“Fourteen” – ģimnāzijas rokgrupa

Kas ir “Fourteen”? “Četri tīņi, viena mūzika un četri izpildītāji”, tā par savas grupas nosaukumu izsakās paši jaunieši. Grupas sastāvs: Oskars Martinkus (8.A) (bungas), Ralfs Naglinskis (8.A) (basģitāra), Meldris Grīnbergs (8.A) (ģitāra), Marija Leone (9.D) (ģitāra, balss).

Ideja par grupas izveidošanu radās Oskaram un Ralfam. 2022. gada ziemā pēc Ralfa krusttēva, kurš jauniešiem mācīja ģitāras spēli, ieteikuma grupai pievienojās Marija un Meldris. Pirmā uzstāšanās plašākai publikai notika 2023. gadā Mātes dienā Preiļu parkā pie kafejnīcas “Pampūkas”, kur jaunieši spēlēja 5 dziesmas no grupu “Līvi” un “Nirvana” repertuāra. Tas apliecina, ka roks ir grupas pārstāvētais mūzikas stils. Vēlme to izpildīt un iepriecināt klausītājus satur grupu kopā un motivē apgūt arvien plašāku repertuāru.

Marija atzīst, ka klausītāji ir iemīļojuši viņu izpildītās dziesmas “Dzimtā valoda”, “Kaija”, “Dzelzsgriezējs”, pašiem tuva ir dziesma “In Bloom” no grupas “Nirvana” repertuāra. Arī grupas dalībnieki paši ir veidojuši skaņdarbus: Meldris – muzikālu kompozīciju, Marija ar pašas komponēto un sacerēto dziesmu “Freundschaft” (“Draudzība”) piedalījās kopā ar klases biedriem Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas konkursā, kur ieguva 1.vietu 7.-9.klašu grupā. Prasme dziedāt 3 valodās un pašorganizēties mēģinājumiem, atsaucība un izcilais muzikālais sniegums ir faktori, kas padara grupas klātbūtni neatņemamu  visos ģimnāzijas pasākumos.

Prieks un lepnums par šiem jauniešiem! Lai neatlaidība un jaunas, radošas idejas! Milzīga pateicība jauniešu ģimenēm par atbalstu!

Marijas Leones stāstīto pierakstīja Anita Lazdāne, JEPVĢ direktores vietniece

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.