Konference “Zināt, domāt, prast – diferenciācijas, individualizācijas, personalizācijas īstenošana mācību procesā”

Konference “Zināt, domāt, prast – diferenciācijas, individualizācijas, personalizācijas īstenošana mācību procesā” šī gada 12.martā pulcināja 143 dalībniekus no novada izglītības iestādēm. Pieredzes apmaiņas process, atgriezeniskās saites sniegšana par uzzināto, diskusijas un vienkārši satikšanās ar kolēģiem klātienē deva iespēju pilnveidot katra pedagoga profesionālo darbību un raisīja vēlmi piedalīties šādās visa novada izglītības iestāžu pedagogu konferencēs arī turpmāk. Paldies visai ģimnāzijas saimei par ieguldīto darbu konferences sagatavošanā un norisē, kā arī ikvienam pedagogam, kurš vadīja meistarklasi, prezentēja savu pieredzes stāstu, vadīja un moderēja darbu mācību jomu sekcijās.

Konferences programma (PDF)

Anita Lazdāne, JEPVĢ direktores vietniece

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.