Ģimnāzijā veiksmīgi norisinās projektu dienas

Projektu darbu prezentēšanu 21.janvārī uzsāka 9.klases ģimnāzisti audzinātājas Ainas Leikuces vadībā. Jaunieši klātesošos iepazīstināja ar profesijām, kuras viņi vēlētos apgūt, stāstīja par zināšanām un prasmēm, kas tajās nepieciešamas un ko jāapgūst jau skolā. “Mums nezināmās profesijas” bija projekta darba nosaukums 8.klasei. Projekta darba vadītāja Ināra Krusta palīdzēja jauniešiem  izvēlēties dažas tādas profesijas, kas arī klausītājiem bija jaunatklājums.

22.janvārī 7.klases ģimnāzisti pārņēma stafeti un stāstīja par atsevišķu profesiju saistību ar mācību priekšmetiem. Projekta darba vadītājas Katrīnas Madžules iedrošināti, skolēni centās atbildēt uz klausītāju uzdotajiem jautājumiem.

10.-12. klašu ģimnāzisti savus projekta un zinātniskās pētniecības darbus prezentēja 5 darba grupās. Visās darba grupās telpas bija pārpildītas, tas liecina par pedagogu un proģimnāzijas skolēnu ieinteresētību.

Vairāki darbi tika izvirzīti uz reģionālo konferenci: Alīdas Anspokas (11.D) darbs “Netradicionāla bišu medus produkta ievākšanas metode – kā jauna biznesa iespēja” (vadītāja Elita Grigale), Rainera Džeriņa (11.D) darbs “Bezmugurkaulnieki – Jašupes ūdens bioloģiskās kvalitātes rādītāji” (vadītāja Elita Grigale), Usānes Egitas (11.A) darbs “Mājražošanas uzņēmuma “Zaļā daba” darbības analīze” (vadītāja Zenta Juranča), Paulas Ertas (11.A) darbs “Bezdarbs Preiļos” (vadītāja Zenta Juranča), Ilgas Kivlenieces (11.B) darbs “Preiļu linu fabrikas vēsture” (vadītāja Ināra Krusta), Anastasijas Dementjevas (11.D) darbs “Mazvērtības izjūtas izplatība dažādu vecumgrupu cilvēku vidū” (vadītāja Ilze Čamane), Karolīnas Motinas (11.B) darbs “Saules enerģijas uzkrājēji un pārveidotāji” (vadītāja Mārīte Lisova), Darinas Luriņas (11.D) darbs “Nanopārklājumi – vienkāršākais nanotehnoloģiju pielietojums” (vadītāja Mārīte Lisova), Ilzes Borbales (11.B) darbs “Radioaktīvo vielu izmantošana medicīnā” (vadītāja Iluta Kotāne), Annijas Stašulānes un Edija Valaiņa (11.A) darbs “Latvijas mazās HES un to ieguldījums Latvijas enerģētikā” (vadītāja Iluta Kotāne).

Paldies visiem ģimnāzistiem un pedagogiem par ieguldīto laiku, entuziasmu, veiksmīgu sadarbību, izstrādājot darbus!

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.