PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Informācija par PVĢ
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Mācību gada sākums ģimnāzijā
1. septembrī arī Preiļu Valsts ģimnāzijā tika uzsākts jaunais mācību gads. Plkst.9.00 audzinātāji savus ģimnāzistus gaidīja klases stundā, bet plkst. 9.50 visi pulcējās svinīgajā līnijā, kur pedagogus un audzēkņus uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un PVĢ direktore Ligita Pauniņa. Līniju vadīja Kristīne Timofejeva (3.B) un Renāts Konovalovs (3.B).
Saulainu un jauku noskaņu pasākumā radīja folkloras kopas `Rūtoj` (vad.lze Rožinska) un vokālā ansambļa ‘’Lāsītes’’ (vad. Daina Erte) priekšnesumi.
Kopā būšanas prieks kaut nedaudz mazināja skumjas par aizgājušo vasaru, dodot jaunas cerības un apņemšanās, kuras varēs piepildīt jaunajā mācību gadā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/4.09.2015/
2014./2015. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!
Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 17 (28%) audzēkņi – Daiga Golubeva (93%); Simona Rubine (92%); Anete Vintiša (89%); Kārlis Sīlis (88%); Samanta Smirnova (86%); Ieva Skutele (86%); Amanda Pastare (85%); Vineta Haritonova (85%); Martiņš Lisovs (85%); Solvita Šņepste (85%); Liene Šmeikste (84%); Edgars Mičulis (84%); Diāna Černenko (82%); Jūlija Mihailova (82%); Lāsma Anspoka (82%); Anna Svetlova (81%); Zane Čerpakovska (80%).
Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 59 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 11 (18%) audzēkņi – Mārtiņš Lisovs (100%); Anete Vintiša (95%); Linda Klindžāne (93%); Raimonds Reščenko (92%); Vineta Haritonova (91%); Edgars Mičulis (91%); Liene Šmeikste (90%); Ērika Gribonika (90%); Anna Svetlova (89%); Samanta Smirnova (87%); Austris Bogdanovs (83%).
Centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtoja 51 ģimnāzists. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Edgars Mičulis (94%); Dairis Dolģis (80%).
Centralizēto eksāmenu krievu valodā kārtoja 11 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Jevgeņija Rinkina (81%).
Centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja 8 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Simona Rubine (78%)
Centralizēto eksāmenu fizikā kārtoja 7 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvis Mārtiņš Lisovs (80%).
Centralizēto eksāmenu ķīmijā kārtoja 9 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Anete Vintiša (93%); Mārtiņš Lisovs (90%); Vineta Haritonova (85%).
Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja viens ģimnāzists – Armands Ūzuliņš (87%).
Veiksmi absolventiem studijās!
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā


/13.07.2015/

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Klaudija, Persijs, Vaida
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster