Itālijas skolotājas ēno JEPVĢ skolotājus

Šobrīd JEPVĢ tiek īstenots “Erasmus+” Īstermiņa mobilitātes projekts “Evaluation rhymes with innovation: a challenge to meet with a European outlook”.
Projekta mērķis: iepazīt esošās skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības un veidus projekta sadarbības valstīs – Itālijā, Vācijā, Īrijā, Francijā, Spānijā, Somijā un Latvijā, dalīties paraugpraksē, izvērtēt dažādu vērtēšanas rīku, metožu efektivitāti un trūkumus, kā arī piedāvāt iespējamos jauninājumus un risinājumus, lai skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu padarītu efektīvāku un mūsdienīgāku. Projekta ietvaros, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā no 20. līdz 23. februārim darba ēnošanas vizītē ieradās 2 skolotājas no projekta sadarbības skolas – LICEO CAMILLO GOLGI, Breno (Itālija). Ēnošanas vizītes laikā itāļu kolēģes apmeklēja dažādu mācību priekšmetu stundas, tikās ar ģimnāzijas direktores vietniekiem (metodiķi un IT administratoru),ģimnāzistiem, skolotājiem un projekta darba grupu.
Kolēģes īpaši atzinīgi novērtēja mūsu ģimnāzijas pieredzi darbā ar e-klasi un tās piedāvātajām iespējām, kā arī to, ka pārbaudes darbu vērtēšanai visos mācību priekšmetos ir vienādi vērtēšanas kritēriji, jo Itālijas skolās katrā priekšmetā ir atšķirīga punktu skala un punktu skaits, kas tiek izmantots viena un tā paša vērtējuma izlikšanai.
Pēc pavasara brīvdienām, JEPVĢ skolotāji dosies mobilitātē uz Liceo Camillo Golgi un tiksies projekta konferencē ar visu projekta sadarbības valstu kolēģiem.
Paldies ģimnāzijas vadībai, Preiļu Robotikas kluba dalībniekiem, kolēģiem, ģimnāzistiem un viņu vecākiem par atbalstu mobilitātes īstenošanā!

JEPVĢ “Erasmus+“projekta koordinatore A.Verza

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.