Projekta darbu prezentēšana

28.marta pēcpusdienā 12.klases ģimnāzisti prezentēja projekta darbus, kuru izstrāde tika uzsākta mācību gada sākumā. Šis darbs ir nozīmīgs posms ikviena skolēna izglītības ieguves ceļā, taču īpaši jāuzteic 5 ģimnāzistes, kuras izstrādāja zinātniskās pētniecības darbus (ZPD) un iesniedz tos dalībai reģionālajā konferencē, kā arī viņu ZPD vadītājas: Lorita Uzuliņa (12.A) ar darbu “Baktēriju koloniju izpēte ikdienas vidē” (darba vadītāja Elita Grigale), Annija Maderniece (12.B) ar darbu “Ukraiņu bēgļi Preiļos” (darba vadītāja Ināra Krusta), Elizabete Maija Some (12.B) ar darbu “Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventu personvārdu cilme” (darba vadītāja Silvija Kivko), Laine Līga Elste (12.B) ar darbu “Alberta Bela romāna “Cilvēki laivās” varoņu identitātes meklējumi” (darba vadītāja Silvija Kivko), Sojfa Kirillova (12.A) ar darbu “Mīti un stereotipi par vecticībniekiem” (darba vadītāja Ināra Krusta).

Liels paldies arī citiem ģimnāzijas pedagogiem, kuri atbalstīja, mudināja, ieteica, konsultēja, iedrošināja, uzklausīja divpadsmitos viņu projekta darba izstrādes laikā – Ilutai Kotānei, Mārītei Lisovai, Jurim Ertam, Valentīnai Pastarei, Zentai Jurančai, Annai Verzai! Kā izteicās paši darbu prezentētāji, dodot padomu 11.klasei, svarīgi ir plānot laiku, paveikt uzdevumus savlaicīgi un regulāri konsultēties ar darba vadītāju, tad rezultāts priecēs.

Anita Lazdāne, JEPVĢ direktores vietniece

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.