Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālā datorcentra finansiālie atbalstītāji

Sorosa fonds Latvijā – fonds bija pirmais avots, no kura tika saņemti 3 moderni (vismaz uz 1995.gadu) datori projekta uzdevumu veikšanai, vēlāk kopētājs, vēlāk datorklase (12 datori un adatu printeris). Fonds finansēja arī pirmā datortīkla ierīkošanu un datoru uzlabošanu. Vēlāk piešķīra līdzekļus bibliotēkas programmas “Alise” iegādei.

Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas projekts (LIIS) – deva iespēju ierīkot modernu multimēdiju datorklasi ar Interneta pieslēguma aparatūru un datortīklu, apmācīja datorcentra darbiniekus un dara to joprojām. Par datorcentra aprīkojumu pateicība LIIS projektam.

Preiļu rajona padome – finansē skolotāju apmācības kursu pasniedzēju darba apmaksu.

Preiļu pilsētas dome – piešķīra papildus līdzekļus informātikas kabineta remontam, elektrotīkla zemējuma ierīkošanai un elektroinstalācijas ierīkošanai.

Kvinheradas vidusskola – Sadarbības projekta partneris Norvēģijā.

Risas skola – projekta “Solis” sadarbības skola Norvēģijā. Dāvināja datoru un aparatūru saules pētīšanas projekta veikšanai.

A/S “Latvijas Unibanka” Preiļu filiāle – pateicoties finansējumam tika veikts viena datora uzlabojums no 80486 uz Pentium 133. Datori, kuri tiek norakstīti bankā, atrod pielietojumu gan ģimnāzijā dažādu eksperimentu veikšanai, gan arī citās rajona skolās. Sponsorēja datorklases galdu un krēslu iegādi.

Hipotēku un zemes banka – pateicoties līdzfinansējumam tika iegādāta moderna videokarte ar televīzijas ievada un izvada kanāliem.

SIA Axel – pateicoties līdzfinansējumam tika iegādāta moderna videokarte ar televīzijas ievada un izvada kanāliem. “Axel” katru gadu pieķķir balvas labākajiem informātiķiem, kā arī piedalās dažādu pasākumu un konkursu sponsorēšanā, kas saistīti ar datoriem.

SIA “Salang-Preiļi” – sponsorē dažādus pasākumus un konkursus, kas saistīti ar datoriem.