Karjeras izglītība

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2022. gada 31. decembrim
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit

Pedagogs karjeras konsultants Ingūna Patmalniece (inguna@pvg.edu.lv), Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 201. kab.
Iepriekš pieteikties uz individuālajām konsultācijām var e-klasē.

JEPVĢ karjeras izglītības programma (PDF)

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process.


Izglītības Ceļvedis (PDF, 2022.03.1022.) 


Atvērto durvju dienas 2022./2023. mācību gadā – http://www.niid.lv/infodienas 


Infografikas “Mācoties … priekšmetus, Tu …” sniedz atbildi uz skolēnu jautājumu: “Kāpēc man jāmācās šis vai cits mācību priekšmets?”
Infografikas – palīgi karjeras plānošanā – http://www.niid.lv/infografikas

 

Aktivitātes karjeras atbalstam

Informāciju par profesijām varat atrast šeit:

http://www.profesijupasaule.lv/intervija-zobarsts

http://www.profesijupasaule.lv/intervija-kuga-kapteinis-kuga-sturmanis

https://www.flickr.com/photos/latvijas_armija/sets/72157714031430593/

http://www.profesijupasaule.lv/rupnieciskais-farmaceits

https://www.e-klase.lv/aktualitates/raksti/5-izplatitakie-miti-par-skolotaja-profesiju?id=18654

 

Šobrīd informāciju par atvērtajām durvju dienām tiešsaistē vienkopus var skatīt NIID.lv:

http://www.niid.lv/infodienas 

 

Grindeks aicina uz „Profesiju dienām skolēniem”

Informācija par pieteikšanos Ēnu dienai tiks aktualizēta.

Karjeras atbalsta pasākumu pārskats 2017./2018.mācību gadā (PDF)
Karjeras atbalsta pasākumu plāns JEPVĢ 2018./2019.m.g. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (PDF)

 


Skolēniem