĢ), Turcijas un Ungārijas, lai kopā diskutētu par dažādām tēmām, meklētu atbildes, kultūru un tradīciju ietvaros paplašinātu savu redzesloku).

14. “Global Teenager Project” (Starptautisks projekts, kura ietvaros skolēni no visas pasaules, izmantojot internetu, iepazīstina ar savu valsti. Mūsu ģimnāzisti projektā piedalījās no 2001. līdz 2003. gadam, saņēma gada grāmatu ar visu valstu un visu tēmu vēstulēm, kā arī piedalījās dalībnieku salidojumā Krāslavas ģimnāzijā)

13. Piedalīšanās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma” akceptestēšanā (2008. gada martā)

12. Nacionālās programmas projekts Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” (PVĢ piedalās kā 1 no 12 pilotskolām)

11. Piedalīšanās ERAF Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūras attīstība un pilnveidošana” projekta „Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija”Mācību procesa sadarbības vietnes” (MPSV) pilotprojektā,www.izm.gov.lv

10. Nacionālās programmas projekta „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” Preiļu novada domes apakš projekts „IT infrastruktūras un cilvēkresursu prasmju pilnveidošana Preiļu novada un rajona attīstībai”. Realizējot projektu tika labiekārtots un modernizēts IT centrs, t.sk. iegādāti serveri, datori, un biroja tehnika, izveidota IT laboratorija. Projekta realizācijas rezultātā IT centrs var piedāvāt plašas iespējas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā. (no 2005.11.24.)

9. Latvijas – Dānijas skolotāju apmaiņas projekts, sadarbības partneris – Vordingborgas skolotāju institūts

8. Metodiskās un pedagoģiskās informācijas centra “Grifs” izveide sadarbībā ar Sorosa Fondu Latvija

7. Reģionālā datorcentra izveide LIISprojekta ietvaros

6. Bērnu vides skolas projekts sadarbībā ar Lielbritāniju “Skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai”

5. Latvijas – Norvēģijas Saules pētīšanas projekts “Solis”, sadarbības skola Norvēģijā –Rissa Upper Secondary School

4. Latvijas – Somijas Saules pētīšanas projekts “Solis”, sadarbības skola Somijā Laukaa Senior Secondary School

3. Ziemeļvalstu – Baltijas projekts “Interneta izmantošana vēstures un ģeogrāfijas stundās”

2. Norvēģijas – Latvijas projekts RILANO

1. Latvijas – Somijas projekts LASUEURO. Laukaa vidusskolas (Somija) mājas lapa