JEPVĢ Erasmus+ projekts “The ARTICS” kļūst par “Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva 2022” laureātu

Erasmus+ programmas periodā 2021-2027 skolu sektorā Eiropas Komisijas īsteno iniciatīvu  Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award), kuras mērķis ir identificēt, izcelt un izplatīt Erasmus+ projektu ietvaros īstenotu izcilu, inovatīvu mācību praksi, kā arī, lai novērtētu skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Eiropas balvai katru gadu no katras Erasmus+ dalībvalsts tiek nominēti 4 Erasmus+ projekti sekojošās kategorijās: pirmsskolas izglītība, pamatskolas izglītība, vidusskolas izglītība, profesionālā vidusskola. 2022.gada tēma ir “Kopīga mācīšanās, radošuma un ilgtspējas veicināšana” (Learning together, promoting creativity and sustainability) un tā ir tiešā veidā saistīta ar Jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu (New European Bauhaus (NEB)). Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, izdevīgumu un ieguldījumus, lai palīdzētu īstenot Eiropas zaļo kursu.

Šogad balvu Erasmus+ projektu kategorijā “Vidusskolas izglītība” ieguva JEPVĢ Erasmus+ projekts “The ARTICS”, kuru īstenojām sadarbībā ar mūsu partnerības skolām no Grieķijas, Portugāles, Somijas, Spānijas un Itālijas. Šis bija jau otrais projekts, kuru koordinēju ar šo valstu grupu.

Esam lepni un gandarīti, ka mūsu ieguldītais darbs un sasniegtie rezultāti ir guvuši tik augstu novērtējumu un atzinību Eiropas līmenī.

Laureātu apbalvošanas ceremonija notiks 25. oktobrī Briselē.

Paldies projekta partneriem par  ilgstošo veiksmīgo sadarbību vairāku gadu garumā un mūsu ģimnāzijas projekta darba grupai par atbalstu un ieguldījumu projekta īstenošanā! Paldies ģimnāzijas IT skolotājam Jurim Ertam un Preiļu Robotikas kluba dalībniekiem  – ģimnāzistiem: Andrejam Gžibovskim, Katrīnai Šņepstei, Kristīnei Baumanei, Konstantīnam Baško par piedalīšanos projekta reklāmas video filmēšanā un viņu vecākiem par atbalstu!

Anna Verza, partnerības koordinatore 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi augustā

22.augustā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogi aicina piedalīties tiešsaistes meistarklasēs, kur gūt idejas jaunajam darba cēlienam. Dalībnieki saņems apliecinājumu par piedalīšanos meistarklasē, pieteikties līdz 19.08. šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=14092

Laiks: 10.00 līdz 11.00 (izvēlas vienu)
Meistarklase “Mācību metodes teksta analīzes prasmju attīstīšanai: Sokrāta seminārs” (vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Ināra krusta) (maksimāli 16 dalībnieki)
Sasniedzamie rezultāti skolotājiem:
Zināšu, kā darbojas mācību metode “Sokrāta seminārs” un kādi principi tiek ievēroti tās izmantošanas laikā.
Pratīšu izmantot mācību metodi “Sokrāta seminārs” teksta analīzes un diskusiju prasmju attīstīšanai skolēniem mācību kursā.
Meistarklase “Kur meklēt iedvesmu vizuālās mākslas darbu idejām?” (vizuālās mākslas skolotāja Ruta Vjakse)
Daudz ir redzēts, izmēģināts, bet reizēm šķiet, ka ir ideju haoss. Tad ir jāievelk elpa un jāapzinās, ka “ šī  ideja ir labākā dotajā situācijā.”
Kompetenču pieejas ieviešana un attālināto mācību laiks veicināja sadarbību starp dažādiem mācību priekšmetu skolotājiem, un ikviens sniedza oriģinālas idejas no cita skatupunkta.
Mākslā ir jābūt atvērtam jaunām idejām, jāatkārto senās idejas un jāieklausās citu idejās.

Laiks 11.00 līdz 12.00 (izvēlas vienu)
Meistarklase literatūrā (latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingūna Patmalniece)
Meistarklasē tiks piedāvāts ieskats tematu 7.3. ‘’Tradīcijas’’ un  7.5. ‘’Vēsture’’  7.klasei apguvē, īpaši pievēršot uzmanību M.Runguļa detektīvstāsta ‘’Lapsu kalniņa mīklas’’ iepazīšanai klasē. Meistarklases dalībnieki tiks iepazīstināti ar pedagoga izmantotajām darba metodēm,  izstrādātajiem uzdevumiem, darba lapām, kā arī pārbaudes darbu par šo tēmu.
Meistarklase “Kā attīstīt skolēnu pētnieciskās prasmes, mācot tematu “Statistika” matemātikā vidusskolā? (matemātikas skolotāja Ineta Ivanova)(maksimāli 30 dalībnieki)
Dzirdēsiet skolotājas pieredzi savu risinājumu meklējumos, plānojot un mācot tematu “Statistika”. Gūsiet idejas, kādus materiālus, IT risinājumus, sadarbības formas izmantot, lai skolēniem būtu iespēja sev atbilstošā tempā apgūt nepieciešamās zināšanas un pētnieciskās prasmes.

Laiks 12.00 līdz 13.00
Meistarklase “Digitālā rīka “Kahoot” izmantošana mācību stundās” (matemātikas skolotāja Sintija Ančeva)
“Kahoot” ir uz spēli balstīta mācīšanās platforma, ko izmanto miljoniem cilvēku katru dienu visā pasaulē. Kahoot! var izmantot jebkuram mācību priekšmetam, jebkura vecuma skolēniem un ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci, plašetdatoru) un skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās jeb konta izveide. Platforma ir paredzēta tam, lai mācītos jautri. Platforma dod iespēju izstrādāt jaunus testus vai izmantot jau gatavus, citu skolotāju sagatavotus piemērus.
Pēc meistarklases, dalībnieki varēs “Kahoot” rīku izmantot savās stundās, palīdzot jauniešiem sagatavoties noslēguma darbiem vai apgūt mācību tēmu. Stāstā dalībniekiem izstāstīšu, kas ir šis digitālais rīks, parādīšu pāris piemērus ar uzdevumiem, kurus es gatavoju, par iespējamo rezultātu analīzi. Parādīšu, kur atrast jau gatavus uzdevumus un kā izveidot jaunu testu!

25.un 26. augustā pedagogi tiek aicināti piedalīties 12 stundu tiešsaistes kursos “Google Classroom izmantošana mācību procesā (Gsuite for Education vidē)”, kur tiks aktualizēta informācija par integrēto mākoņpakalpojumu servisiem un to izmantošanu Gsuite for Education vidē.
Dalībnieki praktiski apgūs Google Classroom izmantošanas iespējas produktīva mācību procesa nodrošināšanai gan klātienē, gan attālinātā mācību darbā (uzdevumu izveide, patstāvīgo darbu veidošanas iespējas, materiālu apkopošana, iesniegto darbu un atbilžu izvērtēšana, atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas). Kursus vadīs JEPVĢ informātikas un programmēšanas skolotājs Juris Erts. Tiks izsniegtas apliecības par 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi. Pieteikties līdz 22.08.2022 šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

Anita Lazdāne, JEPVĢ metodiķe

Deju festivāls “DE LA ROSE DES VENTS” – ciemošanās, godināšana, svinēšana un bezgalīgs prieks

No 9-14. jūlijam Francijas pilsētās Jonzac, Jarnac- Champagne, Pons, St Germain de Lusigan norisinājās festivāls “DE LA ROSE DES VENTS”, kas tulkojumā no franču valodas nozīmē rožu vējā. Uz to tikām uzaicināti arī mēs DK “Dancari”.
Mūsu piedzīvojumu pilnais ceļojums sākās 5. jūlija vakarā, kad visi patīkamā satraukumā pēdējās minūtēs pārbaudīja vai dokumenti un saktas tomēr ir līdzi, ar smaidu līdz ausīm pirms brauciena pamājām vecākiem un tad jau bija laiks doties ceļā. Pirmais mazais brauciens bija līdz Lietuvas pilsētiņai Maišigala, kur sēdāmies nu jau lielākā autobusā kopā ar deju kolektīvu no Lietuvas “Przyjaźń”. Tajā brīdī sākās mūsu 12 dienu ilgais piedzīvojums.
Pirmajā dienā šķērsojām Lietuvas, Polijas un Čehijas robežas. Mūsu pirmā naktsmītnes bija Prāgā, kur palikām hostelī pašā vecpilsētas centrā (nakts šajā hostelī domāju paliks visiem mums atmiņā). No rīta devāmies apskatīt skaisto vecpilsētu un mazliet uzdejot uz “Kārļa tilta”. Pēc jaukās pastaigas turpinājām ceļu un nakti pavadījām autobusā kā nu kurš varēja.
No rīta bijām burvīgajā Parīzē, kur ekskursijā veda mūs vietējā gide no Lietuvas. Ekskursijas laikā apskatījām populārākās tūristu vietas braucienā ar kuģīti pa Sēnu – Eifeļa torni, Parīzes Dievmātes katedrāli, Luvras muzeju u.c. Pēc brauciena devāmies augšup debesskrāpī, lai vērotu Parīzes panorāmu. Vakarpusē mūsu ceļš 500 km garumā veda līdz pilsētiņai Jonzac, kurā bija mūsu naktsmītnes, kā arī norisinājās festivāls “DE LA ROSE DES VENTS”.
Pēc garā ceļa, agri no rīta, jau bijām augšā. Visi rosījās un gatavojās gājienam pa pilsētiņu. Pirms gājiena iepazināmies ar festivāla organizatoriem, deju skolotājiem, kā arī dejotājiem. Festivālā piedalījās 120 dejotāju no 4 pasaules valstīm – Latvijas, Lietuvas, Meksikas un Ukrainas. Ukraiņi neskatoties uz notiekošajām grūtībām viņu valstī turējās braši, to krāšņie tērpi, jautrās dejas liecināja par viņu dzīvesprieku un identitāti. Meksikāņi visus mūs pārsteidza ar savu tērpu dažādību un krāšņumu, deju izpildījumu un mūzikas skaņām. Ar lietuviešiem pavadījām lielāko daļu laika un izveidojām ļoti draudzīgu kontaktu. Viņu vienmēr pozitīvais noskaņojums lika smaidīt pat visgrūtākajos brīžos. Lielu iespaidu radīja to dejas un viņu tautastērpi. Vakarpusē devāmies uz Jonzac kultūras centru kur bija plānots lielais atklāšanas koncerts. Pirms koncerta notika mēģinājums. Tā laikā mēs izdejojām visu programmu, kā arī ukraiņu deju skolotāja Vladimira vadībā iestudējām uzvedumu koncerta noslēgumam, kurā deju soļos un īpašā atmosfērā apvienojās visi dejotāji, lai izrādītu atbalstu un solidaritāti ukraiņu tautai. Otrais koncerts notika pilsētiņā Jarnac- Champagne.
Trešā un ceturtā mums bija atpūtas un ekskursiju dienas, kurās mēs visi kopīgi devāmies uz Chateau de Beaulon pili ar ļoti pievilcīgiem dārziem un neparastiem zilas nokrāsas dīķiem. Apmeklējām pilsētiņu Saint Georges de Didonne, kur šīs divas dienas baudījām silto sauli pie Atlantijas okeāna. Jonsas peldbaseinā un pēc kārtīgas peldes devāmies pie vietējiem konjaka ražotājiem, kur apskatījām kā notiek konjaka gatavošanas process.
Trešais koncerts notika pilsētā Pons. Pirms koncerta visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties citu tautu rotaļu dejās, iemācīties un nodejot tās visiem kopā. Pēc visu mūsu domām šis koncerts bija emocijām bagātākais un skaistākais. Noslēguma koncerts norisinājās St Germain de Lusignan 14. jūlijā. Tā kā šajā dienā Francijā atzīmē Bastīlijas ieņemšanas dienu pēc koncertprogrammas visi kopīgi dziedājām Francijas himnu.
Visu koncertu laikā cilvēku emocijas, to smaidi, izbrīns un aplausi lika emocijām sist aukstu vilni, tie lika apzināties cik svarīga mums ir deja un tas ko tā dot. Mēs spējām parādīt savu ātrumu, dejas soļu sarežģītību, tērpu solīdumu un, protams, izturību. Saņēmām arī ļoti daudz sajūsmas un cildinājuma vārdus no citiem dejotājiem par mūsu dejām, redzējām kā tie cenšas viņas atkārtot un ar sajūsmu skatījāmies kā tie izpilda savus priekšnesumus.
Nākamajā dienā pēc pēdējā koncerta agri no rīta devāmies mājup un priekšā mūs gaidīja 30 stundu garš ceļš. Pa ceļam mēs apmeklējām vienu no skaistākajām vietām Francijā- Mont Saint- Michel, kas ir pie Kuenonas upes ietekas Senmalo līcī. Salai apkārt ir uzbūvēta viduslaiku mūra siena un torņi, bet tās centrā atrodas klosteris. Vakarā mēs nakšņojām hotelī Keļnē un nākamās dienas vakarā Polijā un no rīta devāmies nelielā ekskursijā pa Varšavas vecpilsētu.
18. jūlija pusnaktī esam atkal Lietuvā un atvadījāmies no jauniegūtajiem draugiem, sakām pateicības vārdus viens otram. Pārsēžamies mūsu autobusā. Noguruši, bet laimīgi dodamies mājup.
Vēlamies teikt lielu paldies mūsu deju skolotājai Ilzei Brokai par izaicinājuma pieņemšanu un iespēju pabūt šajā burvīgajā festivālā. Milzīgu paldies visiem mūsu sponsoriem – Preiļu novada pašvaldība, Preiļu novada kultūras centrs, Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Viduslatgales pārnovadu fonds, Akcents . Kā arī paldies mūsu vecākiem par milzīgu emocionālo un finansiālo atbalstu.
Lai šīs skaistās un neaizmirstamās dienas festivālā paliek mums atmiņās. Lai visu kolektīvu dalībnieku uznācieni uz skatuves vienmēr nes lepnumu par to, kas viņi ir, un par to ko viņi dara!
Laine Līga Elste 

Pārgalvības cena. Nelec!

Drošas atpūtas pie ūdens pamatprincipi: 

  1. Neej peldēties, ja esi lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, ja esi tikko paēdis vai stipri sakarsis saulē.
  2. Nekad nelec uz galvas ūdenī! Nelec arī tad, ja tā esi darījis iepriekš. Nelec ūdenī arī uz kājām, īpaši nepazīstamās ūdenstilpnēs.
  3. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem, īpaši bērniem!
  4. Nekad nepeldies viens! Peldies tikai tad, ja krastā ir cilvēki (nelaimes gadījumā viņi varēs palīdzēt).
  5. Ūdenī vislabāk iebrist. Tikai tā var pārliecināties par ūdenstilpnes pamatu.
  6. Peldi tuvu un paralēli krastam – lai iebrienot ūdens sniedzas līdz krūtīm.
  7. Objektīvi izvērtē savas peldēšanas spējas – necenties pārpeldēt upi, ezeru vai jūru. Neizaicini to darīt citus.
  8. Peldēšanai vislabāk izvēlies oficiālu peldvietu, kas ir droša, speciāli izveidota un labiekārtota.
  9. Ja šādas vietas nav, pirms peldēšanās pārbaudi ūdenstilpnes gultni, vai tā nav bedraina, dūņaina, akmeņaina. Atceries, ka ūdenstilpnes gultne var būt mainīga.
  10. Atpūšoties pie ūdens, bērni ir nepārtraukti jāuzrauga.

 

Mācību gada noslēgums Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

31.maijā ģimnāzijas skolēni un pedagogi pulcējās uz mācību gada noslēguma pasākumu ‘’Šis gads mums bija. . . ’’. Pēdējā šī mācību gada dienā visus sveica Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa. Klases bija sagatavojušas interesantus, aizraujošus priekšnesumus, kuros parādīja, kā tad ir veicies pagājušajā mācību gadā. Ģimnāzisti saņēma atzinības un balvas par labām un teicamām sekmēm mācībās, dalību olimpiādēs un konkursos, aktivitātēm sportā. Skolotāja Ināra Krusta izsniedza pateicības ģimnāzistiem, kuri iesaistījās Eiropas Vēstnieku skolas darbā. Pasākuma noslēgumā naudas balvas tika pasniegtas skolēniem, kuri savā klašu grupā ieguva augstāko vidējo vērtējumu. Tālāk notika klases stundas, kurās tika izsniegtas liecības, un brīvlaiks var sākties!

Gaišu, priecīgu, siltu vasaras brīvlaiku!

Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā