JEPVĢ Erasmus+ projekta mobilitāte Romā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai ir piešķirts Erasmus+ akreditācijas statuss. Erasmus+ koordinatore Anna Verza uzrakstīja KA1 projekta pieteikumu Mācību personāla mobilitāte, kā rezultātā ir skolas pedagogiem piešķirts finansējums kursu apmeklēšanai un darba ēnošanai. Šīs mobilitātes ietvaros pavasara brīvdienās skolotājas Elita Grigale un Silvija Kivko piedalījās angļu valodas kursos Angļu valodas prasmes skolotājiem Romā (Itālija). Vienu […]

JEPVĢ “Erasmus+ projekta mobilitāte Itālijā

Šogad Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā paralēli īstenojam 3 “Erasmus+ “projektus. Viens no šiem projektiem ir “Evaluation rhymes with innovation: a challenge to meet with a European outlook”. Projekta mērķis-iepazīt esošās skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības un veidus projekta sadarbības valstīs – Itālijā, Vācijā, Īrijā, Francijā, Spānijā, Somijā un Latvijā, dalīties paraugpraksē, izvērtēt dažādu vērtēšanas […]

Itālijas skolotājas ēno JEPVĢ skolotājus

Šobrīd JEPVĢ tiek īstenots “Erasmus+” Īstermiņa mobilitātes projekts “Evaluation rhymes with innovation: a challenge to meet with a European outlook”. Projekta mērķis: iepazīt esošās skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības un veidus projekta sadarbības valstīs – Itālijā, Vācijā, Īrijā, Francijā, Spānijā, Somijā un Latvijā, dalīties paraugpraksē, izvērtēt dažādu vērtēšanas rīku, metožu efektivitāti un trūkumus, kā arī […]

JEPVĢ jauns “Erasmus +” projekts par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu

Mūsu ģimnāzijā tiek īstenots jauns “Erasmus+” Īstermiņa mobilitātes projekts “Evaluation rhymes with innovation: a challenge to meet with a European outlook”. Projekta īstenošanas laikā skolotāji un izglītības eksperti no dažādām Eiropas valstu skolām un ar izglītību saistītām organizācijām dalīsies savā paraugpraksē un zināšanās, kā skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti projekta sadarbības organizācijās Itālijā, Vācijā, Īrijā, […]