PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Informācija par PVĢ
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
PVĢ aicina atbalstīt un balsot par projektu `Veikborda trases izveide Preiļos`
Preiļu novada dome plāno paplašināt Preiļu pludmales aktīvās atpūtas zonu, uzstādot 200m garu veikborda trasi. Veikborda trases uzstādīšana ļaus dažādot aktīvās atpūtas iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Līdz 3. augustam katrs var nobalsot bez maksas ar 4 balsīm:
1) 2 balsis www.labiedarbi.lv web lapā - http://labiedarbi.lv/lv/projekts/veikborda-trases-izveide-preilos - izvēlies labajā pusē reģistrēties, reģistrē savu mobilo tālruni ar paroli, saņem kodu un nobalso,
2) 1 balss, ja esi portāla draugiem.lv lietotājs - http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/?project=1288,
3) 1 balss, ja ir e-pasts www.inbox.lv interneta vietnē - http://labiedarbi.inbox.lv/project?id=1288.
PALDIES!!!
/23.07.2015/
2014./2015. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!
Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 17 (28%) audzēkņi – Daiga Golubeva (93%); Simona Rubine (92%); Anete Vintiša (89%); Kārlis Sīlis (88%); Samanta Smirnova (86%); Ieva Skutele (86%); Amanda Pastare (85%); Vineta Haritonova (85%); Martiņš Lisovs (85%); Solvita Šņepste (85%); Liene Šmeikste (84%); Edgars Mičulis (84%); Diāna Černenko (82%); Jūlija Mihailova (82%); Lāsma Anspoka (82%); Anna Svetlova (81%); Zane Čerpakovska (80%).
Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 59 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 11 (18%) audzēkņi – Mārtiņš Lisovs (100%); Anete Vintiša (95%); Linda Klindžāne (93%); Raimonds Reščenko (92%); Vineta Haritonova (91%); Edgars Mičulis (91%); Liene Šmeikste (90%); Ērika Gribonika (90%); Anna Svetlova (89%); Samanta Smirnova (87%); Austris Bogdanovs (83%).
Centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtoja 51 ģimnāzists. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Edgars Mičulis (94%); Dairis Dolģis (80%).
Centralizēto eksāmenu krievu valodā kārtoja 11 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Jevgeņija Rinkina (81%).
Centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja 8 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Simona Rubine (78%)
Centralizēto eksāmenu fizikā kārtoja 7 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvis Mārtiņš Lisovs (80%).
Centralizēto eksāmenu ķīmijā kārtoja 9 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Anete Vintiša (93%); Mārtiņš Lisovs (90%); Vineta Haritonova (85%).
Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja viens ģimnāzists – Armands Ūzuliņš (87%).
Veiksmi absolventiem studijās!
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā


/13.07.2015/
14. maijā notika `Comenius` projekta noslēguma pasākums
Noslēdzies trešais PVĢ angļu valodas skolotājas Annas Verzas koordinētais Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts „4 dabas elementi un to ietekme uz mūsu dzīvi” (The Four Elements of Nature and Their Effect on Our Lives). Aizsācies 2013. gada novembrī ar pirmo partnerskolu vizīti Latvijā, tas veiksmīgi finišēja šī gada aprīlī Skotijā, kur noritēja pēdējā projekta vizīte.
14. maijā projekta dalībnieki, audzēkņi un Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāji, atskatījās uz divu gadu laikā paveikto, analizēja un dalījās atmiņu stāstījumos par ceļojumiem uz projekta partnerskolām Portugālē, Polijā, Grieķijā, Turcijā, Somijā, Spānijā un Skotijā. Lai vēl spilgtāk atspoguļotu projekta ietvaros pieredzēto, katras vizītes dalībnieki parūpējās par mājās atvesto suvenīru un foto izstādi. Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts sniedza iespēju iepazīt jaunu kultūrvidi, gūt jaunu pieredzi un papildināt angļu valodas zināšanas, par ko jāpateicas skolotājas Annas Verzas neatlaidīgajam darbam un Preiļu Valsts ģimnāzijas atbalstam.


Santa Fedotova 2D
/25.05.2015/
16. maijā Kārlis Sondors piedalījās `Saules kausa 2015` finālsacensībās ar pašizgatavotu Saules mašīnīti
Kārlis Sondors 16. maijā piedalījās LU Cietvielu fizikas instititūta un AS “Sidrabe” rīkotajās “Saules kausa 2015” finālsacensībās ar pašizgatavotu Saules mašīnīti. Sacensības notiek jau septīto gadu, mūsu skolas audzēkņi ir aktīvi piedalījušies trijos no tiem šogad “EuroNanoForum 2015” ietvaros. Kārlim neklātienes kārtā nācās veidot skici un modeļa aprakstu, nosūtīt video. Sacensību dienā viņam bija jāpilda intelektuālais uzdevums un jārāda modelītis izpildījumā, pēc tam sekoja ekskursija pa AS „Sidrabe” nestandarta vakuuma pārklājumu iekārtu ražotni.
Lai tehniskās iemaņas mūsu audzēkņiem nezūd arī turpmāk!
Fizikas skolotāja Mārīte Lisova
/21.05.2015/
Sveicam Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes laureātu!
Atzinība - Mārtiņš Lisovs (3.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/21.05.2015/
Pēdējais zvans ģimnāzijā
... Šodien vārdi dzied un dejo
Šodien līksmo sirds. . .
/I.Tora/

15. maija rīts atnāca ar ceriņu smaržu un nelielu satraukumu ģimnāzijā, jo arī mūsu skolā šī bija īpaša diena trešo kursu audzēkņiem un viņu audzinātājiem. Plkst. desmitos trešo kursu audzēkņi, viņu audzinātāji, pirmkursnieki, kā arī ģimnāzijas pedagogi pulcējās uz Pēdējā zvana pasākumu. Visus klātesošos šajos svētkos apsveica ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa, čaklākie, aktīvākie un sportiskākie treškursnieki par savu veikumu saņēma piemiņas grāmatas. Īpašus sveicienus trešajiem kursiem bija sagatavojuši pirmkursnieki. Izskanēja sirsnīgi vēlējumi, aizkustinošas dziesmas. Noslēgumā iezvanīt klases stundu tika aicināti trešo kursu audzinātāji – Ilze Rožinska, Mārīte Lisova un Ivars Pakers. Atliek tikai novēlēt trešo kursu audzēkņiem veiksmi eksāmenos!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/15.05.2015/
Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši iesaistās `EUROSCOLA` konkursā
Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši vecumā no 16 līdz 18 gadiem piedalās Eiropas Parlamenta organizētajā konkursā ‘’EUROSCOLA’’. Piesakoties konkursam, jauniešiem vispirms bija jāizveido komanda, kura sastāv no 24 skolēniem, kuri pašlaik mācās 10., 11. vai 12. klasē.
Pēc tam bija jāveic uzdevums, kurā ir iesaistījusies visa komanda. Jauniešiem tika dota iespēja izvēlēties vienu no diviem uzdevumiem: ‘’Detektīvs’’ (izpētīt konkrētu (pēc izvēles) Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas līdz apstiprināšanai EP un reālai ieviešanai Latvijā) vai ’’Eiropas Parlamenta elektroniskā pastkarte ’’ (Tēma- Eiropas Parlamenta darbs. Projekts var būt par jebkuru tēmu , kas aktuāla jaunatnei Eiropā un ir saistīta ar Eiropas Parlamenta aktualitātēm).
Preiļu Valts ģimnāzijas audzēkņi izvēlējās uzdevumu ‘’Eiropas Parlaments elektroniskā pastkarte’’. Jaunieši veido pastkarti par jaunatnei aktuālu tēmu-Comenius projekts, kurā piedalās dažādu Eiropas valstu skolu jaunieši , lai gūtu jaunas zināšanas, attīstītu sociālās prasmes, uzlabotu savstarpējo sadarbību, paplašinātu savu redzesloku. Ģimnāzisti Comenius projektos piedalās jau 8. gadu.
Ar pastkartes palīdzību jauniešu komanda vēlas mudināt citas skolas iesaistīties starptautiskajos stratēģisko partnerību projektos, jo pieredze rāda, ka tie tiešām ir izzinoši un ļoti attīstoši projekti, kuru laikā var gan izglītoties (iepazīt citu valsti, tās kultūru, cilvēkus, valodu), gan arī lieliski pavadīt laiku ar jauniepazītajiem draugiem. Iesaistoties projektos ir daudz ieguvumu: dalāmies pieredzē, komunicējam ar vienaudžiem no dažādām valstīm, apskatām citas valstis un to ievērojamākās vietas, mācāmies cits no cita!
Rakstu sagatavoja: Laila Meirule, 2. B kursa audzēkne, ‘’EUROSCOLA’’ konkursa dalībniece
/14.05.2015/
Gada labākais kurss ģimnāzijā – 2.D
12. maijā ģimnāzijā norisinājās konkursa `Kurss – 2015` fināls, kurā piedalījās 1.D (audz. Iluta Čača),2.D (audz. A.Leikuce), 3.BK (audz. M.Lisova), 3.D (audz. I.Pakers). Konkursam vajadzēja sagatavot mājas darbu ‘’Mana kursa dziesma’’. Visi kursi bija centušies un gatavojušies, tāpēc priekšnesumi šķita interesanti un katram kursam atbilstoši. Finālā dalībniekiem bija jāizpilda vēl 5 uzdevumi – ‘’Kursa ģerboņa veidošana’’, ‘’Ģimnāzija foto attēlos’’, ‘’Aktuālas problēmas risinājums’’, ‘’Kursa vecākā uzdevums’’ un ‘’Piramīdas veidošana’’. Kursu rezultāti visa konkursa garumā bija ļoti blīvi. Tā kā pēdējā uzdevumā organizatori nebija precīzi izskaidrojuši noteikumus, tad visi kursi saņēma vienādu punktu skaitu par paveikto darbu. Ļoti grūts uzdevums bija konkursa žūrijai – PVĢ direktorei Ligitai Pauniņai un vietniekiem Anitai Lazdānei un Jurim Ertam - izvērtēt kursu sniegumu, jo tie bija ļoti līdzvērtīgi. Taču, saskaitot iegūtos punktus, par uzvarētājiem kļuva un apmaksātu klases ekskursiju izcīnīja 2.D kurss. 2.vietā ierindojās 3.D, 3.vietā – 1.D, atzinību saņēma 3.BK. Finālā visi kursi apliecināja, ka ir draudzīgi, radoši un aktīvi.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/13.05.2015/
eTwinning projekts vācu valodā
No pagājušā gada novembra līdz šī gada martam eTwinning (Eiropas skolu sadarbības tīkls) piedāvātajā sadarbības platformā www.etwinning.net norisinājās 5 Eiropas valstu skolu kopīgi izveidotais projekts BEI-SPIEL (piemērs, vāc.val.), kurā piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.D un 2.D kursa audzēkņi. Sadarbības partneri bija no Igaunijas, Polijas, Horvātijas un Grieķijas. Piecu partnerskolu projekta mērķis bija veicināt sadarbību starp skolēniem no dažādām valstīm, izmantojot vācu valodas un IKT izmantošanas prasmes.
Sadarbība notika portālā eTwinning, kur ar dažādu metožu un līdzekļu palīdzību dalībnieki iepazīstināja cits citu ar tēmai «Hobiji» atbilstošām prezentācijām. 1.D un 2.D kursa skolēni apvienojās kopīgam darbam, rezultātā izveidojot jautru, vizuālu mīklu spēli, kura varētu ieinteresēt arī citus vācu valodas apguvē (www.youtube.com/watch?v=z779dBkZMfA).
Projekta gaitā dalībnieki savā starpā uzturēja kontaktus, rakstīja vēstules, komunicēja tērzētavā, daloties viedokļos ne tikai par saviem hobijiem, bet arī par citām jauniešus interesējošām lietām. Ar 2.D audzēknes Lauras Repeles izveidotās aptaujas palīdzību, kuru bija iespējams veikt visiem projektā iesaistītajiem skolēniem, varēja izvērtēt 5 mēnešus ilgušās sadarbības plusus un mīnusus. Visi anketētie skolēni apstiprināja, ka lielākais guvums no projekta ir paplašinātais vārdu krājums un gramatikas nostiprināšana vācu valodā. Dažkārt radās problēmas ar eTwinning mājaslapas lietošanu portāla pārslogotības dēļ, aktivitāti kavēja arī projekta dalībnieku aizņemtība ar citām ārpusstundu aktivitātēm. Taču kopumā projekts tika novērtēts kā izdevies un guva atzinību.
Darbojoties projektā, es kā dalībniece paplašināju komunikācijas spējas, iepazinu jaunus vēstuļu draugus un guvu vērtīgu pieredzi, tāpēc arī turpmāk noteikti piedalīšos līdzīgos projektos .
7. maijā eTwinning atzīmē savu 10. pastāvēšanas gadadienu, arī mēs iesaistāmies svētku aktivitātēs, izmantojot balonus ar eTwinning svētku logo.
Santa Fedotova, 2.D kursa audzēkne
/7.05.2015/
Sveicam Latvijas 39. Skolēnu zinātniskās konferences laureātu!
3. pakāpes diploms - Kārlis Sīlis (3.K)
Pateicība - Ērika Gribonika (3.D), Vineta Haritonova (3.D), Zane Elste (2.A)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/01.05.2015/
`Comenius` projekta `4ENs` vizīte Skotijā
Ilgi gaidītā diena nu bija pienākusi, šī gada 19. aprīlī trīs Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes Katrīna Griga (3.BK) , Zanda Vaivode (2.D) un Krista Šķēpa (2.D) , kā arī skolotājas Anna Verza un Valentīna Pastare ‘Comenius’ projekta ietvaros devāmies uz Rīgas lidostu, lai pēc pāris stundu lidojuma nonāktu vienā no Apvienotās Karalistes četrām daļām – Skotijā, kas pārpilna ar brīnumskaistām kalnu ielejām, Ziemeļjūras zaļganīgo dzidrumu un Atlantijas okeāna nebeidzamajiem plašumiem.
Projekta dalībnieku tikšanās, kas norisinājās Skotijas galvaspilsētā Edinburgā, lika smaidiem starot plašāk, mūs kā arī pārējās projekta dalībvalstis (Polija, Grieķija, Portugāle, Somija, Turcija) uzņēma ar negaidīti lielu mīlestību un prieku! Jutāmies tiešām no sirds gaidīti, kas deva spēku mērot vairāku stundu garo ceļu uz ziemeļiem, lai satiktu savas viesģimenes!
Laiks paskrēja ātri, apmeklējām interesantas vietas – The Kelpies ,kuras būtība ir atveidota kā divu zirgu galvas, kas veidotas no metāla konstrukcijām.
Pievarējām 660 metrus un uzkāpām pašā kalna virsotnē, kur līdzi paņemtās maizītes un dzēriens garšoja pasakaini, šīs pusdienas noteikti bija vairāk kā miljonu vērtas iespaidīgā Beinn Eighe sniegto sajūtu dēļ!
Pārējās dienās devāmies azartiskos un nedaudz ekstrēmos braucienos ar kajaku laivām, kuras palīdzēja izmirkt mums no galvas līdz kājām un sagādāt neaizmirstamas atmiņas, Mācījāmies skotu tradicionālās dejas, klausījāmies dūdu skanējumā un mēģinājām ieraudzīt Lohnesa ezerā dzīvojošo briesmoni – Nesiju, daži pat apgalvo, ka viņiem tas ir izdevies!
Tāpat mums bija unikāla iespēja ielūkoties skotu viskija darītavā un tā tapšanas gaitā, kas neapšaubāmi šo braucienu padarīja par neaizmirstamu iespaidu, pieredzes un izzināšanas galapunktu!
Nedēļa, kas tika pavadīta fantastisku cilvēku vidū, ir sniegusi lielu gandarījuma sajūtu un internacionālu draudzību ar citiem skolēniem, tāpēc milzīgs paldies projekta koordinatorei Annai Verzai un Preiļu Valsts ģimnāzijai par sniegto iespēju!
Katrīna Griga 3.BK
/30.04.2015/
Sveicam tradicionālās dejošanas konkursa "Vedam danci 2015” fināla uzvarētājus!
2. pakāpes diploms - Airita Erte (2.D), Andris Puduls (2.D), Renāts Konovalovs (2.B), Kristiāna Skutele (1.D), Agnese Lukjanova (2.D), Dairis Dolģis (3.D), Lelde Klīdzēja (2.B)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/29.04.2015/
Sveicam tradicionālās dziedāšanas konkursa "Dziedu dziesmu kāda bija” fināla uzvarētājus!
2. pakāpes diploms - Airita Erte (2.D), Agnese Lukjanova (2.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/29.04.2015/
Sveicam Dienvidlatgales folkloras kopu skates uzvarētājus!
1. kategorijas diploms - Folkloras kopa `Rūtoj`
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/29.04.2015/
Piedalīšanās konkursa `Vācu valoda gaišiem prātiem` finālā
24. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijas 2.D audzēkne Laura Repele piedalījās Gētes Institūta rīkotā konkursa “Vācu valoda gaišiem prātiem” finālā. Šajā konkursā vācu valoda sasaistās ar matemātiku, informātiku, bioloģiju, fiziku un ķīmiju, tā dalībniekiem ir jāatbild uz dažādiem ar minētajām jomām saistītiem viktorīnas jautājumiem un jāiesniedz savs pētniecības projekts par tēmu, kas saistīta ar šiem mācību priekšmetiem. Laura ar savu zinātniski pētniecisko darbu ķīmijā “Miežu mājas” ūdens kvalitātes pētījumi”, kuru vadīja skolotāja Valentīna Pastare, bija to 9 finālistu vidū, kuri tika uzaicināti savus darbus prezentēt žūrijas komisijai. Tā noteica, kurš konkursa dalībnieks saņems galveno balvu – iespēju šī gada vasarā piedalīties vācu valodas kursos Vācijā, kā arī apmeklēt ar dabaszinātnēm un tehniku saistītas pētniecības iestādes, universitātes laboratorijas un muzejus.
Laura bija ļoti nopietni izstrādājusi savu darbu, spoži prezentēja to, atbildēja uz žūrijas komisijas jautājumiem, gūstot neatsveramu pieredzi. Viņa saņēma arī piemiņas balvas par piedalīšanos konkursā, iepazinās ar Gētes Institūta darbības jomām, bibliotēku, darbiniekiem.
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
/28.04.2015/
PVĢ orientēšanās skrējiens `Caur smiekliem uz zināšanām`
2015. gada 22. aprīļa pēcpusdienā Preiļu pilsētā notika PVĢ orientēšanās skrējiens ”Caur smiekliem uz zināšanām”. Katru kursu pārstāvēja 2- 4 cilvēku komanda. Izlozējušas skrējiena secību, komandas ar noteiktu laika intervālu devās katra savā mazajā maratonā. Pavisam skrējienā bija 6 kontrolpunkti – pie ”Novadnieks”, pie Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu pludmalē, pie Preiļu pils, estrādē un pie ”Pakac”. Sagatavotie uzdevumi bija interesanti un prasīja zināmu piepūli – avīžu bumbiņu mešana spainīšos, atbildes uz āķīgiem jautājumiem, vairāku posmu stafete, atbildes uz jautājumiem par kursa audzinātāju, Preiļu pilsētas nozīmīgāko ģeogrāfisko objektu atpazīšana un telts uzsliešana. Pēc skrējiena, kamēr tika apkopoti rezultāti, visi varēja sasildīties ar karstu tēju un uzzināt uzdevumu pareizās atbildes. Kopvērtējumā, ar kontrolpunktos iegūto vērtējumu un skrējienā pavadīto laiku, 1.vietu izcīnīja 2.B kurss, 2.vietu – 2.A kurss, 3.vietu – 3.D kurss un atzinību – 3.A kurss. Specbalvas saņēma 3.D kurss par izteiktāko vienojošo tēlu un 3.A kurss par 2 meiteņu neatlaidību skrējienā, pārstāvot visu kursu. Paldies visiem, kas organizēja un piedalījās šajā pasākumā!
PVĢ Ģimnāzistu parlamenta sekretāre Anete Vintiša, 3.D
/24.04.2015/
Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolas sacensības pavasara krosā
2015. gada 22. aprīlī Aglonā notika Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolas sacensības pavasara krosā, kur piedalījās arī Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
Jaunieši startēja 1996.-1998.g. vecuma grupā. Anna Svetlova, skrienot 1000m, izcīnija zelta medaļu-1.vietu! PVĢ jaunieši, startējot 2000m distancē un apsteidzot citu skolu skrējējus, ieguva pirmās trīs godalgotās vietas. 1.vietu izcīnija Guntis Pastors, 2.vietu Austris Bogdanovs un 3.vietu Andris Puduls!
Vēlam veiksmi un izturību jauniešiem vieglatlētikas sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/23.04.2015/
PVĢ orientēšanās skrējiens `Caur smiekliem uz zināšanām`
Vēlamies mudināt ģimnāzistus aktīvai un radošai atpūtai, atraktīvi iepazīstot Preiļus, tāpēc 2015. gada 22. aprīlī plkst. 16:00 Preiļu pilsētā notiks PVĢ orientēšanās skrējiens `Caur smiekliem uz zināšanām`. Katru kursu jāpārstāv 4 cilvēku komandai, kurai ir vēlams kopīgs tēls.
Komandas plkst. 15.40 pulcējas jaunajā vestibilā uz izlozi. Trasē komandas dosies atbilstoši izlozētajam kārtas numuram. Komandām jāfinišē kopā pilnā sastāvā. Ar noteikumiem dalībnieki tiks iepazīstināti uzreiz pēc izlozes. Katrā pieturas punktā komandas uzzinās nākamo kontrolpunktu.
Komandas saņem punktus par kontrolpunktos veiktajiem uzdevumiem un laika ilgumu, ko pavadījuši trasē orientēšanās skrējiena laikā. Par ceļu satiksmes un citu drošības noteikumu neievērošanu punkti tiks ņemti nost.
Pēc skrējiena visi pie aktu zāles varēs sasildīties ar karstu tēju. Rezultātus apkopos PVĢ Ģimnāzistu parlaments, un tie tiks paziņoti pēc skrējiena PVĢ aktu zālē. Uzvarētājkomandas saņems balvas un attiecīgo vietu par iegūtajiem punktiem.
Galvenais ir piedalīties un ievērot drošības noteikumus!
PVĢ Ģimnāzistu parlamenta sekretāre Anete Vintiša, 3.D
/17.04.2015/
Nedēļā no 20.04. līdz 24.04. PVĢ būs krāsu nedēļa!
PVĢ Ģimnāzistu parlaments aicinā visus ģimnāzistus, skolotājus un tehniskos darbiniekus tajā piedalīties!
Pirmdiena - melnās krāsas diena
Otrdiena - svītrainā raksta diena
Trešdiena - zilās krāsas diena
Ceturtdiena - rūtainā raksta diena
Piektdiena - zaļās krāsas diena
Sagaidīsim pavasari krāsaini un skaisti visi kopā!
Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību!
PVĢ Ģimnāzistu parlaments
/16.04.2015/
Sveicam Austrumlatvijas 8. - 12. klašu skolēnu atklātās ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anete Vintiša (3.D), Krista Šķēpa (2.D)
2. vieta - Laura Repele (2.D), Laura Buka (1.D)
3. vieta - Vineta Haritonova (3.D), Ausma Dzerkale (1.D), Lāsma Strupā (1.D)
Atzinība - Kristiāna Skutele (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/15.04.2015/
Rēzeknes pusmaratons
6. aprīlī Rēzeknē notika Rēzeknes pusmaratons apvienojumā ar Latvijas čempionātu krosa skrējienā, kur veiksmīgus panākumus arī ieguva Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši.
Startējot 10,00 km distancē U20 grupa, Anna Svetlova izcīnija 2. vietu, Guntis Pastors 3. vietu, Lāsma Beča, nedaudz atpaliekot no konkurentes, ieguva 4. vietu!
Apsveicam jauniešus ar lieliskajiem panākumiem, vēlam veiksmi arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/8.04.2015/
Sveicam Dienvidlatgales tradicionālās dejas konkursa `Vedam danci` uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Airita Erte (2.D), Andris Puduls (2.D), Renāts Konovalovs (2.B), Rūta Daniela Pastare (1.A), Mareks briška (2.A), Lelde Klīdzēja (2.B)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/2.04.2015/
Sveicam Dienvidlatgales tradicionālās muzicēšanas konkursa `Klaberjakte` uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - kapelai `Rūtoj`
Andris Puduls (2.D), Agnese Lukjanova (2.D), Baiba Vjakse (2.B), Renāts Konovalovs (2.B), Rūta Daniela Pastare (1.A), Kristiāna Skutele (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/1.04.2015/
Sveicam Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursa `Dziesmu dziedu, kāda bija` uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Kristiāna Skutele (1.D), Airita Erte (2.D), Agnese Lukjanova (2.D)
2. pakāpes diploms - Santa Jukša (1.H)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/31.03.2015/
Sveicam 56. Valsts ķīmijas olimpiādes laureāti!
Atzinība - Laura Buka (1.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/30.03.2015/
Sveicam Austrumlatvijas 8. - 11. klašu skolēnu atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ričards Kraupša (2.D), Ausma Dzerkale (1.D)
Atzinība - Laura Buka (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/25.03.2015/
Sveicam Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences uzvarētājus!
1. pakāpes diploms - Kārlis Sīlis (3.K), Zane Elste (2.A)
2. pakāpes diploms - Ērika Gribonika (3.D)
3. pakāpes diploms - Vineta Haritonova (3.D)
Pateicība - Laila Meirule (2.B), Renāts Konovalovs (2.B), Santa Fedotova (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/23.03.2015/
Starpnovadu kausa izcīņa florbolā vidusskolas jauniešiem
2015. gada 12. martā Aglonā norisinājās sacensības florbolā vidusskolas jauniešiem, kur arī lieliskus panākumus guva Preiļu Valsts ģimnāzijas florbola komanda.
Apsteidzot PVĢ 2. komandu, Riebiņu un Aglonas vidusskolas komandas, PVĢ 1. komanda izcīnija zelta medaļas un kausu, iegūstot 1. vietu! Komandā spēlēja Edgars Molnieks, Edgars Stafeckis, Edgars Mičulis, Austris Bogdanovs, Ričards Kraupša un Pauls Mičuls.
Apsveicam jauniešus ar lieliskajiem panākumiem!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/22.03.2015/
Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss `Tīrai Latvijai`
16. martā noslēdzās `Zaļās jostas` sadarbībā ar SIA `Līgatnes papīrs`, AS `Latvijas valsts meži` un Valsts izglītības satura centru 2014./2015. mācību gada ietvaros organizētais makulatūras vākšanas konkurss `Tīrai Latvijai!`.
Konkursā piedalījās 417 Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes. Šogad kopumā Latvijā savāktais un līdz 16. martam reģistrētais makulatūras daudzums - 606122.09 kg.
www.zalajosta.lv/lv/makulaturas-konkurss
Pēc PVĢ Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4 ENs` iniciatīvas arī ģimnāzijā notika makulatūras vākšanas kampaņa. Esam savākuši 1055 kg makulatūras. Aktīvākās makulatūras vācējas: Elīza Kabakova (2.A) savāca 142 kg un Krista Šķēpa (2.D) - 120 kg.
Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu iniciatīvu un piedalījās konkursā. Īpašs paldies projekta dalībniecēm Sintijai un Luīzai no 3.BK par makulatūras svēršanu un reģistrēšanu.
Gadījumā, ja plānojat pavasara tīrīšanu, vai kāda iemesla dēļ nepaspējāt piedalīties šī konkursa ietvaros, makulatūru joprojām var nodot, piesakoties pie projekta koordinatores A. Verzas. Turpmāk makultūru vāksim visa mācību gada garumā.
`Comenius` projekta koordinatore A. Verza
/20.03.2015/
Sveicam novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ērika Gribonika (3.D), Zane Čerpakovska (3.D)
2. vieta - Katrīna Samoviča (2.A), Laura Buka (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/19.03.2015/
Sveicam valsts atklātās ķīmijas olimpiādes laureātes!
Atzinība - Anete Vintiša (3.D), Laura Repele (2.D)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/18.03.2015/
Sveicam novadu apvienības filozofijas olimpiādes uzvarētāju!
1. vieta - Kārlis Sīlis (3.K)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/17.03.2015/
Sveicam novadu apvienības mūzikas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anete Vintiša (3.D)
2. vieta - Krista Šķēpa (2.D)
3. vieta - Agnese Lukjanova (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/16.03.2015/
`NVO Erudīts` ģimnāzijā
Projekta `Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados` ietvaros 11. martā `Preiļu NVO centrs` ģimnāzijā organizēja konkursu `NVO Erudīts`, lai padziļinātu zināšanas par NVO darbības principiem, politisko un sabiedrisko līdzdalību, kā arī mudinātu jauniešus būt aktīviem un līdzatbildīgiem. Erudītā piedalījās 1.AH, 1.B, 2.A un 2.B kursu komandas no ģimnāzijas, kā arī 2 komandas no Preiļu 2. vidusskolas. Konkursā bija trīs daļas – viktorīna, mizanscēna un kapteiņu konkurss. Viktorīnā jauniešiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par nevalstisko sektoru un brīvprātīgo darbu, otrajā uzdevumā komandām bija jāizlozē kāda sabiedrības grupa, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām, latgalieši, skolotāji, bezdarbnieki, daudzbērnu ģimenes, pensionāri, jāizdomā, kādas ir šīs grupas problēmas, jārada tām risinājums, kā arī radoši jāprezentē. Trešais bija kapteiņu konkurss, kurā pēc kapteiņa apraksta komandai bija jāuzmin dažādi jēdzieni. Konkursā zinošākie izrādījās 2.B kursa komanda (Mārtiņš Šņepsts, Laila Meirule, Amanda Škapare, Guntis Pastors, Ralfs Stupāns), kuri tad arī ieguva 1. vietu. Jauniešus mudināja un motivēja piedalīties konkursā vēstures un politikas skolotāja Natālija Pīzele.
Paldies Preiļu NVO centram par interesantā konkursa organizēšanu!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/12.03.2015/
Sveicam IX Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā svešvalodā uzvarētājus!
Pateicības raksts - Anna Malahova (2.A), Kristīne Timofejeva (2.B), Ineta Pastare (1.A), Nadežda Afanasjeva (1.A)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/11.03.2015/
Žetonu vakars ģimnāzijā
27. februāra novakarē mūsu ģimnāzijas gaiteņus pieskandināja raitas sarunas, nedzirdētu cilvēku balsis – viss tikai tāpēc, lai 3. kursi varētu godam parādīt vecākiem un skolotājiem savu veikumu – Žetonu vakaru `Mazā bilžu rāmītī`. Gatavošanās darbi pasākumam sākās jau janvārī, bet vissaspringtākais laiks noteikti bija pēdējā nedēļa.
Pasākuma notikumus uz skatuves izdzīvoja vectēvs (skolotājs Ivars Pakers) kopā ar mazbērniem (Edgaru Mičuli, 3.D, un Jūliju Mihailovu, 3.BK), iejusties atmosfērā palīdzēja teicēja (Ērika Gribonika, 3.D). Vakara gaitā tika izšķirstīts viss vectēva foto albums `Mazā bilžu rāmītī` – dejas 3.D kursa dejotāju un mazo `Dancaru` izpildījumā, teātris 3.A un 3.BK kursa aktieru sniegumā, mūzikas skolas audzēkņu priekšnesums, 3.D kursa dziedātāju izpildītās dziesmas un folkloras kopas `Rūtoj` aktīvistu priekšnesums. Visvairāk tika gaidīti kursu priekšnesumi, un tie nelika vilties – 3.A kursa izpildījumā redzējām, kāds būs viņu kolektīva salidojums 2030. gadā, 3.BK ar Skubija Dū komandas palīdzību atrisināja pazudušās audzinātājas mistēriju, un 3.D kurss atdzīvināja Pelnrušķītes stāstu mūsdienu versijā. Katrs kurss bija ļoti centies, lai godam izveidotu savu pēdējo priekšnesumu izlaiduma gadā. Oficiālās daļas beigās visi treškursnieki vienojās kopīgā dziesmā `Tikai tā`. Pēc tam visus priecēja balle kopā ar grupu `Zenīts`.
Neoficiālajā daļā visi audzēkņi kopā ar ģimenes locekļiem devās uz savu kursu telpām, kur audzinātāji, ar izdomu pārspēdami viens otru, izdalīja ilgi gaidītos gredzenus. Mums tie atgādinās ne tikai par piederību PVĢ, bet arī par skolā pavadītajiem burvīgākajiem gadiem, ko varēsim saukt par skaisto jaunību. Iespējams, ka tieši tāpēc Žetonu vakars ir tik emocionāli piepildīts un nozīmīgs ikkatram ģimnāzistam.
Liels paldies mūsu vecākiem, skolotājiem un ikvienam ģimnāzistam, kas palīdzēja radīt svētkus mums visiem!
Anete Vintiša, 3.D
/10.03.2015/
Sveicam novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Edgars Mičulis (3.D), Raimonds Reščenko (3.D)
2. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/10.03.2015/
Sveicam deju kolektīvu atlases skates uzvarētājus!
Sveicam Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu tautas deju kolektīvu atlases skates gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem) uzvarētājus!
Pakāpe Laureāts - Tautas deju kopa „Gaida” (vadītāja Gaida Ivanova), Tautas deju kopa „Dancari” (vadītāja Ilze Broka)
Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/10.03.2015/
Tikšanās ar Daugavpils Universitātes rektoru Arvīdu Barševski
5. martā Preiļu Valsts ģimnāzijā 2. kursu audzēkņiem un interesentiem no trešajiem kursiem bija tikšanās ar Daugavpils Universitātes rektoru, profesoru Arvīdu Barševski. Viņš iepazīstināja klātesošos ar studiju iespējām Daugavpils Universitātē, kā arī sniedza ieskatu par situāciju augstākajā izglītībā Latvijā. Tikšanās ieilga, jo ģimnāzisti bija aktīvi, uzdodot dažādus jautājumus, uz kuriem viesis arī centās atbildēt.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/09.03.2015/
Infografikas konkurss “Manas iespējas izglītoties Latvijā”
Gatavojoties E-prasmju nedēļai, Izglītības un zinātnes ministrija rīko infografiku konkursu skolēniem un studentiem par tēmu `Manas iespējas izglītoties Latvijā`. Konkursa mērķis - rosināt skolēnos interesi par izglītības iespējām Latvijā un attīstīties, apgūstot jaunas digitālās prasmes. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar digitālo vizuālo risinājumu uzņēmumu `Infogr.am`.
Konkursā aicināti piedalīties skolēni vecuma grupās no 6. līdz 9. klasei, no 10. līdz 12. klasei (1.-4. kurss profesionālajās skolās), kā arī 1.-4. kursa augstskolu studenti. Aizpildot pieteikumu vietnē www.izm.gov.lv/pieteikums.html, dalībnieks saņems ielūgumu uz webināru jeb video lekciju par datu vākšanu, apkopošanu un infografiku veidošanu. Tiešsaitē trešdien, 4. martā, plkst. 12.00 dalībniekiem būs iespējas arī saņemt atbildes uz precizējošiem jautājumiem par konkursa norisi. Tie konkursa dalībnieki, kam nebūs iespējas noskatīties webināru tiešraidē, saņems saiti uz tā ierakstu.
Trīs labāko darbu autori katrā nominācijā tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju piektdien, 27. martā. Savukārt īpašu atzinību nopelnīs skolotāji, kuru audzēkņi būs iesnieguši visvairāk darbu.
Pieteikšanās konkursam un webināram: www.izm.gov.lv/pieteikums.html
Konkursa nolikums: www.izm.gov.lv/infografiku-konkurss.html
Juris Erts, informātikas skolotājs
/4.03.2015/
Sveicam atklātās vācu valodas kā 3. Svešvalodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Anna Franciska Labinska (1.D)
3. vieta - Armands Ūzuliņš (3.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/3.03.2015/
Sveicam novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Mārtiņš Lisovs (3.D), Krista Šķēpa (2.D), Laura Buka (1.D)
2. vieta - Anete Vintiša (3.D), Laura Repele (2.D), Kristiāna Skutele (1.D)
3. vieta - Vineta Haritonova (3.D), Anna Svetlova (3.D), Ričards Kraupša (2.D), Anastasija Isajeva (1.D)
Atzinība - Gatis Saulišs (2.D), Lāsma Strupā (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/2.03.2015/
STARPNOVADU SKOLU SACENSĪBAS TELPU FUTBOLĀ
2015. gada 26. februārī notika Starpnovadu skolēnu sacensības telpu futbolā 10. - 12. klašu gurpā, kur veiksmīgus panākumus guva arī Preiļu Valsts ģimnāzijas futbola komanda.
Par 1.vietu cīnījas PVĢ, Preiļu 2.vsk., Līvānu 1.vsk., Līvānu 2.vsk, Aglonas vsk. un Riebiņu vidusskola. Visspēcīgākie izrādījas PVĢ jaunieši,uzvarot visas komandas,iegūva 1.vietu! Komandā spēlēja: Mārtiņš Lisovs, Edgars Stafeckis, Guntis Sparāns, Edgars Mičulis, Nauris Vigulis, Aivis Dančauska, Vladislavs Rečs, Aldis Džeriņš un Rūdis Skutelis.
Paldies jauniešiem par sasniegumiem un vēlam tikpat labus rezultātus arī turpmākajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/1.03.2015/

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Albīns, Albīna
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster