Innovation in Vocational Education Future Starts

   

Innovation in Vocational Education Future Starts
(Inovācija profesionālajā izglītībā)

Reģistrācijas sertifikāts (PDF)

Apraksts

Projekta aktivitātēs piedalās vairākas Eiropas Savienības valstu skolas: pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes.

Mērķi

 1. Apgūt problēmrisināšanas prasmes.
 2. Uzlabot un pilnveidot kritiskās domāšanas prasmes.
 3. Uzlabot komandas darba un sadarbības iemaņas un prasmes.
 4. Veicināt digitālās prasmes un iemaņas.
 5. Uzlabot skolēnu zināšanas un veicināt izpratni par profesijām, kas saistītas ar mūsdienu tehnoloģijām.
 6. Skolēnu karjeras izvēles veicināšana.

Darba procesa apraksts

Aktivitātes tiks plānotas gan katrai skolai atsevišķi, gan arī kā darbs skolu grupās. Projekta dalībniekiem būs iespēja ne tikai vairāk uzzināt par dažādām profesijām un to specifiku, bet arī palīdzēt izprast un apzināties arī savas personīgās kompetences, to saderību ar viņu pašu interesēm, vēlmēm un iespējām.

Uzdevumi

 1. Informācijas atlase par profesijām, kas saistītas ar IT.
 2. Aptauja par profesionālo orientāciju.
 3. Digitālās vārdnīcas izveide partnervalstu valodās.
 4. Vajadzību analīzes anketa. (Needs Analysis)
 5. Projekta plakātu/ logotipa konkursi skolās.
 6. Projekta logotipa izvēles aptaujas skolās.
 7. Iepazīstināšana ar sevi, savām interesēm, vaļaspriekiem un savu skolu.
 8. Prezentācija par savu sapņu profesiju.
 9. Viedokļa esejas par savu sapņu darbu, tā plusiem un mīnusiem.
 10. Plakāti/ animācijas par savu sapņu profesiju.

 

Sasniedzamie rezultāti

 • Prasme apzināties, izprast un izteikt savas jūtas
 • Prasme iemācīties cienīt citu jūtas un sapņus
 • Savu vērtību apzināšanās un nākotnes plāni
 • Zināšanas par IT saistītām profesijām
 • Izpratne par profesijas izvēles kritērijiem
 • Konkrētai profesijai nepieciešamo personības īpašību izpratne
 • Profesiju apguve, izglītības procesi un karjeras soļi
 • Piemērotākās profesionālās jomas noteikšana
 • Nākotnes plāni un to īstenošanas nosacījumi.

Projekta sadarbības skolas

 1. Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmit, Turkey
 2. IIS “DE FILIPPIS” “G. PRESTIA” DI VIBO VALENTIA, Vibo Valentia (Vv), Italy
 3. Vilniaus Salininkų gimnazija, Vilnius, Lithuania
 4. Colegiul de servicii in turism Napoca, Cluj – Napoca, Romania
 5. SSŠ “Dr Radivoj Uvalić”, Бачка Паланка / Bačka Palanka, Serbia
 6. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu novads, Latvia

 

Projektu JEPVĢ koordinē angļu valodas skolotāja Anna Verza sadarbībā ar 10B un 11B klašu skolēniem.