Datorcentrā notiekošie kursi

Datorcentrā tiek vadīti datorkursi dažādām gaumēm un vecumiem. Sākot no skolēniem un skolotājiem beidzot ar dažādās reģiona iestādēs strādājošiem darbiniekiem. Tiek apmācītas arī nodarbinātības dienesta organizētās bezdarbnieku grupas.Pamatā centrā tiek plānots darbs skolotāju tālākizglītībai.

Kursu programmas

Web lapu veidošanas kursi skolēniem
Skolotājiem 30, 72, 80, 96 stundu kursi
Dažāda apjoma datorkursi reģiona darbiniekiem pēc speciāla pasūtījuma.
Sagatavošanās kursi ECDL eksāmenam un ECDL eksāmena kārtošanas nodrošināšana.