Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālais datorcentrs

Kopš 1998.gada 1.septembra Latvijas izglītības informatizācijas projekta (LIIS) ietvaros ģimnāzija darbojas kā Preiļu rajona reģionālais datorcentrs.

Skolā ir uzstādīta moderna datorklase, kurā visi datori ir aprīkoti ar multimēdiju iekārtām. Visi skolā esošie datori ir saslēgti vienotā datortīklā un pieslēgti globālajam datortīklam Internet.

Datorcentra galvenais uzdevums ir skolēnu un reģiona skolotāju apmācību darbam ar datoriem un to programmām.

Paralēli datorkursos tiek apmācīti arī citi rajona dažādu iestāžu darbinieki. Apmācību veic kvalificēti pasniedzēji, kuri ir saņēmuši Latvijas universitātes LIIS projekta apstiprinātus sertifikātus un citu kursu apgūšanas apliecības (Microsoft, Cisco, ECDL).

Kopš 2001. gada PVĢ reģionālais datorcentrs ir arī ECDL eksaminācijas centrs.

Kursanti tiek sagatavoti darbam ar:
Windows,
MS Office,
Web lapu veidošanu,
Internetu,
Elektronisko pastu,
Lotus Notes u.c. programmām.

Notiek veiksmīga sadarbība ar Preiļu rajona Zinību biedrību un Valsts Nodarbinātības dienestu. 1999.gada vasarā tika izveidots pastāvīgais Interneta radiopieslēgums.