Pārgalvības cena. Nelec!

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Drošas atpūtas pie ūdens pamatprincipi: 

  1. Neej peldēties, ja esi lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, ja esi tikko paēdis vai stipri sakarsis saulē.
  2. Nekad nelec uz galvas ūdenī! Nelec arī tad, ja tā esi darījis iepriekš. Nelec ūdenī arī uz kājām, īpaši nepazīstamās ūdenstilpnēs.
  3. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem, īpaši bērniem!
  4. Nekad nepeldies viens! Peldies tikai tad, ja krastā ir cilvēki (nelaimes gadījumā viņi varēs palīdzēt).
  5. Ūdenī vislabāk iebrist. Tikai tā var pārliecināties par ūdenstilpnes pamatu.
  6. Peldi tuvu un paralēli krastam – lai iebrienot ūdens sniedzas līdz krūtīm.
  7. Objektīvi izvērtē savas peldēšanas spējas – necenties pārpeldēt upi, ezeru vai jūru. Neizaicini to darīt citus.
  8. Peldēšanai vislabāk izvēlies oficiālu peldvietu, kas ir droša, speciāli izveidota un labiekārtota.
  9. Ja šādas vietas nav, pirms peldēšanās pārbaudi ūdenstilpnes gultni, vai tā nav bedraina, dūņaina, akmeņaina. Atceries, ka ūdenstilpnes gultne var būt mainīga.
  10. Atpūšoties pie ūdens, bērni ir nepārtraukti jāuzrauga.

 

Mācību gada noslēgums Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

31.maijā ģimnāzijas skolēni un pedagogi pulcējās uz mācību gada noslēguma pasākumu ‘’Šis gads mums bija. . . ’’. Pēdējā šī mācību gada dienā visus sveica Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa. Klases bija sagatavojušas interesantus, aizraujošus priekšnesumus, kuros parādīja, kā tad ir veicies pagājušajā mācību gadā. Ģimnāzisti saņēma atzinības un balvas par labām un teicamām sekmēm mācībās, dalību olimpiādēs un konkursos, aktivitātēm sportā. Skolotāja Ināra Krusta izsniedza pateicības ģimnāzistiem, kuri iesaistījās Eiropas Vēstnieku skolas darbā. Pasākuma noslēgumā naudas balvas tika pasniegtas skolēniem, kuri savā klašu grupā ieguva augstāko vidējo vērtējumu. Tālāk notika klases stundas, kurās tika izsniegtas liecības, un brīvlaiks var sākties!

Gaišu, priecīgu, siltu vasaras brīvlaiku!

Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

JEPVĢ Erasmus+ projekts “The ARTICS” izvirzīts  “Eiropas Inovatīvas mācīšanas” balvai

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi, The ARTICs

Erasmus+ programmas periodā 2021-2027 skolu sektorā Eiropas Komisijas īsteno iniciatīvu  Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award), kuras mērķis ir identificēt, izcelt un izplatīt Erasmus+ projektu ietvaros īstenotu izcilu, inovatīvu mācību praksi, kā arī, lai novērtētu skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Eiropas balvai katru gadu no katras Erasmus+ dalībvalsts tiek nominēti 4 Erasmus+ projekti sekojošās kategorijās:

pirmsskolas izglītība, pamatskolas izglītība, vidusskolas izglītība, profesionālā vidusskola. Balvai nominētajiem projektiem jāatbilst gada tēmai. Šī 2022.gada tēma ir “Kopīga mācīšanās, radošuma un ilgtspējas veicināšana” (Learning together, promoting creativity and sustainability) un tā ir tiešā veidā saistīta ar Jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu (New European Bauhaus (NEB)). Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, izdevīgumu un ieguldījumus, lai palīdzētu īstenot Eiropas zaļo kursu.

Mūsu ģimnāzijas projekts  “Mākslu un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā” (The ARTICS”)  ir izvēlēts, lai pretendētu uz Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu vidusskolas izglītības kategorijā 2022.gadā.

Vairāk par projektu: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=6603

Paldies partnerības skolu projekta komandām, JEPVĢ projekta darba grupai, skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par izcilu darbu un atbalstu projekta īstenošanā!

Partnerības koordinatore A.Verza
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

11.A iepazīst mākslu, izmantojot projektu “Latvijas Skolas soma”

Ievietoja Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi, Skolas soma

26.maijā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 11.A klase apmeklēja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā Preiļu kultūras nama izstāžu zālē apskatāmo mākslinieka, Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 2019. gada laureāta Nugzara Paksadzes personālizstādi “Saules iedvesmots” un izglītojošo programmu “Ainava platleņķi”.

Mākslinieks dzimis Gruzijā, bet savu dzīvi un jaunradi saistījis ar Latviju. Tieši dienvidnieka daba un mīlestība uz eļļas krāsas plastiskajām īpašībām, kas māksliniekam dod iespēju līdz pat izšķērdībai dažādot gleznas faktūru, ļauj Nugzaru dēvēt par ekspresionistu, jo ekspresija nozīmē izteiksmīgumu. Viņa darbos  saskatījām daudz saules un pozitīvas emociju.

Mākslinieks savos darbos atainojis Latvijas dabu, pilsētas, dabas parādības, būves, transportu, ūdenstilpnes.

Ar izglītojošās programmas palīdzību bija iespējams vairāk pētīt gleznas, izmantojot planšetē ievietotos gleznu fragmentus, sameklēt pašu gleznu, kā arī veidot asociācijas par gadalaikiem, noskaidrot mākslinieka darbos redzamās tēmas, izpētīt krāsu toņus un atrast gleznu, kurai “piestāvētu” notis.

Paldies Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja kolektīvam par jauko izstādi un izglītojošo programmu, savukārt māksliniekam Nugzaram Paksadzem labu veselību un vēl daudz skaistu darbu.

Ināra Krusta, 11.A klases audzinātāja