Aizvadīta valsts svētku nedēļa

Piektdien, 17. novembrī, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā notika koncerts “Mana dziesma Latvijai”, kurā piedalījās mūsu skolas jaunieši ar savām izvēlētajām dziesmām par Latviju. Pasākumu atklāja JEPVĢ pašpārvalde ar Latvijas valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”. Ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidente Amanda Reliņa teica svinīgu svētku uzrunu, un koncertu atklāja Undīne Stalidzāne un Miervaldis Hadings Polencs no 10.a klases.
Jaunieši kopā ar klašu audzinātājiem izvēlējās dziesmas par Latviju, tēvzemi. Tās bija gan tautā sen pazīstamas un iemīļotas dziesmas, gan mūsdienīgas. Jaunieši izmantoja arī dažādus mūzikas instrumentus, kuri deva īpašu skanējumu, kā arī paši spēlēja dziesmu pavadījumu. Koncertā piedalījās arī JEPVĢ deju kolektīvs “Dancari” ar deju “Dzimta”, kā arī JEPVĢ vokāli instrumentālais ansamblis, kurš izdziedāja gan latviešu tautasdziesmas, gan sirdij tuvas dziesmas par Latviju. Svētku koncertā klātesošos sveica skolotāji ar kopdziesmu “Ai, Latgale, tu dvēselīte mana!”.
Svētku uzrunu teica un klātesošos sveica JEPVĢ direktore Skaidrīte Ūzuliņa. Īpaši vārdi tika veltīti mūsu ilggadējai skolotājai Annai Verzai, kura šogad tika izvirzīta apbalvojumam Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā”. Anna Verza ir ļoti aktīva un enerģiska starptautiskajā vidē, sniedz skolēniem ļoti plašas zināšanas un idejas, kā arī iesaista skolēnus dažādu Eiropas projektu realizēšanā.
Šonedēļ Kuldīgā tika sveikta arī mūsu ilggadējā, enerģiskā, optimistiskā skolotāja Eleonora Bleive, kas pret savu darbu vienmēr izturējās ar patiesu degsmi un atbildību. Skolotāja saņēma Preiļu novada augstāko apbalvojumu “Preiļu novada Goda pilsonis”.
Eiropas parlamenta Vēstnieku skolas koordinatore Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Ināra Krusta audzēkņiem pasniedza sertifikātus, kurus parakstījusi Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola par dalību Eiropas parlamenta pasākumā “NO ENERĢĒTIKAS KRĪZES UZ ILGTSPĒJĪGU NĀKOTNI: ES PASĀKUMI PRET KLIMATA PĀRMAIŅĀM” Strasbūrā. Koncerta izskaņā tika izpildīta dziesma “Pie Dieviņa gari galdi”, kas mūs visus apvienoja un deva īpašu siltumu un svētku sajūtu.

Aira Gribonika – Upeniece, JEPVĢ ārpusstundu darba organizatore

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.