PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Informācija par PVĢ
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Start (IT) piedāvātais skolu konkurss Ziemassvētku eglītes programmēšana
Lūdzam Jūs nobalsot par Preiļu Valsts ģimnāzijas Java’s pulciņa dalībnieku programmēto Ziemassvētku eglīti (balsojums ir bezmaksas)! Ir nepieciešams tikai facebook.com konts, lai balsotu.
http://ej.uz/pvg_egliite
Vērtēšanā tiks ņemts vērā facebook.com balsojums („like”), kā arī Start(IT) komandas vērtējums!
Par skolu iesūtītajām eglītēm varēs balsot līdz 21. decembrim. Uzvaras gadījumā skolas īpašumā nonāks 1 Lego Education Mindstorm EV3 5.
Ceram uz jūsu atsaucību un priecāsimies par katru “like”!
Java’s pulciņa dalībnieki
/17.12.2014/
Šo pasauli mēs izjūtam caur skaņu... Lūgums atbalstīt!
Aicinām Jūs nobalsot par Preiļu 1. pamatskolas projektu skaņas aparatūras iegādei pasākumu apskaņošanai (balsojumi ir bezmaksas)!
Nobalsojiet 3 veidos un katrs piešķiriet projektam 3 balsis: pirmo balsi - izmantojot mobilo telefonu, otru balsi - draugiem.lv un trešo - inbox.lv:
1) http://labiedarbi.lv/lv/projekts/so-pasauli-mes-izjutam-caur-skanu-1056
2) https://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/
3) http://labiedarbi.inbox.lv/project?id=1056

Šo pasauli mēs izjūtam caur skaņu... Šāda ir mūsu - aktīvu un radošu Preiļu 1.pamatskolas jauniešu devīze. Arī mums vajag attīstīt savas spējas un dotības. Mūsu skolā ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir liels talants dziedāšanā, klavierspēlē, ģitārspēlē un dažādās citās jomās, bet diemžēl šo talantu pašreiz attīstīt nevar, jo nav nepieciešamās skaņu aparatūras, ar kuru varētu to darīt. Emocionālo pārdzīvojumu vislabāk var sasniegt ar mūzikas palīdzību. Mūzika ir viens no faktoriem, kas īpaši sekmē emociju pilnveidošanos. Savu pilsonisko apziņu un izpratni veidojam dziedāšanas brīdī caur mūziku. Tieši ar mūzikas palīdzību vislabāk var izpildīt šādus uzdevumus, kā veidot izpratni par ģimeni, māju, dzimteni, valsti, mācīties svinēt svētkus, ievērot savas tautas tradīcijas , veidot izpratni par savu nacionālo kultūru, veidot izpratni par citām pasaulē dzīvojošām tautām un to kultūru daudzveidību. Uzskatam, ka ieaudzināt mīlestības jūtas pret savu dzimto zemi, tautu visvienkāršāk var tieši ar mūzikas palīdzību.
Tā kā Preiļu 1.pamatskolā notiek ļoti daudz dažādu pasākumu skolas, novada, arī republikas mērogā, vēlamies iegūt jaunu, kvalitatīvu skaņas aparatūru pasākumu apskaņošanai. Aicinām atsaukties un atbalstīt mūs. Mēs zinām, ka kopā mēs to varam un mums izdosies!
Preiļu 1. pamaskola
/12.12.2014/
Sveicam novadu apvienības bioloģijas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Laura Neiceniece (1.D)
2. vieta - Raimonds Reščenko (3.D), Kristīne Timofejeva (2.B)
3. vieta - Simona Rubine (3.B), Ginta Meikulāne (2.D), Alise Lutinska (1.D)
Atzinība - Anete Vintiša (3.D), Mārtiņš Lisovs (3.D), Laila Givoina (2.D), Santa Prikule (1.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/11.12.2014/
Mazās sirds lūgšana
`Mazās sirds lūgšana` ir koncertu cikls Latvijas baznīcās, kura mērķis ir iegūt līdzekļus kāda bērna ārstēšanai vai rehabilitācijai. Jau piekto gadu pēc kārtas jaunieši no Latgales, kuri visi šobrīd studē Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, organizē labdarības koncertus un paši tajos uzstājas. Līdz šim ir palīdzēts 3 bērniem un caur ziedot.lv, arī ģimenēm, kurām ir bijis nepieciešams finansiāls atbalsts. Un jaunieši cer, ka šogad, ar koncertu apmeklētāju atbalstu, izdosies savākt nepieciešamos līdzekļus gadu vecā Endija rehabilitācijai un fizioterapijai. Puisītis piedzimis ar diagnozi - cerebrālā trieka.
Koncertā varēsiet dzirdēt speciāli šim koncertu ciklam radītus skaņdarbus - mīlestības, miera, ziemas un Dieva klātbūtnes iedvesmotas dziesmas, kuras komponējuši Latvijas talanti. Mūziķi atklāj: `Mums ir izveidojusies lieliska sadarbība ar komponistiem, kas pārstāv gandrīz visus Latvijas reģionus - Toms Lipskis, Solvita Bukša, Līva Blūma, Ineta Gedroica, Mārtiņš Subatovičs, Amanda Vingre, Lolita Ritmane, Dace Mangulsone, Daina Kleimane, Madara Pētersone u.c.`
Jaunieši paši saka: `Ik gadu Ziemassvētkos visus cilvēkus pārņem šī īpašā sajūta. Tas ir laiks, kad gribas kļūt labākiem. Cilvēki cenšas arī pasauli sev apkārt piepildīt ar prieku un pozitīvām emocijām. Tādēļ arī mēs vēlamies darīt labus darbus un vislabāk to paveikt izmantojot savus talantus.`
Ielūdzam arī jūs piedalīties brīnuma radīšanā. Ceram, ka atsauksieties `Mazās sirds lūgšanai` ...
Koncerti notiks:
20.12 Sv. Alberta baznīcā, plkst. 13.00
26.12 Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā, plkst. 17.00
27.12 Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa baznīcā, plkst. 10.00
27.12. Preiļu Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā, plkst. 16.30
28.12 Noslēguma koncerts Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā, plkst. 12.00

/10.12.2014/
5. decembrī PVĢ notika Latgales reģiona 5. atklātā angļu valodas olimpiāde
`Paldies par jūsu milzīgo darbu. Vienkārši izcila organizācija. Apsveicam jūsu skolu ar tik brīnišķīga pasākuma 5.gadadienu,` tādus un vēl daudzus citus atzinības pilnus vārdus lasījām Latgales reģiona 5. atklātās angļu valodas olimpiādes izvērtējuma anketās, ko aizpildīja skolotāji, kuri piedalījās darbu labošanā.
Patiešām paldies par sapratni visam ģimnāzijas kolektīvam, kura ikdienu nedaudz izmanīja olimpiādes dalībnieku - 108 skolēnu un 36 pedagogu no 41 skolas – klātbūtne PVĢ telpās 5.decembrī. Īpaša pateicība olimpiādes rīcības komisijai, kas sagatavoja uzdevumus, rūpējās par balvām, plānoja norisi, koordinēja viesu uzstāšanos un nodrošināja IT prasmīgu izmantošanu pasākumā. Tajā darbojās Anna Svile, Anna Verza, Antra Gertmane, Ingūna Patmalniece, Juris Erts. Pateicos arī ģimnāzijas direktorei Ligitai Pauniņai, skolotājiem un darbiniekiem, kuri aktīvi iesaistījās organizēšanas darbos un norisē – Sanitai Bogdanovai, Inetai Ivanovai, Silvijai Livmanei, Vijai Pīzelei, Maijai Sparānei, Raimondam Babrim. Paldies skolēniem, kuri atbalstīja pedagogus – parlamentam par dalībnieku reģistrāciju, grupai `Lāsītes` un viņu vadītājai Dainai Ertei par muzikālo sveicienu, folkloras kopai `Rūtoj` un viņu vadītājai Ilzei Rožinskai par gatavību organizēt olimpiādes dalībnieku atpūtu pēc smagā darba, darba grupu vadītājām Simonai Rubinei un Daigai Golubevai no 3.BK kursa, Agnesei Mainulei un Artai Katkevičai no 3.A kursa, fotogrāfam Ralfam Stupānam (2.B) un puišiem, kuri parūpējās par apskaņošanas darbiem - Salvim Naglinskim (2.B) un Aivim Sudnikam (2.A) . Mēs patiešām esam laba komanda!
Novadu apvienības angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Nadežda Hļebņikova piedalījās ne tikai uzdevumu sagatavošanā, bet ļoti meistarīgi vadīja uzdevumu labošanas norisi, par ko viņai tika veltīti atzinīgi vārdi izvērtējuma anketās.
Ģimnāzistu sasniegumi šajā olimpiādē arī mūs ļoti iepriecina: Edgars Mičulis (3.D) ieguva 1.vietu, Dairis Doļģis -3. vietu, Matīss Dambītis (1.D) – atzinību.
Var iepazīties ar visiem rezultātiem
Anita Lazdāne, Latgales reģiona 5.atklātās angļu valodas olimpiādes rīcības komisijas priešsēdētāja
/9.12.2014/
Sveicam novadu apvienības vācu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Laura Repele (2.D)
2. vieta - Airita Erte (2.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/4.12.2014/
Sveicam novadu apvienības angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Edgars Mičulis (3.D)
2. vieta - Dairis Dolģis (3.D)
3. vieta - Krista Šķēpa (2.D), Matīss Dambītis (1.D), Anastasija Isajeva (1.D), Ričards Kraupša (2.D)
Atzinība - Brigita Lazdāne (1.H)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā
/27.11.2014/
Latgales reģiona vidusskolu finālsacensības volejbolā
2014. gada 24. novembrī Daugavpilī norisinājās Latgales reģiona finālsacensības volejbolā starp vidusskolām, kurās labus rezultātus parādīja arī PVĢ meiteņu volejbola komanda.
Piecu stiprāko komandu konkurencē, mūsu meitenes izcīnīja godpilno 3.vietu. Ar pavisam nelielu punktu starpību, bet tomēr 2. vietu ieguva Baltinavas vidusskola, un 1. vietu izcīnīja Daugavpils 3. vidusskola. Preiļu Valsts ģimnāzijas godu devās aizstāvēt: Anželika Ivanova, Beāte Pudule, Anna Svetlova, Renāte Vaivode, Ērika Gribonika, Anastasija Baranova un Rūta Pastare.
Apsveicam un paldies par izturību un dalību finālsacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/24.11.2014/
Strītbola sacensības `3 pret 3 uz vienu grozu`
2014. gada 22. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās vienas dienas strītbola sacensības. Piedalījās visi 9 ģimnāzijas kursi, kopumā izspēlējot 36 spēles.
Pēc sīvām cīņām nepārspēti 1. vietu ieņēma 3.BK kurss, uzreiz pēc viņiem sekoja 2.D, iegūstot 2. vietu, un 3. vietu izcīnīja 3.D kurss.
Liels paldies visiem, kuri atbalstīja un ieradās uz spēlēm, un sportiskā noskaņojumā pavadīja šo dienu, īpaši 1.D kursa meitenēm, kuras nebaidījās spēlēt pret pārējām komandām. Pateicamies PVĢ absolventiem – Jānim Pokšānam un Daniēlam Pūdžam - par spēļu tiesāšanu.
Liels paldies `Paula 3`, Express Pizza un Just production, kuri sponsorēja dāvanas trīs godalgoto vietu ieguvēju komandām!
Sacensību organizatori: Samanta Smirnova, Beāte Pudule un Juris Ribinickis
/23.11.2014/
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā Preiļos
20. oktobrī Preiļos notika Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā jauniešiem. PVĢ pārstāvēja gan meiteņu, gan zēnu komanda.
PVĢ meiteņu komanda smagā cīņā izcīnīja 1. vietu. Komandas sastāvā spēlēja: Anželika Ivanova, Beāte Pudule, Anna Svetlova, Renāte Vaivode, Krista Šķēpa, Ērika Gribonika, Anastasija Baranova, Rūta Pastare.
Piekāpjoties Vārkavas Vidusskolas komandai, PVĢ zēni sīvā cīņā ieguva godpilno 2. vietu. Komandas sastāvā spēlēja: Ričards Kraupša, Edgars Molnieks, Ruslans Daņilovs, Mārtiņš Lisovs, Austris Bogdanovs, Andis Pīzelis, Guntis Sparāns, Andis Stabulnieks un Juris Ribinickis.
Abas PVĢ komandas tiek tālāk uz Latgales reģiona skolēnu finālsacensībām Daugavpilī. Paldies par labajiem rezultātiem šajā turnīrā, ceram un vēlam iegūt tikpat lieliskus rezultātus arī 24. novembrī Daugavpilī!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/21.11.2014/
Makulatūras vākšana ģimnāzijā!
Aicinām atbalstīt mūsu Comenius projekta iniciatīvu un piedalīties makulatūras vākšanas konkursā. Konkurss notiek sadarbībā ar biedrību `Zaļā Josta`.
Noteikumi makulatūras vākšanai:
1. Drīkst vākt biroja kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam).
2. Žurnālus un avīzes pirms nodošanas nav nepieciešams atskavot.
3. NEDRĪKST likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes.
Savākto makulatūru lūdzam nodot iepriekš saskaņojot ar Luīzu un Sintiju (3.BK) vai skolotāju A.Verzu.
Ceram uz jūsu atsaucību!
/20.11.2014/
Skrējiens pa Ubaglīci
18. novembrī Līvānos norisinājās `Skrējiens pa Ubaglīci`, kurš bija veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, kurā startēja arī mūsu ģimnāzijas audzēkņi un sporta skolotājs.
Ar labiem panākumiem startēja Anna Svetlova 4,0 km distancē, iegūstot 1. vietu, un Lāsma Beča, iegūstot godalgoto 2. vietu. Lieliskus rezultātus parādīja arī zēni. 8,0 km distancē 1. vietu ieguva Andris Puduls un 3. vietu Agris Broks. Skolotājs Feoktists Pušņakovs kā vienmēr ar labiem rezultātiem parādīja savu spožo, sportisko varējumu.
Mēs lepojamies ar jums, ģimnāzisti, kuri, neskatoties uz brīvdienām, pārvar savu `negribu` un piedalās sacensībās, parādot ļoti labus rezultātus!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/19.11.2014/
PVĢ dambretes turnīrs
No 7. oktobra PVĢ telpās norisinājās dambretes turnīrs. Dalību pieteikt bija iespēja jebkuram un to izdarīja 12 meitenes un 24 zēni, tomēr ne visi spēja izturēt saspringto spēļu grafiku. Cīņa dažubrīd risinājās tiešām sīvi un rezultāti bija neparedzami, tomēr, kā saka, uzvar spēcīgākie. 3. vietu ieguva Guntis Mauriņš (2.D) un Anna Svetlova (3.D), 2. vietu – Dāvis Pastars (3.D) un Kintija Vilcāne (3.D), 1. vietu – Raimonds Reščenko (3.D) un Laura Neiceniece (1.AH). apbalvojumus palīdzēja sagādāt veikals `Salang` un PVĢ.
5. novembrī starpnovadu turnīrā piedalījās divas PVĢ komandas ar kapteiņiem R.Reščenko un G.Mauriņu. Turnīru R.Reščenko komanda noslēdza 2. vietā, piekāpjoties Līvānu profesionāļiem, savukārt G.Mauriņa komanda turnīru noslēdza 3. vietā.
Raimonds Reščenko, turnīra organizators
/13.11.2014/
Latvijas Republikas 96. dzimšanas dienai veltīta Tēvzemes nedēļa Preiļu Valsts ģimnāzijā
Ir sākusies pirmssvētku nedēļa, kuru skolā pēc tradīcijas dēvējam par Tēvzemes nedēļu, jo tā mūs pietuvina Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai.
Tēvzemes nedēļas pasākumus rīt, 11.novembrī jeb Lāčplēša dienā, ievadīs tikšanās ar atmodas laika aktīvistu Preiļu novadā un Latvijas Augstākās Padomes deputātu, balsojušu par Latvijas neatkarību 1991.gadā, Andri Puzo. Vēl šajā dienā piedalīsimies Lāpu gājienā un apmeklēsim ģimnāzijas folkloras kopas `Rūtoj` koncertu Kultūras namā.
Trešdien, 12. novembrī, 1. kursu skolēni ekskursijā `Lepojies ar savu skolu` skolas muzejā iepazīsies ar ģimnāzijas vēsturi un izcilāko ģimnāzistu panākumiem, kā arī varēs apmeklēt Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstādi par lidotāju Jāzepu Baško.
Bet piektdien, 14. novembrī, ģimnāzisti sacentīsies savās zināšanās par Latviju konkursā `Mana Latvija`, kura laikā visus klātesošos iepriecinās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumi.
Svētku dienā, 18.novembrī, sekosim pasākumiem galvaspilsētā Rīgā, ja neizdodas klātienē, tad tos vērosim Latvijas Televīzijā un savās mājās ģimenes lokā, iededzot svecīti, vēlēsim mūsu dzimtenei stiprumu, slavu un ilgu pastāvēšanu.
Natālija Pīzele, vēstures skolotāja
/10.11.2014/
Tikšanās `Vietējās Latgales Avīzē`
3. novembrī Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4ENs` dalībnieki un koordinatore Anna Verza devās uz `Vietējās Latgales Avīzes` biroju Preiļos.
Tikšanās sākumā mūs sagaidīja Jānis Vaivods, Preiļu Valsts ģimnāzijas absolvents, kurš ir `Vietējās Latgales Avīzes` galvenais redaktors. Iepazīstinot ar uzņēmumu, pasākuma dalībniekiem radās daudz un dažādi jautājumi. Mums bija tā iespēja saņemt atbildes par šīs avīzes vēsturi, attīstību un tālākajiem mērķiem. Beigās tika piedāvāta arī iespēja apskatīt un salīdzināt `Vietējās Latgales Avīzes` pašu pirmo un pēdējo izdevumu.
Paldies skolotājai Annai Verzai par piedāvāto iespēju lietderīgi pavadīt laiku, iepazīstot dziļāk Preiļu `Vietējās Latgales Avīzes` uzņēmumu. Liels paldies avīzes galvenajam redaktoram Jānim Vaivodam, kurš deva mums skaidras atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Airita Erte, Comenius projekta dalībniece
/9.11.2014/
Iesvētības un Iepazīsimies vakars ģimnāzijā
22. oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika pirmo kursu iesvētības un pirmais lielais pasākums - `Iepazīsimies vakars`. Jau no paša rīta otro kursu audzēkņi pirmajiem kursiem lika atšķirties ar īpašu tērpu, kas bija veidots no atkritumu maisiem un līmlentes. Lai diena būtu interesantāka, visas grāmatas katrs kurss salika vienā lielā kastē un šo kasti nesa sev līdzi līdz otrās stundas beigām. Pēc 2. stundas pirmkursnieki zosu gājienā devās uz aktu zāli, kur tad otro kursu audzēkņi `iesvētīja` viņus ar īpaši sagatavotiem pārbaudījumiem.
Vakarā plkst. 18.00 skolas aktu zālē notika `Iepazīsimies vakars`, kuru kopā pavadījām ar Zinu (Artis Cimdiņš,2.B) un Broņislavu (Uldis Zalāns, 2.A) un, protams, ar otro un trešu kursu sagatavotajiem priekšnesumiem, kuri bija gan asprātīgi, gan radošuma pilni. Šī gada tēma bija - TV raidījumi, tāpēc 1.AH iejutās raidījuma `Bez Tabu` lomā, 1.B- `Gandrīz Ideāls Randiņš`, 1.D- `Ekstrasensu cīņas`, 3.A- `Dejo ar zvaigzni `, 3.BK- `Ugunsgrēks` un 3.D- `Viņas melo labāk`. Starp priekšnesumiem tika raidītas 2.kursu sagatavotās reklāmas. Noslēgumā pirmie kursi deva svinīgo zvērestu un pēc PVĢ himnas nodziedāšanas oficiāli tika atzīti par Preiļu Valsts ģimnāzijas ģimnāzistiem.
Renāts Konovalovs, Ģimnāzistu parlamenta prezidents, 2.B
/5.11.2014/
Jaunā korpusa atklāšanas svētki ģimnāzijā
21. oktobrī ģimnāzijas kolektīvs pulcināja kuplu viesu skaitu, lai dalītos savā priekā un pateiktu paldies visiem par ieguldīto darbu, būvējot jauno ģimnāzijas korpusu. Tagad skolā ir plaša, mājīga ēdnīca un, protams, daudz jaunu telpu, kuras vēl ir jāapdzīvo un jāiekārto. Ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa savā uzrunā atgriezās pagātnē, atgādinot, kā savu darbu uzsāka skola Jāņa Eglīša vadībā, kad bija vīzija un sapnis par nākotni, par labu, jauku sakārtotu vidi. Tas, protams, bija iespējams tikai ar Preiļu novada domes atbalstu. Uzrunā novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs uzsvēra, ka izglītība mūsu novadā ir prioritāte, kas palīdz attīstīties un pilnveidoties visām izglītības iestādēm. Prieks, ka šajā svētku dienā kopā ar mums bija daudzu novada iestāžu vadītāji. Savu svētību jaunajām telpām, ģimnāzijas kolektīvam deva arī Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš. Par jauko noskaņu pasākumā rūpējās folkloras kopa ‘’Rūtoj’’, vokālais ansamblis (skol. Ilze Rožinska), kā arī vokālā grupa ‘’Lāsītes’’ (skol. Daina Erte). Labi paveikti darbi dod spēku darboties arī tālāk, paldies visiem, kuri piedalījās šī sapņa piepildīšanā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/28.10.2014/
17. oktobra talka Preiļu parkā
Turpinot labu pilsētas zaļās zonas sakopšanas tradīciju 17. oktobrī Preiļu parkā notika rudens talka, kuras ietvaros jau otro gadu pēc kārtas tika sakopti Preiļu parka dīķu krasti un apkārtējā teritorija. Talka norisinājās projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/AQUA LIFE ietvaros.
Plkst. 12.00 sākās talcinieku reģistrācija un kopā dienas laikā reģistrējās 97 talcinieki, kas ir vairāk par pagājušā gada dalībnieku skaitu. Liels prieks, ka aktīvi talkā līdzdarbojās 39 jaunieši no Preiļu Valsts ģimnāzijas: Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4ENs` dalībnieki un koordinatore Anna Verza, un skolas parlamenta pārstāvji.
Esam gandarīti, ka kopīgiem spēkiem mums ir iespēja padarīt mūsu novadu un arī Latviju skaistāku!
Liels atbalsts bija arī no Preiļu novada domes puses, jo bija padomāts par talkai nepieciešamo inventāru – cimdiem, grābekļiem, lāpstām, ķerrām – viss tika nodrošināts. Liels paldies par sadarbību SIA `Preiļu Saimnieks`! Lai gan laika apstākļi šogad talciniekus nelutināja, tomēr brīvprātīgie dalībnieki bija saģērbušies silti, un ar labo garastāvokli darbs ritēja raiti un ražīgi.
Sakopto teritoriju apmēri šogad bija daudz lielāki nekā pagājušajā gadā. Šoreiz talkas galvenie uzdevumi bija parka teritorijas un dīķu kanālu krastu attīrīšana no zariem, atkritumiem un lapām. Laiks strādājot paskrēja nemanot un jau plkst. 15.00 visi tika aicināti pusdienās pie Preiļu estrādes, kur Zemessardzes 35. bataljons visiem talkotājiem bija sagatavojis gardu pārsteigumu.
Par lielisko darba organizāciju un ideju realizēšanu jāpateicas darba organizatorēm: Līgai Upeniecei un Zentai Igolniecei. Paldies arī visiem talkotājiem par lielisko kopābūšanas iespēju, par pozitīvajām emocijām un milzīgo gandarījuma sajūtu pēc sakopšanas darbiem. Uz tikšanos citās talkās!

Airita Erte, Preiļu Valsts ģimnāzijas 2.D kursa audzēkne, Comenius projekta dalībniece un 17. oktobra talkas dalībniece
/27.10.2014/
2014. gada starpnovadu skolēnu sacensības futbolā
2014. gada 21. oktobrī PVĢ stadionā norisinājās starpnovadu skolēnu sacensības futbolā, kurās piedalījās arī mūsu ģimnāzijas komanda.
Šajās sacensībās par godalgotajām vietām cīnījās: Aglonas vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Līvānu 1. vidusskola, Līvānu 2. vidusskola un Preiļu 2. vidusskola.
Apsveicam PVĢ komandu ar izcīnīto I vietu. Komandas sastāvā spēlēja: Mārtiņš Lisovs, Guntis Sparāns, Edgars Molnieks, Edgars Stafeckis, Artis Žukovs, Nauris Vigulis, Vladislavs Rečs, Aldis Džeriņš, Aivis Dančauska un Edgars Mičulis.
Godalgoto II vietu izcīnīja Aglonas vidusskola, III vietu ieguva Līvānu 2. vidusskola.
Paldies jauniešiem par apzinīgu darbu, ģimnāzijas goda aizstāvēšanā.
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/22.10.2014/
Sacensību rezultāti brīvdienās!
Kad daļa ģimnāzistu nodevās sestdienas un svētdienas pelnītajai atpūtai, Guntis Pastors un Andris Puduls ar labiem rezultātiem aizstāvēja Preiļu Valsts ģimnāzijas vārdu krosos.
18. oktobrī Carnikavā norisinājās Latvijas čempionāts krosa skrējienā: `Rudens Zibenskross`. V18 grupā par čempionu 8 km distancē kļuva Guntis Pastors! Andris Puduls ieguva 7.vietu.
19.oktobrī norisinājās- Pļaviņu novada atklātās sacensības slēpotāju krosā, kur Guntis Pastars izcīnīja 1.vietu 5 km distancē!
Apsveicam skrējējus un novēlam saglabāt cīņassparu arī nākamajās sacensībās!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/21.10.2014/
Aglonas novada atklātais slēpotāju kross
Šī gada 16.oktobrī Aglonā pulcējās dalībnieki, lai mērotos spēkiem atklātajā slēpotāju krosā.
Piedalījās arī mūsu ģimnāzisti un sporta skolotājs. Godalgotās vietas ieguva: Lāsma Beča 1.vieta (3 km), Linda Broka 2.vieta (3 km), Lana Panteļejeva (2 km), Guntis Pastors 1.vieta (8 km), Austris Bogdanovs (8 km), Aldis Džeriņš (3 km) un Feoktists Pušņakovs 1.vieta (6 km).
Vīrišķīgi līdz galam garās distances pieveica arī: Guntis Mauriņš, Agris Broks, Andris Puduls (8 km) un Lauris Meirulis (3 km).
Priecājamies par mūsu ģimnāzistiem un novēlam veiksmi nākošajos startos!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/20.10.2014/
PVĢ Comenius projekta aktivitātes `Labo darbu nedēļā`
Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizē akciju `Labo darbu nedēļa`, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Labo darbu nedēļas laikā aicina sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā. Šogad `Labo darbu nedēļa` norisinās no 13. līdz 19. oktobrim.
Arī mūsu ģimnāzijas Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta `4ENs` dalībnieki aktīvi atbalstīja `Labo darbu nedēļas` ideju. Nedēļas laikā mēs piedalījāmies 2 pasākumos: palīdzējām pārnest mēbeles un citu inventāru no vecā PVĢ korpusa uz jauno un piektdien piedalījāmies Preiļu novada domes organizētajā Preiļu parka un dīķu teritorijas sakopšanas talkā.
Pieteicāmies arī `Zaļās jostas` http://zalajosta.lv/, sadarbībā ar SIA `Līgatnes papīrs`, AS `Latvijas valsts meži` un Valsts izglītības satura centru, organizētajā makulatūras vākšanas konkursā `Tīrai Latvijai!`. Ir apstiprināta mūsu ģimnāzijas dalība šajā konkursā.
Paldies Comenius projekta dalībniekiem un 2.A kursa ģimnāzistiem par atbalstu un dalību `Labo darbu nedēļas` aktivitātēs!

Projekta koordinatore A. Verza
/19.10.2014/
Preiļu Valsts ģimnāzijas dalība Latvijas Republikas 68. skolēnu spartakiādē rudens krosā!
2014. gada 9. oktobrī PVĢ audzēkņi piedalījās Latvijas Republikas 68.skolēnu spartakiādē rudens krosa sacensībās Rīgā, Anniņmuižā.
Vienoti un spēka pilni mūsu jaunieši Ģimnāziju grupā ieguva 1. vietu, kas ir ļoti liels sasniegums, jo aiz PVĢ palika citas spēcīgas komandas, kuras radīja lielu konkurenci un nelielu satraukumu audzēkņu vidū.
Individuāli godalgotās vietas ieguva: Anna Svetlova 1.vietu (1.0 km distancē), Guntis Pastors 1.vietu (1.5 km distancē), Austris Bogdanovs 2.vietu (2.0 km distancē).
Tūlīt aiz trijām godalgotajām vietām palika pārējie mūsu ģimnāzisti, kuri kaldināja uzvaru komandu konkurencē: Lāsma Beča, Linda Broka, Krista Šķēpa, Lana Panteļejeva, Andris Puduls, Agris Broks un Guntis Mauriņš.
Lielu paldies sakām mūsu sportistiem un, protams, arī skolotājiem, kuri sagatavoja, atbalstīja un juta līdzi dalībniekiem – A. Leikucei, F.Pušņakovam, A.Iļjinam un L.Valdonim!
Lieliski pavadīts laiks un prieks par izdarīto ir arī pašiem sportistiem, kuri visas dienas garumā baudīja veselīgo rudens gaisotni, viens otru atbalstīja un guva labus rezultātus!
Sintija Ančeva, PVĢ sporta notikumu reportiere
/10.10.2014/
Ģimnāzijā darbu uzsāk jaunā ēdnīca
7. oktobra rīts ģimnāzijas pedagogiem, darbiniekiem un audzēkņiem bija ļoti īpašs, jo beidzot tika atvērtas jaunās, skaistās, mājīgās, ilgi gaidītās ēdnīcas durvis. Ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa savā uzrunā visiem atgādināja, cik daudz cerību, darba, finansiālo līdzekļu bija jāiegulda, lai piepildītu kārtējo sapni. Šajā ēdnīcā saimniekos SIA `Arka Preiļi`. Liels paldies Preiļu novada domei, celtniekiem par ieguldīto darbu, kura rezultātā ģimnāzija ir kļuvusi vēl mājīgāka, plašāka, skaistāka.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/8.10.2014/
Comenius projekta ietvaros PVĢ jaunieši viesojās Turcijā (2014.09.21. - 26.)
Bēgot no rudens drēgnajiem pieskārieniem, divas Preiļu Valsts ģimnāzijas skolnieces un skolotāja Anna Verza `Comenius` projekta ietvaros devās uz Turciju ķert aiz ausīm pēdējos saules staru pieskārienus.
Ceļojumam sākoties, Rīgas lidostā bija jūtama uztraukuma ņiprā dīdīšanās krūtīs, kas raidīja bažu signālraķetes prātam par to, kas sagaidāms rietumniekiem austrumu kultūras valgos.
Tomēr pēc 1807 km garā ceļa visas raizes pazuda gluži tāpat kā Latvijas zaļie līdzenumi un zilās ezeru acis. Viesģimeņu plašajos smaidos internacionālā valodā ieaustā mīlestība, gaidītprieks un rūpes ieskāva mūs kā silts Vidusjūras vējš jau no pirmajiem tikšanās mirkļiem. Kopā ar poļu, somu, grieķu, skotu, spāņu, portugāļu un, protams, turku nākamajiem valstu nākotnes veidotājiem bijām gatavi palielināt savas kultūras kartes robežas un iepazīt Turciju.
Gluži kā augstie, slaidie minareti mūsu kakli bija izstiepti, cenšoties nepalaist garām neko no apkārt redzamā. Minerālu dažādības bagātie kalni valdzināja un ieskāva mūs tāpat kā vietējo skolēnu lielā interese par bālajiem viesiem, kas reizēm lika justies kā kinozvaigznēm kameru ielenkumā.
Valodas mūris, kas dažbrīd šķīra mūs no vietējiem iedzīvotājiem, nespēja aizturēt viesmīlību, viņi mūs lutināja un lika justies kā mājās. Ar turku ēdieniem bagātīgi klātie galdi aicināja vēderus pildīt ar visdažādākajos veidos pagatavotiem gaļas ēdieniem un baltmaizes kalniem, kas gan milzīgos krāvumos papildināja galda ainavu, gan slēpās dziļi gaļas ēdienu dzīlēs. Sārtiem vaigiem baudījām arī aso piparu radīto vulkāna izvirdumu kaklā un, vien izejot cauri tirgus bagātīgajai un raibajai ielai, bijām piepildīti ar turku saldumiem.
Iepazīstot ne tikai Turciju, bet arī pārējo projekta dalībvalstu tradīcijas, ar interesi vērojām prezentācijas, aptverot, cik tomēr dažādi un tajā pašā laikā līdzīgi mēs esam.
Turku miers, lēnā pārvietošanās un punktualitātes trūkums ne tikai lika uztraukties un nepacietībā iekšēji burbuļot kā avotam, bet arī mācīja uz lietām paraudzīties citādāk, aptvert to, cik daudz burvīgu sīkumu ikdienas nemierīgajā steigā mēs palaižam garām.
Pēdējo dienu kopā ar jauniegūtajiem draugiem pavadījām pūlī starp 17 miljoniem Stambulas iedzīvotāju. Atrodoties divu kontinentu, Eiropas un Āzijas, ielenkumā, kuģojām pa Bosfora šaurumu un mielojām acis ar arhitektūras pērlēm abās šauruma pusēs.
Īpašais miers, ko varēja sajust gan Sofijas katedrālē, gan Sultāna Ahmeda mošejā, vēl joprojām silda tāpat kā saule visas nedēļās garumā.
Atgriežoties mājās, rudens asais vējš un drēgnums kā spogulis atainoja skumjas, kas sakrājās, pametot pārsteidzošo Turciju un jauniegūtos draugus. Tomēr nosalt neļauj siltās atmiņas, spilgtie iespaidi un mīlestība, ko saņēmām savās Turcijas mājās.
Pateicoties Preiļu Valsts ģimnāzijai un mūsu uzņēmīgajai skolotājai Annai Verzai, tagad varam teikt, ka sirdī vairs nav tikai neizmērojama mīlestība pret Latviju, bet tai pievienota ir arī neliela daļiņa no spilgtās Turcijas.

Ērika Gribonika (3.D), PVĢ `Comenius` projekta dalībniece
/6.10.2014/
Preiļu Valsts ģimnāzijas `Rudens kross 2014`
2. oktobrī Preiļu parka estrādē notika ikgadējais `PVĢ Rudens kross`.Meitenes savu spēku un izturību centās pierādīt 2 km trasē, bet zēni – 3 km trasē.
Starp 1. kursu audzēknēm ātrākās bija: 3. vieta - Alise Lutinska (9:08) , 2. vieta – Ineta Pastare (9:01), 1. vieta – Lana Panteļejeva (8:21).
Starp 1. kursu zēniem ātrākie bija: 3. vieta – Aldis Džeriņš (12:01), 2. vieta – Armands Višņevskis (11:49), 1. vieta - Raivis Pudulis (11:38).
Starp 2. kursu meitenēm ātrākās bija: 3. vieta - Inga Kodore (9:28), 2. vieta – Krista Šķēpa (8:32), 1. vieta - Linda Broka (8:29). Starp 2. kursu zēniem ātrākie bija: 3. vieta – Andis Stabulnieks (11:03), 2. vieta – Andris Puduls (10:30), 1. vieta – Guntis Pastors (9:28). Starp 3. kursu meitenēm ātrākās bija: 3. vieta – Anete Vintiša (9:06), 2. vieta – Lāsma Beča (8:07), 1. vieta – Anna Svetlova (8:01). Starp 3. kursu zēniem ātrākie bija: 3. vieta – Pauls Mičuls (10:56), 2. vieta – Agris Broks (10:45), 1. vieta – Austris Bogdanovs (9:46).
Kopvērtējumā, starp visiem kursiem, spēcīgākais bija 2.D kurss, iegūstot 295 punktus. Otrajā vietā palika 1.AH kurss ar iegūtiem 256 punktiem, bet kā trešie palika 3.D kurss ar 235 punktiem.
Īpaši veiksmīga šī diena kļuva pateicoties Guntim Pastoram, kurš uzstādīja visu laiku labāko rezultātu `PVĢ Krosa skrējienā`, 3 km distancē.
Liels paldies arī mūsu sponsoram: SWEDBANK.
Paldies par piedalīšanos!
Krosa organizatori: Arta Katkeviča un Katrīna Griga
/3.10.2014/
Ģimnāzistu parlamenta ziņas
29. septembrī Ģimnāzistu parlaments sanāca kopā, lai apspriestu divu svarīgu ģimnāzijas pasākumu, `Iepazīsimies vakara` un konkursa `Kurss - 2015`, organizēšanas gaitu.
Konkurss `Kurss - 2015` būs arī šogad! Visa mācību gada garumā ģimnāzijas kursi piedalīsies pasākumos, izstādēs, konkursos, sporta sacensībās, novada, valsts un atklātajās olimpiādēs, par ko attiecīgi gūs punktus. Vērā tiks ņemti arī kavējumi, kursu vidējās atzīmes, pārkāpumi, laicīga projektu tēmu izvēle un citi rādītāji. Tika precizēts konkursa nolikums, un jau tuvākajā laikā kursi to arī saņems. Punkti katru mēnesi tiks summēti, un 1.-4. vietu ieguvēji mācību gada beigās tiks aicināti uz noslēguma pasākumu, kur tad arī noskaidrosies ģimnāzijas `Kurss - 2015`. Pats motivējošākais noteikti ir balva - 1. vietas ieguvējiem tiks piešķirta ģimnāzijas apmaksāta ekskursija pa Latviju. Ir vērts censties un uzrunāt sava un citu kursu audzēkņus!
Šogad `Iepazīsimies` vakars notiks 22. oktobrī. Ar radošiem, atraktīviem uzdevumiem pa dienu pirmkursniekus ģimnāzistu kārtā `iesvētīs` otrie kursi, taču vakarā tiksimies jau visi kopā pasākumā. Pirmie kursi rādīs priekšnesumus, lai pavēstītu ģimnāzistiem un skolotājiem, kas viņi ir, ko viņi prot un ko darīs šajos trijos gados PVĢ. Savukārt trešie kursi rādīs visiem kursiem veiksmes formulas interesantai dzīvei šajā skolā.
Anete Vintiša, 3.D, Ģimnāzistu parlamenta sekretāre
/2.10.2014/
Olimpiskā diena PVĢ
2014. gada 26. septembrī Preiļu Valsts ģimnāzijas stadionā norisinājās Olimpiskā diena Preiļu Valsts ģimnāzijai un Preiļu 1. Pamatskolai. 9:30 notika svinīgā iesoļošana. Pirmie stadionā iesoļoja Olimpiskā karoga nesēji - Anna Svetlova, Guntis Pastors, Austris Bogdanovas un Kārlis Sondors. Tiem sekoja PVĢ un P1P audzēkņi.
Vēlāk uzrunas teica PVĢ direktore Ligita Pauniņa, Latvijas Handbola federācijas pārstāvis Vadims Jašķins, un viens no novada slavenākajiem sportistiem Normunds Ivzāns.
10:00 sākās Vislatvijas vingrošana. Vingrošanu vadīja Aina Leikuce, PVĢ sporta skolotāja, un viņai palīdzēja Laura Buka un Santa Prikule.
Olimpiskā diena ģimnāzistiem turpinājās ar kursu pretstafetēm, kurās 1. vietu ieguva 2. kursu komanda, 2. vietu ieguva 3. kursu komanda, bet 3. vietu nopelnīja 1. kursu komanda.
Pēc tam sekoja futbola zibensturnīrs. Meitenēm 1. vietu izcīnija 2.B kurss, 2. vietu ieguva 3D kurss, bet 3. vieta 3.BK kursam. Puišiem 1. vietu ieguva 3.D, 2. vietu izcīnija 3.ABK komanda un 3. vietu ieguva 2.D kurss.
Dienu noslēdza svinīga apbalvošana. Par balvām jāpateicas sponsoriem - PVĢ un SIA `Paula3`. Visas dienas garumā bija pieejama silta tēja, par ko parūpējās skolotāja Ineta Ivanova, un par uzmundrinošo mūziku jāpateicas Salvim Naglinskim.
Olimpiskās dienas organizatori - Aldis Džeriņs, Nauris Vigulis, Laura Buka un Santa Prikule
/30.09.2014/
Lūgums atbalstīt biedrības `Nīdermuižas draudze` projektu
Lūgums atbalstīt biedrības `Nīdermuižas draudze` projektu `Mēs esam aktīvi un priecīgi visos vecumos` ar 3 balsīm no katra Labie darbi, Inbox un Draugiem.lv.
Informācija par projektu un saites uz balsošanas vietnēm:
http://preili.lv/page/474?news_id=15618
Paldies par balsojumu no biedrības `Nīdermuižas draudze`!
/24.09.2014/
PVĢ jauns Ģimnāzistu parlaments!
Jauns mācību gads atkal ir klāt, un Ģimnāzistu parlaments arī ir uzsācis savu kārtējo darba sezonu. Bija neaprakstāms prieks pirmajā tikšanās reizē 17. septembrī redzēt tik lielu skolēnu vēlmi līdzdarboties parlamentā - varēja saskatīt daudz jaunu seju, taču iepriecināja arī tikšanās ar pagājušā gada parlamnentāriešiem. Otrajā tikšanās reizē 22. septembrī, kas oficiāli tika nodēvēta par pirmo parlamenta sēdi, mums visiem bija svarīgs uzdevums - Ģimnāzistu parlamenta galveno amatu sadale. Noskaidrojām, kādām īpašībām vajadzētu būt katra amata pārstāvim, un balsojām. Šogad Ģimnāzistu parlamenta prezidents ir Renāts Konovalovs (2.B), prezidenta vietniece ir Santa Fedotova (2.D), protokoliste ir Agnese Mainule (3.A), protokolistes vietniece ir Elīza Kabakova (2.A) un sekretāre ir Anete Vintiša (3.D). Tiešām, šogad parlaments izskatās daudzsološs, manuprāt, mēs visi sagaidīsim daudz lielu lietu un darbu. Lai parlamentam izdodas!
Anete Vintiša, 3.D, Ģimnāzistu parlamenta sekretāre
/23.09.2014/
Rudens krosa stafetes!
23. septembrī Vārkavas vidusskolas apkārtnē notika Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novada rudens krosa stafešu sacensības. Pārliecinošu uzvaru vidusskolu konkurencē 6x1000m stafetē izcīnīja Preiļu Valsts ģimnāzijas pirmā komanda (Anna Svetlova, Lāsma Beča, Linda Broka, Austris Bogdanovs, Guntis Pastors, Andris Puduls). Ģimnāzijas 2.komanda ieguva piekto vietu. Apsveicam uzvarētājus!
Novēlam veiksmi un panākumus ģimnāzistiem arī turpmākajās sacensībās!
PVĢ sporta notikumu reportiere - Sintija Ančeva
/23.09.2014/
Konference `Veiksmīga skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība`
19. septembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā jau trešo gadu pēc kārtas notika konference `Veiksmīga skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība`, kurā piedalījās ģimnāzijas pedagogi, 2.kursu ģimnāzisti un audzēkņi, kuri 2014./2015.m.g. izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD).
Konferenci atklāja ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa, tās pirmajā daļā uzaicinātie viesi - ģimnāzijas absolventes, skolēnu zinātnisko konferenču laureātes, Antra Meluškāne (Mag oec.) un Latvijas lauksaimniecības universitātes studente Regīna Lavrenova - iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi skolēnu zinātniski pētniecisko darbu veikšanā. Daugavpils Universitātes (DU) zinātņu prorektore, asociētā profesore, bioloģijas zinātņu doktore Inese Kokina ļoti detalizēti stāstīja par veiksmīgu pētījuma veikšanas procesu, par ZPD struktūru, norādīja uz tipiskākajām kļūdām pētnieciskajos darbos un izteica aicinājumu ieinteresētiem jaunajiem pētniekiem sadarboties ar DU.
Konferences turpinājumā uzstājās ģimnāzijas pedagogi: Anita Lazdāne (`Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšana un vērtēšana PVĢ un ZPD struktūra`) un Juris Erts (`ZPD tehniskais noformējums un ZPD aizstāvēšana`).
Konferences otrajā daļā pieredzējušu pedagogu Inetas Ivanovas, Jura Erta, Valentīnas Pastares, Silvijas Kivko, Annas Sviles un Ilzes Rožinskas vadībā norisinājās grupu darbs, kurā skolēni praktiski vingrinājās ZPD mērķa, uzdevumu, hipotēzes un pētniecības metožu noteikšanā, galarezultātā izveidojot plakātu par konkrētu ZPD tēmu. Noslēgumā ģimnāzisti veica refleksiju, demonstrējot savu izpratni par ZPD struktūru, aktīvākie tika apbalvoti ar atzinības rakstiem.
Tāpat kā iepriekšējos gados konferences rīkotājus iepriecināja ģimnāzistu pozitīvais vērtējums par šādas konferences lietderīgumu. Atbildot uz jautājumu, kas patika vislabāk, ģimnāzisti anketās bija bieži pauduši šādus viedokļus – DU prorektores uzstāšanās, praktiska darbošanās grupās, absolvenšu uzstāšanās, speciālistu sniegtā informācija. Liels paldies uzaicinātajiem referentiem, pedagogiem un konferences dalībniekiem!
Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā
/22.09.2014/
Latgaliešu kāzu dziesmu DVD prezentācija Jasmuižā
17. septembrī Raiņa jaunu dienu zemē Jasmuižā notika dzejas dienu pasākums. PVĢ folkloras kopa `Rūtoj` piedalījās šajā pasākumā, kura ietvaros tika atvērts jauns disks. Kā tas tapa?
Pateicoties VKKF mērķprogrammas `Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014` un VKKF atbalstītajam projektam, Raiņa muzejs `Jasmuiža` ir sagatavojis jaunu interaktīvu programmu `Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas`. Projekta ietvaros ir izveidots DVD disks ar 3 latgaliešu kāzu dziesmām (`Aizguoja sauļeite`, `Jau maņi vad`, `Aiz azara maļņi meži`) un 20 apdziedāšanās dziesmām karaoke versijā. Fonogrammas karaoke diskam ierakstīja folkloras kopa `Rūtoj` un tās vadītāja Ilze Rožinska, diska karaoke versiju izveidoja Ivo Draudiņš.
Dzejas dienu pasākuma apmeklētāji kopā ar folkloras kopas `Rūtoj` dalībniekiem izdziedāja DVD saturu un dzirdēja vēl dažas Jasmuižas pusē pierakstītas tautasdziesmas.
`Rūtoj` dalībnieki pateicas Jasmuižas muzeja darbiniecēm par garšīgo cienastu, īpaši, par mājās ceptu svētku torti!
Raiņa muzejs Jasmuiža no 17. septembra dod iespēju ikvienam apmeklētājam tuvāk iepazīt latgaliešu kāzu tradīcijas un karaoke versijā izdziedāt iepriekš minētās dziesmas.
Ilze Rožinska, folkloras kopas `Rūtoj` vadītāja
/21.09.2014/
Ciemos pie Raiņa Jasmuižā
4. septembra rītā PVĢ 3.a kurss kopā ar audzinātāju devās ciemos pie Raiņa uz Jasmuižu. Ciemošanās sākās ar muzeja ekspozīcijas apskatīšanu. Muzeja vadītāja Solvita Brūvere klātesošos iepazīstināja ar Raiņa dzīves gājumu un jaunības perioda darbiem. Nu ciemošanās liriskā puse bija galā un sākās otrā daļa- darbīgā, kas arī bija galvenais muzeja apciemojuma iemesls. Mēs bijām ieradušies talkā, lai, gatavojoties Dzejas dienām un dzejnieka dzimšanas dienai, palīdzētu uzkopt plašo muzeja teritoriju. Pēc kārtīga darba cēliena muzeja darbinieces talciniekiem bija sagatavojušas cienastu. Esam gandarīti, ka ar mūsu ieguldīto darbu kāds muzeja parka stūrītis izskatās sakoptāks!
Ilze Rožinska 3.a kursa audzinātāja
/20.09.2014/
Tūrisma diena ģimnāzijā
16. septembra rītā ģimnāzisti, tērpušies kā ārsti, talcinieki, zombiji, princesītes vai arī izmantojuši kursā vienādus aksesuārus, jautrā noskaņojumā, ar interesantiem sasaukšanās saukļiem brašā solī ieradās `Burtos`, kur notika Tūrisma diena. Sporta skolotāji Aina Leikuce un Feoktists Pušņakovs bija parūpējušies par interesantām, aizraujošām sporta aktivitātēm. Visapkārt valdīja pozitīvs noskaņojums, ģimnāzisti ar aizrautību gan piedalījās dažādajās stafetēs, gan atbalstīja savējos. Pirmais pārbaudījums bija Šķēršļu josla, kurā 1.vietu izcīnīja 2.D kurss, 2.vietu ieguva 2.B kurss, bet trešo – 3.D kurss. Pēc tam savus spēkus kursi apliecināja Biatlona stafetē. Te ātrākie un precīzākie, iegūstot pirmo vietu, bija 3.D, otro vietu izcīnīja 2.D, bet trešo vietu ieguva 3.BK. Tālāk sekoja pašu sarūpētās pusdienas, kuras degustēja un savu vērtējumu konkursā `Rudens Mixslis` izteica ekspertu komisija. Īpaši izcēlās Rotaļīgais 2.A kursa, Anatomiskais 2.D kursa, Romantiskais 1.D kursa, Super zupas 2.B kursa galda klājums. Pēc sātīgām pusdienām kursi piedalījās vēl divās sacensībās. `Bizes pīšanā` veiklākā izrādījās un pirmo vietu ieguva 2.D kursa komanda, otrā vieta – 3.D kursam, bet trešo vietu izcīnīja 1.D kurss. Savukārt `Jautrajā slēpošanā` 1.vietu izcīnīja 3.BK kurss, otro vietu ieguva 2.B kurss, bet trešo – 1.D kurss.
Šogad pirmo gadu tika summēti visi rezultāti kopā un noteikti paši atraktīvākie, sportiskākie kursi. Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva 2.D kurss (audzinātāja Aina Leikuce), dalītu otro un trešo vietu izcīnīja 2.B kurss (audzinātāja Silvija Kivko) un 3.D (audzinātājs Ivars Pakers).
Taču vietas jau nav galvenais, būtiska ir kopā būšana, kolektīva saliedēšana, piedalīšanās, atbalsts cits citam, kas ļoti labi bija jūtams šajā Tūrisma dienā.
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/17.09.2014/
Izglītojošais brauciens uz Sanktpēterburgu
Centība ceļā uz panākumiem vienmēr atmaksājas. Mēs,100 talantīgi jaunieši no Latvijas, kuri konkursos vai krievu valodas olimpiādēs guvām godalgotas vietas, 17.jūlija vakarā devāmies ceļā uz Sanktpēterburgu.
Jau vilcienā sākām iepazīt cits citu un nedēļas laikā ieguvām jaunus draugus. Pēc aptuveni 11 stundu ilgā braucienabijām Sanktpēterburgā un devāmies iepazīt pilsētu. Ekskursija sākās ar braucienu pa upi ar kuģīti. Saule mūs todien lutināja, un par laika apstākļiem nevarējām sūdzēties visu septiņu dienu laikā. Arī gide sacīja, ka mums esot paveicies ar laika apstākļiem, jo parasti tie esot ļoti mainīgi. Pēc pirmās dienas pilsētā es sapratu, ka Sanktpēterburgas arhitektūra neatgādina par to, ka atrodos Krievijā, jo tā ir ļoti eiropeiska.
Nākamo dienu gaidīju ar nepacietību, jo galvenā ekskursijas vieta bija Valsts Ermitāža - muzejs-mākslas galerija, kurā valda greznība un neparasts skaistums. Bet vakarā – svinīgs pasākums par godu atbraukušajiem jauniešiem. Izrādījās, ka neesam tikai 100 skolēni no Latvijas, tur bija arī skolēni un skolotāji no Turcijas, Kazahstānas, Baltkrievijas, Moldovas.
Visvairāk gaidītākais šajā ceļojumā bija brauciens uz Pēterhofu, lai savām acīm redzētu skaistās, apzeltītās strūklakas.
Brauciens uz Sanktpēterburgas piepilsētu Puškina prasīja daudz izturības, tomēr, esot Jekaterinas pilī, elpa aizrāvās no skaistuma – plašas, apzeltītu sienu rotājumu pilnas telpas, grezni pusdienu galdi ar senlaicīgiem traukiem un slavenā, visvairāk apmeklētākā Dzintara istaba.
Vēl viens spilgts notikums šajā braucienā bija tiltu pacelšana naktī. Mēs izbraucām no viesnīcas un pa skaisti apgaismoto, naksnīgo pilsētu devāmies ceļā uz krastmalu. Pastaigājāmies pa galvenajām Sanktpēterburgas ielām, kuras iepriekš bijām redzējuši dienasgaismā. Dzīves ritms pilsētā nenorimst arī naktī, jo cilvēku ielās ir ļoti daudz.
Dzirdējām daudz stāstu par Ļeņingradas blokādi - par šīm liktenīgajām 900 dienām, uzklausījām Otrā pasaules kara veterānu stāstus un atmiņas par tiem laikiem.
Un mūsu ceļojuma sestās dienas vakarā bija atvadu vakars, kas uzjundīja kā prieku, tā arī nedaudz skumju, jo jauki bija pavadīta nedēļa burvīgā pilsētā. Visi kopā, ģitāras skaņām piepildot zāli, dziedājām dziesmas. Bet šie jaukie mirkļi nevarēja turpināties mūžīgi – nākamajā dienā devāmies uz dzelzceļa staciju. Jau tur no rokas rokā cits citam nodevām draudzības dzirksteli, un pēc brīža mūs jau sauca ceļš mājup. Tomēr biju sailgojusies pēc mājām un priecājos, kad biju atpakaļ Latvijā.
Šīs tiešām bija burvīgas un neaizmirstamas septiņas dienas Sanktpēterburgā, un jāsaka paldies manai krievu valodas skolotājai Innai Stepanovai par to, ka viņa man paziņoja par tādu iespēju un pamudināja aizpildīt anketu. Varu droši teikt – sapņi piepildās!


Kristīne Timofejeva, 2.B kursa audzēkne
/4.09.2014/
Atmiņas par vasaras skolu-semināru `Alfa 2014`
Maija mēnesī, kad visi jau sapņo par atpūtu, tikšanos ar draugiem un ceļošanu, saņemt uzaicinājumu uz vasaras skolu-semināru `Alfa` un to pieņemt? Skan mazliet jocīgi, kad vasara ir tepat, rokas stiepiena attālumā, kad mācīties negribas it nemaz, bet tu piekrīti vasaras vidū, kad visi baudītu karsto jūliju, doties pretī nezināmajam. Jā, bija bažas pirms šī lielā notikuma, bet es uzticējos sirdsbalsij, kas man lika izdarīt pareizo izvēli.
Mazliet satraucies, bet tomēr diezgan nepacietīgs 29. jūnija pievakarē devos uz Zasu, kur arī notika vasaras skola -seminārs `Alfa 2014`. Jau ieejot Zasas vidusskolas internāta telpās, sajutos mazliet dīvaini, es nepavisam nejutos tā it kā būtu ieradies svešā vietā. Reģistrējos kā fizikas sekcijas dalībnieks (mēs bijām sadalīti 4 sekcijās). Atvadījies no vecākiem, es ātrā solī devos uz otro stāvu (puiši dzīvoja internāta otrajā stāvā, bet meitenes pirmajā), lai iepazītos ar citiem nometnes biedriem. Prieks bija satikt jau redzētus cilvēkus, tomēr ne pazīstamus. Pirmajā vakarā viss likās mazliet nesaprotams... Tik maz laika, tik daudz informācijas. Bet tas nesagādāja nekādas problēmas.
Nometnes audzinātāji, skolotāji, lektori un, protams, paši dalībnieki ar katru dienu šo piedzīvojumu padarīja īpašāku un neaizmirstamāku. Šajās trīs nedēļās izbaudījām visu. Mācījāmies, klausījāmies aizraujošas lekcijas, piedalījāmies praktiskās nodarbībās, izstrādājām zinātniski pētnieciskus darbus, gatavojām priekšnesumus pašdarbības skatei un talantu šovam, trenējāmies dažādos sporta veidos, lai pēc tam cīnītos savā starpā un arī pret Zasas jauniešiem, braucām ekskursijās, peldējāmies, baudījām vasaru, iestudējām Šekspīra darbus un, pats galvenais, atradām ideālus draugus, ar kuriem kontaktus uzturējām visas vasaras garumā un nebeidzam to darīt arī tagad. Nometnes laikā man nebija nemazākās domas par to, ka gribu mājās, es vēlējos izdzīvot šo unikālo iespēju pilnībā.
Tas jau nav nemaz tik grūti kļūt par `alfieti`, galvenais ir iegūt kādu godalgu mācību priekšmetu olimpiādē vai ZPD konferencē, sagaidīt uzaicinājumu, un nekādā gadījumā neatteikties no tā. Un tad jau mēs tiksimies arī `Alfas` salidojumos!
Vēlos izteikt pateicību PVĢ direktorei Ligitai Pauniņai par atbalstu un pamudinājumu.
Mārtiņš Lisovs, 3.D kursa audzēknis
/3.09.2014/
1. septembris PVĢ

/01.09.2014/
Ģimnāzistes piedalās nometnē `Jugendcamp in Daugavpils`
`Pozitīvas emocijas mums saistās ar nometnē `Jugendcamp in Daugavpils` pavadīto laiku`, tā varam apgalvot mēs, Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes Airita Erte un Laura Repele. Šo nometni no 7. līdz 11. jūlijam organizēja Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Gētes institūtu, sedzot visu 11 nometnes dalībnieku no Preiļiem, Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils uzturēšanās un ceļa izdevumus.
`Pat visgarlaicīgākās lietas spēj radīt interesi!`, to varēja teikt par Daugavpils Universitātes vēsturnieka Dmitrija Oļehnoviča aizraujošo lekciju, kas ievadīja nometnes darbu, par vācbaltiešiem Latvijā, kurā uzzinājām ļoti daudz jauna arī par Borhu dzimtu. Turpmāk grupu darbā strādājām ar baznīcas grāmatām Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā, ar digitalizētajām un ar iepriekšējā gadsimtā, aptuveni no 1920. līdz 1960. gadam, izdotajām avīzēm. Vēsturiskie avoti pārsvarā bija latviešu, latgaliešu un senslāvu valodā, dažviet teksti arī vācu valodā. No tiem mēs uzzinājām par vācu firmām un darbavietām, kurās strādāja vācbaltieši, kā arī pētījām viņu vārdus un uzvārdus, balstoties uz iegūto informāciju, izdarījām secinājumus. Šī bija lieliska iespēja izpētīt Daugavpils vēsturi, uzlabot vācu valodas zināšanas un ar jauniešiem vecumā no 15 līdz 21 gadam ar līdzīgām interesēm pavadīt jauku nedēļu, kuras izskaņā prezentējām grupu darba rezultātus.
Saprotoši un izpalīdzīgi skolotāji, jauni draugi, iegūta informācija nākotnei par studijām Vācijā, zināšanas par vācbaltiešiem un, galvenokārt, jauna pieredze, runājot vāciski ar cilvēkiem no Vācijas, raksturo nometnē pavadīto laiku. Bijām pārsteigtas, ka mūsu prasmes ir pietiekošas, lai izdotos labi dialogi vāciski. Par to varam pateikt lielu paldies mūsu vācu valodas skolotājai Anitai Lazdānei, kā arī par pamudinājumu piedalīties šajā nometnē. Paldies Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālajam vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centram un Vācu filoloģijas katedrai par tās organizēšanu! Ceram arī nākamajā gadā piedalīties!

Airita Erte un Laura Repele, 1.D kursa audzēknes
/7.08.2014/
Mācību gada noslēgums ģimnāzijā
30. maijā plkst. 9.30 ģimnāzijas audzēkņi, pedagogi pulcējās uz Mācību gada noslēguma pasākumu ģimnāzijas aktu zālē. Tradicionāli 1. un 2. kursu audzēkņi bija sagatavojuši priekšnesumus par pagājušā mācību gada veiksmēm un neveiksmēm. Pasākumu vadīja Ģimnāzistu parlamenta dalībnieces Anete Vintiša un Anna Svetlova.
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa izteica pateicību ģimnāzistiem par labām un teicamām sekmēm mācībās, dalību olimpiādēs, darbošanos Ģimnāzistu parlamentā, skolas avīzē `Pēdas`, kā arī panākumiem sportā un sabiedrisko aktivitāti. Preiļu novada BJC vokālā grupa `Lāsītes` (ped. Daina Erte) iepriecināja visus ar muzikālajiem priekšnesumiem. Izskanot ģimnāzijas himnai, pēc pasākuma katrs kurss devās uz pēdējo šī mācību gada klases stundu, lai ar jauniem spēkiem, stipru apņemšanos un atkalredzēšanās prieku tiktos 1. septembrī. Jauku, interesantu, piepildītu visiem vasaru!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/1.06.2014/
Comenius projekta ietvaros PVĢ jaunieši viesojās Grieķijā (2014.05.11. - 16.)
Par ziemeļnieku gaitām Balkānu pussalas galējos dienvidos
Ir pagājušas jau pāris dienas kopš seši Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un skolotāja Anna Verza ir atgriezušies no dienvidiem, no zemes, kas uzskatāma par pasaules kultūras šūpuli – Grieķijas.
Brauciens norisinājās `Comenius` projekta ietvaros, tātad latvieši nebija vienīgie, kam tika tas gods mīt Grieķijas pilsētu bruģi. Līdzās ar mums soļus spēra arī portugāļi, spāņi, poļi, somi, skoti, turki, kā arī paši grieķi. Tā, soli pa solim, mums tika tas prieks iepazīt Atēnu pilsētas varenību, arī uzkāpt Akropolē, vietā, kur pat nezinātājam nenākas grūti saskatīt kontrastu starp šodienu un jau dziļi zem drupām dusošo vakardienu.
Jāpiebilst, ka ikvienam no jauniešiem bija iespēja izbaudīt dzīvi tipiskā grieķu ģimenē, jo uzreiz pēc ierašanās Volos pilsētā, apmainījušies smaidiem un komplimentiem, mēs devāmies uz sev ierādītajām istabiņām – citā pilsētā, citā valstī, citā ģimenē ar citām acīm.
Kāpēc citām acīm? Jo jau pēc pāris stundām, aizvadītām Balkānu pussalas galējos dienvidos, priekšstats par cilvēkiem, lietām un šeit pastāvošo kultūru, mainījās par 180 grādiem. Smaidoši garāmgājēji padod mums labdienu, saules pārpludinātās ielas, šķietami rada smaidu ikviena cilvēka sejā, kafijas un jūras aromāti atrodas nemitīgā cīņā, jo tik tālu cik vienu, tik tālu arī otru iemīļojuši vietējie iedzīvotāji.
Nobaudījuši vietējos saldumus, uzreiz nācām pie pārliecības, ka Grieķijā ar saldumiem patiesi saprot saldumus. Tā uz šīs cukurotās nots ar konfektēm kabatās un smaidu sejās, mēs devāmies aplūkot Meteoras klintājus un senos mūku klosterus, kas augstu kalnos slejas savā varenībā un pārsteidz ar neatkārtojamību, liekot aizrauties elpai.
Tikpat aizrautīgi mēs vērojām citu projekta dalībvalstu sagatavotās prezentācijas par savu zemi un tradīcijām, kā arī izstaigājām un izbraukājam visus pilsētas stūrus un lokus, katrs paturēdams sev to, kas licies patiesi iespaidīgs – vai tie bija stāsti un vēsture, kas atklājās vietējos muzejos, vai tie bija sniegbaltie ciemati, kas pacēlās augstu virs mūsu mājvietu jumtiem, vai izslavētais kuģis `Argo`, piekļūšanai pie kura (drīzāk vairs tikai tam, kas palicis pāri), cilvēkam ir nepieciešama pase, dzimšanas apliecība un bez maz vai arī pensijas grāmatiņa, kā arī labs garastāvoklis, pēc saules tveicē mērotiem 5 km, un neviltota sajūsma ceļotāja acīs.
Iespējams, ka ir arī kāds, kurš nolēmis par piemiņu sev paturēt arī ikdienas izēšanos grieķu gaumē, kad jau melns gar acīm metas no nebeidzamās plūsmas pa eļļu un garšas valdzinājuma upi. Radās jautājums – ik dienas grieķi laižas šīs upes ūdeņos ar mērķi radīt galu tik ierastajai izsalkuma sajūtai, bet tiklīdz viņi lien ārā, tu atplēstu muti vien skaties un brīnies, kur paliek tauki, kas pēc šīs veldzējošas peldes uzkrājas viņu miesās?
Patiesi, Grieķija ir zeme, kur nododies brīnumam, vieta, kur, kā paši projekta dalībnieki teic, katrs izdzīvo savu mītu.
Piecas neaizmirstamas, saules bagātās dienas un piecas noslēpumainas, eksotiskas caurstrāvotas naktis tika pavadītas Egejas jūras krastā, pateicoties skolotājai Annai Verzai un Preiļu Valsts ģimnāzijai.
Dairis Ābols 3.HK
/31.05.2014/
eTwinning projekts `Vienas dienas skolotājs` PVĢ
Šajā mācību gadā starptautiska mēroga sadarbība starp Eiropas skolām ir bijusi gan viesojoties vienam pie otra, gan tikai tiešsaitē eTwinning portālā. Tā ir droša bezmaksas sadarbības vide skolotājiem un skolēniem ar mērķi veidot sadarbības projektus, dalīties pieredzē un idejām.
Projekta `Vienas dienas skolotājs` darbības pamatā tika izmantota CLIL metode, kuras pamatā ir saiknes izveidošana starp dažādiem mācību priekšmetiem. 2.A kursa skolēni ar vairāku skolotāju palīdzību sagatavoja un vadīja 10 minūtes garu mācību stundas daļu angļu valodā saviem klasesbiedriem iejūtoties skolotāja lomā. Stundu sagatavošanā tika veidotas prezentācijas, darba lapas un meklēti materiāli Internetā. Jauno skolotāju stundu vadīšana tika nofilmēta un vēlāk apspriesta klasē. Līdzīgi darbojās arī skolēni citās sadarbības valstu skolās (Rumānijā, Sicīlijā, Grieķijā un Lielbritānijā). Īpaši aizraujoša likās videokonference ar Sicīlijas skolēniem, kurā dalījāmies ar pieredzi stundu vadīšanā. Visi materiāli tika publicēti projekta mājas lapā.
Šāda veida sadarbība starp skolotājiem un skolēniem deva iespēju vairāk uzzināt par partnerskolām un to valstīm, virtuāli apmeklēt skolas, pavērot stundas un pašiem izmēģināt savus spēkus.
Tagad ieskatīsimies jauno skolotāju komentāros pēc novadītajām stundām:
Vēstures skolotājs Edgars D.- Man patika būt par skolotāju. Sākumā jutos nedroši, bet vēlāk viss izdevās. Bija arī mazs kuriozs, bet bez tā jau neiztikt!
Mākslas skolotāja Agnese- Priekš manis būt skolotāja vietā bija grūti, īpaši izskaidrojot uzdevumus angļu valodā. Bija arī interesanti vērot klasesbiedrus, kā viņi manī klausījās.
Sporta skolotāja Ligita- Sporta skolotājas loma pat ļoti patika. Klasesbiedri darīja visu, ko teicu! Viņi izskatījās laimīgi.
Mūzikas skolotāja Linda- Priekš manis dalība šajā projektā bija lieliska iespēja mācīties angļu valodu. Es vadīju mūzikas stundu, kurā izmantoju Red Hot Chili Peppers dziesmu `Can`t stop`, jo šī dziesma vislabāk atspoguļoja rokmūziku. Gatavojoties stundai, es daudz ko uzzināju par šo mūzikas stilu. Ceru, ka stunda visiem patika.
Nobeigumā vēlējos pateikties visiem tiem skolotājiem, kuri mūs atbalstīja!
Angļu valodas skolotāja Antra Gertmane
/29.05.2014/

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Arta, Minjona
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster