Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija uzsākusi darbu jaunā Eiropas Savienības Erasmus+ projektā “Ūdens”

Posted Atstāt komentāruPublicēts Water

Kvalitatīvs un pietiekams ūdens daudzums ir viens no cilvēka dzīvības un labas veselības priekšnosacījumiem, jo ūdens, gluži tāpat kā gaiss, nepieciešams dzīvības procesu uzturēšanai. Ūdens piesārņojums un ķīmisko vielu izmantošana ikdienā ir jautājumi, kas arvien vairāk satrauc iedzīvotājus mūsu tehnoloģiskajā laikmetā.

Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā Erasmus+ “Ūdens” ir iesaistījušās skolas no  Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Francijas un Turcijas, lai 2 gadu garumā pētītu ūdens problēmas un meklētu risinājumus.

No 3.- 9.novembrim Stambulā, Turcijā, notika projekta koordinatoru pirmā tikšanās, lai iepazītos ar projektā izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, saskaņotu darbību, sadalītu pienākumus un vienotos par turpmāko rīcību un tikšanās pasākumiem.

Pirmajā dienā katra valsts uzstājās ar prezentāciju, kurā iepazīstināja dalībniekus ar savu skolu, tās īstenotajām mācību programmām, projektiem, tradīcijām un ārpusstundu aktivitātēm. Projektā iesaistītās  partnerības skolas piedāvāja izstrādātus projekta logo zīmējumus. Ar lielāko balsu vairākumu par projekta logo tika izvēlēts Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9.klases audzēknes Nadīnas Stellas Ivdres  zīmētais logo.

Turcijas skolas – Habibler Anatolian Lisesi vadība uzņemot viesus iepazīstināja ar  skolu, mācību procesu, deva iespēju vērot stundas dažādos mācību priekšmetos. Skolotāji demonstrēja ūdens filtru izgatavošanu un ūdens filtrēšanu, kā arī deva uzdevumu pašiem praktiski darboties. Radošās darbnīcas ietvaros notika Ebru mākslas demonstrējumi un darbu veidošana ar marmora krāsām.

Vizītes laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar Stambulas kultūrvēsturiskajām vietām un skaisto pilsētu. Apmeklējām izslavēto Stambulas Zilo mošeju, kurā bija iespēja klātienē skatīt musulmaņu reliģisko kultūru. Svētās Sofijas katedrāle, kas mūsdienās nepieder nevienai ticībai vai reliģijai, ir muzejs, kur satiekas kristietība un islāms. Iekštelpas veidotas no mirdzošām bizantiešu mozaīkām un Korāna rindām elegantā arābu kaligrāfijā, un tajās apskatāmi musulmaņu dievnamiem raksturīgie minbārs un mihrābs. Pašlaik turpinās restaurācijas darbi.  Iespaidīgi bija aplūkot Justiniāna I laikā, 6.gs. celto pazemes ūdens krātuvi Basilica Cistern, kurā šobrīd norisinās restaurācijas darbi. Neaizmirstamu iespaidu radīja Topkapi pils , kas no 1465. līdz 1853. gadam bija Osmaņu impērijas administratīvais centrs. Pili 1459. gadā bija pavēlējis uzcelt sultāns Mehmeds II Iekarotājs un tās celtniecība tika pabeigta 1465. gadā. Tagad pils komplekss ir pārvērsts par muzeju, kas  ir osmaņu dārgumu glabātuve.

Neaizmirstams bija brauciens ar kuģīti pa Bosforu jūras šaurumu saulrietā, kura laikā varējām vērot Eiropas un Āzijas kontinentu robežas krastus un skaistās dabas ainavas. Izgaismotie  Bizantiešu cietokšņi un drupas liecināja par kādreizējo varenību un izsmalcinātību, kas glabā daudzas leģendas par senajiem valdniekiem un tur dzīvojošajām tautām.

Paldies projekta Erasmus + projekta Turcijas komandai par patīkamo uzņemšanu un darba grafika izstrādāšanu, kas ļāva iepazīties ar Stambulas pilsētas nozīmīgākajām vietām.

Nākošā projekta dalībnieku tikšanās notiks 2020.gada februārī Viļnā, Lietuvā, kurā piedalīsies ne tikai pedagogi, bet arī skolu audzēkņi, lai diskutētu par ūdens resursu saglabāšanu pasaulē.

Ināra Krusta, 
JEPVĢ vēstures un kulturoloģijas skolotāja

Ģimnāzijas skolotājas – mācīšanās konsultantes-ekspertes reģionā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Pirms vairāk nekā gada ģimnāzijas skolotājas Ineta Ivanova un Silvija Kivko uzsāka apmācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām”, kas noslēdzās ar atklāto stundu novadīšanu ģimnāzijas 9.D un 12.D klasēs šī gada 9.oktobrī. Stundas vēroja gan programmas pasniedzēji un citi dalībnieki, gan ģimnāzijas vadība. Mūsu kolēģu meistarība stundu sagatavošanā un novadīšanā tika atzinīgi novērtēta.

Novembrī skolotājas Ineta Ivanova un Silvija Kivko vadīja meistarklases citiem ģimnāzijas pedagogiem un iepazīstināja ar savu pieredzi efektīvas mācīšanās vadīšanā, dalījās pārdomās par stundas izstrādes gaitu, sniedza vērtīgus ieteikumus. Turpmāk arī reģiona pedagogiem ir iespēja gūt pieredzi un pilnveidot savu pedagoģisko kompetenci, konsultējoties ar mūsu kolēģēm.

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

Tēvzemes nedēļas aktivitātes Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas saime apliecināja savu cieņu un mīlestību dzimtenei, organizējot un piedaloties Tēvzemes nedēļas pasākumos. Ikviens ģimnāzists, pedagogs, tehniskais darbinieks skolā izjuta šo tik nozīmīgo laiku Latvijai. Jau 11.novembrī Ģimnāzistu parlaments organizēja skolā konkursu ‘’Esi Lāčplēsis!’’, kurā klašu komandām vajadzēja sacensties gan fiziskajās aktivitātēs, gan erudīcijā, gan atjautībā. Sadarbībā ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju šajā dienā  8.klases skolēni apmeklēja Zemessardzes 35.bataljonu, kur iepazina karavīra profesiju. Savukārt vakarā, sveču un lāpu liesmām kvēlojot, kuplā skaitā tika apmeklēts pilsētas Lāpu gājiens. 14.novembrī skolotāja Ināra Krusta, Vija Caune un Natālija Pīzele organizēja erudīcijas konkursu 7.-9. klašu skolēniem ‘’Mana Latvija – Eiropas Savienības daļa’’, kurā jaunieši varēja pārbaudīt savas zināšanas par skolu, novadu, Latviju. Visas Tēvzemes nedēļas laikā ģimnāzistiem bija iespēja apmeklēt skolas bibliotēkā veidoto izstādi ‘’Grāmata Latvijai!’’, kur bibliotekāre Natālija Pīzele bija sagatavojusi interesantu un izglītojošu nodarbību.  15.novembra rīts  Ģimnāzistu parlamentam sākās ar Preiļu novada domes apmeklējumu, kurā Maija Paegle un Jolanta Upeniece iepazīstināja ar domes dažādajām funkcijām, profesijām, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pašvaldības darbu. Šajā tikšanās reizē jaunieši tika mudināti iegūt labu izglītību un atgriezties dzimtajā novadā. Pacilātu svētku noskaņu radīja 15.novembrī ģimnāzijā izskanējušais, nu jau par skaistu tradīciju kļuvušais koncerts ‘’Mana dziesma Latvijai’’, kurš bija veltīts latviešu strēlniekiem. Katra klase izvēlējās sev atbilstošāko strēlnieku dziesmu un koncertā to izstāstīja kā vienotu strēlnieku stāstu par cīņām, sāpēm, mīlestību. Emocionāls un aizkustinošs brīdis koncertā bija kopdziesmas ‘’Pie Dieviņa gari galdi’’ dziedāšana. Liels prieks un gandarījums, ka projekta ‘’Latvijas Skolas soma’’ ietvaros ģimnāzijas 9.D,11.V,11.D, 12.V,12.D klasēm bija iespēja Preiļu KN noskatīties vēsturisko drāmu ‘’Dvēseļu putenis’’, kura radīja patiesu emocionālu piepildījumu šajā svētku laikā.

Ir aizritējusi notikumiem bagāta Tēvzemes nedēļa. Jātic, ka ģimnāzijā  patriotisms, pilsoniskā apziņa un dzimtenes mīlestība būs aktuāla ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, jo ikviens mēs varam attiecināt uz sevi O.Vācieša teikto: “Tu esi Latvija!’’

Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas jomā

Preiļu robotikas kluba komanda sekmīgi piedalās robotikas sacensībās Paņevežos, Lietuvā!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Sestdien, 9. novembra rītā Preiļu robotikas kluba komanda devās uz Paņevežiem, lai piedalītos `Panevėžio Robotų fiesta 2019` sacensībās. Sacensībās valdīja azartiska atmosfēra, katrs centās sasniegt labāko rezultātu. Jaunieši viens otram izpalīdzēja, bija jūtams komandas gars. PRK komandu pārstāvēja 17 robotikas entuziasti, kuri samērā sekmīgi startēja šajās sacensībās:

iRobot disciplīnā 1. vieta – Edite Meikulane, 2. vieta – Rinalds Pākste, 3. vieta – Egīls Sirmais.
Folkrace disciplīnā 1. vieta – Aldis Buks, 2. vieta – Santa Vojevodska, 3. vieta – Dinārs Kemzāns.
Mini Sumo disciplīnā 3. vieta – Rinalds Pākste.
LEGO līnijsekošanas disciplīnā 3. vieta – Normunds Kokins.

Apsveicam uzvarētājus!

Paldies komandas konsultantiem Matīsam Dambītim un Armandam Upeniekam par palīdzību gatavojoties sacensībām, ķa arī paldies Paņevežu kolēģiem no RoboLabas par laipnu uzņemšanu un sponsoriem par garšīgajām picām!

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators

eTwinning profesionālās pilnveides seminārs Madeirā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Oktobra sākumā Madeiras salā Portugālē notika profesionālās pilnveides seminārs eTwinning projektu īstenotājiem “Empowering students with eTwinning” (“Skolēnu līdzdalības veicināšana mācību procesā un eTwinning projektos”). Seminārā piedalījās 158 dalībnieki no 28 pasaules valstīm. No Latvijas šajā seminārā piedalījās 2 skolotājas – no Rīgas Austrumu vidusskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas.

Semināra organizatori bija uzaicinājuši interesantus lektorus, kuri vadīja nodarbības par dažādām tēmām: drošība internetā, starppersonu komunikācija, online rīki iekļaujošajā izglītībā, uzņēmējdarbības veicināšana skolā, mākslīgais intelekts, kritiskās domāšanas attīstīšana ar kodēšanas palīdzību, projekti arodskolām,  demokrātiskā līdzdalība klasē u.c. Kopumā bija iespēja apmeklēt 10 dažādas darbnīcas.

Ļoti interesanta bija Koimbras universitātes biomedicīnas profesores Manuelas Grazinas lekcija “Brain Happy Chemistry: Work, Smile and Play”, kurā profesore stāstīja, kādi procesi un reakcijas notiek cilvēka smadzenēs, kā dopamīni, oksitocīni, serotonīni un endorfīni veicina mūsu laimes sajūtu, un kā mums vienkārši kļūt laimīgiem.

Portugāles izglītības institūta pārstāvis Nuno Doroteja uzstājās ar prezentāciju par formatīvo vērtēšanu skolēnu sasniegumu uzlabošanā.

Noslēgumā semināra dalībnieki darba grupās diskutēja par seminārā gūto pieredzi, ieguvumiem un praktisku zināšanu pielietojumu ikdienas darbā un starptautiskajos projektos.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā jau vairāk nekā 13 gadus aktīvi tiek īstenoti dažādi starptautiskie projekti: “Euroscola”;, “Juvenes Translatores”, “Erasmus+’ , skolēnu apmaiņas projekti ar Nīderlandi un citi. Šobrīd ģimnāzijā sākam īstenot 2 jaunus “Erasmus+” skolu apmaiņas partnerību projektus “Ūdens” un “Izglītība un tradīcijas Eiropā”. eTwinning Twinspace  izmantojam kā starptautisko projektu aktivitāšu publicitātes un rezultātu izplatīšanas platformu, jo tā ir ērti lietojama un pārskatāma.

Pēc atgriešanās no profesionālās pilnveides semināra, paralēli jaunajiem “Erasmus+ ‘projektiem ģimnāzijā esam uzsākuši arī 2 jaunus eTwinning  projektus:  “The same but different” par kultūru dažādību Eiropā un “The Arts” par slaveniem vietējiem māksliniekiem.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta darbiniekiem par iespēju piedalīties šajā seminārā.

Anna Verza
JEPVĢ  starptautisko projektu koordinatore, semināra dalībniece

Karjeras nedēļas aktivitātes Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Karjeras izglītība

No 14. līdz 18. oktobrim valstī notika Karjeras nedēļa, kuras moto bija ‘’Ielogojies nākotnē’’. Arī mūsu skolā šajā nedēļā īpaša uzmanība tika pievērsta karjeras atbalstam skolēniem. Lai aktualizētu karjeras izglītības jautājumus, notika dažādi pasākumi. Ģimnāzistiem bija iespēja piedalīties lekcijā ‘’Nākotnes profesijas’’, kuru vadīja NVA Preiļu filiāles karjeras speciāliste Sandra Gedroica-Juraga, interesanta un aizraujoša bija karjeras izvēles spēle 11. klasēm ‘’School Life’’, 10.V klases komanda sevi apliecināja sacensībās ‘’Iepazīsti militāro dienestu’’, vairākās klasēs notika nodarbības par nākotnes profesijām un lēmumu pieņemšanu. Paldies visiem mācību priekšmetu skolotājiem, kuri savās mācību stundās arī aktualizēja karjeras jautājumus. Ļoti ceru, ka šī nedēļa bija labs ieguldījums ikviena ģimnāzista nākotnē.

Ingūna Patmalniece, pedagogs karjeras konsultants