7.A klases audzēkņi piedalījās pasākumā “Gostūs pi kaimiņa” Raiņa muzejā Jasmuižā

21. septembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 7.A klases audzēkņi piedalījās ļoti jaukā pasākumā “Gostūs pi kaimiņa” Raiņa muzejā Jasmuižā. Kopā ar folkroras kopu “Jumaleņa” dziedājām un dejojām, vērojām tērpu kolekciju “Babas lupatnīks”, izmēģinājām aust lielajās stellēs, varējām izgatavot lupatu lelli, baudījām arī garšīgus našķus. Paldies muzeja darbiniekiem  un Anitai Punculei par šo lielisko iespēju.

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja Elita Grigale

Ģimnāzijas sportistu starti Saldū Latvijas skolēnu 77. spartakiādē vieglatlētikā

20. septembrī Saldū, Sporta kompleksa stadionā norisinājās LATVIJAS SKOLĒNU 77. SPARTAKIĀDE VIEGLATLĒTIKĀ “PAMATSKOLU KAUSS 2023” UN “VIDUSSKOLU KAUSS 2023”. Ģimnāzija bija pārstāvēta ar 2 komandām: pamatskolas zēni un vidusskolas meitenes.
Desmit komandu konkurencē pamatskolu grupā, ģimnāzijas puiši izcīnīja godpilno 3. vietu. Komandā startēja MELDRIS GRĪNBERGS, ROBERTS GŽIBOVSKIS, NAURIS SKUTELIS, MĀRTIŅŠ MATISĀNS, RALFS NAGLINSKIS UN NAURIS OPOLAIS. Visi no 8.A klases un visi trenējas pie Jāņa Brakovska sporta skolā. Apsveicam puišus un viņu treneri!
Individuāli Mārtiņš izcīnīja 2. vietu 100m, Robertam otrā vieta lodes grūšanā un Meldris otrais 400 metros.
Savukārt meitenes savā grupā astoņu komandu konkurencē ierindojās 5. vietā.
Lai arī laika apstākļi nebija tie labākie, ģimnāzisti cīnījās un krāja punkus savai komandai.
Apsveicam visus par dalību un panākumiem sacensībās!

Aina Leikuce, sporta un veselības skolotāja

JEPVĢ skolēni piedalās tiešraidē par stāvokli Eiropas Savienībā

13. septembrī plkst. 10.00 tiešraidē debates par stāvokli Eiropas Savienībā. JEPVĢ 12.klases skolēni vēstures stundā pieslēdzās tiešraidei, kurā  Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena uzrunāja Eiropas Parlamenta deputātus un tiešsaistē esošos, akcentējot ES prioritātes nākamajam gadam, kad notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024. gada 8. jūnijā.

Lai diskusijas skolēniem būtu interesantāka,  ES māja piedāvāja izveidoto krustvārdu mīklas minēšanu sli.do vārdu mākoņu veidošanu, kurā bija atslēgas vārdi par Eiropas Savienības prioritātēm un aktualitātēm. Ieteicam arī jums atrisinātt krustvārdu mīklu:

https://puzzel.org/crossword/play?p=-Ne2-yQ-TH-WsdKCgVSl

Galvenās prioritātes, kas tika skatītas bija,  ES rīcība attiecībā uz Krievijas karadarbību Ukrainā, ES bloka paplašināšana  ar Balkānu valstīm un iespējami ātrākas procedūras veikšanu Ukrainas uzņemšanai ES, kā arī cīnīties pret klimata pārmaiņām, risināt pieaugošo dzīves dārdzību un kā droši izmantot mākslīgā intelekta sniegtās iespējas, jaunas ES Parlamenta vēlēšanas, kā arī citi.

Ursula fon der Leiena, Eiropas Komisijas prezidente: “Ir pienācis brīdis parādīt jaunajai paaudzei, ka mēs varam izveidot kontinentu, kurā varat būt tāds, kāds esat, mīlēt to, ko vēlaties, un mērķēt tik augstu, cik vēlaties. Kontinents, kas samierinājies ar dabu un ir vadošais jauno tehnoloģiju jomā. Kontinents, kuru vieno brīvība un miers. Šis ir Eiropas brīdis, lai vēlreiz atbildētu uz vēstures aicinājumu.”

Vēstures skolotāja Ināra Krusta

JEPVĢ audzēkņi piedalās “’Prāta Spēles”’ Vislatvijas erudīcijas čempionātā “Latvijas kauss 2023” Preiļos!

8. septembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi piedalījās Vislatvijas erudīcijas čempionātā “Latvijas kauss 2023”, kas norisinājās Preiļos. Šajā pasākumā varēja piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, izveidojot komandu līdz sešiem dalībniekiem un reģistrējoties pasākuma mājaslapā ’’prātaspēles.lv’’. “Latvijas kauss 2023’’ ir izklaidējošs erudīcijas spēļu turnīrs, kas norisinās dažādās Latvijas vietās visa gada garumā. Projekta mērķis ir erudīcijas spēļu rezultātā veicināt Latvijā dzīvojošo cilvēku pašiniciatīvu, attīstīt spriestspēju un analītisko domāšanu, kā arī noskaidrot erudītāko ‘’Prāta Spēles” Latvijas ceļojošā kausa komandu.

Mūsu skolas audzēkņi atzīst:,,Pasākums bija ļoti vērtīgs mums, jo tajā bija plašs spektrs jautājumu par dažādām tēmām. Bija interesanti pavadīt brīvo laiku kopā un sadarboties ar citiem komandas biedriem. Sapratām to, ka ir svarīgi augt visās jomās, jo daudzi jautājumi izraisīja mulsumu. Uzzinājām savas spējas un noderīgi pavadījām brīvo laiku.’’ Komandu izveidoja JEPVĢ 10.a klases audzēkņi: Miervaldis Hadings Polencs, Kristers Šņepsts, Aigars Teilāns, Dāvis Krūmiņš, Katrīna Šņepste un 10.b klases audzēkne: Amanda Reliņa.

Aira Gribonika – Upeniece, direktores vietniece audzināšanas jomā

JEPVĢ skolas parlamenta pirmā tikšanās

2023. gada 12. septembrī JEPVĢ konferenču zālē notika pirmā tikšanās skolas parlamentam. To vadīja parlamenta atbalsta persona Sintija Ančeva.

Sapulces sākumā Sintija iepazīstināja ar parlamenta darbību, uzdevumiem un mērķiem, lai jaunpienācēji iepazītos ar pienākumiem. Pēc tam sekoja uzdevums klašu pārstāvjiem -iepazīstināt sevi. Katrs dalībnieks uzrakstīja divus jautājumus uz kuriem atbildēja citi . Tika uzrīkots TV šovs “Man patiešām tas rūp !” Katrs iepazīstināja ar sevi, atbildot uz diviem jautājumiem, kurus izvilka no kastītes.

Pēc atraktīvās spēles tika ievēlēts parlamenta prezidents – Amanda Reliņa (10.B)  un divi vietnieki – Laine Līga Elste (12.B) un Sofja Kirillova (12.A) .  Kā arī tika ievēlēti divi sabiedrisko attiecību speciālisti – Annija Maderniece (12.B) un Zane Sirmā (12.A).

Sapulces beigās tika apspriesti turpmākie uzdevumi un darbības plāns.

Lai visiem un mums darbīgs šis mācību gads!

Annija Maderniece (12.B)

Piedāvājam jauniešiem sarunas par nākotni!

Šo nodarbību ietvaros karjeras konsultants palīdz:
✔️skolēnam palīdz izzināt, apzināties spējas, prasmes, intereses, kompetences;
✔️veicina skolēna pašmotivāciju;
✔️paaugstina skolēna pašnovērtējumu;
✔️saņemt atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
✔️uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
✔️padziļina skolēna izpratni par profesijām un karjeras izvēli.

Lai vienotos par Tev ērtu tikšanās laiku, sazinies – t.28291082!

Sintja Ančeva, karjeras konsultante

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija ir saņēmusi dāvinājumu no absolventa Artura Baloža

Arturs Balodis ir 11. izlaiduma (2007. gada) absolvents. Pēc ģimnāzijas beigšanas Arturs Balodis Rīgas Stradiņa universitātes  Medicīnas fakultātē ieguva ārsta grādu. No 2013. gada līdz 2017. gadam sekoja rezidentūra radioloģijas specialitātē LU un doktorantūras studijas RSU.

Arturs ir Rīgas Stradiņa universitātes Radioloģijas katedras docents,  strādā par radiologu P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā un vairākās ārstniecības iestādēs Rīgā, ir arī Latvijas Ārstu biedrības Izglītības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Radiologu asociācijas biedrs un valdes loceklis, Eiropas Radiologu asociācijas biedrs, Latvijas Zinātnes padomes eksperts klīniskajā medicīnā.

Arturs skolai dāvina savu Promocijas darba kopsavilkumu zinātniskā doktora grāda “zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, kurš ir pieejams skolas muzejā.

Promocijas darbu “Agrīnās attēlveidošanas un reperfūzijas terapijas taktikas ietekme uz rentgenoloģisko un klīnisko iznākumu akūtā išēmiskā insulta gadījumā” aizstāvēja 2020. gadā, iegūstot zinātniskā doktora grādu PhD.

Natālija Pīzele, skolas bibliotekāre

Izglītības darbinieku konference  Rīgā “Eiropas Savienība – mūsu ikdienā un mācību stundā”

Šī gada 28. augustā Rīgā notika Latvijas izglītības darbinieku konference “Eiropas Savienība – mūsu ikdienā un mācību stundā”.

Konferencē tika akceptēts, ka 2023. gads ir Eiropas Prasmju gadu, kurā īpaša uzmanība pievērsta zināšanu un prasmju pilnveidei kā skolotājiem, tā skolēniem un 2024. gadā atzīmēsim 20 gadus, kopš Latvija pievienojusies Eiropas Savienībai. Šo notikumu ietekmē konferences atslēgas vārdi bija IZZINOŠI, PRAKTISKI, LĪDZDALĪGI.

Konferencē tika uzsvērts, ka visu, ko mēs darām, darām ar mērķi: “Palīdzēt izaugt zinošiem, kritiski domājošiem, cieņpilniem un demokrātiskiem Latvijas un Eiropas pilsoņiem”.

Konferenci atklāja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre. Viņa uzsvēra, ka  “izglītībai un izglītības nozarē strādājošajiem ir būtiska loma ne tikai sabiedrības izglītošanā, bet arī vērtību stiprināšanā un līdzdalības veicināšanā”. Konferencē piedalījās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ar tēmu “Ko var prezidents, un ko var skolotājs?”, kurā iztirzāja kopīgo un atšķirīgo prezidenta un skolotāja darbā. Uzrunas nobeigumā tapa prezidenta un konferences dalībnieku kopējs foto. Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete atskatījās uz paveikto un aicināja jauniešus izglītoties, jo pēc 10 – 20 gadiem viņi būs tie, kas attīstīs Latviju un aizstāvēs tās intereses Eiropas Savienībā. Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs un Rīgas Stradiņa universitātes profesors Andris Sprūds uzsvēra, ka Lisabonas līgumā ir noteikti trīs pamatprincipi: demokrātiska vienlīdzība, pārstāvības demokrātija un līdzdalības demokrātija. Viņš izskaidroja, ka tikai kopā darbojoties ir bijis iespējams pārvarēt krīzes, uzturēt taisnīgu mieru un dot visdažādākās iespējas. Viena no šīm iespējām ir mākslīgajs intelekts. Izglītības tehnoloģiju uzņēmuma “Edurio” Latvijas komandas vadītāja Lauma Tuča runāja par demokrātijas kultūru nākotnes izglītībā un uzsvēra nepieciešamību pēc labbūtības savā darba vietā un Latvijā. Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” valdes loceklis Edgars Bērziņš iepazīstināja ar Eiropas tematikas izziņas un metodisko materiālu integrāciju mācību procesā. Latvijas Radio Ziņu dienesta vadītājs un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Uģis Lībietis izanalizēja, kas ietekmē Eiropas informatīvo telpu un izglītības lomu demokrātijā. Pievērsa uzmanību arī mākslīgajam intelektam un nodemonstrēja mākslīgā intelekta piemēru.

Otrajā daļā notika darbs grupās, kur konferences dalībniekus iepazīstināja ar praktisko pieredzi.  Uzstājās  Prakses kalves absolventi Jete Miezīte un Jēkabs Dzirkalis, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Maruta Krustāne un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Ingūna Irbīte.

Noslēgumā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa akceptēja, kas ir zināšanas un zināšanu nozīmi Eiropas Savienībā. Konferences dalībniekiem novēlēja veiksmīgu jauno mācību gadu.

Vēstures skolotāja Ināra Krusta

Zinību diena Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

“Kaut kur tālumā aiz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts,
Kaut kur pļavā rīta rasā
Kājas mazgā septembris.

Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans
Ir nu atkal klāt tas brīdis
Kad uz skolu doties laiks“

Šogad 1. septembris Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā ir īpaša diena. Ir sācies jauns mācību gads. Skolā šogad mācības uzsāka 161 audzēknis.  Ar svinīgu uzrunu skolas audzēkņus, pedagogus, darbiniekus, vecākus un klātesošos uzrunāja un sveica jaunā  skolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa. Jauno skolas vadību uzrunāja un sveica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.

Zinību diena ir vairāk nekā tikai pirmā skolas diena. Tā ir diena, kad mēs atzīmējam mūsu bērnu izaugsmi, viņu sapņus un to, cik tālu viņi var sasniegt ar pareizu atbalstu un mīlestību. Tāpēc šajā dienā, kad mēs svinam zināšanas, mēs arī svinam mūsu bērnu nākotni. Audzēkņi tikās ar saviem skolotājiem. Piedalījās svētku koncertā ar skanīgiem muzikāliem priekšnesumiem un sniedza klausītājiem pozitīvas emocijas.

Mūsu lepnums ir mūsu skolēni! Mūsu spēks ir mūsu skolotāji! Lai jaunais mācību gads ir aizraujošs un panākumiem bagāts! Veiksmi, izturību un mērķtiecību!

Aira Gribonika – Upeniece, direktores vietniece audzināšanas jomā