Itālijas skolotājas ēno JEPVĢ skolotājus

Šobrīd JEPVĢ tiek īstenots “Erasmus+” Īstermiņa mobilitātes projekts “Evaluation rhymes with innovation: a challenge to meet with a European outlook”.
Projekta mērķis: iepazīt esošās skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības un veidus projekta sadarbības valstīs – Itālijā, Vācijā, Īrijā, Francijā, Spānijā, Somijā un Latvijā, dalīties paraugpraksē, izvērtēt dažādu vērtēšanas rīku, metožu efektivitāti un trūkumus, kā arī piedāvāt iespējamos jauninājumus un risinājumus, lai skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu padarītu efektīvāku un mūsdienīgāku. Projekta ietvaros, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā no 20. līdz 23. februārim darba ēnošanas vizītē ieradās 2 skolotājas no projekta sadarbības skolas – LICEO CAMILLO GOLGI, Breno (Itālija). Ēnošanas vizītes laikā itāļu kolēģes apmeklēja dažādu mācību priekšmetu stundas, tikās ar ģimnāzijas direktores vietniekiem (metodiķi un IT administratoru),ģimnāzistiem, skolotājiem un projekta darba grupu.
Kolēģes īpaši atzinīgi novērtēja mūsu ģimnāzijas pieredzi darbā ar e-klasi un tās piedāvātajām iespējām, kā arī to, ka pārbaudes darbu vērtēšanai visos mācību priekšmetos ir vienādi vērtēšanas kritēriji, jo Itālijas skolās katrā priekšmetā ir atšķirīga punktu skala un punktu skaits, kas tiek izmantots viena un tā paša vērtējuma izlikšanai.
Pēc pavasara brīvdienām, JEPVĢ skolotāji dosies mobilitātē uz Liceo Camillo Golgi un tiksies projekta konferencē ar visu projekta sadarbības valstu kolēģiem.
Paldies ģimnāzijas vadībai, Preiļu Robotikas kluba dalībniekiem, kolēģiem, ģimnāzistiem un viņu vecākiem par atbalstu mobilitātes īstenošanā!

JEPVĢ “Erasmus+“projekta koordinatore A.Verza

Skolēnu tikšanās ar RTU pārstāvi

2024.gada 20.februārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju apciemoja Rīgas Tehniskās Universitātes projektu vadītājs Aigars Asmis, lai iepazīstinātu 10.-12. klašu jauniešus par plašajām RTU iespējām.
Nodarbības laikā skolēniem tika pastāstīts par fakultātēm, iespējām, projektiem, aktualitātēm, statistiku, finansēm. Izstāstīja arī par 12. klašu iespēju pieteikties RTU Talantu programmā līdz aprīļa beigām, tādā veidā garantējot sev budžeta vietu vēlamajā fakultātē, lai gan RTU tāpat priecē studentus ar ļoti, ļoti daudz budžeta iespējām!

Sintija Ančeva, JEPVĢ karjeras konsultante

Preiļu robotikas kluba komandai sekmīgs starts “Siguldas robotu kausā 2024”

Ar veiksmīgu startu noslēgušās “Siguldas robotu kausa 2024” sacensības, kas bija 16. Latvijas robotikas čempionāta viens no posmiem. Šogad no PRK  un PRK/Robotu skolas komandām uz sacensībām kopā ar dalībniekiem devās vairāk kā 40 roboti. Tika gūti arī labi panākumi:
1. vieta
– Andrejam Gžibovskim LEGO līnijsekošanā 

– Aigaram Teilānam brīvās konstrukcijas līnijsekošanā skolēnu grupā
– Jānim Bečam iRobot sumo

2.vieta
– Naurim Skutelim un Andrejam Gžibovskim LEGO līnijsekošanā
– Andrejam Gžibovskim Folkrace brīvās konstrukcijas grupā
– Kristeram Šņepstam un Jānim Bečam iRobot sumo

3.vieta
– Kristeram Šņepstam  brīvās konstrukcijas līnijsekošanā skolēnu grupā
– Jānim Bērziniekam Lego sumo 13+ grupā
– Liānai Usānei un Elīnai Šmeikstei iRobot sumo

Paldies visiem par gatavošanos un sekmīgu piedalīšanos sacensībām! Lai veicas nākamajās – 16. martā Valmieras posmā!

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators

13. februārī JEPVĢ aktu zālē notika pasākums “Valentīndienas karaoke”

JEPVĢ aktu zālē visai skolai bija iespēja piedalīties Valentīndienas pēcpusdienas pasākumā. Katrai klasei un skolotājiem bija jānodzied nejauši izvēlēta dziesma par mīlestību, kuras vārdus varēja redzēt uz lielā ekrāna. Starp šīm dziesmām notika dažādas aktivitātes, piemēram, mīklu un dziesmu minēšana par kurām varēja iegūt garšīgas balviņas. Pasākuma beigās katrs varēja nobalsot par sev tīkamo klasi, iemetot sirsniņu attiecīgajā trauciņā. Pēc balsu saskaitīšanas simpātiju balvas ieguva skolotāji un 11.A klase. Kā arī šīs nedēļas laikā darbojās foto stūrītis un Valentīndienas pasts.

Paldies visiem, kas piedalījās, un paldies JEPVĢ parlamentam par izveidoto pasākumu!

Marta Jokste-Kraupša, JEPVĢ parlaments

Dizains un tehnoloģijas stundās 7.A klases skolēni veido dizaina risinājumus

Dizains un tehnoloģijas stundās 7.A klases skolēni darbojās dizaina risinājumā, proti, izgatavoja pērļotās rokassprādzes.
Skolēnu viedokļi par darbu: vajadzīga pacietība, bet rezultāts iepriecina, strādājot laiks ātri paiet, materiālu izvēle nosaka darba kvalitāti, pārsteidzoši, bet darbs aizrauj.
Prieks un gandarījums par paveikto bija visiem gan zēniem, gan meitenēm.

Elita Grigale, dizains un tehnoloģijas skolotāja

Sveicam un lepojamies ar Preiļu novada matemātikas olimpiādes 9. – 12.klašu uzvarētājiem!

1.vieta – Markuss Martinkus (12.B), Aigars Teilāns (10.A)
2.vieta – Elīna Šmeikste (12.A), Miervaldis Hadings Polencs (10.A)
3.vieta – Reinis Lacs (10.A), Evelīna Andersone (9.D)

Vēlam veiksmi Markusam Martinkum olimpiādes valsts posmā 2024. gada 27. martā! 

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Iluta Kotāne (12.B kl.), Sintija Ančeva (9.D kl.), Ineta Ivanova (10.A, 12.A kl.) 

Ineta Ivanova, direktores vietniece mācību darbā

Tikšanās ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvjiem

2024. gada 6. februārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 11. un 12. klases jauniešiem bija iespēja tikties ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvjiem, kuri iepazīstināja jauniešus ar skolas piedāvātajām programmām un aktivitātēm. Informatīvo tikšanās daļu papildināja arī praktiskās nodarbības, kur jauniešiem bija iespēja praktiski iepazīties gan ar cilvēka anatomiju, gan izmēģināt farmaceitam nepieciešamās prasmes zālīšu izgatavošanā, gan izmērīt un mērīt asinsspiedienu un gaisa koncentrāciju asinīs.

Sintija Ančeva, karjeras konsultants