PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Informācija par PVĢ
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
No 23. - 27. martam LIKTA sadarbībā ar VARAM rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2015. gadā no 23. līdz 27.martam rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā.
Visu informāciju, saistībā ar E-prasmju nedēļu, skatīt vietnē www.eprasmes.lv.
E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week 2015 ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas.
Ar E–prasmju nedēļas pasākumiem Preiļos varat iepazīties šeit: E-prasmju nedēļas Preiļu novadā pasākumi
Lūdzam reģistrēties e-prasmju dalībnieku skaitītājā:

E-prasmju nedēļa 2015

Juris Erts un Ivars Pakers, informātikas skolotāji
/24.03.2015/
Sveicam Austrumlatvijas 8. - 11. klašu skolēnu atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ričards Kraupša (2.D), Ausma Dzerkale (1.D)
Atzinība - Laura Buka (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/24.03.2015/
Sveicam Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Kārlis Sīlis (3.K), Zane Elste (2.A)
2. pakāpes diploms - Ērika Gribonika (3.D)
3. pakāpes diploms - Vineta Haritonova (3.D)
Pateicība - Laila Meirule (2.B), Renāts Konovalovs (2.B), Santa Fedotova (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/23.03.2015/
Starpnovadu kausa izcīņa florbolā vidusskolas jauniešiem
2015. gada 12. martā Aglonā norisinājās sacensības florbolā vidusskolas jauniešiem, kur arī lieliskus panākumus guva Preiļu Valsts ģimnāzijas florbola komanda.
Apsteidzot PVĢ 2. komandu, Riebiņu un Aglonas vidusskolas komandas, PVĢ 1. komanda izcīnija zelta medaļas un kausu, iegūstot 1. vietu! Komandā spēlēja Edgars Molnieks, Edgars Stafeckis, Edgars Mičulis, Austris Bogdanovs, Ričards Kraupša un Pauls Mičuls.
Apsveicam jauniešus ar lieliskajiem panākumiem!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/22.03.2015/
Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss `Tīrai Latvijai`
16. martā noslēdzās `Zaļās jostas` sadarbībā ar SIA `Līgatnes papīrs`, AS `Latvijas valsts meži` un Valsts izglītības satura centru 2014./2015. mācību gada ietvaros organizētais makulatūras vākšanas konkurss `Tīrai Latvijai!`.
Konkursā piedalījās 417 Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes. Šogad kopumā Latvijā savāktais un līdz 16. martam reģistrētais makulatūras daudzums - 606122.09 kg.
www.zalajosta.lv/lv/makulaturas-konkurss
Pēc PVĢ Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4 ENs` iniciatīvas arī ģimnāzijā notika makulatūras vākšanas kampaņa. Esam savākuši 1055 kg makulatūras. Aktīvākās makulatūras vācējas: Elīza Kabakova (2.A) savāca 142 kg un Krista Šķēpa (2.D) - 120 kg.
Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu iniciatīvu un piedalījās konkursā. Īpašs paldies projekta dalībniecēm Sintijai un Luīzai no 3.BK par makulatūras svēršanu un reģistrēšanu.
Gadījumā, ja plānojat pavasara tīrīšanu, vai kāda iemesla dēļ nepaspējāt piedalīties šī konkursa ietvaros, makulatūru joprojām var nodot, piesakoties pie projekta koordinatores A. Verzas. Turpmāk makultūru vāksim visa mācību gada garumā.
`Comenius` projekta koordinatore A. Verza
/20.03.2015/
Sveicam valsts atklātās ķīmijas olimpiādes laureātes!
Atzinība - Anete Vintiša (3.D), Laura repele (2.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/18.03.2015/
Sveicam novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ērika Gribonika (3.D), Zane Čerpakovska (3.D)
2. vieta - Katrīna Samoviča (2.A), Laura Buka (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/18.03.2015/
Sveicam novadu apvienības filozofijas olimpiādes uzvarētāju!
1. vieta - Kārlis Sīlis (3.K)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/17.03.2015/
Sveicam novadu apvienības mūzikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anete Vintiša (3.D)
2. vieta - Krista Šķēpa (2.D)
3. vieta - Agnese Lukjanova (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/16.03.2015/
`NVO Erudīts` ģimnāzijā
Projekta `Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados` ietvaros 11. martā `Preiļu NVO centrs` ģimnāzijā organizēja konkursu `NVO Erudīts`, lai padziļinātu zināšanas par NVO darbības principiem, politisko un sabiedrisko līdzdalību, kā arī mudinātu jauniešus būt aktīviem un līdzatbildīgiem. Erudītā piedalījās 1.AH, 1.B, 2.A un 2.B kursu komandas no ģimnāzijas, kā arī 2 komandas no Preiļu 2. vidusskolas. Konkursā bija trīs daļas – viktorīna, mizanscēna un kapteiņu konkurss. Viktorīnā jauniešiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par nevalstisko sektoru un brīvprātīgo darbu, otrajā uzdevumā komandām bija jāizlozē kāda sabiedrības grupa, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām, latgalieši, skolotāji, bezdarbnieki, daudzbērnu ģimenes, pensionāri, jāizdomā, kādas ir šīs grupas problēmas, jārada tām risinājums, kā arī radoši jāprezentē. Trešais bija kapteiņu konkurss, kurā pēc kapteiņa apraksta komandai bija jāuzmin dažādi jēdzieni. Konkursā zinošākie izrādījās 2.B kursa komanda (Mārtiņš Šņepsts, Laila Meirule, Amanda Škapare, Guntis Pastors, Ralfs Stupāns), kuri tad arī ieguva 1. vietu. Jauniešus mudināja un motivēja piedalīties konkursā vēstures un politikas skolotāja Natālija Pīzele.
Paldies Preiļu NVO centram par interesantā konkursa organizēšanu!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/12.03.2015/
Sveicam IX Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā svešvalodā uzvarētājus!
Pateicības raksts - Anna Malahova (2.A), Kristīne Timofejeva (2.B), Ineta Pastare (1.A), Nadežda Afanasjeva (1.A)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/11.03.2015/
Žetonu vakars ģimnāzijā
27. februāra novakarē mūsu ģimnāzijas gaiteņus pieskandināja raitas sarunas, nedzirdētu cilvēku balsis – viss tikai tāpēc, lai 3. kursi varētu godam parādīt vecākiem un skolotājiem savu veikumu – Žetonu vakaru `Mazā bilžu rāmītī`. Gatavošanās darbi pasākumam sākās jau janvārī, bet vissaspringtākais laiks noteikti bija pēdējā nedēļa.
Pasākuma notikumus uz skatuves izdzīvoja vectēvs (skolotājs Ivars Pakers) kopā ar mazbērniem (Edgaru Mičuli, 3.D, un Jūliju Mihailovu, 3.BK), iejusties atmosfērā palīdzēja teicēja (Ērika Gribonika, 3.D). Vakara gaitā tika izšķirstīts viss vectēva foto albums `Mazā bilžu rāmītī` – dejas 3.D kursa dejotāju un mazo `Dancaru` izpildījumā, teātris 3.A un 3.BK kursa aktieru sniegumā, mūzikas skolas audzēkņu priekšnesums, 3.D kursa dziedātāju izpildītās dziesmas un folkloras kopas `Rūtoj` aktīvistu priekšnesums. Visvairāk tika gaidīti kursu priekšnesumi, un tie nelika vilties – 3.A kursa izpildījumā redzējām, kāds būs viņu kolektīva salidojums 2030. gadā, 3.BK ar Skubija Dū komandas palīdzību atrisināja pazudušās audzinātājas mistēriju, un 3.D kurss atdzīvināja Pelnrušķītes stāstu mūsdienu versijā. Katrs kurss bija ļoti centies, lai godam izveidotu savu pēdējo priekšnesumu izlaiduma gadā. Oficiālās daļas beigās visi treškursnieki vienojās kopīgā dziesmā `Tikai tā`. Pēc tam visus priecēja balle kopā ar grupu `Zenīts`.
Neoficiālajā daļā visi audzēkņi kopā ar ģimenes locekļiem devās uz savu kursu telpām, kur audzinātāji, ar izdomu pārspēdami viens otru, izdalīja ilgi gaidītos gredzenus. Mums tie atgādinās ne tikai par piederību PVĢ, bet arī par skolā pavadītajiem burvīgākajiem gadiem, ko varēsim saukt par skaisto jaunību. Iespējams, ka tieši tāpēc Žetonu vakars ir tik emocionāli piepildīts un nozīmīgs ikkatram ģimnāzistam.
Liels paldies mūsu vecākiem, skolotājiem un ikvienam ģimnāzistam, kas palīdzēja radīt svētkus mums visiem!
Anete Vintiša, 3.D
/10.03.2015/
Sveicam novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Edgars Mičulis (3.D), Raimonds Reščenko (3.D)
2. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/10.03.2015/
Sveicam deju kolektīvu atlases skates uzvarētājus!
Sveicam Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu tautas deju kolektīvu atlases skates gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem) uzvarētājus!
Pakāpe Laureāts - Tautas deju kopa „Gaida” (vadītāja Gaida Ivanova), Tautas deju kopa „Dancari” (vadītāja Ilze Broka)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/10.03.2015/
Tikšanās ar Daugavpils Universitātes rektoru Arvīdu Barševski
5. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā 2. kursu audzēkņiem un interesentiem no trešajiem kursiem bija tikšanās ar Daugavpils Universitātes rektoru, profesoru Arvīdu Barševski. Viņš iepazīstināja klātesošos ar studiju iespējām Daugavpils Universitātē, kā arī sniedza ieskatu par situāciju augstākajā izglītībā Latvijā. Tikšanās ieilga, jo ģimnāzisti bija aktīvi, uzdodot dažādus jautājumus, uz kuriem viesis arī centās atbildēt.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/09.03.2015/
Infografikas konkurss “Manas iespējas izglītoties Latvijā”
Gatavojoties E-prasmju nedēļai, Izglītības un zinātnes ministrija rīko infografiku konkursu skolēniem un studentiem par tēmu `Manas iespējas izglītoties Latvijā`. Konkursa mērķis - rosināt skolēnos interesi par izglītības iespējām Latvijā un attīstīties, apgūstot jaunas digitālās prasmes. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar digitālo vizuālo risinājumu uzņēmumu `Infogr.am`.
Konkursā aicināti piedalīties skolēni vecuma grupās no 6. līdz 9. klasei, no 10. līdz 12. klasei (1.-4. kurss profesionālajās skolās), kā arī 1.-4. kursa augstskolu studenti. Aizpildot pieteikumu vietnē www.izm.gov.lv/pieteikums.html, dalībnieks saņems ielūgumu uz webināru jeb video lekciju par datu vākšanu, apkopošanu un infografiku veidošanu. Tiešsaitē trešdien, 4. martā, plkst. 12.00 dalībniekiem būs iespējas arī saņemt atbildes uz precizējošiem jautājumiem par konkursa norisi. Tie konkursa dalībnieki, kam nebūs iespējas noskatīties webināru tiešraidē, saņems saiti uz tā ierakstu.
Trīs labāko darbu autori katrā nominācijā tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju piektdien, 27. martā. Savukārt īpašu atzinību nopelnīs skolotāji, kuru audzēkņi būs iesnieguši visvairāk darbu.
Pieteikšanās konkursam un webināram: www.izm.gov.lv/pieteikums.html
Konkursa nolikums: www.izm.gov.lv/infografiku-konkurss.html
Juris Erts, informātikas skolotājs
/4.03.2015/
Sveicam atklātās vācu valodas kā 3. Svešvalodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anna Franciska Labinska (1.D)
3. vieta - Armands Ūzuliņš (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/3.03.2015/
Sveicam novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D), Krista Šķēpa (2.D), Laura Buka (1.D)
2. vieta - Anete Vintiša (3.D), Laura Repele (2.D), Kristiāna Skutele (1.D)
3. vieta - Vineta Haritonova (3.D), Anna Svetlova (3.D), Ričards Kraupša (2.D), Anastasija Isajeva (1.D)
Atzinība - Gatis Saulišs (2.D), Lāsma Strupā (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/2.03.2015/
STARPNOVADU SKOLU SACENSĪBAS TELPU FUTBOLĀ
2015. gada 26. februārī notika Starpnovadu skolēnu sacensības telpu futbolā 10. - 12. klašu gurpā, kur veiksmīgus panākumus guva arī Preiļu Valsts ģimnāzijas futbola komanda.
Par 1.vietu cīnījas PVĢ, Preiļu 2.vsk., Līvānu 1.vsk., Līvānu 2.vsk, Aglonas vsk. un Riebiņu vidusskola. Visspēcīgākie izrādījas PVĢ jaunieši,uzvarot visas komandas,iegūva 1.vietu! Komandā spēlēja: Mārtiņš Lisovs, Edgars Stafeckis, Guntis Sparāns, Edgars Mičulis, Nauris Vigulis, Aivis Dančauska, Vladislavs Rečs, Aldis Džeriņš un Rūdis Skutelis.
Paldies jauniešiem par sasniegumiem un vēlam tikpat labus rezultātus arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/1.03.2015/
Atklātā ķīmijas olimpiāde - 28. februārī arī PVĢ!
Atklātā ķīmijas olimpiāde notiks 2015. gada 28. februārī plkst 11:00 To organizē Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija (LĶSA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāti kā arī vairākām valsts ģimnāzijām, ģimnāzijām un vidusskolām. Atklātajā ķīmijas olimpiādē var piedalīties ikviens skolēns.
Šogad olimpiādē notiks piecās klašu grupās - 8., 9., 10., 11. un 12. klašu grupām!
Reģistrējies olimpiādei, aizpildot anketu ej.uz/olimpiade_2015
Reģistrēšanās līdz 25. februārim (ieskaitot!)
Olimpiāde notiks vienlaikus:
• Rīgā – LU Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48
• Daugavpilī – DU DMF Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedrā, Vienības ielā 13
• Preiļos – Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīva ielā 6
• Liepājā – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9
• Jēkabpilī – Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Blaumaņa ielā 27
• Siguldā – Siguldas Valsts ģimnāzijā, K. Barona ielā 10
• Ventspilī – Ventspils 1. ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1
• Cēsīs – Cēsu Valsts ģimnāzijā, L. Paegles ielā 1
www.kdc.lu.lv/zinas
Valentīna Pastere, PVĢ ķīmijas skolotāja
/28.02.2015/
Labākie zinātniski pētnieciskie darbi Preiļu Valsts ģimnāzijā
Neatlaidīgi strādājot, pēdējās nedēļas laikā tika papildināti, pārbaudīti, pilnveidoti un sagatavoti iesniegšanai dalībai Latgales reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē labākie zinātniski pētnieciskie darbi no Preiļu Valsts ģimnāzijas: `Ciemu nosaukumi Stabulnieku pagastā` (autore Zane Elste, 2.A, vadītāja Silvija Kivko), `Arhitektūras attīstība Latgalē 20. - 21. gadsimtu mijā` (autore Ērika Gribonika, 3.D, vadītāja Anna Svile), `Preiļu mākslas skolas attīstība un nozīme pilsētas kultūrā` (autore Vineta Haritonova, 3.D, vadītāja Anna Svile), `Vardarbība jauniešu partnerattiecībās` (autore Santa Fedotova, 2.D, vadītāja Ilze Čamane) `Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Preiļos` (autors Renāts Konovalovs, 2.B, vadītāja Silvija Kivko), `Meiruļu – Vuškārnieku dzimtas izpēte` (autore Laila Meirule, 2.B, vadītāja Silvija Kivko), `Lūcija Annēja Senekas `Dialogos` iztirzāto problēmu aktualitāte mūsdienu cilvēka dzīvē` (autors Kārlis Sīlis, 3.BK, vadītāja Anna Svile), `Balto stārķu (Ciconia ciconia) uzskaite Preiļu pilsētas apkārtnē` (autores Laima Givoina, Laila Givoina, 2.D, vadītāja Elita Grigale), `Zirga un cilvēka mijiedarbība reitterapijā konkrētu slimību rehabilitācijā` (autore Elīza Kabakova, 2.A, vadītāja Elita Grigale).
Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
/27.02.2015/
Jaunā spēle palīdzēs jauniešiem labāk sagatavoties ārkārtas situācijām, negadījumiem, kā arī katastrofām
Jaunā spēle palīdzēs jauniešiem labāk sagatavoties ārkārtas situācijām, negadījumiem, kā arī katastrofām.
Unikālā tiešsaistes apmācību programma "Worst Case Hero" ir uz reālām situācijām balstīta datorspēle.
Spēles `Worst Case Hero` versija latviešu valodā:
http://www.ar-project.eu/lv/play/worst-case-hero/
Spēle apvieno izklaidi ar neformālu sociālās mācīšanās procesu. Spēle dod iespēju soli pa solim apgūt ikdienā lietderīgu informāciju par sagatavotību ārkārtas situācijās, negadījumos, nelaimēs un katastrofās.
Ikvienam var rasties šāda situācija, tādēļ dalīšanās ar spēles rezultātiem sociālajā tīklā `Facebook` veicinās kolektīvo mācīšanos.
Lietotājiem būs iespēja sacensties ar saviem draugiem, kā arī dalīties ar savām sekmēm un sasniegtajiem rezultātiem trīs scenārijos:
`Elektroenerģijas pārrāvums`, `Plūdi` vai `Gripas pandēmija`.
Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta atbalstu.
Elīna Zariņa, Latvijas Sarkanā Krusta projektu vadītāja
/26.02.2015/
Sacensības volejbolā `LĀSES KAUSS 2015`
2015. gada 24. februārī Preiļos notika vidusskolu sacensības volejbolā `LĀSES KAUSS 2015` 1. posms.
Jaunietēm spēles notika Preiļu Valsts ģimnāzijas konkurencē. 1.vietu ieguva PVĢ 1.komanda, kurā spēlēja: Beāte Pudule, Anželika Ivanova, Renāte Vaivode, Rūta Pastare, Anna Svetlova, Arta Katkeviča, Anastasija Baranova, Ērika Gribonika un Krista Šķēpa, 2.vietu ieguva PVĢ 2.komanda un 3.vietu ieguva PVĢ 3.komanda. Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.komanda ieguva arī tiesības startēt lielajā finālā Rīgā, kurš notiks 21.martā!
Ģimnāzijas zēnu komanda ieguva godalgoto 3.vietu, komandā spēlēja: Ruslans Daņilovs, Ričards Kraupša, Edgars Molnieks, Mārtiņš Lisovs, Andis Pīzelis un Austris Bogdanovs. 2.vietu ieguva Riebiņu vidusskola, 1.vietu un tiesības piedalīties finālspēlēs ieguva Vārkavas vidusskola.
Vēlam veiksmi Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.meiteņu komandai sacensībās Rīgā!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/25.02.2015/
Volejbola sacensības `Policijas kauss`
2015. gada 20. februārī Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zālē notika sacensības volejbolā `Policijas kauss`, kurš norisinājās jau 5. reizi. Spēkiem mērojās 6 komandas: Līvānu 1. vidusskola, Preiļu policisti, Preiļu 2.vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Vārkavas vidusskola un Riebiņu vidusskola.
Lai raitāk ritētu spēles, komandas tika sadalītas apakšgrupās, PVĢ audzēkņi savā apakšgrupā ieguva pirmo vietu, taču finālā pretinieki izrādījās nedaudz spēcīgāki, tāpēc PVĢ komanda izcīnīja godalgoto 3.vietu, komandā spēlēja Mārtiņš Lisovs, Ruslans Daņilovs, Edgars Molnieks, Austris Bogdanovs, Andis Stabulnieks, Vladislavs Rečs un Rūdis Skutelis! 1.vietu ieguva Vārkavas vidusskola un 2.vietu izcīnijas policistu komanda!
Apsveicam komandas ar uzvaru un novēlam PVĢ cīņas sparu `Lāses` atlases turnīrā!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
/22.02.2015/
Latvijas čempionāts Kuldīgā
2015. gada 14. un 15. februārī Kuldīgā notika Latvijas čempionāts junioriem un jauniešiem. Sacensības notika 48 disciplīnās. Čempionātā startēja arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
Startējot sacensībās junioru grupā, Anna Svetlova sasniedza arī sezonas labāko rezultātu savā vecuma grupā, iegūstot 1.vietu 2000m skrējienā! Startējot 1000m distancē, Anna ieguva godalgoto 3.vietu! Guntis Pastors ieguva 2.vietu 3000m skrējienā un 3.vietu 1000m distancē!
Apsveicam mūsu godalgoto vietu ieguvējus un vēlam panākumus arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
/21.02.2015/
Projekta darbu un ZPD (zinātniski pētniecisko darbu) prezentēšana
18. februārī ģimnāzijas audzēkņi iepazīstināja skolotājus un skolas biedrus ar saviem izstrādātajiem projekta un zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Septiņās darba grupās, ko vadīja pedagogi Juris Erts, Aina Leikuce, Silvija Kivko, Anna Svile, Valentīna Pastare, Zenta Juranča, Anita Lazdāne valdīja lietišķa atmosfēra, tika uzdoti jautājumi, novērtēts katra veikums. Rezultātā deviņi ZPD, ko ir izstrādājuši 10 ģimnāzisti, tika izvirzīti uz Latgales reģiona skolēnu zinātnisko konferenci. Savukārt 17 ģimnāzisti nevarēja prezentēt savus darbus slimības vai citu iemeslu dēļ, viņiem tas būs jāveic papildus norādītā laikā šajā mācību gadā.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
/19.02.2015/
19. februārī PVĢ konferenču zālē notiks 3D printera prezentācija!
2015. gada 19. februārī plkst. 14.00 Preiļu Valsts ģimnāzijā būs iespēja visiem interesentiem klātienē vērot prezentāciju par 3D printeriem un to iespējamajiem pielietojumiem Latvijas izglītības iestādēs. Prezentāciju vadīs Latvijas uzņēmuma Mass Portal komanda.
Aicināti ir visi interesenti, īpaši informātikas, darbmācības, matemātikas u.c. priekšmetu skolotāji. Laipni gaidīti arī ieinteresēti skolēni!
Skat. par 3D printeri www.massportal.com
Juris Erts, direktores vietnieks informātiaks jautājumos
/17.02.2015/
PVĢ aizvdīts volejbola turnīrs
17. februārī projektu dienas ietvaros PVĢ sporta zālē norisinājās mini turnīrs volejbolā starp 3. kursu, 2.D un skolotāju komandām. Spēles aizritēja sīvās cīņās, neiztiekot bez trešajiem setiem.
3. vietu izcīnija 3.A kurss, 2. vieta 2.D kursam un 1. vieta 3.D kursam. Skolotāju komanda zaudēja tikai 2.D kursam un izcīnīja labākās komandas statusu. Spēles noritēja organizēti, ģimnāzisti parādija tehniski un taktiski interesantu spēli. Mēs, projektu organizatori, esam apmierināti ar paveikto un pateicamies balvu sponsoram Z/S `VIKTORIJA`.
Renāte, Anželika un Ruslans, turnīra organizatori
/17.02.2015/
Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši `Comenius` projekta ietvaros viesojās Spānijā
Beidzot bija panācis 8. februāris, diena, kad satraukuma vadītas astoņas Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes kopā ar skolotāju Annu Verzu devās ilgi gaidītajā `Comenius` projekta vizītē uz Spāniju.
Pirmais lidojums mūs veda uz Itāliju, kur, lai gan pavadījām vien dažas stundas, cauri lidostas logam mūs priecēja Alpu kalnu elpu aizraujošais skaistums. Kopā ar projekta dalībniekiem no Grieķijas, tālākais ceļš turpinājās uz pilsētu Spānijas dienvidos – Sevilju. Vēl priekšā dažas stundas autobusā uz Lepi, kas bija mūsu mājas turpmāko vizītes laiku. Un beidzot galamērķis bija sasniegts! Priekā par satikšanos ar savām jaunajām spāņu viesģimenēm, mēs bijām gatavas neaizmirstamai nedēļai.
Šo dienu laikā mēs iepazināmies ne tikai ar bagāto Spāniju, bet arī ar pārējo sešu projekta dalībvalstu – Somijas, Polijas, Grieķijas, Skotijas, Portugāles un Turcijas kultūru. Viens no galvenajiem apskates objektiem projekta gaitā bija iespaidīgā Maravillas ala Arakenā un Seviljas katedrāle, kas ir lielākā viduslaiku gotiskā stilā būvētā katedrāle pasaulē. Viesojāmies arī Portugālē un pavadījām neaizmirstamu dienu Apvienotās Karalistes teritorijā Gibraltārā. Tam visam pa vidu paspējām gūt ieskatu spāņu jauniešu skolas dzīvē, piedaloties franču valodas stundās. Šis ceļojums noteikti paliks atmiņā ar pikniku okeāna krastā un pirmo reizi dzīvē pašu rokām no koka noplūktajiem apelsīniem.
Liels paldies skolotājai Annai Verzai par tik vienreizējo piedzīvojumu. Mēs ieguvām draugus, kas vienmēr paliks atmiņā un iespaidus, kas mainīja mūsu uzskatus. Jāpateicas arī viesģimenēm par silto uzņemšanu, jo tagad droši varam teikt, ka arī Spānijā mums ir mājas!Santa Fedotova, projekta dalībniece
/16.02.2015/
Konkurss `Mīlestības erudīts`
12.02. skolas aktu zālē notika PVĢ Ģimnāzistu parlamenta rīkotais konkurss `Mīlestības erudīts`. Atbilstošu svētku noskaņu radīja Agnese Bicāne un Katrīna Griga no 3.BK, un Renāts Konovalovs no 2.B, lasot mīlestības dzeju. Muzikālo priekšnesumu, dziesmu `Zemeslodes`, bija sagatavojusi Rūta Pastare no 1.AH. Pasākuma ietvaros uzzinājām par Valentīndienas rašanos un vēsturi, noklausījāmies skaistākās mīlestības dziesmas, aplūkojām spožākos mīlas filmu fragmentus un noskaidrojām, kuri tad ir ārzemju un mūsu pašu tautas mīlas pāri. Katru kursu pārstāvēja zinošu cilvēku komanda, taču viserudītākā izrādījās 1.D kursa komanda, kura tad arī ieguva 1.vietu kopvērtējumā. 2.vieta – 2.B, 3.vieta – 3.BK, atzinība – 2.D. Arī pārējo kursu komandas čakli pastrādāja, tāpēc var droši teikt, ka ieguvējs bija ikviens. Paldies visiem, kas palīdzēja izkrāsot PVĢ dzīvi Valentīndienas krāsās. Lai mīlestības pilni svētki!
PVĢ Ģimnāzistu parlamenta sekretāre Anete Vintiša, 3.D
/15.02.2015/
Sveicam novadu apvienības matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D)
2. vieta - Airita Erte (2.D), Krista Šķēpa (2.D)
3. vieta - Anete Vintiša (3.D)
Atzinība - Kristiāna Skutele (1.D), Ausma Dzerkale (1.D), Ilze Egle (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/11.02.2015/
Rīgas atklātās junioru meistarsacīkstes telpās
2015. gada 6. februārī un 7. februārī norisinājās Rīgas atklātās junioru meistarsacīkstes telpās, kur lieliskus rezultātus arī ieguva Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi- Guntis Pastors un Anna Svetlova.
Guntis Pastors ieguva 1.vietu 1 km distancē un 1.vietu 3 km distnacē jauniešu grupā!
Anna Svetlova, startējot starp juniorēm, ieguva 1.vietu 800m distancē un arī 1.vietu 1,5 km distancē. Startējot sieviešu grupā, 800m distancē ieguva 3.vietu!

Apsveicam jauniešu ar medaļām un vēlam veiksmi arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
/10.02.2015/
Iznākusi 2015. gada PVĢ avīzes `Pēdas` janvāra - februāra avīze
Iznākusi 2015. gada PVĢ avīzes `Pēdas` janvāra - februāra avīze
p.s. iespēja lasīt arī iepriekšējos avīzes izdevumus
PVĢ avīzes `Pēdas` redkolēģija
/9.02.2015/
Sveicam novadu apvienības ekonomikas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Linda Klindžāne (3.A)
2.vieta - Ieva Skutele (3.K)
3.vieta - Liene Šmeikste (3.A)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/08.02.2015/
Sveicam novadu apvienības informātikas olimpiādes uzvarētāju!
Atzinība - Mārtiņš Lisovs (3.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/07.02.2015/
Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā
2015. gada 4. februārī Madonā norisinājās BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā, kur arī piedalījās divi Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
1 km distnacē zēnu konkurencē Guntis Pastors ieguva 1. vietu. Anna Svetlova meiteņu grupā 1 km distancē arī izcīnija 1. vietu.
Apsveicam ar izcīnīto uzvaru un vēlam veiksmi arī turpmāk!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
/6.02.2015/
Sveicam novadu apvienības fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1.vieta - Ričards Kraupša (2.D), Andris Puduls (2.D), Laura Buka (1.D)
2.vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D), Kārlis Sondors (2.D), Ausma dzerkale (1.D)
3.vieta - Edgars Mičulis (3.D), Guntis Mauriņš (2.D), Matīss Dambītis (1.D)
Atzinība - Ērika Gribonika (3.D), Austris Bogdanovs (3.D), Samanta Smirnova (3.D), Linda Klindžāne (3.A)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/05.02.2015/
Sveicam novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Simona Rubine (3.B), Krista Šķēpa (2.D)
2. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D), Anete Vintiša (3.D), Kristīne Timofejeva (2.B)
3. vieta - Laura Repele (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/28.01.2015/
PVĢ komanda uzvar Ziemassvētku eglīšu `rotāšanas` programmēšanas konkursā!
2014. gada nogalē, gaidot Ziemassvētkus, projekta StartIT programmētāji Latvijas skolēniem piedāvāja piedalīties programmēšanas konkursā, kurā bija jāprogrammē jeb `jārotā` Ziemassvētku eglīte (`rotāt` varat pamēģināt arī jūs)! No mūsu skolas konkursā piedalījās daudzi individuālie `eglīšu rotātāji`, kā arī skolas komanda.
PVĢ 2.D kursa audzēkņu komanda - Airita Erte, Laura Repele, Andris Puduls, Gatis Saulišs, Guntis Mauriņš un Ričards Kraupša kopīgi `izrotāja` Ziemassvētku eglīti un StartIT žūrija to nominēja balsojumam Facebook. Pateicoties mūsu komandas atbalstītājiem sociālā tīkla Facebook balsojumā, par mūsu veikumu tika doti vairāk nekā 500 `Patīk` balsojumi, kas ļāva iegūt galveno balvu - Lego Education Mindstorm EV3.5! Paldies visiem mūsu komandas atbalstītājiem!
Janvāra sākumā uz skolu tika piegādāts Lego Education Mindstorm EV3.5 robota komplekts un papildus detaļu komplekts! 14. janvārī PVĢ ieradās Lego pārstāvis, lai sniegtu instrukcijas robota lietošanā.
Jau 16. janvārī, kad PVĢ apmeklēja IZM ministre Mārīte Seile, robots ministrei veiksmīgi `demonstrēja prasmes` izvairīties no šķēršļiem ;)
Tas, protams, salīdzinoši ir ļoti vienkāršs robota iespēju demonstrējums, jo Lego Education Mindstorm EV3.5 robotu iespējas ir ļoti plašas - tās varat novērtēt, vērojot video Youtube. Ir uz ko tiekties!
Iegūto Lego robotu varēs veiksmīgi izmantot programmēšanas apguvē, jo robota darbības ir programmējamas uz datora. Taču ir iespējas robotu pielietot arī fizikas un matemātikas apguvē.
Paldies uzņēmumam Accenture un visai StartIT projekta komandai par doto iespēju iegūt Lego robotu!
PVĢ projektā iesaistās jau 2. gadu.
Par StartIT projektu: StartIT projekts ir pirmais šāda veida projekts, kura ietvaros ir radītas vairāk nekā 40 videolekcijas patstāvīgai programmēšanas apguvei Java valodā (lai izmantotu materiālus ir jāreģistrējas). Dotās programmas ietvaros var gūt zināšanas ne tikai par Java, bet arī veidot aplikācijas Android viedtelefoniem un mācīties programmēšanas algoritmus. Projekta iniciators ir uzņēmums Accencure Latvijā, īpaši tā vadītājs Maksims Jegorovs. Visu projekta ietvaros izstrādāto materiālu izmantošana ikvienam ir BEZMAKSAS!
Juris Erts, programmēšanas pamatu skolotājs
/27.01.2015/
PVĢ 1. un 2. kursu volejbola turnīrs
2015. gada 22. janvārī – projektu dienā, PVĢ sporta zālē notika volejbola turnīrs starp 1. un 2. kursiem. Spēles norisinājās spraigā un aizraujošā gaisotnē. Visi kursi bija ieradušies pilnā sastāvā. Pie spēlēšanas tika arī rezerves spēlētāji. 1.D kursā spēlēja tikai meitenes, tāpēc sporta skolotājs palīdzēja tām, pamācot ar noderīgiem un taktiskiem padomiem. Spēles noritēja pēc apļa sistēmas. Maz piepūles bija nepieciešams 2.D kursam, lai iegūtu 1. vietu. 2. vietu ieguva 1.B kurss un 3. vietu 2.A kurss. Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un balvām. Balvas sarūpēja šūšanas uzņēmums `RinaTex`. Mēs, projekta vadītājas Renāte un Anželika, esam apmierinātas par paveikto, jo viss noritēja sportiskā gaisotnē, neskatoties uz sīvām cīņām. 17. februārī turnīrs turpināsies starp 3. kursiem, skolotāju komandu un 2.D kursu. Gatavojamies!!!
Renāte un Anžela, projekta vadītājas
/27.01.2015/
Skolas ķīmijas olimpiādes rezultāti
2015. gada 12. janvārī notika skolas ķīmijas olimpiāde, gatavojoties Latvijas skolēnu 56. ķīmijas olimpiādei. Audzēkņi risināja 8 uzdevumus. Vislabāk ir veicies 1. kursā Laurai Bukai (1.D), 2. kursā – Kristai Šķēpai (2.D), 3. kursā – Mārtiņam Lisovam un Anetei Vintišai (3.D).
Nākamais posms 11. februārī. Lai visiem dalībniekiem veicas!
Valentīna Pastare, ķīmijas skolotāja
/26.01.2015/
Sveicam Valsts bioloģijas olimpiādes laureāti!
3. vieta - Laura Neiceniece (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/26.01.2015/
Sveicam `Tatjanas diena – krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā` Valsts konkursa laureāti!
2.vieta Izpildītājmākslas konkursā - Kristīne Timofejeva (2.B)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/25.01.2015/
Sveicam novadu apvienības vēstures olimpiādes uzvarētāju!
1. vieta - Armands Ūzuliņš (3.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/24.01.2015/
Seminārs svešvalodu skolotājiem un bibliotekāriem
2015. gada 16.janvārī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika seminārs svešvalodu skolotājiem un bibliotekāriem. Tā dalībniekus ar tēmu “Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde cittautu valodniecībā un literatūrzinātnē” iepazīstināja Līvānu 1.vidusskolas angļu valodas skolotāja Anita Reitere, kura dalījās ar VISC (Valsts izglītība satura centrs) organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos gūtajām atziņām. Semināra otrajā daļā izdevniecības OUP (Oxford University Press) pārstāve Dace Miška iepazīstināja ar ar OUP jaunākajiem un populārākajiem mācību līdzekļiem, sniedza informāciju par atlaidēm grāmatu iegādei, demonstrēja visu OUP jaunāko grāmatu paraugus, izskaidroja grāmatu pasūtīšanas iespējas un novadīja didaktiski metodisku darbnīcu par tēmu “Kultūras loma angļu valodas mācīšanas procesā”. Abas lektores tika uzaicinātas pēc ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Annas Verzas iniciatīvas, kura tāpat kā pārējie 23 semināra dalībnieki no Preiļu un citiem apkārtējiem novadiem pozitīvi vērtēja ieguvumu no šī pasākuma.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
/16.01.2015/
Sveiciens no LabieDarbi.lv komandas
Mūsu skolas audzēknis, Rihards Gribusts (1.D) piedalās LabieDarbi.lv fotokonkursā `Selfijs ar LabieDarbi.lv` un viņa iesūtīto bildi žūrija ir izvirzījusi uz 2. jeb balsošanas kārtu. Nobalsot par viņa fotogrāfiju iespējams šeit:
Draugiem.lv:
http://www.draugiem.lv/labiedarbi.lv/gallery/?pid=380569246
Facebook.com:
https://www.facebook.com/LabieDarbi.lv/photos/...
Balsot var līdz 19.01.2015. pulksten 12:00
Atbalstīsim savējos!
/14.01.2015/
PVĢ `Comenius` Somijā
Drēgnu lietus lāšu pavadīti, 7. decembra rītā četri `Comenius` projekta dalībnieki no Preiļu Valsts ģimnāzijas (Lāsma Anspoka, Jūlija Mihailova, Mārtiņš Lisovs, Dairis Dolģis) un skolotāja Anna Verza devās uz Rīgas lidostu, lai piecu dienu garumā dotos baudīt Somijas kultūru un noķertu ziemu, kura Latviju vēl nebija apciemojusi.
Lai gan laika prognoze nebija īpaši iepriecinoša, turpinājām cerēt, ka pēc lidojuma, drūmo lietus lāšu un pelēko mākoņu vietā redzēsim baltas sniega kupenas un termometra stabiņa rādītājs vēstīs, ka temperatūra ir zem nulles atzīmes.
Dodoties prom no Rīgas, jutāmies droši un brīvi, taču, kad izkāpām no lidmašīnas pirmajā pieturvietā - Helsinkos, gaisā valdīja patīkams uztraukums, jo viesģimeņu satikšana bija tikai pāris stundu attālumā, un lidostā jau iepazināmies ar projekta dalībniekiem no Skotijas un Spānijas.
Baudot patīkamo atmosfēru, ko dāvāja gan viesģimenes, gan pārējie `Comenius` dalībnieki no Spānijas, Turcijas, Skotijas, Portugāles, Polijas, Grieķijas un, protams, Somijas, iepazinām tuvāk valsts tradīcijas, kultūru un tipisko somu ģimeni, papildinot un nostiprinot savas angļu valodas zināšanas.
Šo piecu dienu laikā, ko pavadījām Somijā, paspējām iepazīt skolas telpas, kur ikdienas gaitas pavada mūsu viesmīlīgie projekta dalībnieki – somi. Skolā, Ziemassvētku burvības, piparkūku un tradicionālo piparkūku smaržas pārņemti, baudījām koncertu, kas sirdi pildīja ar patīkamu siltumu, jo dziedājām gan paši, gan koncerta rīkotāji. Lieliski laiku pavadījām „Rokua” geoparkā, kur piedalījāmies dažādās āra aktivitātēs, kas, protams, beidzās ar sniega kauju un siltu smieklu pildītām sarunām. Noteikti, jāmin tas, ka īstenojām arī savu bērnības nepiepildīto sapni, beidzot apciemojām Ziemassvētku vecīti, kurš mājo pašos Somijas ziemeļos, Lapzemē. Tieši tur arī izdzīvojām Somijas ziemas brīnumzemi, kas piesātināta ar Ziemassvētku lampiņām, eglītēm, svētku noskaņu apkārt un draiskām sniega pārslām, kas viegli ieskāva un virmoja mums apkārt visu dienu.
Pēdējās dienas rītā, atvadoties no viesģimenēm un jauniegūtajiem somu draugiem, gaisā bija jūtams emociju virpulis, kas kādam izsauca skumjas, kādam asaras, bet vēl kādam vieglu smaidu, aiz kura slēpās neatkārtojami pozitīvo, aizraujošo un neaizmirstamo dienu atmiņas.
Dienu pavadījām tverot pēdējos mirkļus kopā ar ārzemju draugiem, apskatot pilsētu Oulu. Emociju un vieglu skumju ieskauti, gremdējāmies atmiņās par neaizmirstamo laiku, ko sniedzis projekts `Comenius`.
Lai gan Latvijā mūs sagaidīja vēsas lietus lāses sejā, mūsu sejas rotāja smaids, kas kliedēja patīkamā noguruma atstātās pēdas. Dienas, ko pavadījām Somijā, joprojām palikušas atmiņā kā neaizmirstams piedzīvojums, kuru gribētos izdzīvot vēl un vēl.

Lāsma Anspoka 3.BK
/13.01.2015/
Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu skolēnu sporta spēles basketbolā
2015. gada 8.janvārī Aglonā norisinājās Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu vidusskolēnu sporta spēles basketbolā, kur dalību ņēma arī PVĢ zēnu un meiteņu komandas.
Meitenes ieguva godalgoto 2.vietu. Komandā spēlēja: Renāte Malnača, Samanta Smirnova, Sintija Ančeva, Agnese Mainule, Renāte Vaivode, Anna Svetlova,Kintija Vilcāne un Beāte Pudule.
Zēni izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja: Juris Ribinickis, Jānis Plivda, Ruslans Daņilovs, Edgars Molnieks, Edgars Mičulis, Ričards Kraupša, Mārtiņš Lisovs un Austris Bogdanovs.
Paldies sporta skolotājiem par atbalstu un līdzi jušanu!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta ziņu reportiere
/12.01.2015/

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Nanija, Ilgmārs
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster