Preiļu Valsts ģimnāzijas datortīkla programmu nodrošinājums

Preiļu Valsts ģimnāzjā tiek lietota sekojoša licencēta programmatūra:

MS Windows 95
MS Windows 98
Windows NT 4.0
Windows 2000

MS Office 97
MS Office 2000

Tildes Winlogs 98
Tildes Birojs 98
Tildes Birojs 2000

MS Visual Basic 5.0
MS Visual Basic 6.0
Turbo Pascal 7.0

Lotus Notes 5
Lotus Domino server
Lotus SmartSuite

McAfee – antivīrusu programma
Norton Antivirus Scan – antivīrusu programma
Derive – matemātikas programma

Bez iepriekš minētās programmatūras ir pieejamas sekojošas programmas un kompaktdiski:

Tildes datorenciklopēdija
Ģeogrāfijas enciklopēdija Encarta ’98 un ’99
Human Body
Explorapedia
Statistika
Latvijas nauda

Klasiskās mūzikas kolekcija
Kompaktdisku komplekts fizikas mācīšanai