“Erasmus +” KA1 kursi Azoru salās

2022. gadā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija ieguva “Erasmus” akreditāciju kā individuāla organizācija. Šobrīd Latvijā ir 69 “Erasmus“ akreditētas organizācijas. Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas skolu izglītības jomā.

Saskaņā ar JEPVĢ “Erasmus” plānu, šajā mācību gadā vismaz 3 JEPVĢ skolotājas apmeklēs profesionālās pilnveides kursus ārzemēs un 3 skolotājas dosies darba ēnošanas mobilitātē uz skolu Francijā, kuras skolotāji maijā ēnoja mūsu ģimnāzijas vēstures, ģeogrāfijas un angļu valodas skolotājas.

No 20. līdz 26. augustam apmeklēju profesionālās pilnveides kursus “Tehnoloģijas un mediji izglītībā” (Technology and Media in Education), kuri notika Terseiras salā, Portugālei piederošā Azoru salu arhipelāgā. Grupā bijām skolotāji no Čehijas, Bulgārijas, Horvātijas, Vācijas un es no Latvijas. Rīta nodarbībās apguvām video producēšanas un rediģēšanas prasmes, uz projektiem balstītas mācību aplikācijas un to izmantošanu, interneta rīkus/aplikācijas mācību procesa dažādošanai stundās, aplikācijas/rīkus sadarbības veicināšanai stāstniecībā. Kursu programma bija sastādīta tā, lai pēc nodarbībām būtu arī laiks iepazīt salas ģeogrāfiju, vēsturi, tradīcijas, kultūru, nacionālo virtuvi un dzīvesveidu. Pēcpusdienā, atbilstoši savām interesēm, varējām doties pārgājienos pa salu, apmeklēt vīna darītavas un iepazīt vīnogu audzēšanas procesu, paviesoties pie banānu un kafijas plantāciju īpašniekiem, doties uz kādu citu salu, apmeklēt vulkāna krāteri, klausīties fado un, protams, izbaudīt ārkārtīgi plašo dažādu ūdens aktivitāšu piedāvājumu: peldēties gan okeānā, gan īpaši veidotajos dabiskajos baseinos, braukt ar kanoe, nirt ar akvalangu un peldēt kopā ar delfīniem, izbaudīt vaļu vērošanu okeānā, vērot vēršu skriešanas sacensības, vai vienkārši izbraukt ekskursijā pa salu un īstenot citas aktivitātes. Salā ir ļoti laba infrastruktūra un daudzveidīgs pasākumu piedāvājums dažādām interesēm.

Kursos bija iespēja ne tikai apgūt jaunas zināšanas un prasmes, paplašināt savu redzesloku, bet arī prezentēt savu skolu, valsti, satikties un veidot jaunus sadarbības kontaktus.

JEPVĢ KA1 mobilitātes dalībniece Anna Verza

Pateicība JEPVĢ komandai un skolotājai Inārai Krustai par izcilu un aktīvu dalību EP Vēstnieku skolu programmas darbā

Šajā mācību gadā Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programma “Parlamentārā demokrātija” noslēdz trīs gadu ciklu. Trīs gadu garumā jauniešu #Pilsoņaspēks ir kļuvis redzams un viņu projekti iedvesmo aktīvai līdzdalībai Eiropas vēlēšanās 2024. gada 8. jūnijā un būt zinošiem par ES un demokrātiju.

Pirmie divi gadi pagāja pandēmijas gaisotnē, kam sekoja nežēlīgais karš Ukrainā. Tomēr var droši apgalvot, ka iepazītas valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības spēks, pilsoniskā aktīvisma un līdzdalības nozīme demokrātiskajās valstīs, kā arī vēlēšanu procesa daudzveidīgās šķautnes. Diskutējot par demokrātiju un tās vērtībām, apzinājāmies un piedzīvojām to nozīmi, sekojot notikumiem Ukrainā un Latvijas pierobežā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda ir bijusi izcila šajā mācību gadā, tādēļ JEPVĢ komandai un skolotājai Inārai Krustai tiek izteikta vissirsnīgākā pateicība par izcilu un aktīvu dalību EP Vēstnieku skolu programmas darbā!

Atklātā stunda bija lieliski organizēta un saturiski bagāta.  Stundas iecere bija radoša, ambicioza un jauniešu domāšanu stimulējoša. Veiksmīga bija Ineses Vaideres iekļaušana kopējā ietvarā, kas veicināja domu apmaiņu, diskusiju un jauniešu izpratni par vēlēšanām un līdzdalību.

Tāpat arī projekts ir ticis lieliski izstrādāts, skaidri noformulēti mērķi un uzdevumi. Projekts sastāv no vairākām savstarpēji saistītām daļām, kas ļauj jauniešiem iepazīt vēlēšanu un līdzdalības daudzveidīgo dabu. Jaunieši veikuši labu aptauju, kura atspoguļo galvenokārt jauniešu attieksmi pret līdzdalību vēlēšanās. Ļoti vērtīga ir noslēdzošā risinājumu daļa, kurā iekļauti nozīmīgi un vērā ņemami ieteikumi. Lielisks ir jauniešu veidotais video, kurš pārliecinoši nodemonstrē trīs nozīmīgākos viedokļus par līdzdalību un to sekas. Pārliecinoši ir izveidotie plakāti.

Paralēli EP Vēstnieku skolu programmai, augsti vērtējams ir darbīgums un radošums, integrējot Eiropas tematus dažādās skolas aktivitātēs.

PIECELIES UN NOBALSO! KĀ ES VARU VEICINĀT PILSOŅU LĪDZDALĪBU VĒLĒŠANĀS?

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas vēstnieku komanda piedalījās radošo darbu  “PIECELIES UN NOBALSO! KĀ ES VARU VEICINĀT PILSOŅU LĪDZDALĪBU VĒLĒŠANĀS?” izstrādē.

Darba mērķis bija izzināt cēloņus un motīvus pilsoņu līdzdalībai vēlēšanās, noskaidrot kādi faktori ietekmē vai kavē pilsoņu izvēli balsot, kā arī piedāvāt risinājumus vēlēšanu aktivitātes veicināšanai. Radošais uzdevums palīdzēs izprast vēlēšanu procesa būtību un pilsoniskās līdzdalības nozīmi parlamentārajā demokrātijā.

Mūsu ģimnāzijas komandas izstrādātais projekts ir iekļuvis starp labākajiem, kurš nominēts prezentēšanai sarunu festivālā LAMPA 9.06!

Vēstnieku skolas komandas sagatavotā prezentācija (PDF)

Ināra Krusta, EP Vēstnieku skolas koordinatore JEPVĢ

Programmēšanas konkursā vidusskolēniem Ritvars Vjakse izvirzīts finālam

Programmēšanas konkursu vidusskolēniem īsteno Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, LMT un Tet atbalstu. Konkursa uzdevums ir prezentēt Programmēšana II kursa ietvarā izstrādātu projektu, kas risina izvēlētai sabiedrības grupai aktuālu problēmu.

Ritvars Vjakse (12.A) konkursam iesniedza savu projektu, kura ietvaros  tika izstrādāts ne tikai projekts, bet arī izveidota interneta vietne https://greenvalley.pvg.edu.lv. Visus konkursam iesniegtos darbus vērtēja 6 žūrijas pārstāvji no Riga Business School, Tet un LMT piecās kategorijās.

Ritvara Vjakses (12.A) darbs tika atzīts par atbilstošu un kā viens no 10 tika uzaicināts uz konkursa finālu klātienē 10. jūnijā Riga Business School.

Apsveicam Ritvaru ar iegūto iespēju piedalīties konkursa finālā un novēlam veiksmi!

Juris Erts, programmēšanas skolotājs