2023./2024. mācību gada mācību sasniegumi

Nav tāda, ko nevar,
Ja ir – tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!
/Andrejs Eglītis/

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi ir skolas gods un lepnums. Ir ļoti daudz skolēnu, kuri mācībās saņem augstus novērtējumus, piedalās dažādās olimpiādēs un konkursos, nes skolas vārdu pilsētā, valstī, pasaulē. Jauniešu sasniegumi ne tikai atspoguļo Preiļu izglītības sistēmu, bet arī parāda, ka tā ir tautas nākotne- mūsu intelekts, mūsu ekonomika, mūsu drošība. Ar augstiem panākumiem un neizmērojamu potenciālu viņi pārstāv ne tikai savu skolu, bet arī visu Latgali.
Šodien lepojamies un godinām viņu neatlaidību, dedzību un mērķtiecību, kas ir iedvesmojošs piemērs mūsu pilsētas jauniešiem. Gribētos vēlēt ikvienam skolēnam , lai cenšas vienmēr izdarīt mazliet vairāk, nekā ikdienā no katra tiek prasīts.

Varonīgi izturēt
varonīgi sevī sēt
varēšanu, pašiespēju
varonīgi savu seju
turēt pretī, nenovērsties.
Tas, kas savā gaismā spēs
apņemt tumsu – uzvarēs.
/Imants Ziedonis/

Liels prieks, ka šajā mācību gadā mums ir tik daudz skolēnu un skolotāju, kas guvuši sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Paldies visiem, kas savus spēkus, zināšanas un prasmes iegulda mācīšanas un mācīšanās procesā, lai ar godu pārstāvētu Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju! Paldies visiem skolēnu vecākiem par atbalstu!
Mēs esam lepni par savu skolu, tās sasniegumiem un identitāti. Kopā paveiktais apliecina cieņu pret sevi un savu skolu, tās tradīcijām, vērtībām, kā arī prieku par izcilību un veiksmēm, kas sasniegtas šajā mācību gadā!

Dzimtais pavards pie debesīm kuras.
Lai pārnāktu mājās,
mēs neveram durvis,

bet grāmatu vākus
un brīvojam telpu sevī,
kur dzimtenei būt.

No gliemeža mācīties nevaram,
jo mājas nav patvērums mums,
bet mēs būsim patvērums mājām.
/Māra Zālīte/

Mācību sasniegumi 2023./2024. mācību gadā (PDF) 

JEPVĢ bibliotēka 2023./24. mācību gadā

JEPVĢ bibliotēkas galvenais uzdevums ir līdzdalība ģimnāzijas licencētajās programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu un audzināšanas darba programmām. Lai to īstenotu, galvenā uzmanība tika koncentrēta uz nepieciešamo mācību līdzekļu nodrošināšanu finansējuma ietvaros, skolotāju informēšanu par jaunākajiem mācību un metodiskajiem izdevumiem un to iegādi.

Bibliotēkas krājumā ir 16 450 grāmatu un citu iespieddarbu, no tiem 8590 –  mācību grāmatas, lietotāju skaits ir 208 lasītāji, to vidū ir gan skolēni, gan pedagogi un tehniskie darbinieki. Lasītāju apkalpošana notiek elektroniski vienotajā Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE. Nevar teikt, ka mūsdienu jaunieši ir ļoti aktīvi grāmatu lasītāji, taču nav arī tā, ka nelasa. Latviešu valodas un literatūras skolotāji mudina skolēnus lasīt programmas ietvaros un ieteiktās grāmatas lielākā daļa arī lasa. Mācību gada laikā izsniegti vairāk nekā 300 daiļliteratūras darbi, tātad katrs skolēns ir izlasījis gandrīz divas grāmatas. Daļai skolēnu labāk patīk lasīt Internetā. Skola abonē portālu letonika.lv, kurā no mūsu skolas 2023. gadā bija piereģistrējušies 141 lietotājs, kuri izmantojuši 4132 lietojuma vienības.

JEPVĢ bibliotēkā regulāri tiek izvietota informācija par katra mēneša svētku un atceres dienām un ievērojamu cilvēku jubilejām. Rakstnieku apaļajām jubilejām tiek veidotas izstādes no bibliotēkas krājuma. Šajā mācību gadā bija iekārtotas izstādes “Ojāram Vācietim – 100”, “Edvartam Virzam – 140”, “Vilim Plūdonim – 150”, “Broņislavai Martuževai – 100”, “Margaritai Stārastei – 110”, “Jānim Klīdzējam – 100”. Tradicionāli tiek veidotas grāmatu un metodisko materiālu izstādes gadskārtu svētkiem – Ziemassvētkiem un Lieldienām, valsts svētkiem – Latvijas proklamēšanas gadadienai “Grāmata par Latviju”  novembrī, 1991. gada janvāra barikāžu atceres dienai janvārī, Latvijas neatkarības atgūšanas gadadienai maijā. Tāpat bibliotēka iesaistās arī skolas pedagogu rīkoto pasākumu papildināšanā ar grāmatu izstādēm. Tādas šogad bija izstādes, veltītas Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, Starptautiskajai teātra dienai, Latvijas 20 gadiem Eiropas Savienībā, vācu valodas mēnesim veltīta grāmatu vācu valodā izstāde.

Bibliotēka aicina skolēnus arī uz bibliotekārajām stundām. Šajā mācību gadā notika bibliotēkas stunda “Latvijas kultūras kanons bibliotēkā”, “Edvarts Virza un “Baigais gads””, “1991. gada janvāra barikādes atceroties”, “Ej pie rūķa skoloties”, veltīta Margaritas Stārastes jubilejai, “Lasīšana un latviešu tautas un literārās pasakas”, skaļās lasīšanas stunda.

Ģimnāzijas skolēni un darbinieki aktīvi izmanto arī citus bibliotēkas pakalpojumus. Bieži nākas nokopēt vai izdrukāt kādu mācību materiālu, citiem vajag kādu uzziņas literatūru no lasītavas vienai mācību stundai vai dienai. Proģimnāzijas klašu skolēni laiku īsina ar galda spēlēm, īpaši iecienītas ir puzles un magnētu spēle.

Novēlu visiem lasītājiem jauku, interesantu un piedzīvojumiem bagātu vasaru ar grāmatu rokās.

Natālija Pīzele, JEPVĢ bibliotekāre

 

“Fourteen” – ģimnāzijas rokgrupa

Kas ir “Fourteen”? “Četri tīņi, viena mūzika un četri izpildītāji”, tā par savas grupas nosaukumu izsakās paši jaunieši. Grupas sastāvs: Oskars Martinkus (8.A) (bungas), Ralfs Naglinskis (8.A) (basģitāra), Meldris Grīnbergs (8.A) (ģitāra), Marija Leone (9.D) (ģitāra, balss).

Ideja par grupas izveidošanu radās Oskaram un Ralfam. 2022. gada ziemā pēc Ralfa krusttēva, kurš jauniešiem mācīja ģitāras spēli, ieteikuma grupai pievienojās Marija un Meldris. Pirmā uzstāšanās plašākai publikai notika 2023. gadā Mātes dienā Preiļu parkā pie kafejnīcas “Pampūkas”, kur jaunieši spēlēja 5 dziesmas no grupu “Līvi” un “Nirvana” repertuāra. Tas apliecina, ka roks ir grupas pārstāvētais mūzikas stils. Vēlme to izpildīt un iepriecināt klausītājus satur grupu kopā un motivē apgūt arvien plašāku repertuāru.

Marija atzīst, ka klausītāji ir iemīļojuši viņu izpildītās dziesmas “Dzimtā valoda”, “Kaija”, “Dzelzsgriezējs”, pašiem tuva ir dziesma “In Bloom” no grupas “Nirvana” repertuāra. Arī grupas dalībnieki paši ir veidojuši skaņdarbus: Meldris – muzikālu kompozīciju, Marija ar pašas komponēto un sacerēto dziesmu “Freundschaft” (“Draudzība”) piedalījās kopā ar klases biedriem Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas konkursā, kur ieguva 1.vietu 7.-9.klašu grupā. Prasme dziedāt 3 valodās un pašorganizēties mēģinājumiem, atsaucība un izcilais muzikālais sniegums ir faktori, kas padara grupas klātbūtni neatņemamu  visos ģimnāzijas pasākumos.

Prieks un lepnums par šiem jauniešiem! Lai neatlaidība un jaunas, radošas idejas! Milzīga pateicība jauniešu ģimenēm par atbalstu!

Marijas Leones stāstīto pierakstīja Anita Lazdāne, JEPVĢ direktores vietniece

JEPVĢ skolotāji ēno Francijas skolotājus

JEPVĢ Erasmus+ KA1 projekta ietvaros, četri skolotāji no 13. līdz 17. maijam darba ēnošanas mobilitātē apmeklēja Lycée polyvalent Thérèse PLANIOL, kura atrodas Loches, Francijā. Pirms gada šīs Francijas vidusskolas skolotāji ēnoja mūsu ģimnāzijas skolotājus.

Skolotājas Vija Caune un Ināra Krusta ēnoja vēstures un ģeogrāfijas skolotājus, Juris Erts – inženierzinātņu skolotājus un Anna Verza- angļu valodas skolotājus. Vizītes laikā mums bija iespēja ne tikai apmeklēt attiecīgo mācību priekšmetu stundas, tikties ar brīnišķīgiem, atsaucīgiem kolēģiem, bet arī iepazīt Francijas izglītības sistēmu, tikties ar skolas vadību un atbalsta personālu, salīdzināt darba metodes, iegūt jaunas idejas darbam, kā arī izjust Francijas šarmu un iepazīt bagāto Francijas vēsturi, tās kultūru un tradīcijas.

Pateicoties tam, ka skola atrodas Luāras ielejā, kura ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā un 280 km garumā var lepoties ar divdesmit dažādu laikmetu pilīm un ziedošajiem dārziem, brīvajā laikā mēs varējām skatīt Romas impērijas laika vīnogulājus, plašos laukus, Francijas karalistes nozīmīgākās pilis un apbrīnot krāšņākos pils dārzus. Ambuāzas (Amboise) pilī, kuras vēsture aizsākās 15. gadsimtā, varējām izbaudīt karalisko bagātību un brīnišķīgo skatu uz Luāras upi. Šenonso (Chenonceau) pils,  kas ir viena no skaistākajām, pārsteidz ar savu atrašanās vietu, jo šī renesanses pils būvēta uz tilta pār Šēras upi. Tā  ir viena no neskaitāmajām fantastiskajām renesanses šūpuļa –  Luāras ielejas pilīm pazīstama arī ar nosaukumu – Dāmu pils, kurā Katrīna Mediči rīkoja greznas galma pieņemšanas un masku balles. Neizsakāmi skaisti iekopts pils dārzs un parks.

Villandry pils, būvēta 16.gs. Sēnas upes krastos, pārsteidza ar skaisto dārzu un parku un, protams, ar savu vēsturi. Franču stila dekoratīvajos dārzos, kuri iekārtoti 3 terasēs, katrs stūrītis ir  pārvērsts par īstu mākslas darbu, īpašu ievērību piesaista arī tur esošais virtuves dārzs. Vairāk kā 2 gadsimtus pils piederējusi Bretonu ģimenei. Lielās franču revolūcijas laikā, Napoleons Bonaparts to uzdāvinājis savam brālim. 1906.gadā pili iegādājās kāds spāņu ārsts – Džoakimo Karvallio, kurš pilī ieguldīja milzīgus naudas līdzekļus un laiku, lai izveidotu to, ko mūsdienās daudzi uzskata par skaistākajiem dārziem visā pasaulē. Pils mūsdienās vēl joprojām pieder Karvallio ģimenei un tā ir atvērta publiskai apskatei.

Neizsakāms prieks bija kaut vai nedaudz iepazīt arī Parīzi, uzbraukt Eifeļa torņa pašā galotnē, lai redzētu Parīzes panorāmu, pabūt Triumfa arkā, apskatīt grezno Luvru, pastaigāt pa Elizejas laukiem, apbrīnot Parīzes Dievmātes katedrāli no attāluma, jo diemžēl vēl turpinās atjaunošanas darbi, apmeklēt Monmartru, tā virsotnē esošo Parīzes Svētās Sirds baziliku u.c.

Paldies par šo neaizmirstamo un emocijām bagāto iespēju Erasmus+ KA1projekta koordinatorei Annai Verzai un kolēģiem.

Ināra Krusta JEPVĢ vēstures skolotāja

Ar RTU posmu noslēdzies 2023./2024. mācību gada Latvijas robotikas čempionāts!

2024. gada 18. maijā ar RTU posmu noslēdzās 2023./2024. mācību gada Latvijas robotikas čempionāts, kurā šogad bija 8 posmi! RTU sacensībās piedalījās lielākā daļa PRK komandas dalībnieku un izcīnīja vairākas godalgotas vietas.

1.vieta
Andrejs Gžibovskis (9.D) Lego līnijsekošana
Ričards Kižlo (8.A) Freestyle

2.vieta
Jānis Bečs (RTU) iRobot Sumo
Andrejs Gžibovskis (9.D) Lego līnijsekošana
Markuss Prikuls (8.A) Lego Freestyle
Elīna Šmeikste (12.A) Mini Sumo

3.vieta
Jānis Bērznieks (8.B) Mini Sumo skolēniem
Andrejs Gžibovskis (9.D) Folkrace Pro
Markuss Prikuls (8.A) Lego Sumo 13+
Elīna Šmeikste (12.A) iRobot Sumo
Liāna Usāne (12.A) iRobot Sumo

Aigars Teilāns (10.A) Līnijsekošana skolēniem

 

Visas sezonas 8 sacensību posmu kopvērtējumā starp Latvijas sacensību dalībniekiem mūsējie ieņēma vairākas godalgotas vietas:

 

Paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem un konsultantiem par ieguldījumu gatavojoties sacensībām!
Labi atpūsties un veiksmi nākamās sezonas sacensībās!

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators

Preiļu robotikas kluba komanda sekmīgi piedalās 2024. gada maija robotikas sacensībās Paņevežos, Lietuvā!

Sestdien, 11. maijā Preiļu robotikas kluba komanda kopā ar robotikas entuziastiem no Galēnu pamatskolas devās uz Panevēžu, lai piedalītos `Automaton 2024` sacensībās.
PRK komandu Lego disciplīnā šoreiz pārstāvēja tikai Lego robotikas entuziasti, kuri sekmīgi startēja un izcīnīja vietas uz goda pjedestāla.

Jānis Bērzinieks (8.B) izcīnīja 2.vietu Lego sumo PRO disciplīnā.
Andrejs Gžibovskis (9.D) izcīnīja 1.vietu Lego sumo PRO un 1. un 2.vietu Lego līnijsekošanas disciplīnā.

Veiksmi dalībniekiem nākamajās sacensībās – 18. maijā Latvijas robotikas čempionāta noslēdzošais posms RTU.

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators