JEPVĢ 24. februārī notiks atklātā ķīmijas olimpiāde 8. – 12. klašu skolēniem

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

LĶSA Atklātā ķīmijas olimpiāde notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti 2018. gada 24. februārī.
Šogad olimpiāde notiek piecās klašu grupās – 8., 9., 10., 11. un 12. klašu grupā.
Olimpiādei var reģistrēties līdz 2018. gada 21. februārim (ieskaitot).
Olimpiāde notiek 2018. gada 24. februārī! Olimpiādes sākums 10.00.

Pasākumu rīko Latvijas ķīmijas skolotāju asociācija.

Reģistrējies šeit!

Valentīna Pastare
Aglonas, Preiļu, Vārkavas novadu ķīmijas skolotāju MA vadītāja

Projekta dienu izskaņa

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

15.februārī ģimnāzijas audzēkņi prezentēja savus projekta un zinātniski pētnieciskos darbus (turpmāk  ZPD) . 7., 8., 9.klašu ģimnāzisti veltīja savus projekta darbus Latvijas simtgadei, iegūstot informāciju , intervējot un iepazīstinot pārējos ar nozīmīgām Preiļu apkārtnes personībām un viņu devumu dažādās profesionālās darbības jomās. Paldies viņiem par interesanto informāciju un izveidotajiem plakātiem, viņu audzinātājām par atbalstu!

Vecāko klašu ģimnāzisti veica gan organizatoriskus projektus, gan izstrādāja ZPD. Sešās darba grupās viņi savu veikumu prezentēja, un tikai astoņi ģimnāzisti to nevarēja izdarīt slimības vai citu iemeslu dēļ. Daudziem 12.klašu ģimnāzistiem projekta darbs ir dažādas Žetonu vakara aktivitātes, kas tā īsti atklāsies tikai 23.februārī. Bet labākie ZPD tiks iesniegti dalībai Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē. Tie ir Laumas Tumašovas (12.DK) darbs “Kāzu apdziedāšanas dziesmu tradīcijas Dienvidlatgalē” (vadītāja Ilze Rožinska), Aijas Gžibovkas (11.D) darbs” Preiļu pilsētas valsts iestāžu pieejamība cilvēkiem riteņkrēslā” (vadītāja Ilze Rožinska), Margaritas Džeriņas (11.D) darbs “Konkurētspējīgas aitkopības saimniecības attīstības perspektīvas Latgales reģionā” (vadītāja Zenta Juranča), Lienas Gasiņas (12.DK) darbs “Dzelzs jonu spektrofotometriska noteikšana ūdens paraugos un to nozīme cilvēka organismā” (vadītāja Valentīna Pastare), Amandas Sparānes (11.V) darbs “Vidusskolēnu karjeras izvēli ietekmējošie faktori” (vadītāja Ingūna Patmalniece), Sintijas Lakovskas (12.DK) darbs “Voldemārs Gercs zem krusta karoga” (vadītāja Ināra Krusta).

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

Aicinām jauniešus piedalīties aptaujā “Jaunieši Eiropā: kas tālāk?”

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus piedalīties aptaujā “Jaunieši Eiropā:kas tālāk?”

Aptauja ir izveidota, lai apkopotu jauniešu (13-30 gadu vecumā) viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas nākotni. Šī aptauja ir daļa no Strukturētā dialoga – Eiropas Savienības procesa, kas veicina jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmē diskusijas par tēmām, kas ir aktuālas jauniešiem un ietekmē viņu un Eiropas nākotni.

Uzzināt vairāk par Strukturētā dialoga norisēm Latvijā ir iespējams Latvijas Jaunatnes padomes mājas lapā: http://ljp.lv/index.php/strukturetais-dialogs

Aptauja ir anonīma. Visa informācija tiks izmantota apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanas aptuvenais laiks – 15-20 minūtes.

Tavs viedoklis VEIDO nākotni! Aizpildi pats un nosūti draugiem! ej.uz/SpeakUp 

Latvijas Jaunatnes padome
mediji@ljp.lv
twitter.com/LJP_lv | www.ljp.lv 

12. februārī JEPVĢ notika Novusa turnīrs

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

12. februārī JEPVĢ Pagrabiņā notika Novusa turnīrs.
Spēļu laikā nenotika nekādi starpgadījumi un visus strīdus par spēles norisi izšķīra tiesneši pēc LNF apstiprinātajiem noteikumiem. Turnīra dalībnieki spēlēja 1 pret 1.

Pirmo vietu ieguva Armands Rusiņš 12.V, otro vietu ieguva Dairis Litavnieks 12.V, trešo vietu ieguva Santa Vojevodska 9.D.

Turnīru organizēja Maija Anspoka, Atis Gorins, Deniss Rečs un Andrejs Baranovs

Sveicam novadu apvienības fizikas olimpiādes uzvarētājus!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

1.vieta – Lauma Tumašova (12.D), Rinalds Pākste (10.D), Jadviga Mežniece (9.D), Laura Grigule (9.D)
2.vieta – Mārtiņš Sondors (12.D), Reinis Ķiberis (11.D), Ieva Kalvāne (10.D), Una Kraupša (9.D)
3.vieta – Lauris Matisāns (12.D), Margarita Džeriņa (11.D), Sandis Mauriņš (11.D), Edgars Pastors (10.D), Katrīna Golubicka (10.D), Rinalds Sondors (10.D), Solvita Ragauša (9.D), Deins Vilcāns (9.D)
Atzinība – Jānis Brūvers (12.D), Arvis Prikulis (11.V), Anastasija Dementjeva (10.D), Sofija Gžibovska (9.D)

Ineta Ivanova, JEPVĢ direktores vietniece mācību darbā

Sveicam novadu apvienības matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

1.vieta – Lauma Tumašova (12.D), Margarita Džeriņa (11.D), Rinalds Pākste (10.D), Jadviga Mežniece (9.D)
2.vieta – Anastasija Dementjeva (10.D)
3.vieta – Lauris Matisāns (12.D), Rainers Trubačs (11.D), Reinis Ķiberis (11.D), Katrīna Golubicka (10.D),
Atzinība – Solvita Ragauša (9.D)

Ineta Ivanova, JEPVĢ direktores vietniece mācību darbā

Latgales reģiona 2017./2018.m.g.sporta spēles telpu futbolā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

2018.gada 28. janvārī Ludzas novada sporta skolā norisinājās sporta spēles telpu futbolā 1999.-2001.g.dz.jauniešu grupai. Pavisam piedalījās 5 komandas. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda, kurā spēlēja Armands Rusiņš, Miks Babris, Raimonds Rubins, Guntis Džeriņš, Mārtiņš Sondors, Deniss Rečs, Valters Reinis, Kristaps Upenieks, Arvis Erts, ieguva 2. vietu.

Apsveicam puišu komandu ar izcīnīto 2.vietu! Vēlam panākumus un veiksmi turpmākajās sacensībās!

Ilze Borbale, JEPVĢ sporta notikumu reportiere