Projektu dienu noslēgums

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Projektu darbu prezentēšanu 15.janvārī uzsāka 9.klases ģimnāzisti, 16. janvārī to turpināja darīt  8. un 7. klase. Jaunieši bija izpētījuši literatūru par veselīgu dzīvesveidu un, izvēlējušies tēmu, mēģināja pat kādu laiku veselīgāk dzīvot – skriet 3 reizes nedēļā, nelietot divus mēnešus saldumus un kolu u.tml. Prezentējot savus darbus, viņi iepazīstināja klātesošos ar savu pētījumu rezultātiem. Paldies audzinātājām Inārai Krustai, Katrīnai Madžulei, Sanitai Vaivodei, kuru vadībā proģimnāzijas audzēkņi bija sapratuši, ka projekta darbam ir gan mērķis, gan uzdevumi, kā arī veidojuši atbilstošas prezentācijas. Visi uzskatīja, ka projekta darbu veikt ir bijis interesanti.

10.-12. klašu ģimnāzisti savus projekta un zinātniskās pētniecības darbus (ZPD) prezentēja 6 darba grupās. Vairāku ģimnāzistu izstrādātie ZPD un uzstāšanās tika ļoti labi novērtēti, viņiem ir iespēja tos vēl pilnveidot un sagatavoties dalībai reģionālajā konferencē Daugavpils Universitātē.

Paldies visiem ģimnāzistiem un pedagogiem par ieguldīto laiku, entuziasmu, veiksmīgu sadarbību, izstrādājot darbus!

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

JEPVĢ reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra aktivitātes 2019. gadā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

JEPVĢ reģionālajā metodiskajā un pedagogu tālākizglītības centrā 2019.gada augustā tika nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošana 2 grupām par tēmu “Skolotāju sadarbības modeļi, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu mācību jomas ietvaros, starp mācību jomām”. Šajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā 8 stundu apjomā piedalījās 53 pedagogi no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadiem, to vadīja lektore Skaidrīte Ūzuliņa,  Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste. Informātikas un programmēšanas skolotājiem no iepriekš minētajiem novadiem bija iespēja piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā “Programmēšanas pamati Python programmēšanas valodā lietpratības kontekstā”. To organizēja direktores vietnieks informātikas jomā Juris Erts, vadīja lektors Ojārs Krūmiņš, Rīgas 22. vidusskolas un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas programmēšanas skolotājs, StartIT.lv un Skola2030 eksperts. Preiļu , Aglonas un Vārkavas novadu pedagogu konferencē ar JEPVĢ atbalstu tika nodrošināta LU SIIC ekspertes Ilzes Gailes uzstāšanās par tēmu “Lietpratībā balstīts mācību process”.

Nodrošinot valsts ģimnāzijas cilvēkresursu profesionālās kompetences paaugstināšanu, decembrī JEPVĢ tika noorganizēts seminārs “Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskās saiknes sniegšana”, ko vadīja Skaidrīte Ūzuliņa,  Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste.

Atbalstot valsts ģimnāzijas un plānošanas reģiona izglītības iestāžu un  izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā, 17.septembrī tika noorganizēta nodarbība 11.klašu izglītojamajiem “Zinātniskā pētniecības darba izstrāde”.

JEPVĢ bibliotēkā ir iegādāta aktuālā mācību un metodiskā literatūra, informācijas tehnoloģiju centra datorklasē tiek nodrošināta SketchUp Pro 2019 klases tīkla programma, mūzikas kabinetā – mūzikas programma Sibelius for Education. Minētie mācību un metodiskie līdzekļi drukātā un digitālā formā ir pieejami plānošanas reģiona pedagogiem un izglītojamajiem.

Anita Lazdāne, JEPVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā

Panākumi telpu futbolā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Apsveicam zēnu komandu ar izcīnīto 1. vietu starpnovadu skolu sacensībās telpu futbolā, kuras norisinājās 7. janvārī Preiļu 1. pamatskolas sporta zālē. Uzvara tika izcīnīta setiņu komandu konkurencē.

Komandā spēlēja Valters Pūdžs, Edvīns Pūga, Kārlis Adamovičs, Jānis Rubāns, Tomašs Vaivods, Dāvis Mūrnieks, Eduards Podskočijs un Ēriks Kozeris. Komandā visvairāk vārtus iesita komandas kapteinis Valters Pūdžs.

Puiši malači!

Sporta skolotāja Aina Leikuce

Starptautiskā angļu valodas olimpiāde “Best in English”

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

27.novembrī notika starptautiskā angļu valodas olimpiāde tiešsaistē “Best in English”. Olimpiādi jau 9. gadu rīko Čehijas Izglītības ministrija. Tajā drīkst piedalīties skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem.

Šogad olimpiādē piedalījās 16 462 skolēni no 624 skolām un 25 pasaules valstīm. No Latvijas šogad olimpiādē piedalījās 37 skolas un 856 skolēni.
Mūsu ģimnāzijas komanda olimpiādē piedalījās jau otro gadu pēc kārtas, šogad komandā bija 20 ģimnāzisti. Labākais rezultāts Ilvai Plociņai no 12.D klases. Ilva pasaulē ir 236. un Latvijā 15. vietā. Nosakot skolu reitingu, tiek ņemti vērā katras skolas komandas 10 skolēnu labākie rezultāti un ātrākais uzdevumu izpildes laiks. Atbilstoši šiem kritērijiem, mūsu ģimnāzistu komanda ir 184. vietā pasaulē un 8. labākā Latvijā. Apsveicam!

Paldies ģimnāzistiem par piedalīšanos un sasniegtajiem rezultātiem, ģimnāzijas IT skolotājiem par tehnisko nodrošinājumu un skolas direktorei Ligitai Pauniņai par finansiālo atbalstu licences iegādei.

JEPVĢ angļu valodas skolotāja A.Verza

Konkursa “Helden eines deutschen Buches im Kurzfilm” noslēguma pasākums

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

18. decembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi devās uz Gētes institūtu Rīgā, kur tika apbalvoti konkursa ‘’’Helden eines deutschen Buches im Kurzfilm’’ ietvaros. Konkursa dalībniekiem bija jāveido īsfilma par kādas vācu autora grāmatas varoņiem.

Cauri Vecrīgai devāmies uz Gētes institūtu, kur sākumā varējām apskatīt vācu valodā sarakstīto bērnu un jauniešu grāmatu izstādi ‘’No paša sākuma’’. Sākoties apbalvošanas ceromonijai, klātesošie tika iepazīstināti ar informāciju par konkursa norisi, uzrunas (vācu valodā) teica žūrijas komisijas locekļi. Beidzot pienāca pats svarīgākais brīdis – apbalvošana. Pateicības vidusskolas posmā ieguva 12. klašu komandas: Anda Gribonika, Egons Rebainis, Lija Petrova, Alīda Anspoka, Ilva Plociņa, kā arī Ieva Kalvāne, Egita Usāne, Annija Stašulāne, Rinalds Sondors.

3. vietu ieguva komanda, kuras sastāvā bija Raivis Luriņš, Sofija Gžibovska, Jadviga Mežniece, Nadīna Stella Ivdre, Juris Kokins. Godpilnā 1. vieta jaunāko klašu grupā pienācās 7.-8. klašu komandai – Ievai Apšiniecei, Lainei Līgai Elstei, Sofjai Kirillovai, Valteram Pūdžam, Eduardam Podskočijam un Ričardam Jakovļevam. Pēc apbalvošanas devāmies ekskursijā pa bibliotēku, iepazinām tās iekārtojumu, pildot interesantus uzdevumus, uzzinājām vairāk par Gētes institūta iespējām.

Devāmies mājup guvuši daudz jaunu iespaidu un motivēti arī turpmāk iesaistīties dažādos konkursos. Paldies skolotājai Anitai Lazdānei par atbalstu video tapšanas gaitā.

Konkursa video var apskatīt šeit: http://www.dlvl.lv/cms2/?page_id=2236

Sofija Gžibovska, Jadviga Mežniece (11.D)