2023. gada 28. janvārī notiks 5. Preiļu robotikas čempionāts

Ierašanās uz sacensībām būs atvērta no pulksten 9.00.
9.00 līdz 10.00 notiks dalībnieku reģistrācija.
Sacensību atklāšana pēc plkst.10.00.
Sacensības no 10.30 līdz 18.00.
Precīzāku sacensību plānu varēsim piedāvāt pēc dalībnieku reģistrācijas.

Sacensības tiek rīkotas ar Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta RoboNet LLI-542 atbalstu.

Jāņa Eglīša piemiņas pasākums ģimnāzijā

Jānis Eglītis 2004. gada 26. novembrī
Jānis Eglītis 2004. gada 26. novembrī

‘’Es visu atstāju jums –
savas skumjas un prieku, kas bijis,
savu darbu un domas,

kas šai dzīvē kā raibs dzīpars vijies,’’ – tā var teikt par Jāni Eglīti – brīnišķīgu cilvēku – , kuram 23.janvārī paliktu 62 gadi, ja vien viņa dzīve neaprautos 2013.gada 6.maijā. Cilvēks aiziet, bet viņa darbi paliek. Tāpēc 23.janvārī ģimnāzijas skolēni un pedagogi pulcējās uz piemiņas pasākumu, kas bija veltīts ģimnāzijas dibinātājam. Pasākuma laikā direktore Ligita Pauniņa un direktores vietnieks Juris Erts dalījās atmiņās par Jāni Eglīti. Bija fantastiska iespēja noskatīties video, kā 1996.gadā tika atklāta ģimnāzija un Jānis Eglītis teica savu uzrunu, pāršķirt pirmā ģimnāzijas direktora dzīves lappuses, noklausīties viņa jau kā Ventspils Augstskolas rektora interviju 2011.gadā.

‘’Liktenis steidzīgi Dzīves grāmatu šķir,
ko cilvēki piemin,
tas vēl starp dzīvajiem ir’’.

Šis pasākums vēlreiz atgādināja, cik unikāla cilvēka vārdā ir nosaukta mūsu ģimnāzija, mēs lepojamies ar to un apzināmies, ka godam ir jāpārstāv šīs skolas vārds.

Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

Dalība starptautiskā grāmatzīmju apmaiņas projektā

Lielu interesi raisīja Grāmatzīmju apmaiņas projekts, kurā bija iespēja sadarboties ar citām skolām visā pasaulē un apmainīties ar pašdarinātām grāmatzīmēm, ko izveidojuši skolēni. Grāmatzīmju apmaiņa tiktu veikta pa pastu. Tāpēc oktobrī tika aizpildīta www.biblioteka.lv anketa, lai pieteiktos starptautiskā grāmatzīmju apmaiņas projektā. Starptautiskā skolu bibliotēku mēneša 2022. gada tēma bija “Lasīšana globālam mieram un harmonijai”. Šogad dalībnieki tika aicināti domāt un svinēt saikni starp grāmatām, lasīšanu, skolu bibliotēkām un to, kā kopā var veicināt mieru un harmoniju.
Decembra beigās tika saņemta e-pasta vēstule no … Portugāles, no Pedroso pilsētas Padre António Luís Moreira pamatskolas. Janvārī kopā ar skolēniem vērām vaļā to un skatījāmies portugāļu skolēnu zīmētās grāmatzīmes, un lasījām viņu rakstītās vēstules. Vēstules bija angļu valodā, skaistos un rūpīgos rokrakstos, kur 12 – 14gadīgi skolēni rakstīja par sevi, savu ģimeni, mācībām un vaļasprieku.
Ar prieku un lepnumu arī ģimnāzijas 7. – 10. klašu skolēni zīmēja savas grāmatzīmes, kas vēstīja par viņu vaļaspriekiem, Preiļiem un Latviju. Grāmatzīmes bija patiešām skaistas un unikālas – kā mazi mākslas darbi. Kopā tika uzrakstīta arī vēstule par skolu un Preiļiem, kā arī pievienota atklātne ar Preiļu skaistākajām vietām.
Projekts ļāva izrunāt ar skolēniem visu par grāmatām, lasīšanas prieku vai piespiešanos to darīt. Skolēni izteica vērtīgas atziņas par lasīšanas tēmu un sauca savas mīļākās grāmatas vai tematiku.
Man ļoti patīk lasīt tieši grāmatas, turēt tās rokā, sajust lapu pāršķiršanu, atsākt iepriekšlasīto, nereti pat pārlasot vēlreiz jau izlasītos teikumus. Grāmatzīmes ir nepieciešamas un ir interesants lasīšanas aksesuārs.
Lai grāmatas un lasīšana vairo globālo mieru un harmoniju, taču lai tas tiek arī katra bērna sirsniņā, gūstot prieku par lasīšanu un bagātinoties no tās.

Vizuālās mākslas skolotāja Ruta Vjakse

Karjeras diena ģimnāzijā

16.janvārī JEPVĢ, Preiļu 2., Riebiņu, Aglonas vidusskolas 11. – 12.klašu jauniešiem bija iespēja tikties ar Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas pārstāvjiem. Augstskolu vēstneši iepazīstināja ar studiju iespējām, iestāšanās noteikumiem, dažādajām aktivitātēm, ko piedāvā izglītības iestādes. Savukārt RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāves ne tikai aizraujoši pastāstīja par savu koledžu, bet aicināja tikšanās dalībniekus uz praktiskām aktivitātēm.  Jaunieši guva plašāku informāciju arī par darba tirgus aktualitātēm, kā arī iepazina tuvāk RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra darbību.

Ingūna Patmalniece, pedagogs karjeras konsultants

LU 3. un 4. martā Akadēmiskajā centrā aicina skolēnus uz spilgtu studiju festivālu “LUniverss”

Uzzināt par studiju iespējām Latvijas Universitātē (LU), iepazīt LU Akadēmisko centru, “pielaikot” dažādas studiju aktivitātes, konsultēties ar studentiem, mācībspēkiem un nozares ekspertiem, atpūsties kopā ar grupu “Citi zēni” un kopumā labi un noderīgi pavadīt laiku – to visu skolēniem piedāvās LU studiju festivāls “LUniverss”, kas notiks 3. un 4. martā LU Akadēmiskajā centrā.

Uz festivālu tiek aicināti skolēni, viņu vecāki, skolotāji, kā arī jebkurš interesents, kas vēlas uzzināt vairāk par studiju iespējām lielākajā Latvijas augstskolā. Festivāla norise un dalība visās aktivitātēs ir bez maksas, skolu autobusiem būs iespējams izmantot LU Akadēmiskā centra autostāvvietu.

Vairāk par pasākumu lasīt LU mājaslapā https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/75897/

 

“IEKĀP DEPUTĀTA KURPĒS” – Simulācijas spēle

Piektdien, 13. janvārī, JEPVĢ  vēstnieku komandai un 10.A klases audzēkņiem bija iespēja piedalītie, kopā ar citu Latvijas skolu jauniešiem, simulācijas spēlē “Iekāp deputāta kurpēs”, ko organizēja Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola. Šī pasākuma mērķis bija izprast un piedzīvot dažādu politisko viedokļu saskaņošanas procesu Eiropas Parlamenta politisko grupu starpā, definējot kopīgos Eiropas attīstības mērķus! Sākumā mēs kopā ar visiem spēles dalībniekiem uzklausījām vadītājus Jolantu Bogustovu un Žanetu Ozoliņu,  viņas mūs iepazīstināja ar spēles noteikumiem un tās norisi. Tad mūs sadalīja četrās grupās: S&D – Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa, Greens/EFA – Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa, Renew Europa group, EPP – Eiropas Tautas partijas (kristīgie demokrāti) grupa. Mēs bijām Renew Europa grupā un mūsu uzdevums bija izveidot jaunas 4 prioritātes Eiropas Savienības attīstībai. Pēc šī uzdevuma veikšanas mēs tikāmies vēlreiz, lai apspriestu visu grupu prioritātes. Atgriežoties savā grupā mēs apspriedām citu grupu prioritātes. Tad mūsu uzdevums bija izvēlēties divas atbilstošākās citu grupu prioritātes. Pēc tam mēs atkal apvienojāmies kopā un  prezentējām savas prioritātes.  Beigās mēs no visām prioritātēm izvēlējāmies divas – vissvarīgākās.

Tikšanās “Iekāp deputātu kurpēs” mums deva iespēju izzināt citu spēles dalībnieku domas un viedokļus, kas tika pausti tikšanās laikā. Iepriecināja aktīva grupas sadarbība un diskutēšana. Runājām, paudām savas domas par Eiropas nākotnes vērtībām un prioritātēm. Patīkami, ka mana skola dod tādu iespēju!

Paldies par iespēju izzināt kāds ir Eiropas Parlamenta politiskais spektrs un kas mūs sagaida Eiropas vēlēšanās 2024. gadā.

Sagatavoja: Valērija Zagrebajeva un Marta Vainiņa 10.A, Katrīna Haritonova 9.D