Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 8. klases skolnieces panākumi

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

8.D klases skolniece Sofija Gžibovska 1. semestra beigās piedalījās Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas organizētajā video konkursā “Mein Lieblingsort” (Mana mīļākā vieta). Sofija vācu valodā stāstīja par savu vaļasprieku – džudo un ģimnāzijas sporta zālē demonstrēja atsevišķus šī sporta veida  paņēmienus.
Konkurējot ar 19 citiem iesniegtajiem video, Sofijas darbs ieguva 2. vietu. Paldies Matīsam Dambītim (12.D), kurš palīdzēja video uzfilmēt un samontēt.

Lai Sofijas sasniegumi iedrošina arī citus ģimnāzistus apliecināt savas prasmes vācu valodā!

Anita Lazdāne, vācu valodas skolotāja

 

Sākas pieteikšanās 2017./2018. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda stipendiātu!

12.klašu skolēni līdz 2017. gada 1. martam tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2017./2018. mācību gadam. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

2016./2017. mācību gadā ar Vītolu fonda administrēto stipendiju atbalstu studē 661  jaunietis. Stipendiju budžets ir 1 077 937 eiro. Patlaban Vītolu fonds administrē 183 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, kā arī privātpersonu no Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas, Dānijas un Zviedrijas dibinātās stipendijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā trīs tūkstoši jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem jau ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību iegūt dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt citiem.”

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2017. – 01.03.2017.

Vairāk informācijas www.vitolufonds.lv

Tālr.: +371 26022856

e-pasts: info@vitolufonds.lv

 

Rainis planšetē: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā atklāta digitālā latviešu valodas un literatūras klase

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā – izglītības programmas “Samsung Skola nākotnei” 2016. gada laureātu skolā – atklāta digitālā latviešu valodas un literatūras klase. Skolas izstrādātais pārmaiņu projekts, kas paredz iespēju skolēniem pašiem izvēlēties mācību vietu, laiku un tempu, tika atzīts par labāko 15 komandu konkurencē, iegūstot iespēju uzlabot mācību procesa nodrošinājumu ar Samsung tehnoloģijām 10 000 eiro vērtībā.

Preiļu skola izvēlējās modernizēt latviešu valodas un literatūras kabinetu, kurā izvietota 75 collu digitāla skārienjutīga tāfele, 30 planšetdatori un divi skaļruņi. „Mūsu latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Kivko daudz un radoši izmanto tehnoloģijas mācību procesā, tādēļ arī viņas kabinets tiek aprīkots ar Samsung projektā iegūtajām ierīcēm, taču tās noteikti varēs lietot arī citi pedagogi. Digitālā tāfele un iespēja visai klasei izmantot planšetdatorus ļaus mācīšanos padarīt mūsdienīgāku un skolēniem saistošāku,” atklāj Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa.

Laureātus uzrunāja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis: “Man ir patiess prieks, ka jaunās ierīces, ko jūs ieguldīsiet izglītības procesā, dos lielu atdevi – jo 21.gs tehnoloģijām ir patiesa jēga tikai tad, ja ar tām strādā radoši un mūsdienīgi cilvēki. Un ar savu darbu jūs pierādījāt, ka tādi esat.”

Žūrijas vadītāja, bijusī Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile atklāja, ka “Preiļu skolas vienmēr ir bijušas starp labākajām Latvijā, un arī šī konkursa sasniegumi ir tam apliecinājums. Novēlu, lai visiem – skolēniem un skolotājiem – sadarbojoties izdotos mācību procesu padarīt aizraujošāku un mērķtiecīgāku, un lai tehnoloģijas radītu vēl nopietnāku bāzi skolēnu nākotnes izaugsmei un panākumiem.”

Katrs mācās savā vietā, laikā un tempā

Preiļu Valsts ģimnāzijas pārmaiņu projektu izstrādāja komanda trīs skolotāju un direktores sastāvā – tajā piedalījās Ligita Pauniņa, Juris Erts, Silvija Kivko un Ineta Ivanova. Viņu piedāvātais risinājums paredz jaunu pieeju mācībām, ļaujot skolēniem mācīties savā ritmā. Piemēram, kombinējot tradicionālo stundu apmeklējumu ar iespēju noskatīties tās video formātā, apspriest uzzināto domubiedru grupās, kā arī apgūt vielu individuāli sev piemērotā vietā, laikā un tempā.

Pilotprojektā piedalījās 9 skolotāji un 62 skolēni – lielākā daļa iesaistīto skolēnu atzina, ka mācību process kļuvis mūsdienīgāks, puse skolēnu mācību laiku izmantojoši optimālāk un ceturtdaļai skolēnu uzlabojušās sekmes.

Ligita Pauniņa stāsta, ka pārmaiņu projektu plānots realizēt trīs mācību gadu laikā, iesaistot visus skolēnus un vismaz 75% skolotāju. Pirmie soļi jau sperti: „Šajā mācību gadā mēs vairāk fokusējāmies uz skolotāju izglītošanu, uzkrājam materiālus, strādājam pie digitālās bibliotēkas izveides. Jau pavasarī dažu klašu skolēniem piedāvāsim mācību procesā aprobēt mūsu izstrādāto pārmaiņu projektu,” prognozē direktore.

“Preiļu Valsts ģimnāzijas pārmaiņu projektā nozīmīga vieta atvēlēta tehnoloģijām. Un ne velti – izmantojot to sniegtās iespējas savā labā, var panākt augstākus rezultātus mācībās. Lielākā daļa projektā iesaistīto skolotāju un viņu skolēnu apgalvo, ka mācību vielu ir vieglāk uztvert un saprast, ja tās apguvē tiek izmantotas tehnoloģijas – tāpēc ceru, ka šī būs vieta, kurā Preiļu pedagogu digitālās kompetences tiks attīstītas vēl plašāk un iniciatīvu mācīties izrādīs arī skolēni. Novēlu, lai ikviena digitālajā klasē aizvadītā stunda padara jauniešus arvien motivētākus un apņēmības pilnus domāt, vērtēt un analizēt,” pasākuma noslēgumā teica “Samsung Skola nākotnei” programmas vadītāja Baltijā Līga Bite.

Apsveikumiem pievienojas arī Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda: “Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogiem novēlu spēt nemitīgi mainīties un apgūt jauno. Audzēkņiem vēlu būt zinātkāriem un par galveno mērķi izvirzīt labu izglītību!”

Kopumā 2016. gadā programmā „Samsung Skola nākotnei. Jaunais skolēns” piedalījās 60 pedagogi no 15 Latvijas skolām, kuri četrus mēnešus bez maksas apguva mūsdienu mācību procesā noderīgas prasmes un zināšanas. Tās ietver jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu mācībās, pārmaiņu vadību, diskusiju prasmes, komandas veidošanu un daudz citu tēmu. Paralēli komandas izstrādāja savas skolas pārmaiņu projektus.

Trīs gadu laikā “Samsung Skola nākotnei” digitālās izglītības iniciatīvā piedalījušies jau vairāk nekā 235 skolotāji un direktori no visas Latvijas. Programmas mērķis ir palīdzēt skolotājiem atrast pieeju, kā veicināt skolēnu iesaisti mācību plānošanā, kritisko un analītisko domāšanu, kā arī patstāvīgumu, ikdienas darbā integrējot tehnoloģijas.

Pasākuma foto galerija (fotogrāfs Edgars Kalniņš)

Papildu informācija:
Līga Bite
“Samsung Skola nākotnei” programmas vadītāja Baltijā
E-pasts: l.bite@samsung.com
Tel: 29109944
www.skolanakotnei.lv 

 

Mācību semestra noslēguma pasākums ģimnāzijā

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

21.decembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji tikās svinīgā pasākumā, kurš, kā ierasts, tika veidots Ziemassvētku noskaņās, lai gaišu un pozitīvu domu pilnā un sirsnīgā noskaņojumā pabeigtu mācību gada 1. semestri.

Svētku koncertā skatītājus priecēja ģimnāzijas vokālais ansamblis, folkloras kopa “Rūtoj”, vokāli instrumentālais ansamblis (vadītāja Ilze Rožinska), deju kopa “Gaida” (vad. Gaida Ivanova), Nora Kirsanova, Santa un Sintija Vojevodskas un Ģimnāzistu parlamenta sagatavotā ludziņa. Visus pasākumā klātesošos uzrunāja direktore Ligita Pauniņa, kā arī sveica tos ģimnāzistus, kuriem šajā semestrī liecībā ir tikai labas un teicamas atzīmes. Īpašas balvas tika sagādātas čaklākajiem katras klases audzēkņiem, kuriem ir augstākais vidējais vērtējums savā klasē: Ievai Poplavskai (7.D), Jadvigai Mežniecei (8.D), Aijai Gžibovskai un Sandim Mauriņam (10.D), Laumai Tumašovai (11.D), Ausmai Dzerkalei (12.D). Skolotājas Annas Verzas pateicības vārdi tika veltīti tām piecām meitenēm un skolotājai Ilzei Rožinskai, kuras piedalījās projektā Erasmus + Polijā, un Euroscola komandai 24 ģimnāzistu sastāvā un skolotājam Feoktistam Pušņakovam.

Lai Ziemassvētku brīnums dāvā visiem siltumu, mīlestību, prieku un ticību sev, saviem spēkiem! Lai Jaunajā gadā izdodas atrast meklēto, piepildīt iecerēto un nepazaudēt iegūto! Gaišus un līksmus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Santa Jukša, 12.AH

JEPVĢ Preiļu robotikas komandai labi rezultāti TSI `Ziemas kausa` robotikas turnīrā!

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

2016. gada 17. decembrī Rīgā, Transporta un sakaru institūtā (TSI) norisinājās robotikas turnīrs `Ziemas kauss` un Preiļus pārstāvēja kupla Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu, absolventu un vecāku pārstāvju komanda – Armands Upenieks (PVĢ, RTU), Linards Šmeiksts (PVĢ, RTU), Solvita Ragauša (8.D), Valdis Mihailovs (8.D), Iļja Martinovs (10.D), Toms Vilcāns (10.D), Margarita Džeriņa (10.D), Aija Gžibovska (10.D), Jānis Ziemelis (10.D), Reinis Ķiberis (10.D), Matīss Buks (10.V), Ilja Isajevs (11.D), Eduards Lipiniks (11.D), Ilgmārs Rubīns (11.D), Lauris Matisāns (11.D), Linda Madelāne (12.B), Laura Buka (12.D), Matīss Dambītis (12.D), Aldis Buks (amatieris, vecāku pārstāvis)!

Sacensībās no Latvijas kopā visās disciplīnās sacentās vairāk kā 190 roboti un samērā lielā konkurencē mūsu komandas pārstāvjiem izdevās izcīnīt vairākas godalgotas vietas! Tā kā šajās sacensībās vienā disciplīnā viens dalībnieks varēja startēt tikai ar vienu robotu, tad palīgos nāca komandas biedri!

Šogad teicams sniegums mūsu līnijsekotāju būvētājiem – Linardam Šmeikstam 1. vieta, Matīsam Dambītim 2. vieta un 3. vieta līnijsekošanas disciplīnā! 3. vietu palīdzēja kaldināt Aija Gžibovska un Margarita Džeriņa, startējot Matīsa Dambīša būvēto robotu!

Linda Madelāne izcīnīja 1. vietu `Mini Sumo` disciplīnā! Jāsaka, ka Lindai 1. vietu izdodas izcīnīt jau 2. sacensībās pēc kārtas!

Matīsam Bukam izdevās iegūt godalgotas vietas pat vairākās disciplīnās(!) – 1. vietu un 2. vietu `Folkrace` disciplīnā, 3. vietu `Mini Sumo` disciplīnā un pateicību par piedalīšanos `Labirinta` disciplīnā! Laura Buka startēja Matīsa būvēto robotu, kurš izcīnīja 2. vietu!

Jāpiebilst, ka Mini Sumo disciplīnā uz finālu kvalificējās 8 dalībnieki (pa 2 dalībniekiem no 4 apakšgrupām), no kuriem 5 bija mūsu komandas pārstāvji! Kārtējo reizi vēsture atkārtojas – par 3. vietu cīņa izvērtās starp Matīsu Buku un Iļju! Veiksmīgāk cīnījās Matīsa robots, līdz ar to Iļja Isajevs ierindojās 4. vietā!

Pirmā sacensību debija bija arī 8.D klases skolēniem Solvitai Ragaušai un Valdim Mihailovam, kuri bija uzbūvēuši un programmējuši Lego Sumo robotu! Tikai 1 cīņa izšķīra likteni cīnīties finālā – šoreiz veiksme bija pretiniekam. Lai uzkrātā pieredze dod spēku nākamajām sacensībām.
Paldies visiem dalībniekiem par gatavošanos sacensībām, paldies Armandam un Linardam par ieguldīto darbu komandas sagatavošanā, paldies vecāku pārstāvim Aldim Bukam par atbalstu!
2017. gada 28. janvārī Preiļos tiek organizēts `Preiļu robotikas čempionāts` – tas nozīmē, ka daudz laika atpūtai nebūs, jāsāk gatavoties Preiļu sacensībām!

Sacensību fotogalerija 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Juris Erts, robotikas kluba vadītājs

JEPVĢ komanda piedalās “Euroscola” debatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā

Publicēts Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Mūsu ceļojums sākās ļoti sniegainā 3. decembra rītā, kad ar mīļo laba vēlējumiem, sapakotām somām un koferiem 24 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji Anna Verza un Feoktists Pušņakovs devāmies tālā ceļā uz Strasbūru.

Tā nu aizsākās garais ceļš, kurš daļai braucēju bija pirmais tāda veida ceļojums. Pirmā diena pagāja, vērojot Lietuvas un Polijas plašumus pa autobusa logu. Nākamajā dienā no rīta apmeklējām Veļičkas sāls raktuves, kuras droši var dēvēt par diezgan neparastu pazemes pilsētu. Apskatījām arī Birkenau koncentrācijas nometni, jo vēsture ir jāredz, turpinājām ceļu tālāk uz Krakovu, kur vietējās gides pavadībā baudījām brīnišķīgo pilsētas centru. Laikam ritot uz priekšu, nonācām Vīnē, kur apmeklējām Habsburgu dinastijas rezidenci – Šenbrunnas pili – un, protams, izstaigājām arī pašu pilsētu. Tālāk mūsu ceļš veda cauri Čehijai, kur apciemojām Brno zoodārza iemītniekus, bet vakarā vietējā gida pavadībā apskatījām Prāgas skaistākās vietas. Pirms ierašanās Eiropas Parlamentā paviesojāmies arī Vācijā, kur aplūkojām nelielo pilsētiņu Nirnbergu, kura mūs, jauniešus, ļoti piesaistīja ar to, ka tās centrā atrodas no viduslaikiem saglabājies ciematiņš. Vēlā vakara stundā beidzot ieradāmies Strasbūrā. Jau agri no rīta devāmies uz Eiropas Parlamenta galveno – “Louise Weiss” – ēku, lai izietu drošības kontroli un lielajā Eiropas Parlamenta plenārzālē ieņemtu deputātu vietas. Pēc oficiālajām apsveikuma runām Eiropas Parlamenta administrācijas pārstāvji sniedza informāciju par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību un atbildēja uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem. Tālāk pārstāvim no katras skolas vienas minūtes laikā bija jāiepazīstina pārējie dalībnieki ar savu valsti un skolu. Mūsu skolu lieliski pārstāvēja Ausma Dzerkale (12.D). Vēlāk visi projekta dalībnieki sadalījās 6 dažādās debašu grupās, kur katrai no tām bija atsevišķa tēma, un devāmies uz komisiju sēžu telpām. Pēc debatēm atkal visi satikāmies plenārzālē, kur pārstāvji no sešām grupām iepazīstināja visus ar izstrādātajiem priekšlikumiem par attiecīgo tēmu. Pārējiem bija iespēja izteikt savu viedokli balsojot – piekrītot, nepiekrītot, atturoties. Pusdienu pārtraukumā mums bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un piedalīties erudīcijas spēlē “Eurogame”, kuras laikā sadraudzējāmies ar citiem jauniešiem, jo bija jāveido komandas no 4 cilvēkiem, kuri nāk katrs no savas valsts.

Lai gan Eiropas Parlaments bija galvenais mūsu ceļojuma mērķis, ikviens guvām neaizmirstamu ceļojumu pa dažādām Eiropas valstīm, kur tika iegūts daudz pozitīvu emociju. Mūsuprāt, šis ceļojums katram paliks atmiņā vēl ļoti, ļoti ilgi. Vēlamies pateikt milzīgu “paldies!” skolotājiem Annai Verzai par vārdos neizsakāmu atbalstu, palīdzību, iedrošināšanu visa projekta laikā – gan ceļā līdz uzvarai konkursā, gan brauciena laikā – un Feoktistam Pušņakovam par kopā būšanu un uzmundrinājuma vārdiem. Pateicamies arī mūsu lieliskajam gidam Tomam Gulbim, kas ir arī vēstures skolotājs un kurš mūs izglītoja Eiropas vēsturē, ekonomikā un politikā, soļoja ar mums neskaitāmus kilometrus pa brīnišķīgajām pilsētām. Paldies šoferīšiem Daiņiem, kas ļoti profesionāli un droši mūs izvizināja pa Eiropas ceļiem un uzmundrināja garajos sastrēgumos. Paldies arī visiem komandas biedriem par prieka, smieklu un kolosālu atmiņu pilnu nedēļu!
Lauma Tumašova (11.DK), Kristiāna Skutele (12.D) un Santa Jukša (12.AH)