2018./2019. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 44 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 70% un vairāk ir ieguvuši 17 (39%) audzēkņi – Sandis Mauriņš (87%); Margarita Džeriņa (85%); Anete Haritonova (81%); Ieva Mozule (80%); Amanda Sparāne (79%); Aija Gžibovska (78%); Elīza Gurgone (78%); Ieva Terēze Labinska (78%); Emija Verčinska (78%); Arvis Prikulis (77%); Ieva Sparāne (76%); Evita Saleniece (75%); Līga Klibā (74%); Rainers Trubačs (72%); Daniela Maceikeviča (72%); Loreta Sondore (71%); Anda Elīna Eidēja (70%).

Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 44 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 70% un vairāk ir ieguvuši 5 (11%) audzēkņi – Margarita Džeriņa (88%); Sandis Mauriņš (75%); Reinis Ķiberis (74%); Jānis Ziemelis (72%); Rainers Trubačs (71%).

Centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtoja 29 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 70% un vairāk ir ieguvuši 18 (62%) audzēkņi –  Jānis Ziemelis (89%); Arvis Prikulis (89%); Aija Gžibovska (88%); Toms Teodors Vilcāns (86%); Margarita Džeriņa (85 %); Daniela Maceikeviča (85%); Amanda Aparāne (85%); Ieva Sparāne (84%); Katrīna Elizabete Onckule (84%); Ieva Terēze Labinska (83%); Rainers Trubačs (81%); Anete Haritonova (81%); Elīza Gurgone (80%); Diāna Harlamova (79%); Līga Klibā (78%); Evita Saleniece (76%); Radrigo Pļavāns (75%); Emija Verčinska (70%).

Centralizēto eksāmenu krievu valodā kārtoja 16 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 70% un vairāk ir ieguvuši 13 (81%) audzēkņi –  Iļja Martinovs (91%); Diāna Zdanovska (90%); Kristīne Buiniča (90%); Rolands Kivriņš (83%); Snežana Bogdanova (82%); Kristaps Upenieks (78%); Dimitrijs Bistrovs (76%); Karīna Kovaļova (75%); Olita Pastare (75%); Guntis Džeriņš (73%); Loreta Sondore (70%); Aivis Vagalis (70%).

Centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja 11 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 70% un vairāk ir ieguvuši 5 (45%) audzēkņi – Margarita Džeriņa (89%); Sandis Mauriņš (87%); Ieva Sparāne (82%); Anete Haritonova (72%); Diāna Zdanovska (70%).

Centralizēto eksāmenu fizikā kārtoja 7 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Margarita Džeriņa (71%).

Centralizēto eksāmenu ķīmijā kārtoja 7 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Sandis Mauriņš (87%); Arvis Prikulis (82%).

Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja 6 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Katrīna Elizabete Onckule (82%); Anete Haritonova (81%).

Veiksmi absolventiem studijās!

11. klašu skolēnu ekskursija uz Rīgu

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

30.maijā mums, 11.A un 11.D klašu skolēniem, bija iespēja apmeklēt Latvijas Dabas muzeju un Latvijas Nacionālo teātri. Dabas muzejā, visvecākajā un plašākajā Latvijas muzejā, noklausījāmies divas lekcijas par derīgajiem izrakteņiem un to izmantošanu Latvijā, kā arī par vides problēmām un to risinājumiem. Interesanti bija uzzināt, ka mūsu valstī ir arī nafta.

Vakarā noskatījāmies Teātra dienas koncertu “DIVI VIENĀ”. Koncerts bija divās daļās, kur pirmajā daļā ” Poēma par skatuvi” skanēja fragmenti no ļoti nozīmīgām Nacionālā teātra izrādēm “Sfinksa” un “Indriķa hronika”, kā arī mūzikliem. Otrajā daļā tika izspēlēts “Circeņa pavasaris”, kura programmā piedalījās Nacionālā teātra asprātīgie un dziedošie aktieri. Pirmajā daļā atklājās nopietnas jūtu kaislības, sentimentālas un patiesas jūtas pretēji otrai daļai, kura bija nebeidzami smieklīga un jautra. Parādījās nedaudz arī melnais humors, kurš bija pasniegts ļoti asprātīgi.

Koncerts bija viegli uztverams un sagādāja gan nedaudz smeldzīgus un skumjus mirkļus, gan arī jautrus un aizraujošus prieka brīžus. Mājās braucām apmierināti un pacilātā noskaņojumā. Šis brauciens mums vēl ilgi paliks atmiņā. To informāciju un zināšanas, ko guvām, varēsim izmantot gan literatūras, gan mūzikas, gan ģeogrāfijas un bioloģijas stundās.

Paula Erta, 11.A klases skolniece

Mācību gada noslēgums ģimnāzijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi ir aizvadījuši darbīgu, radošu, interesantu mācību gadu, aktīvi piedaloties olimpiādēs, konkursos, sacensībās, dažādos Eiropas Savienības projektos, kuri tika realizēti ģimnāzijā. Pēdējā zvana līnijā, kura notika 17. maijā un bija pēdējā skolas diena 9.un 12. klašu skolēniem, JEPVĢ pateicības un grāmatas par godprātīgu mācību darbu, panākumiem olimpiādēs, sasniegumiem sportā, sabiedrisko aktivitāti, aktīvu darbošanos robotikā atbilstoši savai veiksmīgākajai jomai tika izsniegtas 9. klašu skolēniem – Guntim Bogotajam, Egīlam Daukštem, Zanei Koņečnijai, Aivim Krūmiņam, Raivo Liniņam, Elīzai Lutinskai, Rūdolfam Pastaram, Ievai Poplavskai, Annijai Rateniecei, Līvai Saleniecei, Marijai Lāsmai Slišānei, Lindai Vaivodei, Agrim Jānim Vojevodskim, Daumantam Zariņam, Vismantam Zariņam –, kā arī 12. klašu audzēkņiem: Margaritai Džeriņai, Reinim Ķiberim, Iļjam Martinovam, Sandim Mauriņam, Ievai Sparānei, Raineram Trubačam, Kristapam Upeniekam, Tomam Teodoram Vilcānam, Jānim Ziemelim, Mārcim Adamovičam, Matīsam Bukam, Guntim Džeriņam, Anetei Haritonovai, Līgai Klibajai, Karīnai Kovaļovai, Danielai Maceikevičai, Ievai Mozulei, Olitai Pastarei, Arvim Prikulim, Amandai Sparānei, Elīzai Strodei, Artai Ūzuliņai, Emijai Verčinskai, Lūkasam Vucānam.

Savukārt 31.maijā, pabeidzot mācību gadu,  JEPVĢ pateicības un grāmatas saņēma Alīda Anspoka, Artis Cveks, Anastasija Dementjeva, Rainers Džeriņš, Arvis Erts, Katrīna Golubicka, Armands Karčevskis, Paula Linda Liniņa, Darina Luriņa, Edijs Mainulis, Edīte Meikulāne, Marta Mičulei Līga Magdalēna Pastare, Edgars Pastors, Rinalds Pākste, Ilva Plociņa, Egons Rebainis, Rasa Saulīte, Matīss Sondars, Rinalds Sondors, Raitis Vilcāns, Ieva Apšiniece, Sofja Kirillova, Valters Pūdžs, Lorita Uzuliņa, Tomašs Vaivods, Daniels Daņilovičs, Nadīna Stella Ivdre, Viktorija Jakovļeva, Katrīna Jaundzema, Zaiga Kalvāne, Meldra Kirsanova, Anastasija Krohmaļuka, Niks Kursītis, Bruno Rivžs, Viktorija Soboleva, Gustavs Stalidzāns.

Lai visiem jaukas, interesantas, radošas brīvdienas! Tiekamies jaunajā mācību gadā!

JEPVĢ administrācija

Jauna pieredze un panākumi Minskas atklātajā robotikas turnīrā!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

No 2019. gada 31. maija līdz 2. jūnijam Preiļu robotikas kluba pārstāvji piedalījās `VII Minskas atklātajā robotikas turnīrā`, kas notika Baltkrievijas galvaspilsētas Expo centra hallē. Sacensībās piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieki. Mūsu komanda pārstāvēja ne tikai Preiļu robotikas klubu un Robotu skolu, bet arī valsti, jo bijām vienīgie pārstāvji no Latvijas.

Armands Upenieks startējot Līnijsekošanas PRO disciplīnā izcīnīja 1. vietu un Minisumo disciplīnā tika ieņemtas visas goda pjedestāla vietas!

Šo panākumu palīdzēja kaldināt arī Aldis Buks un citi kluba dalībnieki t.sk. Matīss Buks, Matīss Dambītis, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties šajās sacensībās. Lepojamies ar visiem mūsu robotikas entuziastiem, īpaši Armandu Upenieku!

Trīs dienu garumā sacensībās guvām daudz un dažādus iespaidus gan par sacensību organizēšanu, gan robotu būvēšanu, iepazināmies ar Baltkrievijas paveikto un mērķiem robotikas, elektronikas un programmēšanas jomās. Tika nodibināti kontakti ne tikai ar Baltkrievijas robotikas entuziastiem, bet arī Ukrainas un Krievijas kolēģiem.

Pēc mūsu uzaicinājuma kolēģi no Minskas šī gada janvārī bija ieradušies uz Preiļu robotikas čempionātu, pēc kura saņēmām uzaicinājumu piedalīties Minskas sacensībās.
Paldies Baltkrievijas kolēģiem par viesmīlīgo uzņemšanu un labu sacensību organizāciju!

Fotogalerija

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators

Tikšanās ar Eiropas Komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi, The ARTICs

13.maijā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā viesojās Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, Eiropas Parlamenta deputāts Aleksejs Loskutovs, Latvijas Republikas Saeimas deputāti Arvils Ašeradens, Aldis Adamovičs un Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Tikšanās laikā ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem bija unikāla iespēja uzzināt par Eiropas Komisijas darbu, Eiropas institūcijām, Latvijas deputātu aktivitātēm Eiropas Parlamentā, jauniešu projektiem un studiju iespējām Eiropā.

Savukārt, ciemiņi  iepazīstinās ar ģimnāzijas ilgo pieredzi un sasniegumiem dažādu Eiropas projektu: “Comenius”, “Erasmus+”, “Euroscola”, “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”, “Juvenes Translatores” īstenošanā, kā arī ar citām ģimnāzijas skolēnu un skolotāju starptautiskajām aktivitātēm.

Fotogalerija

Erasmus+ projekta “The ARTICS” koordinatore Aanna Verza

Erasmus+ projekta “The ARTICS” noslēguma sanāksme JEPVĢ

Posted Atstāt komentāruPublicēts The ARTICs

Maija vidū Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Erasmus+ projekta  “The ARTICS” starpvalstu sanāksme, kurā piedalījās partnerības skolu projekta koordinatori no Spānijas, Itālijas, Grieķijas, Portugāles un Somijas.

Projekta aktivitātes plānojām atbilstoši projekta tēmai “Mākslu un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā”. Ņemot vērā mūsu ģimnāzijas skolotāju un skolēnu pieredzi, zināšanas un iespējas, sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar Labo praksi ģimnāzijā. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Kivko dalījās savā Labajā praksē “ Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras stundās”, informātikas skolotājs Juris Erts kopā ar Preiļu Robotikas kluba dalībniekiem iepazīstināja ar Robotikas kluba aktivitātēm, sasniegumiem Latvijas un starptautiskajās sacensībās, kā  arī notika dažādu robotu demonstrējumi. Informātikas skolotājs Ivars Pakers  demonstrēja, kā  informācijas tehnoloģijas ģimnāzijā tiek izmantotas tehniskās grafikas stundās, kā arī iepazīstināja ar 3D printera izmantošanu. Šīs lietas mums ģimnāzijā šķiet pašsaprotamas un ierastas, bet ārzemju kolēģiem tas bija kas jauns un iepriekš neizmantots. (vairāk…)

Aicina pieteikties viesmīlīgās Latvijas ģimenes!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Ja jums interesē citas kultūras un valodas, vēlaties paplašināt redzesloku un iegūt starptautiskus kontaktus, parādīt viesbērnam labāko no mūsu ikdienas, paradumiem, tradīcijām, kultūras un būt “otrā ģimene” programmas laikā, gaidām pieteikumu AFS mājaslapā, zvanu vai e-pastu.

Ja Jūsu ģimenē ir brīva gultasvieta, iespēja nodrošināt skolēnu ar ēdināšanu (brokastis, vakariņas), pieņemt viņu kā savu ģimenes locekli un viesvecākiem ir vismaz 25 gadi, kā arī vismaz viens no ģimenes kaut nedaudz prot angļu valodu, aicinām kļūt par AFS viesģimeni un iegūt patiešām neatsveramu pieredzi!

Viesskolēnus var iepazīt AFS mājaslapā – viņi ir tik dažādi, ar atšķirīgu pieredzi un paradumiem, bet visi vecumā no 15 līdz 18 gadiem un gatavi pavadīt trīs vai desmit mēnešu Latvijā.

2019. gada augustā Latvijā ieradīsies 33 viesskolēni no 11 pasaules valstīm un AFS starpkultūru apmaiņas trimestra vai gada programmu ietvaros mācīsies vidusskolās Rīgā un visos novados. Lai notiktu veiksmīgāka valodas apguve un jauniešu adaptācija jaunajā vidē, viesskolēni dzīvo viesģimenēs.

p.s. AFS ir starptautiska nevalstiska apmaiņas organizācija skolēniem, kas darbojas vairāk kā 60 valstīs