PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Informācija par PVĢ
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Piedalīšanās konkursa `Vācu valoda gaišiem prātiem` finālā
24. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijas 2.D audzēkne Laura Repele piedalījās Gētes Institūta rīkotā konkursa “Vācu valoda gaišiem prātiem” finālā. Šajā konkursā vācu valoda sasaistās ar matemātiku, informātiku, bioloģiju, fiziku un ķīmiju, tā dalībniekiem ir jāatbild uz dažādiem ar minētajām jomām saistītiem viktorīnas jautājumiem un jāiesniedz savs pētniecības projekts par tēmu, kas saistīta ar šiem mācību priekšmetiem. Laura ar savu zinātniski pētniecisko darbu ķīmijā “Miežu mājas” ūdens kvalitātes pētījumi”, kuru vadīja skolotāja Valentīna Pastare, bija to 9 finālistu vidū, kuri tika uzaicināti savus darbus prezentēt žūrijas komisijai. Tā noteica, kurš konkursa dalībnieks saņems galveno balvu – iespēju šī gada vasarā piedalīties vācu valodas kursos Vācijā, kā arī apmeklēt ar dabaszinātnēm un tehniku saistītas pētniecības iestādes, universitātes laboratorijas un muzejus.
Laura bija ļoti nopietni izstrādājusi savu darbu, spoži prezentēja to, atbildēja uz žūrijas komisijas jautājumiem, gūstot neatsveramu pieredzi. Viņa saņēma arī piemiņas balvas par piedalīšanos konkursā, iepazinās ar Gētes Institūta darbības jomām, bibliotēku, darbiniekiem.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
/28.04.2015/
PVĢ orientēšanās skrējiens `Caur smiekliem uz zināšanām`
2015. gada 22. aprīļa pēcpusdienā Preiļu pilsētā notika PVĢ orientēšanās skrējiens ”Caur smiekliem uz zināšanām”. Katru kursu pārstāvēja 2- 4 cilvēku komanda. Izlozējušas skrējiena secību, komandas ar noteiktu laika intervālu devās katra savā mazajā maratonā. Pavisam skrējienā bija 6 kontrolpunkti – pie ”Novadnieks”, pie Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu pludmalē, pie Preiļu pils, estrādē un pie ”Pakac”. Sagatavotie uzdevumi bija interesanti un prasīja zināmu piepūli – avīžu bumbiņu mešana spainīšos, atbildes uz āķīgiem jautājumiem, vairāku posmu stafete, atbildes uz jautājumiem par kursa audzinātāju, Preiļu pilsētas nozīmīgāko ģeogrāfisko objektu atpazīšana un telts uzsliešana. Pēc skrējiena, kamēr tika apkopoti rezultāti, visi varēja sasildīties ar karstu tēju un uzzināt uzdevumu pareizās atbildes. Kopvērtējumā, ar kontrolpunktos iegūto vērtējumu un skrējienā pavadīto laiku, 1.vietu izcīnīja 2.B kurss, 2.vietu – 2.A kurss, 3.vietu – 3.D kurss un atzinību – 3.A kurss. Specbalvas saņēma 3.D kurss par izteiktāko vienojošo tēlu un 3.A kurss par 2 meiteņu neatlaidību skrējienā, pārstāvot visu kursu. Paldies visiem, kas organizēja un piedalījās šajā pasākumā!
PVĢ Ģimnāzistu parlamenta sekretāre Anete Vintiša, 3.D
/24.04.2015/
Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolas sacensības pavasara krosā
2015. gada 22. aprīlī Aglonā notika Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolas sacensības pavasara krosā, kur piedalījās arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
Jaunieši startēja 1996.-1998.g. vecuma grupā. Anna Svetlova, skrienot 1000m, izcīnija zelta medaļu-1.vietu! PVĢ jaunieši, startējot 2000m distancē un apsteidzot citu skolu skrējējus, ieguva pirmās trīs godalgotās vietas. 1.vietu izcīnija Guntis Pastors, 2.vietu Austris Bogdanovs un 3.vietu Andris Puduls!
Vēlam veiksmi un izturību jauniešiem vieglatlētikas sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/23.04.2015/
PVĢ orientēšanās skrējiens `Caur smiekliem uz zināšanām`
Vēlamies mudināt ģimnāzistus aktīvai un radošai atpūtai, atraktīvi iepazīstot Preiļus, tāpēc 2015. gada 22. aprīlī plkst. 16:00 Preiļu pilsētā notiks PVĢ orientēšanās skrējiens `Caur smiekliem uz zināšanām`. Katru kursu jāpārstāv 4 cilvēku komandai, kurai ir vēlams kopīgs tēls.
Komandas plkst. 15.40 pulcējas jaunajā vestibilā uz izlozi. Trasē komandas dosies atbilstoši izlozētajam kārtas numuram. Komandām jāfinišē kopā pilnā sastāvā. Ar noteikumiem dalībnieki tiks iepazīstināti uzreiz pēc izlozes. Katrā pieturas punktā komandas uzzinās nākamo kontrolpunktu.
Komandas saņem punktus par kontrolpunktos veiktajiem uzdevumiem un laika ilgumu, ko pavadījuši trasē orientēšanās skrējiena laikā. Par ceļu satiksmes un citu drošības noteikumu neievērošanu punkti tiks ņemti nost.
Pēc skrējiena visi pie aktu zāles varēs sasildīties ar karstu tēju. Rezultātus apkopos PVĢ Ģimnāzistu parlaments, un tie tiks paziņoti pēc skrējiena PVĢ aktu zālē. Uzvarētājkomandas saņems balvas un attiecīgo vietu par iegūtajiem punktiem.
Galvenais ir piedalīties un ievērot drošības noteikumus!
PVĢ Ģimnāzistu parlamenta sekretāre Anete Vintiša, 3.D
/17.04.2015/
Nedēļā no 20.04. līdz 24.04. PVĢ būs krāsu nedēļa!
PVĢ Ģimnāzistu parlaments aicinā visus ģimnāzistus, skolotājus un tehniskos darbiniekus tajā piedalīties!
Pirmdiena - melnās krāsas diena
Otrdiena - svītrainā raksta diena
Trešdiena - zilās krāsas diena
Ceturtdiena - rūtainā raksta diena
Piektdiena - zaļās krāsas diena
Sagaidīsim pavasari krāsaini un skaisti visi kopā!
Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību!
PVĢ Ģimnāzistu parlaments
/16.04.2015/
Sveicam Austrumlatvijas 8. - 12. klašu skolēnu atklātās ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anete Vintiša (3.D), Krista Šķēpa (2.D)
2. vieta - Laura Repele (2.D), Laura Buka (1.D)
3. vieta - Vineta Haritonova (3.D), Ausma Dzerkale (1.D), Lāsma Strupā (1.D)
Atzinība - Kristiāna Skutele (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/15.04.2015/
Rēzeknes pusmaratons
6. aprīlī Rēzeknē notika Rēzeknes pusmaratons apvienojumā ar Latvijas čempionātu krosa skrējienā, kur veiksmīgus panākumus arī ieguva Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši.
Startējot 10,00 km distancē U20 grupa, Anna Svetlova izcīnija 2. vietu, Guntis Pastors 3. vietu, Lāsma Beča, nedaudz atpaliekot no konkurentes, ieguva 4. vietu!
Apsveicam jauniešus ar lieliskajiem panākumiem, vēlam veiksmi arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/8.04.2015/
Sveicam Dienvidlatgales tradicionālās dejas konkursa `Vedam danci` uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Airita Erte (2.D), Andris Puduls (2.D), Renāts Konovalovs (2.B), Rūta Daniela Pastare (1.A), Mareks briška (2.A), Lelde Klīdzēja (2.B)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/2.04.2015/
Sveicam Dienvidlatgales tradicionālās muzicēšanas konkursa `Klaberjakte` uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - kapelai `Rūtoj`
Andris Puduls (2.D), Agnese Lukjanova (2.D), Baiba Vjakse (2.B), Renāts Konovalovs (2.B), Rūta Daniela Pastare (1.A), Kristiāna Skutele (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/1.04.2015/
Sveicam Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursa `Dziesmu dziedu, kāda bija` uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Kristiāna Skutele (1.D), Airita Erte (2.D), Agnese Lukjanova (2.D)
2. pakāpes diploms - Santa Jukša (1.H)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/31.03.2015/
Sveicam 56. Valsts ķīmijas olimpiādes laureāti!
Atzinība - Laura Buka (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/30.03.2015/
Sveicam Austrumlatvijas 8. - 11. klašu skolēnu atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ričards Kraupša (2.D), Ausma Dzerkale (1.D)
Atzinība - Laura Buka (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/25.03.2015/
Sveicam Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Kārlis Sīlis (3.K), Zane Elste (2.A)
2. pakāpes diploms - Ērika Gribonika (3.D)
3. pakāpes diploms - Vineta Haritonova (3.D)
Pateicība - Laila Meirule (2.B), Renāts Konovalovs (2.B), Santa Fedotova (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/23.03.2015/
Starpnovadu kausa izcīņa florbolā vidusskolas jauniešiem
2015. gada 12. martā Aglonā norisinājās sacensības florbolā vidusskolas jauniešiem, kur arī lieliskus panākumus guva Preiļu Valsts ģimnāzijas florbola komanda.
Apsteidzot PVĢ 2. komandu, Riebiņu un Aglonas vidusskolas komandas, PVĢ 1. komanda izcīnija zelta medaļas un kausu, iegūstot 1. vietu! Komandā spēlēja Edgars Molnieks, Edgars Stafeckis, Edgars Mičulis, Austris Bogdanovs, Ričards Kraupša un Pauls Mičuls.
Apsveicam jauniešus ar lieliskajiem panākumiem!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/22.03.2015/
Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss `Tīrai Latvijai`
16. martā noslēdzās `Zaļās jostas` sadarbībā ar SIA `Līgatnes papīrs`, AS `Latvijas valsts meži` un Valsts izglītības satura centru 2014./2015. mācību gada ietvaros organizētais makulatūras vākšanas konkurss `Tīrai Latvijai!`.
Konkursā piedalījās 417 Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes. Šogad kopumā Latvijā savāktais un līdz 16. martam reģistrētais makulatūras daudzums - 606122.09 kg.
www.zalajosta.lv/lv/makulaturas-konkurss
Pēc PVĢ Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4 ENs` iniciatīvas arī ģimnāzijā notika makulatūras vākšanas kampaņa. Esam savākuši 1055 kg makulatūras. Aktīvākās makulatūras vācējas: Elīza Kabakova (2.A) savāca 142 kg un Krista Šķēpa (2.D) - 120 kg.
Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu iniciatīvu un piedalījās konkursā. Īpašs paldies projekta dalībniecēm Sintijai un Luīzai no 3.BK par makulatūras svēršanu un reģistrēšanu.
Gadījumā, ja plānojat pavasara tīrīšanu, vai kāda iemesla dēļ nepaspējāt piedalīties šī konkursa ietvaros, makulatūru joprojām var nodot, piesakoties pie projekta koordinatores A. Verzas. Turpmāk makultūru vāksim visa mācību gada garumā.
`Comenius` projekta koordinatore A. Verza
/20.03.2015/
Sveicam novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ērika Gribonika (3.D), Zane Čerpakovska (3.D)
2. vieta - Katrīna Samoviča (2.A), Laura Buka (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/19.03.2015/
Sveicam valsts atklātās ķīmijas olimpiādes laureātes!
Atzinība - Anete Vintiša (3.D), Laura Repele (2.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/18.03.2015/
Sveicam novadu apvienības filozofijas olimpiādes uzvarētāju!
1. vieta - Kārlis Sīlis (3.K)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/17.03.2015/
Sveicam novadu apvienības mūzikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anete Vintiša (3.D)
2. vieta - Krista Šķēpa (2.D)
3. vieta - Agnese Lukjanova (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/16.03.2015/
`NVO Erudīts` ģimnāzijā
Projekta `Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados` ietvaros 11. martā `Preiļu NVO centrs` ģimnāzijā organizēja konkursu `NVO Erudīts`, lai padziļinātu zināšanas par NVO darbības principiem, politisko un sabiedrisko līdzdalību, kā arī mudinātu jauniešus būt aktīviem un līdzatbildīgiem. Erudītā piedalījās 1.AH, 1.B, 2.A un 2.B kursu komandas no ģimnāzijas, kā arī 2 komandas no Preiļu 2. vidusskolas. Konkursā bija trīs daļas – viktorīna, mizanscēna un kapteiņu konkurss. Viktorīnā jauniešiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par nevalstisko sektoru un brīvprātīgo darbu, otrajā uzdevumā komandām bija jāizlozē kāda sabiedrības grupa, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām, latgalieši, skolotāji, bezdarbnieki, daudzbērnu ģimenes, pensionāri, jāizdomā, kādas ir šīs grupas problēmas, jārada tām risinājums, kā arī radoši jāprezentē. Trešais bija kapteiņu konkurss, kurā pēc kapteiņa apraksta komandai bija jāuzmin dažādi jēdzieni. Konkursā zinošākie izrādījās 2.B kursa komanda (Mārtiņš Šņepsts, Laila Meirule, Amanda Škapare, Guntis Pastors, Ralfs Stupāns), kuri tad arī ieguva 1. vietu. Jauniešus mudināja un motivēja piedalīties konkursā vēstures un politikas skolotāja Natālija Pīzele.
Paldies Preiļu NVO centram par interesantā konkursa organizēšanu!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/12.03.2015/
Sveicam IX Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā svešvalodā uzvarētājus!
Pateicības raksts - Anna Malahova (2.A), Kristīne Timofejeva (2.B), Ineta Pastare (1.A), Nadežda Afanasjeva (1.A)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/11.03.2015/
Žetonu vakars ģimnāzijā
27. februāra novakarē mūsu ģimnāzijas gaiteņus pieskandināja raitas sarunas, nedzirdētu cilvēku balsis – viss tikai tāpēc, lai 3. kursi varētu godam parādīt vecākiem un skolotājiem savu veikumu – Žetonu vakaru `Mazā bilžu rāmītī`. Gatavošanās darbi pasākumam sākās jau janvārī, bet vissaspringtākais laiks noteikti bija pēdējā nedēļa.
Pasākuma notikumus uz skatuves izdzīvoja vectēvs (skolotājs Ivars Pakers) kopā ar mazbērniem (Edgaru Mičuli, 3.D, un Jūliju Mihailovu, 3.BK), iejusties atmosfērā palīdzēja teicēja (Ērika Gribonika, 3.D). Vakara gaitā tika izšķirstīts viss vectēva foto albums `Mazā bilžu rāmītī` – dejas 3.D kursa dejotāju un mazo `Dancaru` izpildījumā, teātris 3.A un 3.BK kursa aktieru sniegumā, mūzikas skolas audzēkņu priekšnesums, 3.D kursa dziedātāju izpildītās dziesmas un folkloras kopas `Rūtoj` aktīvistu priekšnesums. Visvairāk tika gaidīti kursu priekšnesumi, un tie nelika vilties – 3.A kursa izpildījumā redzējām, kāds būs viņu kolektīva salidojums 2030. gadā, 3.BK ar Skubija Dū komandas palīdzību atrisināja pazudušās audzinātājas mistēriju, un 3.D kurss atdzīvināja Pelnrušķītes stāstu mūsdienu versijā. Katrs kurss bija ļoti centies, lai godam izveidotu savu pēdējo priekšnesumu izlaiduma gadā. Oficiālās daļas beigās visi treškursnieki vienojās kopīgā dziesmā `Tikai tā`. Pēc tam visus priecēja balle kopā ar grupu `Zenīts`.
Neoficiālajā daļā visi audzēkņi kopā ar ģimenes locekļiem devās uz savu kursu telpām, kur audzinātāji, ar izdomu pārspēdami viens otru, izdalīja ilgi gaidītos gredzenus. Mums tie atgādinās ne tikai par piederību PVĢ, bet arī par skolā pavadītajiem burvīgākajiem gadiem, ko varēsim saukt par skaisto jaunību. Iespējams, ka tieši tāpēc Žetonu vakars ir tik emocionāli piepildīts un nozīmīgs ikkatram ģimnāzistam.
Liels paldies mūsu vecākiem, skolotājiem un ikvienam ģimnāzistam, kas palīdzēja radīt svētkus mums visiem!
Anete Vintiša, 3.D
/10.03.2015/
Sveicam novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Edgars Mičulis (3.D), Raimonds Reščenko (3.D)
2. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/10.03.2015/
Sveicam deju kolektīvu atlases skates uzvarētājus!
Sveicam Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu tautas deju kolektīvu atlases skates gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem) uzvarētājus!
Pakāpe Laureāts - Tautas deju kopa „Gaida” (vadītāja Gaida Ivanova), Tautas deju kopa „Dancari” (vadītāja Ilze Broka)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/10.03.2015/
Tikšanās ar Daugavpils Universitātes rektoru Arvīdu Barševski
5. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā 2. kursu audzēkņiem un interesentiem no trešajiem kursiem bija tikšanās ar Daugavpils Universitātes rektoru, profesoru Arvīdu Barševski. Viņš iepazīstināja klātesošos ar studiju iespējām Daugavpils Universitātē, kā arī sniedza ieskatu par situāciju augstākajā izglītībā Latvijā. Tikšanās ieilga, jo ģimnāzisti bija aktīvi, uzdodot dažādus jautājumus, uz kuriem viesis arī centās atbildēt.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/09.03.2015/
Infografikas konkurss “Manas iespējas izglītoties Latvijā”
Gatavojoties E-prasmju nedēļai, Izglītības un zinātnes ministrija rīko infografiku konkursu skolēniem un studentiem par tēmu `Manas iespējas izglītoties Latvijā`. Konkursa mērķis - rosināt skolēnos interesi par izglītības iespējām Latvijā un attīstīties, apgūstot jaunas digitālās prasmes. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar digitālo vizuālo risinājumu uzņēmumu `Infogr.am`.
Konkursā aicināti piedalīties skolēni vecuma grupās no 6. līdz 9. klasei, no 10. līdz 12. klasei (1.-4. kurss profesionālajās skolās), kā arī 1.-4. kursa augstskolu studenti. Aizpildot pieteikumu vietnē www.izm.gov.lv/pieteikums.html, dalībnieks saņems ielūgumu uz webināru jeb video lekciju par datu vākšanu, apkopošanu un infografiku veidošanu. Tiešsaitē trešdien, 4. martā, plkst. 12.00 dalībniekiem būs iespējas arī saņemt atbildes uz precizējošiem jautājumiem par konkursa norisi. Tie konkursa dalībnieki, kam nebūs iespējas noskatīties webināru tiešraidē, saņems saiti uz tā ierakstu.
Trīs labāko darbu autori katrā nominācijā tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju piektdien, 27. martā. Savukārt īpašu atzinību nopelnīs skolotāji, kuru audzēkņi būs iesnieguši visvairāk darbu.
Pieteikšanās konkursam un webināram: www.izm.gov.lv/pieteikums.html
Konkursa nolikums: www.izm.gov.lv/infografiku-konkurss.html
Juris Erts, informātikas skolotājs
/4.03.2015/
Sveicam atklātās vācu valodas kā 3. Svešvalodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anna Franciska Labinska (1.D)
3. vieta - Armands Ūzuliņš (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/3.03.2015/
Sveicam novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D), Krista Šķēpa (2.D), Laura Buka (1.D)
2. vieta - Anete Vintiša (3.D), Laura Repele (2.D), Kristiāna Skutele (1.D)
3. vieta - Vineta Haritonova (3.D), Anna Svetlova (3.D), Ričards Kraupša (2.D), Anastasija Isajeva (1.D)
Atzinība - Gatis Saulišs (2.D), Lāsma Strupā (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/2.03.2015/
STARPNOVADU SKOLU SACENSĪBAS TELPU FUTBOLĀ
2015. gada 26. februārī notika Starpnovadu skolēnu sacensības telpu futbolā 10. - 12. klašu gurpā, kur veiksmīgus panākumus guva arī Preiļu Valsts ģimnāzijas futbola komanda.
Par 1.vietu cīnījas PVĢ, Preiļu 2.vsk., Līvānu 1.vsk., Līvānu 2.vsk, Aglonas vsk. un Riebiņu vidusskola. Visspēcīgākie izrādījas PVĢ jaunieši,uzvarot visas komandas,iegūva 1.vietu! Komandā spēlēja: Mārtiņš Lisovs, Edgars Stafeckis, Guntis Sparāns, Edgars Mičulis, Nauris Vigulis, Aivis Dančauska, Vladislavs Rečs, Aldis Džeriņš un Rūdis Skutelis.
Paldies jauniešiem par sasniegumiem un vēlam tikpat labus rezultātus arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/1.03.2015/

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Gundega, Terēze
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster