Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi augustā

22.augustā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogi aicina piedalīties tiešsaistes meistarklasēs, kur gūt idejas jaunajam darba cēlienam. Dalībnieki saņems apliecinājumu par piedalīšanos meistarklasē, pieteikties līdz 19.08. šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=14092

Laiks: 10.00 līdz 11.00 (izvēlas vienu)
Meistarklase “Mācību metodes teksta analīzes prasmju attīstīšanai: Sokrāta seminārs” (vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Ināra krusta) (maksimāli 16 dalībnieki)
Sasniedzamie rezultāti skolotājiem:
Zināšu, kā darbojas mācību metode “Sokrāta seminārs” un kādi principi tiek ievēroti tās izmantošanas laikā.
Pratīšu izmantot mācību metodi “Sokrāta seminārs” teksta analīzes un diskusiju prasmju attīstīšanai skolēniem mācību kursā.
Meistarklase “Kur meklēt iedvesmu vizuālās mākslas darbu idejām?” (vizuālās mākslas skolotāja Ruta Vjakse)
Daudz ir redzēts, izmēģināts, bet reizēm šķiet, ka ir ideju haoss. Tad ir jāievelk elpa un jāapzinās, ka “ šī  ideja ir labākā dotajā situācijā.”
Kompetenču pieejas ieviešana un attālināto mācību laiks veicināja sadarbību starp dažādiem mācību priekšmetu skolotājiem, un ikviens sniedza oriģinālas idejas no cita skatupunkta.
Mākslā ir jābūt atvērtam jaunām idejām, jāatkārto senās idejas un jāieklausās citu idejās.

Laiks 11.00 līdz 12.00 (izvēlas vienu)
Meistarklase literatūrā (latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingūna Patmalniece)
Meistarklasē tiks piedāvāts ieskats tematu 7.3. ‘’Tradīcijas’’ un  7.5. ‘’Vēsture’’  7.klasei apguvē, īpaši pievēršot uzmanību M.Runguļa detektīvstāsta ‘’Lapsu kalniņa mīklas’’ iepazīšanai klasē. Meistarklases dalībnieki tiks iepazīstināti ar pedagoga izmantotajām darba metodēm,  izstrādātajiem uzdevumiem, darba lapām, kā arī pārbaudes darbu par šo tēmu.
Meistarklase “Kā attīstīt skolēnu pētnieciskās prasmes, mācot tematu “Statistika” matemātikā vidusskolā? (matemātikas skolotāja Ineta Ivanova)(maksimāli 30 dalībnieki)
Dzirdēsiet skolotājas pieredzi savu risinājumu meklējumos, plānojot un mācot tematu “Statistika”. Gūsiet idejas, kādus materiālus, IT risinājumus, sadarbības formas izmantot, lai skolēniem būtu iespēja sev atbilstošā tempā apgūt nepieciešamās zināšanas un pētnieciskās prasmes.

Laiks 12.00 līdz 13.00
Meistarklase “Digitālā rīka “Kahoot” izmantošana mācību stundās” (matemātikas skolotāja Sintija Ančeva)
“Kahoot” ir uz spēli balstīta mācīšanās platforma, ko izmanto miljoniem cilvēku katru dienu visā pasaulē. Kahoot! var izmantot jebkuram mācību priekšmetam, jebkura vecuma skolēniem un ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci, plašetdatoru) un skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās jeb konta izveide. Platforma ir paredzēta tam, lai mācītos jautri. Platforma dod iespēju izstrādāt jaunus testus vai izmantot jau gatavus, citu skolotāju sagatavotus piemērus.
Pēc meistarklases, dalībnieki varēs “Kahoot” rīku izmantot savās stundās, palīdzot jauniešiem sagatavoties noslēguma darbiem vai apgūt mācību tēmu. Stāstā dalībniekiem izstāstīšu, kas ir šis digitālais rīks, parādīšu pāris piemērus ar uzdevumiem, kurus es gatavoju, par iespējamo rezultātu analīzi. Parādīšu, kur atrast jau gatavus uzdevumus un kā izveidot jaunu testu!

25.un 26. augustā pedagogi tiek aicināti piedalīties 12 stundu tiešsaistes kursos “Google Classroom izmantošana mācību procesā (Gsuite for Education vidē)”, kur tiks aktualizēta informācija par integrēto mākoņpakalpojumu servisiem un to izmantošanu Gsuite for Education vidē.
Dalībnieki praktiski apgūs Google Classroom izmantošanas iespējas produktīva mācību procesa nodrošināšanai gan klātienē, gan attālinātā mācību darbā (uzdevumu izveide, patstāvīgo darbu veidošanas iespējas, materiālu apkopošana, iesniegto darbu un atbilžu izvērtēšana, atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas). Kursus vadīs JEPVĢ informātikas un programmēšanas skolotājs Juris Erts. Tiks izsniegtas apliecības par 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi. Pieteikties līdz 22.08.2022 šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

Anita Lazdāne, JEPVĢ metodiķe

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.