Preiļu robotikas kluba komanda sekmīgi piedalās robotikas sacensībās Paņevežos, Lietuvā!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Sestdien, 9. novembra rītā Preiļu robotikas kluba komanda devās uz Paņevežiem, lai piedalītos `Panevėžio Robotų fiesta 2019` sacensībās. Sacensībās valdīja azartiska atmosfēra, katrs centās sasniegt labāko rezultātu. Jaunieši viens otram izpalīdzēja, bija jūtams komandas gars. PRK komandu pārstāvēja 17 robotikas entuziasti, kuri samērā sekmīgi startēja šajās sacensībās:

iRobot disciplīnā 1. vieta – Edite Meikulane, 2. vieta – Rinalds Pākste, 3. vieta – Egīls Sirmais.
Folkrace disciplīnā 1. vieta – Aldis Buks, 2. vieta – Santa Vojevodska, 3. vieta – Dinārs Kemzāns.
Mini Sumo disciplīnā 3. vieta – Rinalds Pākste.
LEGO līnijsekošanas disciplīnā 3. vieta – Normunds Kokins.

Apsveicam uzvarētājus!

Paldies komandas konsultantiem Matīsam Dambītim un Armandam Upeniekam par palīdzību gatavojoties sacensībām, ķa arī paldies Paņevežu kolēģiem no RoboLabas par laipnu uzņemšanu un sponsoriem par garšīgajām picām!

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators

eTwinning profesionālās pilnveides seminārs Madeirā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Oktobra sākumā Madeiras salā Portugālē notika profesionālās pilnveides seminārs eTwinning projektu īstenotājiem “Empowering students with eTwinning” (“Skolēnu līdzdalības veicināšana mācību procesā un eTwinning projektos”). Seminārā piedalījās 158 dalībnieki no 28 pasaules valstīm. No Latvijas šajā seminārā piedalījās 2 skolotājas – no Rīgas Austrumu vidusskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas.

Semināra organizatori bija uzaicinājuši interesantus lektorus, kuri vadīja nodarbības par dažādām tēmām: drošība internetā, starppersonu komunikācija, online rīki iekļaujošajā izglītībā, uzņēmējdarbības veicināšana skolā, mākslīgais intelekts, kritiskās domāšanas attīstīšana ar kodēšanas palīdzību, projekti arodskolām,  demokrātiskā līdzdalība klasē u.c. Kopumā bija iespēja apmeklēt 10 dažādas darbnīcas.

Ļoti interesanta bija Koimbras universitātes biomedicīnas profesores Manuelas Grazinas lekcija “Brain Happy Chemistry: Work, Smile and Play”, kurā profesore stāstīja, kādi procesi un reakcijas notiek cilvēka smadzenēs, kā dopamīni, oksitocīni, serotonīni un endorfīni veicina mūsu laimes sajūtu, un kā mums vienkārši kļūt laimīgiem.

Portugāles izglītības institūta pārstāvis Nuno Doroteja uzstājās ar prezentāciju par formatīvo vērtēšanu skolēnu sasniegumu uzlabošanā.

Noslēgumā semināra dalībnieki darba grupās diskutēja par seminārā gūto pieredzi, ieguvumiem un praktisku zināšanu pielietojumu ikdienas darbā un starptautiskajos projektos.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā jau vairāk nekā 13 gadus aktīvi tiek īstenoti dažādi starptautiskie projekti: “Euroscola”;, “Juvenes Translatores”, “Erasmus+’ , skolēnu apmaiņas projekti ar Nīderlandi un citi. Šobrīd ģimnāzijā sākam īstenot 2 jaunus “Erasmus+” skolu apmaiņas partnerību projektus “Ūdens” un “Izglītība un tradīcijas Eiropā”. eTwinning Twinspace  izmantojam kā starptautisko projektu aktivitāšu publicitātes un rezultātu izplatīšanas platformu, jo tā ir ērti lietojama un pārskatāma.

Pēc atgriešanās no profesionālās pilnveides semināra, paralēli jaunajiem “Erasmus+ ‘projektiem ģimnāzijā esam uzsākuši arī 2 jaunus eTwinning  projektus:  “The same but different” par kultūru dažādību Eiropā un “The Arts” par slaveniem vietējiem māksliniekiem.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta darbiniekiem par iespēju piedalīties šajā seminārā.

Anna Verza
JEPVĢ  starptautisko projektu koordinatore, semināra dalībniece

Karjeras nedēļas aktivitātes Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Karjeras izglītība

No 14. līdz 18. oktobrim valstī notika Karjeras nedēļa, kuras moto bija ‘’Ielogojies nākotnē’’. Arī mūsu skolā šajā nedēļā īpaša uzmanība tika pievērsta karjeras atbalstam skolēniem. Lai aktualizētu karjeras izglītības jautājumus, notika dažādi pasākumi. Ģimnāzistiem bija iespēja piedalīties lekcijā ‘’Nākotnes profesijas’’, kuru vadīja NVA Preiļu filiāles karjeras speciāliste Sandra Gedroica-Juraga, interesanta un aizraujoša bija karjeras izvēles spēle 11. klasēm ‘’School Life’’, 10.V klases komanda sevi apliecināja sacensībās ‘’Iepazīsti militāro dienestu’’, vairākās klasēs notika nodarbības par nākotnes profesijām un lēmumu pieņemšanu. Paldies visiem mācību priekšmetu skolotājiem, kuri savās mācību stundās arī aktualizēja karjeras jautājumus. Ļoti ceru, ka šī nedēļa bija labs ieguldījums ikviena ģimnāzista nākotnē.

Ingūna Patmalniece, pedagogs karjeras konsultants

Nodarbība “Dzīvība sākas ūdenī”

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi, Water

Šī gada 27. septembrī mēs, 10.D klases skolēni, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projekta “ Ūdens” ietvaros devāmies tuvāk iepazīt mūsu pilsētas – Preiļu muiža vēsturi,  Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā.

Muzeja speciāliste Ilona Vilcāne mūs iepazīstināja ar Preiļu muižas kompleksa un parka vēsturi muzeja ekspozīcijā  “Muzeja stāsti Latvijai”. Mēs uzzinājām, ka romantiskā ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir ieguvis 19. gs. vidū. Parka platība ir 41,2 ha, no kuriem apmēram 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli. Preiļu muižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, bet Preiļu pils ir izcils Latgales 19. gs. historisma laika muižu arhitektūras paraugs. Iepazināmies kompleksa veidotājiem, Borhu dzimtu. Ekspozīcijā skatījām viņu portretus un artefaktus, kas saglabājušies no 19.gs.

Pēc tam devāmies iepazīties ar parku  un apskatīt parka teritorijā  esošās ūdens tilpnes.

Nodarbības “Dzīvība sākas ūdenī” laikā pie Preiļu parka kanāliem un dīķiem iepazināmies ar Preiļu parka dīķu un kanālu sistēmas izveides vēsturi, leģendām. Praktiskās darbošanās laikā veicām vairākus uzdevumus, saistītus gan ar vēsturi, gan bioloģiju un uzzinājām, ko par parka ūdens kvalitāti mūsdienās liecina tajā sastopamie ūdensdzīvnieki.

Pati  interesantākā daļa bija tad, kad mēs varējām iejusties dabas pētnieku lomā un paši noskaidrot un uzzināt, kādas dzīvās būtnes mīt parka dīķos. Šī uzdevuma laikā, mēs ne tikai labi pavadījām laiku, bet arī redzējām un piedzīvojām kaut ko jaunu, kā arī sajutāmies ļoti lepni tad, kad mums izdevās atrast daudzos ūdenī mītošos kukaiņus.

Liels paldies Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam par izveidoto programmu “Preiļu muižas dzīvie dārgumi”, kurš mums deva iespēju tuvāk iepazīt Preiļu parka ūdens tilpnes.

Paldies skolotājai Inārai Krustai par organizēto pasākumu.

Sagatavoja Annija Ratniece, 10.D

Izglītojošās darbnīcas par latgaliešu tautas tradīcijām

Posted Atstāt komentāruPublicēts Traditions in Europe

27.09.2019. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projekta  ”Izglītība un tradīcijas Eiropā” ietvaros mēs, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.D klases audzēkņi, apmeklējām Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju, lai iepazītos ar latgaliešu  tautas tradīcijām, kas saglabājušās gadu simteņiem.

Sākumā muzeja speciāliste Silvija Ivanovska iesaistīja mūs  pārrunās ar uzvedinošiem jautājumiem, ko mēs saprotam ar vārdu “tradīcija”.  Pēc tam mēs apskatījām dažādu krāsu glazētus un parastus māla izstrādājumus, ko vairākās paaudzēs darinājuši Ušpeļu  un Čerņavsku dzimtu podnieki. Pēc tam mūs iepazīstināja ar pūra lādes saturu (segām, palagiem, galdautiem, dvieļiem, izšūtiem krekliem, zeķēm, cimdiem), kam bija jābūt izejot meitai pie vīra.

Izglītojošajās darbnīcās “Tradicionālais Latgales drellis radošā dimensijā”  un “Virvju vīšana” mums bija iespēja pašiem iejusties audēju un virvju vijēju lomās. Meitenes ieauda savus rakstus, 19.gs. 2.puses darinātajās stellēs,  savukārt zēni no linu pakulām ar 19.gs. izgatavotiem kāšiem vija virves pēc sentēvu metodēm.

Nobeigumā, darbojoties pāros, mēģinājām no vārdiem salikt latviešu tautas dziesmas, kurās bija atspoguļots darba tikums.

Laiks pagāja nemanot, un visi ar gandarījuma sajūtu devāmies savās tālākajās gaitās, pirms tam soloties iepazīties tuvāk ar latgaliešu tautas tradīcijām.

Paldies Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbiniekiem par sadarbību un atbalstu., un skolotājai Inārai Krustai par pasākuma organizēšanu.

Sagatavoja Darina Luriņa, JEPVĢ 12.D

Eiropas Valodu diena ģimnāzijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi, Traditions in Europe, Water

Eiropas Valodu diena  26. septembrī tiek svinēta kopš 2001. gada. Tā ir EP iniciatīva, kuras galvenais mērķis- izprast Eiropas valodisko daudzveidību, saglabāt un attīstīt to. Eiropas nākotnes cilvēks būs tāds, kuram ir  dažādu valodu prasmes.  Šī brīža ģimnāzisti dzīvos laikā, kad vairs nepietiks tikai ar angļu valodas prasmi.

Savā saspringtajā dienas ritmā JEPVĢ  audzēkņi un skolotāji atrada laiku, lai  dotu godu valodām. Valodu diena norisinājās vairākos posmos.

Katra klase saņēma ceļa karti. Sekojot tās norādēm, komandas izgāja ģimnāzijā apgūstamo valodu- latviešu, krievu, angļu, vācu- stacijas, katrā veicot visdažādākos uzdevumus. Sniegumu vērtēja valodu MK skolotājas.

Pārējie audzēkņi tai laikā veidoja  reklāmas plakātu Plakāta tēma: Eiropas valodas- mūsu bagātība.

Pēc laika visi atkal  tikāmies zālē uz pasākuma noslēgumu. Katra klase  pieteica sevi ar mājās sagatavoto dziesmu, tika prezentēts izveidotais reklāmas plakāts. Šos radošos darbus vērtēja žūrija.

Ieguvēji pēc pasākuma bija visi. Tomēr kopvērtējumā labākie no labākajiem proģimnāzijā bija 9.D klase un ģimnāzijā 12.D klase.

Paldies visiem par šiem skaistajiem valodas svētkiem!

Valodu jomas MK vadītāja Silvija Kivko