Metodiskā diena “Kā dzīvosim un strādāsim turpmāk?”

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

30. maijā JEPVĢ pedagogi metodiskajā dienā izvērtēja 2016./2017. m.g. paveikto un aktualizēja informāciju par svarīgākajām norisēm izglītības jomā šajā laika posmā, piemēram, par Brīvprātīgā skolu tīkla kompetenču pieejas sekmīgai īstenošanai izveidi, par pedagogu savstarpējās sadarbības nozīmīgumu un ieguvumiem. Tika analizēti ģimnāzijas audzēkņu anketēšanas rezultāti un daudzveidīgās darba formās meklēti iespējamie risinājumi, lai uzlabotu darbu ģimnāzijā nākamajā mācību gadā un turpmāk. Paldies direktores vietniekam Jurim Ertam un psiholoģei Ilzei Čamanei par uzstāšanos ar aktuālu sagatavoto tēmu un visiem pedagogiem par ieinteresētību, aktivitāti un atbalstu ceļā uz pozitīvām pārmaiņām!

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

Mācību gada noslēgums ģimnāzijā

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Kopā ar pieneņu pūkām ir aizsteidzies kārtējais mācību gads, aiznesdams līdzi gan izdarītus, gan nepabeigtus darbus un darbiņus. 31. maijā plkst.9.00 ģimnāzisti un pedagogi pucējās aktu zālē, lai vēl mirkli būtu kopā pirms vasaras brīvdienām. Šogad pasākumam bija divas daļas – pirmajā kursi ceļoja pa sagatavotām stacijām, kurās vajadzēja pildīt dažādus uzdevumus, pēc tam pulcējās atkal zālē. Visus šajā svētku dienā uzrunāja direktore Ligita Pauniņa, tika sveikti zinošākie, čaklākie, aktīvākie un sportiskākie ģimnāzisti. Direktores vietnieks informātikas jomā Juris Erts pasniedza pateicības aktīvākajiem Robotikas kluba dalībniekiem. Preiļu novada bērnu un jauniešu centra organizētajā konkursā “Audzinātājs – 2017” nominācija ‘’Labākā klases fotogrāfija’’ tika piešķirta ģimnāzijas 11.V klasei (audzinātāja Natālija Pīzele), kurai tika pasniegts diploms, savukārt 11.DK klases audzinātāja Katrīna Tarasova saņēma atzinību šajā konkursā. Pēc pasākuma notika klases stundas, un tad visi šķīrāmies, lai atkal satiktos 1. septembrī! Jaukas, interesantas, aizraujošas vasaras brīvdienas!

Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

Par “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” kļūst Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Par ‘Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām’ Latvijā pasludina 23 izglītības iestādes (publikācija delfi.lv, 2017.05.26.)

Piektdien, 26.maijā Rīgā, Eiropas mājā, notika pirmais “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” izlaidums, kuru “absolvēja” 23 skolas no dažādām Latvijas pilsētām. Starp tām bijām arī mēs, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. Pasākumā skolu pārstāvēja audzēkņi Anete Haritonova, Kristīne Gaiziņa un Miks Babris, skolotājas  Anna Verza un Ināra Krusta.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele programmu absolvējušajām skolām pasniedza “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” goda zīmes un pateicās par ieguldīto darbu, kā arī vēlēja turpināt iesākto iepazīstinot sabiedrību ar Eiropas Parlamenta darbību un aicinot līdzdarboties. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsvēra, ka līdzdarbošanās ir viena no kompetencēm, kas jāattīsta jaunatnei.

Pēc svinīgās daļas skolēni un skolotāji strādāja grupās, kur dalījās pieredzē par paveikto darbu. Tā tika iegūtas daudzas jaunas idejas, lai varētu turpināt iesākto un piesaistīt  vēstnieku grupai jaunus biedrus. Goda zīmes iegūšana uzliek skolai pienākumu  turpināt programmu, kuras mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties, jo mēs katrs esam atbildīgs par pasauli, kurā dzīvojam. Tikai kopīgi darbojoties mēs varam īstenot daudzus projektus un veidot labāku dzīvi nākotnē.

Sagatavoja Ināra Krusta

Biedrība Savai skolai realizē LAD finansētu projektu Preiļu robotikas kluba aprīkojuma iegādei

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Preiļu robotikas klubs uzsāka savas aktivitātes 2015. gada pavasarī. Pavisam drīz tika konstatēts, ka dalībniekiem ir liela interese par robotiku, bet lai ar to nodarbotos ir nepieciešams atbilstošs aprīkojums. LAD atklātais projektu iesniegumu konkurss bija kluba lielā cerība iegūt finansējumu aparatūras un aprīkojuma iegādei. 2016. gada maijā biedrība “Savai skolai” Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniedza projektu “Preiļu novada robotikas kluba aprīkojuma iegāde – dalībnieku konkurētspējas paaugstināšanai. Pēc projekta izvērtēšanas 2016. gada oktobrī tika apstiprināts projekts par kopējo summu EUR 14888,58, t.sk. EUR 13399,72 publiskais finansējums un EUR 1488,86 projekta līdzfinansējums, kuru ar domes sēdes lēmumu piešķīra Preiļu novada dome. Uzreiz pēc finansējuma saņemšanas tika uzsākta tā īstenošana.

Projekta īstenošana tika paveikta līdz 2017. gada 28. aprīlim, kuras laikā tika labiekārtota elektronikas un robotikas apguvei izmantojama telpa Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīvā ielā 6, 1. stāvā IT centra telpās. Tika iegādāti galdi, sienas plaukti, kastīšu statīvs, ergonomiski krēsli, atvilktņu komplekts ar plauktu skapi, LED lampas, elektronikas apguvei un robotu būvēšanai iegādāts 3D printeris, dažādi elektroinstrumenti, modernas lodēšanas iekārtas, dūmu nosūkšanas/filtrēšanas iekārta, urbjmašīnas, videokamera, portatīvie datori, testeri, akumulatoru uzlādes iekārtas, Lego komplekti u.c. aprīkojums.

Projekta realizācijas laikā Preiļu robotikas kluba dalībnieki aktīvi izmantoja iegādāto aprīkojumu, kas palīdzēja ne tikai apgūt elekronikas pamatu, bet labāk sagatavoties sacensībām, kurās gūti labi rezultāti. Šogad robotikas kluba komanda piedalījās vairākās sacensībās – Robotex 2016 Tallinā 2016. gada 2.-4. decembrī, TSI `Ziemas kausa` sacensībās 2016. gada 17. decembrī, Preiļu robotikas čempionātā 2017. gada 28. janvārī, Siguldas Robotu Kausā 2017. gada 25. februārī, Robotiada 2017 Viļņā 2017. gada 25. martā. Kopā minētajās sacensībās mūsu dalībnieki uz goda pjedestāliem kāpuši 27 reizes. VISC organizētajās Siguldas robotu kausa sacensībās kopvērtējumā mūsu komanda izcīnīja 1. vietu! Klubā iesaistījušies vairām nekā 20 dalībnieki.

2017.gada 28. janvārī tika organizētas pirmās robotikas sacensības Latgalē – Preiļu robotikas čempionāts 2017. Lai gan sākumā bija plānots organizēt sacensības dalībniekiem no Latvijas, uz sacensībām pieteicās arī dalībnieki no Lietuvas. Rezultātā sanāca starptautiskās sacensības! Sacensībās kopā piedalījās vairāk nekā 160 roboti no 32 iestādēm/organizācijām/klubiem.

Paldies biedrībai Preiļu rajona partnerība, Preiļu nevalstisko organizāciju centram, Lauku atbalsta dienestam, Preiļu novada domei un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai, visiem preču un pakalpojumu piegādātājiem par sadarbību un iespēju realizēt šo projektu.

Juris Erts, projekta vadītājs

===============

Informācija par projektu

Projekta Nr.: 19-03-AL21-A019.2201-000004

Projekta nosaukums: Preiļu novada Robotikas kluba aprīkojuma iegāde – dalībnieku konkurētspējas paaugstināšanai.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts.
Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 2.1. Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai.

 

Preiļu robotikas kluba video Latgales reģionālajā televīzijā:

Preiļos izveidots robotikas klubs (LRT, Youtube, 2016.03.10.)

Preiļos notiek Latgalē lielākais robotikas čempionāts (LRT, Youtube, 2017.01.28.)

Latgales reģionālās televīzijas raidījumā “Studijas viesis” par robotiku Preiļos (LRT, Youtube, 2017.03.14.)

Publikācijas JEPVĢ vietnē par Preiļu robotikas kluba aktivitātēm:

http://www.pvg.edu.lv/?p=5663

http://www.pvg.edu.lv/?p=5787

http://www.pvg.edu.lv/?p=6056

http://www.pvg.edu.lv/?p=6096

http://www.pvg.edu.lv/?p=6161