JEPVĢ Ziemassvētku kauss volejbolā

22.decembrī ģimnāzijas sporta zālē norisinājās ZIEMASSVĒTKU KAUSS VOLEJBOLĀ. Piedalījās 9.D, 10.A, 11.A, 11.B, 12.A un 12.B. klases komandas, kuras spēlēja apļa sistēmā –  katra ar katru vienu setu 8 minūtes. Spēlētāji rādīja interesantas, azartiskas, taktiskas un tehniskas spēles. Katra komanda izcēlās ar savu spēles sniegumu un komandas saliedētību.
1.vietu un ceļojošo kausu izcīnīja 11.B klase., 2.vieta – 12.A. klasei un trešie – 12.B klase.
Spēlējot šajā turnīrā ieguvēji bija visi tā dalībnieki. Nebija tādas komandas, kura zaudētu visas spēles, bet  uzvarēja stiprākie.
Paldies visiem tiesnešiem un atbalstītājiem! Pilnveidojam volejbola spēles iemaņas vēl labāk!

Aina Leikuce, sporta un veselības skolotāja

Erasmus+ projekta “Digitālais interkulturālisms” (DIGI – CUL) dalībnieku vizīte TURCIJĀ

No  4. līdz 10.decembrim Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pārstāvji projekta koordinatores skolotājas Annas Verzas vadībā piedalījās Erasmus + Digi-Cul aktivitātēs Ankarā (Turcija).

Šī bija mobilitātes pirmā tikšanās, kurā Latvijas, Turcijas, Maltas, Grieķijas un Horvātijas skolotāji un skolēni iepazinās, kopīgi darbojās un atpūtās. Katra diena bija piesātināta ar aktivitātēm.

Pirmā diena bija ierašanās skolā. Katras valsts skolēniem bija jāveic mājas darbs- jāsagatavo valsts un skolas prezentācija. Uzreiz gribu pateikt, ka JEPVĢ 11.B klases meiteņu  Elizabetes Somes, Everitas Stikānes, Janas Žikares, Martas Teilānes izveidotā skolas video prezentēšana izpelnījās aplausus, sajūsmu un uzslavas.  Valsts prezentācija izsauca aizkustinājuma un lepnuma asaras.  Notika arī projekta logo konkurss, tajā uzvarēja Horvātijas skolēnu veidotā emblēma. Ankara ir Turcijas galvaspilsēta, kura aizņem vairāk kā 24.5 tūkst. km2 lielu teritoriju (salīdzinājumā Latvija- 64.5 tūkst.km2), tāpēc, lai nokļūtu dažādās aktivitāšu vietās šajā 5.6 miljonu iedzīvotāju pilsētā, daudz laika pavadījām pārbraucienos.  Tradicionālajā sporta centrā tikām iepazīstināti ar turku tradicionālajiem sporta veidiem, kā arī bija iespēja iemēģināt roku loka šaušanā un piedalīties zirgu izjādēs. Ankaras Universitātes Izglītības zinātņu fakultātē piedalījāmies drāmas nodarbībā, kurā turku studenti rādīja un mācīja projekta dalībniekiem savas spēles. Pēc tam bija dalībvalstu-  horvātu, turku un maltiešu-  tradicionālo spēļu prezentācija.

Nākamajā dienā piedalījāmies izbraucienā uz Beipazari- nelielu pilsētu, kas  slavena ar saviem rokdarbiem, burkānu audzēšanu un minerālūdens ražošanu. Pilsēta saglabājusi savu senlaicīgo skatu, savienotu ar mūsdienīgām iezīmēm.  Pilsētas mērijā bija pieņemšana pie pilsētas mēra, saņēmām arī piemiņas dāvanas. Vēsts par Eiropas jauniešiem ātri aplidoja vietējo TV, bija iespēja paspīdēt kā ētera zvaigznēm. Jauniešiem eksotiska šķita pirmā sastapšanās ar turku tirgu un tā kņadu.

Izzinoša bija nodarbība Anatolijas Civilizāciju muzejā. Mūsu acu priekšā bija visa vēsture- eksponāti datēti ar pirmās tūkstošgades p.m.ē. otro pusi. Jaunieši un skolotāji piedalījās interaktīvā spēlē, veica uzdevumus, tos prezentēja. Redzētais bija bezgala iespaidīgs! Varēja redzēt pirmās rotas, pirmos traukus, pirmos rakstu pieminekļus, pirmo pilsētas plānu. Romantiskas bija pastaigas pa vecpilsētas šaurajām ieliņām.

Katrs, kas nokļūst Turcijā, vēlas pabūt Kapadokijā (Skaisto zirgu zemē) – Goremes nacionālajā parkā un Kapadokijas klinšu vietās. Tā ir iespaidīga dabas ainava, ko veidojusi saule, lietus un ledus. Klintīs izkaltās dzīvesvietas un svētvietas sniedz unikālas liecības par bizantiešu mākslu, veidojot vienu no pasaulē visspilgtākajiem un lielākajiem alu kompleksiem. Pabijām daudzās ielejās, piemēram, Baložu ielejā, kas tiek saukta tā, pateicoties daudzajām cilvēku veidotām baložu mājām, kas jau no seniem laikiem izveidotas mīkstajā klintī. Bijām alās un skatu laukumos. Interesanta bija  iepazīšanās ar Avanosu – podnieku pilsētu. Bija iespēja ne tikai  aplūkot, kā top skaistie, ar rokām veidotie keramikas izstrādājumi, bet arī pašiem piedalīties šajā procesā.   Iepazinām arī Sajana oniksa ražotni un daudz uzzinājām par akmeņu brīnumainajām īpašībām.

Pienāca pēdējā projekta diena. Drāmas studijā mums bija jāprezentē sava tradicionālā spēle, un atkal latvieši pārsteidza visus.  Tērpušās taututērpos, JEPVĢ meitenes parādīja un pēc tam iemācīja spēli “Aklās vistiņas” un visus azartiski izdancināja “Rozā polkā”. Paldies mūzikas skolotājai Ilzei Rožinskai par atbalstu un palīdzību.  Vēl tikai jāsaņem sertifikāti, jāizdanco atvadu balle, un projekta aktvitātes bija galā – ar skumjām un asarām pienāca laiks atvadām.

Iespēja iepazīt citas kultūras un paražas, satikt interesantus cilvēkus un sadraudzēties, praktizēties valodā, parādīt latviešu kultūras bagātības, iepazīt skaisto Turcijas zemi- tas bija iespējams, pateicoties projekta koordinatores Annas Verzas uzņēmībai un aktivitātei. Paldies par šo lielisko, iespaidiem bagāto nedēļu.

Silvija Kivko, JEPVĢ skolotāja, projekta dalībniece

 

TOP 20 radošo darbu konkursā “Vienlīdzība”

29.novembrī “Koka Rīga” telpās norisinājās Labklājības ministrijas organizētā radošo darbu konkursa “Vienlīdzība” laureātu apbalvošanas ceremonija.
Konkursa mērķis bija aicināt jauniešus aizdomāties par to, kas veido iekļaujošu sabiedrību, un mudināt saskatīt un izprast līdzās esošo cilvēku dažādību – viņu vērtību, tiesības uz laimi, cieņu un līdzvērtīgu dzīvi. Skolēni varēja izvēlēties kādu no trīs tēmām – “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”, “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem” vai “Bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”.
Konkursā tika iesniegti 369 darbi. JEPVĢ var lepoties ar Donātu Mežnieku (8.kl.), Oliviu Dalovu (9.k.), Broņislavu Mežnieku (10.kl.), Stellu Siničku (12.kl.) un Laimoni Kokinu (12.kl.). Jaunieši iesniedza savu redzējumu par kādu no konkursa tēmām – dažādās tehnikās veidotus zīmējumus un gleznojumus, kas noteikti neatstāja vienaldzīgus ne pašus to autorus, ne to skatītājus. Laimonis iesniedza darbus visās trijās kategorijās.
Paldies ģimnāzijas kolektīvam un citiem atbalstītājiem, kas piedalījās balsošanā un novērtēja skolēnu izjustos, kvalitatīvos un ļoti emocionālos sniegumus, kas tika papildināti ar pašu skolēnu domām un komentāriem.
Goda raksti tika pasniegti sešdesmit labāko darbu autoriem, un labāko deviņu darbu autori tika apbalvoti arī ar naudas balvām.

JEPVĢ skolniece Olivia Dalova ir viena no TOP 20 dalībniecēm, un viņas darbu var  aplūkot gan mājaslapā, gan pasākumā uz lielā stenda. Olivia par pasākumu Rīgā izsakās atzinīgi, jo viņu uzrunāja gan žūrijas vārdi par sarežģīto, bet svarīgo tēmu, gan muzikālais pavadījums – dziedātājs no grupas “Kreisais Krasts”.

Visi konkursam iesniegtie darbi ir pieejami tīmekļa vietnē https://vienlidziba.lv/konkursa-darbi/

Vizuālās mākslas skolotāja Ruta Vjakse, balstoties uz informāciju www.vienlīdzība.lv  un Olivias Dalovas atsauksmēm.

Pievienotie foto ir no https://vienlidziba.lv/apbalvosana/

JEPVĢ 10.klases atklātā stunda tiešsaistē  ar Viļņas Salininku ģimnāzijas 10.klases skolēniem

Pirmdien, 5. decembrī, 10.A klasei bija iespēja piedalīties atklātajā stundā un uzzināt daudz jaunas informācijas par cilvēktiesībām un Saharova balvas pasniegšanu.

No sākuma katras skolas jauniešiem vajadzēja iepazīstināt ar sevi, tad ar sagatavoto materiālu par Saharova balvu. Pirmie stāstīja Lietuvas jaunieši, viņi informēja par Saharova balvas būtību un par ko šī balva tiek pasniegta. Pēc tam prezentējām mēs un arī stāstījām par šo balvu no sava skatu punkta. Tad mēs uzdevām jautājumus Lietuvas jauniešiem, lai pārbaudītu viņu zināšanas par šo tēmu, un kā izrādījās- viņi šajā tēmā ir ieinteresēti un labi to pārzina. Nodarbības beigās mums bija iespēja pildīt Kahoot testu, kuru bija izveidojuši Lietuvas jaunieši. Visi atbildējām uz jautājumiem par Saharova balvu un cilvēktiesībām, jo šī balva tiek pasniegta tiem, kuri savu dzīvi veltījuši cilvēktiesību aizstāvībai un domas brīvībai.

Šī stunda mums paplašināja redzesloku par cilvēktiesībām, kā arī deva iespēju  pārbaudīt savas zināšanas šajā jomā. Cilvēktiesības –  tas ir demokrātiskas valsts pamats. Mums jābūt gataviem šīs demokrātijas vērtības aizstāvēt un godināt cilvēkus, kuri cīnās par tām. Gribam pateikt paldies Viļņas jauniešiem par draudzīgu atmosfēru un interesanto stundu, kā arī sakām paldies skolotājai Inārai Krustai  par šo lielisko iespēju piedalīties atklātajā stundā!

Valērija Zagrebajeba, JEPVĢ 10.klases skolniece