Konference 11.klases ģimnāzistiem

8. februārī 11.klases ģimnāzisti konferencē “Skolēna zinātniskās pētniecības darbs (ZPD) un tā nozīme” tika iepazīstināti ar ZPD būtību un ieguvumiem, to izstrādājot. Skolotāja Silvija Kivko uzsvēra būtiskāko, pētot literatūru un informācijas avotus par izvēlēto tēmu, ka arī informēja par zinātniskās valodas stila pazīmēm. Ar pētniecības metodēm humanitārajās un sociālajās zinātnes jauniešus iepazīstināja skolotājas Ingūna Patmalniece un Ināra Krusta, bet eksaktajās zinātnēs – skolotāja Iluta Kotāne. Ģimnāzijas absolvente, zinātniskās pētniecības darbu konferences laureāte Jadviga Mežniece atraktīvā veidā dalījās ar savu pieredzi darba izstrādes gaitā un ieguvumiem, to veicot. Noslēgumā bija iespēja ieklausīties visu pedagogu ieteikumos par ZPD un uzzināt pētniecības virzienus, kas varētu būt saistoši, izvēloties tēmu. Jaunieši aizdomājās un jau uzdeva pirmos jautājumus, kā arī apskatīja iepriekšējos gados izstrādātos labākos ZPD. Bet par 12.klasē apgūstamā kursa “Projekta darbs” saistību ar ZPD jaunieši uzzināja no šī raksta autores.

Anita Lazdāne, JEPVĢ metodiķe

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.