Preiļu reģionālā datorcentra atklāšana

Uz datorcentra galveno lapu
1999. gada 23. decembrī pl.14.00. PVĢ (Preiļu Valsts ģimnāzijā) notika LIIS (Latvijas izglītības informatizācijas sistēma) projekta ietvaros paveikto darbu prezentācija.

Pasākums bija veltīts atskatam uz padarītajiem darbiem LIIS projekta ietvaros 1999.gadā, bet tika runāts arī par nākotnes plāniem 2000. gadā.

Pasākumā piedalījās to skolu pārstāvji (direktors un informātikas skolotājs), kuras ir ieguvušas savā īpašumā datortehniku, tai skaitā arī Izglītības pārvaldes pārstāvji: Preiļu Valsts ģimnāzija saņēma 14 jaunus datorus un radiopieslēgumu Internetam, Aglonas vidusskola saņēma 10 jaunus datorus, Līvānu ģimnāzija saņēma 10 jaunus datorus, Preiļu 2.vidusskola – radiopieslēgumu Internetam, Preiļu 1. pamatskola – radiopieslēgumu Internetam, Preiļu rajona Izglītības pārvalde datoru un radiopieslēgumu Internetam.

Bez tam uz pasākumu bija ieradušies Preiļu rajona padomes izpilddirektore Aina Pastore, Preiļu pilsētas domes priekšsēdētājs Ilmārs Meluškāns, Preiļu rajona Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis, tālo ceļu no Rīgas mērojis LIIS projekta vadības pārstāvis Uldis Straujums.

Pasākumu vadīja Preiļu Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Eglītis, iezīmējot svarīgākos momentus Preiļu rajona informatizācijas jomā. Bija interesanti dzirdēt, ka pirmie datori Preiļos parādījās 1986. gadā Lauksaimniecības departamentā un 1988. gadā Preiļu 1. vidusskolā.

Par projekta gaitu sīkāk informēja Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks informātikas jautājumos, Preiļu rajona PVĢ reģionālā datorcentra vadītājs Juris Erts.

Par projekta organizatorisko un finansiālo pusi stāstīja Preiļu rajona Izglītības pārvaldes datorcentra vadītājs, LIIS projekta koordinators Preiļu rajonā Valdis Lociks.

Patīkami, ka, neskatoties uz aizņemtību un tālo ceļu no Rīgas, uz pasākumu bija ieradies arī LIIS projekta vadības pārstāvis Uldis Straujum. Straujuma kungs runāja par projekta iecerēm nākošajā gadā, iespējām piedalīties dažādos starptautiskos projektos, izteica atzinību par paveikto darbu Preiļu rajonā.

1999.gadā PVĢ datorcentram zināmu naudas summu sponsorēja Preiļu pilsētas bankas – Tranzītu banka, Hipotēku banka un Latvijas Unibanka, katra sponsorējot Ls 50.00. Tāpat Ls 30.00 datortehnikas iegādei atvēlēja vietējā datorfirma Axel. Par savāktajiem līdzekļiem tika iegādāta ATI videokarte, ar kuras palīdzību var veikt video ierakstu un atskaņošanu, var skatīties televīzijas programmas, ja pieslēdz TV antenu. Šī videokarte paver jaunas iespējas multimediju iespēju mācīšanai skolēniem mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās. Minētās videokartes prezentāciju bija sagatavojis klases tehniskais laborants Aleksejs Tarasovs (3.D kursa ģimnāzists).

Kopš Preiļu Valsts ģimnāzijā ir uzstādīts Interneta serveris, notiek nepārtraukts darbs pie Interneta lapu izstrādes. Ir reģistrēts savs domēns – www.pvg.edu.lv.
Pie Web lapu izstrādes strādāja gan Aleksejs Tarasovs (3.D kursa ģimnāzists), gan skolas direktors Jānis Eglītis, gan dir.v. inf.jaut. Juris Erts, vislielāko ieguldījumu deva Līga Leonova (3.D kursa ģimnāziste).

Oficiālās daļas noslēgumā skolas direktors Jānis Eglītis pateicās visiem, kuri bija ieradušies uz šo pasākumu, aicināja uz sadarbību arī turpmāk. Pasākuma laikā un pēc tā varēja noskatīties datorcentrā montēto videofilmu par LIIS projekta gaitu Preiļu rajonā – datortehnikas uzstādīšana, kursu norise, u.c. Ziemassvētku noskaņu pasākumā radīja skolotājas Ilzes Rožinskas vokālais ansamblis un instrumentālā grupa Ieva (2.D) un skolotājs Arvīds Gžibovskis.

Kopš 23.novembra sāk darboties Internets vēl divās Preiļu skolās – Preiļu 1.pamatskolā un Preiļu 2.vidusskolā, kā arī Preiļu rajona Izglītības pārvaldē. Abas skolas un Izglītības pārvalde tika pieslēgta izmantojot radiolinku. Tagad patstāvīgais Interneta pieslēgums ir pieejams visās Preiļu pilsētas vispārizglītojošajās skolās un arī Izglītības pārvaldē. Pieslēgums tika ierīkots pateicoties LIIS projekta finansējumam.