Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālā datorcentra darbinieki

Datorcentrā strādā 2 skolotāji un laborants:

Juris Erts
Izglītība: Daugavpils pedagoģiskās universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, specialitāte – matemātikas, informātikas un skaitļošanas tehnikas skolotājs, datorzinātņu maģistrs (Mag.cs.). Apmeklēti kursi un iegūti Microsoft, Cisco un ECDL un ECDL advanced sertifikāti.
Darbs: direktora vietnieks informātikas jautājumos, datorcentra vadītājs, datortīkla administrators, datorzinību skolotājs un datorkursu pasniedzējs.

Ivars Pakers
Izglītība: Daugavpils pedagoģiskās universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, specialitāte – matemātikas, informātikas un skaitļošanas tehnikas skolotājs, pedagoģijas maģistrs (Mag.paed.). Apmeklēti kursi un iegūts ECDL un ECDL advanced sertifikāts.
Darbs: datorzinību skolotājs, datorkursu pasniedzējs.

Aigars Putāns
Izglītība: beidzis Preiļu Valsts ģimnāzijas vispārīgo kursu. Mācās RTU Daugavpils filiālē
Darbs: datorklases laborants. Veic datorcentra datortehnikas apkalpošanas darbus. Filmē pasākumus. Veic citus dažādus ar datortehniku saistītus darbus.

Bijušie (daži arī esošie) datorcentra darbinieki un palīgi Preiļu Valsts datortīkla veidošanā un uzturēšanā:
p.s. īpašs paldies Aleksejam Tarasovam un Kasparam Aleksejevam par tehnisko atbalstu PVĢ mājas lapas pilnveidošanā un uzlabošanā

Kaspars Aleksejevs
Izglītība: beidzis Preiļu Valsts ģimnāzijas matemātikas un datoru programmu. Tagad mācās RTU.
Darbs: bija PVĢ datorklases laborants. Veica datorcentra datortehnikas sakārtošanas darbus. Nodarbojās ar PVĢ Web lapas informācijas apstrādi, apstrdāja un izvietoja bildes no dažādiem pasākumiem, veica citus darbus.

Jānis Anspaks
Izglītība: beidzis Preiļu Valsts ģimnāzijas dabaskursu. Tagad mācās RTU.
Veidojis Web lapas 2003. un 2004. gada zīmējumu konkursam, šaha turnīra lapu.

Jānis Eglītis
Izglītība: Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, specialitāte – fizikas skolotājs, fizikas maģistrs (Mag.fiz.). Apmeklēti kursi un iegūts ECDL sertifikāts. 2004. gadā ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu. Šodrīd ievēlēts par Preiļu novada domes priekšsēdētāju.

Gatis Liepiņš
Izglītība: beidzis Preiļu Valsts ģimnāzijas komerckursu. Mācās LLU.
Darbs: datorklases laborants. Nodarbojas ar Web lapas informācijas apstrādi, klases uzturēšanu kārtībā, veido izstrādes ar programmu Flash. “Virtuālā ģimnāzija” autors.

Līga Leonova
Izglītība: beigusi Preiļu Valsts ģimnāzijas dabaszinību un matemātikas kursu. Pašreiz strādā Rīgā, uzņēmumā SIA “Ambernet” (www.ambernet.lv). Līga ilgu laiku ir uzturējusi kārtībā Preiļu Valsts ģimnāzijas Web lapu, strādāja skolā par datorklases laboranti. Sava darba pirmsākumos Līga izstrādāja Preiļu novada un Preiļu rajona padomes mājas lapas, no kurām Preiļu rajona padomes mājas lapa joprojām ir saglabājusi savu izskatu.

Aleksejs Tarasovs
Izglītība: beidzis Preiļu Valsts ģimnāzijas dabaszinību un matemātikas kursu. Pašreiz studē Rīgas Tehniskajā universitātē – Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultātē. Aleksejs strādā Rīgā multimediju uzņēmumā “RiDemo” par programmētāju. No studijām un darba brīvajā laikā turpina apmeklēt PVĢ datorcentru un palīdz risināt dažādas ar datoriem saistītas problēmas. Aleksejs ir autors arī 2002. gada jaunās Web lapas dizainam.

Kristaps Ragausis
Izglītība: Pabeidzis Preiļu Valsts ģimnāzijas dabaskursu. Studē Rīgas tehniskajā universitātē.
Darbs: bija pirmais PVĢ datorklases laborants. Rūpējās par datorklases uzturēšanu kārtībā. Piedalījās pie PVĢ pirmās Web lapas veidošanas.

Ivars Belovs
Izglītība: pabeidzis Preiļu Valsts ģimnāzijas dabaskursu. Studē Rīgas tehniskajā universitātē.
PVĢ intraneta (iekšējā tīkla) Web lapas veidotājs.