Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola

Par ‘Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām’ Latvijā pasludina 23 izglītības iestādes (delfi.lv, 2017.05.26.) 
Skolotāji kļūst par Eiropas Parlamenta vēstniekiem skolās Latvijā (europarl.lv, 2017.02.20.)

JEPVĢ gatavojas kļūt par Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu

 

Publicēts

Lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi līdzdarboties sabiedrības procesos, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā aicināja skolas iesaistīties Eiropas Parlamenta radītā sadarbības platformā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”.

Projektu jau veiksmīgi novērtējušas sešas pilotprojekta valstis: Francija, Īrija, Itālija, Polijā un Spānija. Šogad projekta īstenošana notiks arī Latvijas skolās.

17. februārī Eiropas Savienības mājā notika pirmā projekta dalībnieku tikšanās ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītāju Jolantu Bogustovu, Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri, Jauno mediju un digitālā mārketinga speciālistu Artūru Medni un Radio personību, Komunikācijas pasniedzēju Valdi Melderi. Projekta dalībniekiem bija iespēja uzzināt ne tikai par Eiropas Vēstnieku skolas projekta mērķi, uzdevumiem un piedāvātajām iespējām, bet arī iepazīties ar Eiropas Parlamenta deputātu vīziju par jauniešu iespējām nākotnē un šobrīd veicamajiem pasākumiem, kas sekmētu jauniešu attīstību, līdzdalību un mijiedarbību ar Eiropas Parlamentu.

Ņemot vērā mūsu ģimnāzijas 15 gadu ilgo pieredzi dažādu Eiropas projektu īstenošanā: četru “Comenius” daudzpusējās skolu partnerības projektu koordinēšana, “Erasmus+” stratēģiskās starpskolu partnerības projekta aktivitātēs skolā, jauno tulkotāju konkursa “Juvenes Translatores” organizēšana, uzvara trijos ”Euroscola” konkursos un piedalīšanās debatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā, skolotāju un ģimnāzistu vizītes EP Briselē, ikgadējie Eiropas dienas pasākumi ģimnāzijā, konkursi “Erudīts” par ES un tās dalībvalstīm, Eiropas Savienības un Parlamenta materiālu izmantošana un integrācija dažādu mācību priekšmetu stundās u.c., dalība jaunajā EP Vēstnieku skolas projektā ir loģisks iesāktā darba turpinājums. Tuvākajā laikā izveidosim  JEPVĢ skolotāju  un skolēnu vēstnieku komandu, kura sāks īstenot EP programmas izvirzītos uzdevumus, lai maijā kļūtu par oficiālu EP Vēstnieku skolu.

 

Anna Verza, JEPVĢ komandas dalībniece