PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Informācija par PVĢ
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
25. augustā skolēnu papilduzņemšana PVĢ!
Preiļu Valsts ģimnāzijā skolēnu papilduzņemšana 10. klasē notiks 25. augustā plkst. 10.00.
Sīkāka informācija pa tālr.65321663
PVĢ administrācija
/12.08.2014/
Ģimnāzistes piedalās nometnē `Jugendcamp in Daugavpils`
`Pozitīvas emocijas mums saistās ar nometnē `Jugendcamp in Daugavpils` pavadīto laiku`, tā varam apgalvot mēs, Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes Airita Erte un Laura Repele. Šo nometni no 7. līdz 11. jūlijam organizēja Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Gētes institūtu, sedzot visu 11 nometnes dalībnieku no Preiļiem, Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils uzturēšanās un ceļa izdevumus.
`Pat visgarlaicīgākās lietas spēj radīt interesi!`, to varēja teikt par Daugavpils Universitātes vēsturnieka Dmitrija Oļehnoviča aizraujošo lekciju, kas ievadīja nometnes darbu, par vācbaltiešiem Latvijā, kurā uzzinājām ļoti daudz jauna arī par Borhu dzimtu. Turpmāk grupu darbā strādājām ar baznīcas grāmatām Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā, ar digitalizētajām un ar iepriekšējā gadsimtā, aptuveni no 1920. līdz 1960. gadam, izdotajām avīzēm. Vēsturiskie avoti pārsvarā bija latviešu, latgaliešu un senslāvu valodā, dažviet teksti arī vācu valodā. No tiem mēs uzzinājām par vācu firmām un darbavietām, kurās strādāja vācbaltieši, kā arī pētījām viņu vārdus un uzvārdus, balstoties uz iegūto informāciju, izdarījām secinājumus. Šī bija lieliska iespēja izpētīt Daugavpils vēsturi, uzlabot vācu valodas zināšanas un ar jauniešiem vecumā no 15 līdz 21 gadam ar līdzīgām interesēm pavadīt jauku nedēļu, kuras izskaņā prezentējām grupu darba rezultātus.
Saprotoši un izpalīdzīgi skolotāji, jauni draugi, iegūta informācija nākotnei par studijām Vācijā, zināšanas par vācbaltiešiem un, galvenokārt, jauna pieredze, runājot vāciski ar cilvēkiem no Vācijas, raksturo nometnē pavadīto laiku. Bijām pārsteigtas, ka mūsu prasmes ir pietiekošas, lai izdotos labi dialogi vāciski. Par to varam pateikt lielu paldies mūsu vācu valodas skolotājai Anitai Lazdānei, kā arī par pamudinājumu piedalīties šajā nometnē. Paldies Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālajam vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centram un Vācu filoloģijas katedrai par tās organizēšanu! Ceram arī nākamajā gadā piedalīties!

Airita Erte un Laura Repele, 1.D kursa audzēknes
/7.08.2014/
Mācību gada noslēgums ģimnāzijā
30. maijā plkst. 9.30 ģimnāzijas audzēkņi, pedagogi pulcējās uz Mācību gada noslēguma pasākumu ģimnāzijas aktu zālē. Tradicionāli 1. un 2. kursu audzēkņi bija sagatavojuši priekšnesumus par pagājušā mācību gada veiksmēm un neveiksmēm. Pasākumu vadīja Ģimnāzistu parlamenta dalībnieces Anete Vintiša un Anna Svetlova.
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa izteica pateicību ģimnāzistiem par labām un teicamām sekmēm mācībās, dalību olimpiādēs, darbošanos Ģimnāzistu parlamentā, skolas avīzē `Pēdas`, kā arī panākumiem sportā un sabiedrisko aktivitāti. Preiļu novada BJC vokālā grupa `Lāsītes` (ped. Daina Erte) iepriecināja visus ar muzikālajiem priekšnesumiem. Izskanot ģimnāzijas himnai, pēc pasākuma katrs kurss devās uz pēdējo šī mācību gada klases stundu, lai ar jauniem spēkiem, stipru apņemšanos un atkalredzēšanās prieku tiktos 1. septembrī. Jauku, interesantu, piepildītu visiem vasaru!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/1.06.2014/
Comenius projekta ietvaros PVĢ jaunieši viesojās Grieķijā (2014.05.11. - 16.)
Par ziemeļnieku gaitām Balkānu pussalas galējos dienvidos
Ir pagājušas jau pāris dienas kopš seši Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un skolotāja Anna Verza ir atgriezušies no dienvidiem, no zemes, kas uzskatāma par pasaules kultūras šūpuli – Grieķijas.
Brauciens norisinājās `Comenius` projekta ietvaros, tātad latvieši nebija vienīgie, kam tika tas gods mīt Grieķijas pilsētu bruģi. Līdzās ar mums soļus spēra arī portugāļi, spāņi, poļi, somi, skoti, turki, kā arī paši grieķi. Tā, soli pa solim, mums tika tas prieks iepazīt Atēnu pilsētas varenību, arī uzkāpt Akropolē, vietā, kur pat nezinātājam nenākas grūti saskatīt kontrastu starp šodienu un jau dziļi zem drupām dusošo vakardienu.
Jāpiebilst, ka ikvienam no jauniešiem bija iespēja izbaudīt dzīvi tipiskā grieķu ģimenē, jo uzreiz pēc ierašanās Volos pilsētā, apmainījušies smaidiem un komplimentiem, mēs devāmies uz sev ierādītajām istabiņām – citā pilsētā, citā valstī, citā ģimenē ar citām acīm.
Kāpēc citām acīm? Jo jau pēc pāris stundām, aizvadītām Balkānu pussalas galējos dienvidos, priekšstats par cilvēkiem, lietām un šeit pastāvošo kultūru, mainījās par 180 grādiem. Smaidoši garāmgājēji padod mums labdienu, saules pārpludinātās ielas, šķietami rada smaidu ikviena cilvēka sejā, kafijas un jūras aromāti atrodas nemitīgā cīņā, jo tik tālu cik vienu, tik tālu arī otru iemīļojuši vietējie iedzīvotāji.
Nobaudījuši vietējos saldumus, uzreiz nācām pie pārliecības, ka Grieķijā ar saldumiem patiesi saprot saldumus. Tā uz šīs cukurotās nots ar konfektēm kabatās un smaidu sejās, mēs devāmies aplūkot Meteoras klintājus un senos mūku klosterus, kas augstu kalnos slejas savā varenībā un pārsteidz ar neatkārtojamību, liekot aizrauties elpai.
Tikpat aizrautīgi mēs vērojām citu projekta dalībvalstu sagatavotās prezentācijas par savu zemi un tradīcijām, kā arī izstaigājām un izbraukājam visus pilsētas stūrus un lokus, katrs paturēdams sev to, kas licies patiesi iespaidīgs – vai tie bija stāsti un vēsture, kas atklājās vietējos muzejos, vai tie bija sniegbaltie ciemati, kas pacēlās augstu virs mūsu mājvietu jumtiem, vai izslavētais kuģis `Argo`, piekļūšanai pie kura (drīzāk vairs tikai tam, kas palicis pāri), cilvēkam ir nepieciešama pase, dzimšanas apliecība un bez maz vai arī pensijas grāmatiņa, kā arī labs garastāvoklis, pēc saules tveicē mērotiem 5 km, un neviltota sajūsma ceļotāja acīs.
Iespējams, ka ir arī kāds, kurš nolēmis par piemiņu sev paturēt arī ikdienas izēšanos grieķu gaumē, kad jau melns gar acīm metas no nebeidzamās plūsmas pa eļļu un garšas valdzinājuma upi. Radās jautājums – ik dienas grieķi laižas šīs upes ūdeņos ar mērķi radīt galu tik ierastajai izsalkuma sajūtai, bet tiklīdz viņi lien ārā, tu atplēstu muti vien skaties un brīnies, kur paliek tauki, kas pēc šīs veldzējošas peldes uzkrājas viņu miesās?
Patiesi, Grieķija ir zeme, kur nododies brīnumam, vieta, kur, kā paši projekta dalībnieki teic, katrs izdzīvo savu mītu.
Piecas neaizmirstamas, saules bagātās dienas un piecas noslēpumainas, eksotiskas caurstrāvotas naktis tika pavadītas Egejas jūras krastā, pateicoties skolotājai Annai Verzai un Preiļu Valsts ģimnāzijai.
Dairis Ābols 3.HK
/31.05.2014/
eTwinning projekts `Vienas dienas skolotājs` PVĢ
Šajā mācību gadā starptautiska mēroga sadarbība starp Eiropas skolām ir bijusi gan viesojoties vienam pie otra, gan tikai tiešsaitē eTwinning portālā. Tā ir droša bezmaksas sadarbības vide skolotājiem un skolēniem ar mērķi veidot sadarbības projektus, dalīties pieredzē un idejām.
Projekta `Vienas dienas skolotājs` darbības pamatā tika izmantota CLIL metode, kuras pamatā ir saiknes izveidošana starp dažādiem mācību priekšmetiem. 2.A kursa skolēni ar vairāku skolotāju palīdzību sagatavoja un vadīja 10 minūtes garu mācību stundas daļu angļu valodā saviem klasesbiedriem iejūtoties skolotāja lomā. Stundu sagatavošanā tika veidotas prezentācijas, darba lapas un meklēti materiāli Internetā. Jauno skolotāju stundu vadīšana tika nofilmēta un vēlāk apspriesta klasē. Līdzīgi darbojās arī skolēni citās sadarbības valstu skolās (Rumānijā, Sicīlijā, Grieķijā un Lielbritānijā). Īpaši aizraujoša likās videokonference ar Sicīlijas skolēniem, kurā dalījāmies ar pieredzi stundu vadīšanā. Visi materiāli tika publicēti projekta mājas lapā.
Šāda veida sadarbība starp skolotājiem un skolēniem deva iespēju vairāk uzzināt par partnerskolām un to valstīm, virtuāli apmeklēt skolas, pavērot stundas un pašiem izmēģināt savus spēkus.
Tagad ieskatīsimies jauno skolotāju komentāros pēc novadītajām stundām:
Vēstures skolotājs Edgars D.- Man patika būt par skolotāju. Sākumā jutos nedroši, bet vēlāk viss izdevās. Bija arī mazs kuriozs, bet bez tā jau neiztikt!
Mākslas skolotāja Agnese- Priekš manis būt skolotāja vietā bija grūti, īpaši izskaidrojot uzdevumus angļu valodā. Bija arī interesanti vērot klasesbiedrus, kā viņi manī klausījās.
Sporta skolotāja Ligita- Sporta skolotājas loma pat ļoti patika. Klasesbiedri darīja visu, ko teicu! Viņi izskatījās laimīgi.
Mūzikas skolotāja Linda- Priekš manis dalība šajā projektā bija lieliska iespēja mācīties angļu valodu. Es vadīju mūzikas stundu, kurā izmantoju Red Hot Chili Peppers dziesmu `Can`t stop`, jo šī dziesma vislabāk atspoguļoja rokmūziku. Gatavojoties stundai, es daudz ko uzzināju par šo mūzikas stilu. Ceru, ka stunda visiem patika.
Nobeigumā vēlējos pateikties visiem tiem skolotājiem, kuri mūs atbalstīja!
Angļu valodas skolotāja Antra Gertmane
/29.05.2014/

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Janīna, Linda
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster