PIECELIES UN NOBALSO! KĀ ES VARU VEICINĀT PILSOŅU LĪDZDALĪBU VĒLĒŠANĀS?

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas vēstnieku komanda piedalījās radošo darbu  “PIECELIES UN NOBALSO! KĀ ES VARU VEICINĀT PILSOŅU LĪDZDALĪBU VĒLĒŠANĀS?” izstrādē.

Darba mērķis bija izzināt cēloņus un motīvus pilsoņu līdzdalībai vēlēšanās, noskaidrot kādi faktori ietekmē vai kavē pilsoņu izvēli balsot, kā arī piedāvāt risinājumus vēlēšanu aktivitātes veicināšanai. Radošais uzdevums palīdzēs izprast vēlēšanu procesa būtību un pilsoniskās līdzdalības nozīmi parlamentārajā demokrātijā.

Mūsu ģimnāzijas komandas izstrādātais projekts ir iekļuvis starp labākajiem, kurš nominēts prezentēšanai sarunu festivālā LAMPA 9.06!

Vēstnieku skolas komandas sagatavotā prezentācija (PDF)

Ināra Krusta, EP Vēstnieku skolas koordinatore JEPVĢ

Programmēšanas konkursā vidusskolēniem Ritvars Vjakse izvirzīts finālam

Programmēšanas konkursu vidusskolēniem īsteno Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, LMT un Tet atbalstu. Konkursa uzdevums ir prezentēt Programmēšana II kursa ietvarā izstrādātu projektu, kas risina izvēlētai sabiedrības grupai aktuālu problēmu.

Ritvars Vjakse (12.A) konkursam iesniedza savu projektu, kura ietvaros  tika izstrādāts ne tikai projekts, bet arī izveidota interneta vietne https://greenvalley.pvg.edu.lv. Visus konkursam iesniegtos darbus vērtēja 6 žūrijas pārstāvji no Riga Business School, Tet un LMT piecās kategorijās.

Ritvara Vjakses (12.A) darbs tika atzīts par atbilstošu un kā viens no 10 tika uzaicināts uz konkursa finālu klātienē 10. jūnijā Riga Business School.

Apsveicam Ritvaru ar iegūto iespēju piedalīties konkursa finālā un novēlam veiksmi!

Juris Erts, programmēšanas skolotājs

 

Gētes institūta organizētā projekta “CLIL Latvijā” pirmais gads Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

CLIL ir saīsinājums no Content and Language Integrated Learning (satura un valodas integrētā apguve). Tā ir pedagoģiska pieeja, kur svešvalodu izmanto specializēto priekšmetu satura nodošanai un apguvei, gan arī pašas valodas apguves mērķu sasniegšanai.

Valodas apguve citu mācību priekšmetu ietvaros paver jaunas perspektīvas svešvalodas nodarbībai. Šī iespēja man šķita interesanta jau vairākus gadus atpakaļ, tāpēc ļoti priecājos, ka kolēģe Ruta Vjakse, kas ir vizuālās mākslas skolotāja, piekrita sadarboties.

2022./2023. mācību gadā projektā piedalās 11 skolas no visas Latvijas, tostarp arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, konkrēti 9.klases ģimnāzisti, kuri apgūst vācu valodu kā 2.svešvalodu.

Uzsākot darboties projektā, skolotājiem Gētes institūtā Rīgā tika organizētas apmācības par šīs pieejas mērķiem un praktiskiem nodarbību organizēšanas principiem. Arī citu skolu, kas jau iepriekš darbojās projektā, pieredze bija ļoti noderīga. Turpinājums bija patstāvīga CLIL stundu organizēšana, kas noslēdzās ar atklāto stundu vadīšanu un vērošanu pie citiem kolēģiem.

Šīs nodarbības visa gada garumā mūsu skolā raksturoja prieks un ieinteresētība gan skolotāju, gan skolēnu skatījumā. Iespēja padziļināt savu izpratni par kolēģes mācību priekšmetu, kā arī sadarbība stundu sagatavošanā, kas motivē un izraisa jauniešu interesi, bija lielākais gandarījums skolotājām. Kā arī paši 9.klases ģimnāzisti, katrs tik īpašs un atsaucīgs kopīgam darbam, radīja prieku un vēlmi tikties un turpināt darbu ar īpašu aizrautību. Te viņi ir fotogrāfijā, kurai mēs jokojot devām nosaukumu “Pirmais CLIL izlaidums”.

Katrīna Šņepste un Ramona Dārta Ivdre uzskata, ka šajās stundās varēja iegūt zināšanas abos priekšmetos un visiem kopā interesanti, noderīgi un patīkami pavadīt laiku. Konstantīns Baško arī izsaka domu, ka nodarbības patika, viņš varēja papildināt savu vārdu krājumu, lai gan viņam tas nebija tik viegli, jo vācu valodas grupai viņš pievienojās tikai 2.semestrī. Miervaldis Hadings Polencs norāda, ka vislabāk viņam patika stundas, kad vajadzēja noteikt modernās mākslas darbu stilu. Elīnai Teilānei smaids nodarbībās bija ļoti raksturīgs, un viņa gribētu vēl vairāk interaktīvus uzdevumus. Kristers Šņepsts raksta: “Ich mag “Kunst auf Deutsch Stunden”. Es war sehr lustig und wir haben viele neue Informationen über Stilrichtungen gelernt.”

Projekta laikā vairāk sadarbojāmies ar kolēģēm no Madonas Valsts ģimnāzijas, kuras arī vēroja mūsu atklāto stundu – vācu valodas skolotāja Sandra Sprukule un vizuālās mākslas skolotāja Zane Beģe – Begge. Ieteikumi, jautājumi, koleģiāla konsultēšana sekoja gan pēc Madonas skolotāju, gan mūsu vadītajām stundām. Ieraksts mūsu vadītās stundas vērošanas lapā “Es priecātos, ja mani skolēni būtu tik zinoši!” liecina par to, ka darbs ir izdevies.

Paldies ģimnāzijas vadībai par atbalstu stundu saraksta pielāgošanā mūsu nodarbībām.

Informācija par projektu: https://www.goethe.de/ins/lv/lv/spr/unt/cli.html

Anita Lazdāne, JEPVĢ vācu valodas skolotāja

 

Francijas skolotāji ēno JEPVĢ skolotājus

No 8. līdz 12. maijam “Erasmus+” projekta KA1 aktivitātes ietvaros darba vērošanas vizītē JEPVĢ viesojās Francijas skolotāji no LYCEE POLYVALENT THERESE PLANIOL, kas atrodas Lošas (Loches) pilsētā.

Mūsu ģimnāzijas skolotājus ēnoja 2 angļu valodas skolotājas un viens vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs. Francijas kolēģi ne tikai aktīvi apmeklēja attiecīgo mācību priekšmetu stundas, bet arī piedalījās daudzos pasākumos, kuri šonedēļ notika mūsu ģimnāzijā. Vizītes sākumā, 8. maijā Francijas kolēģiem bija iespēja piedalīties atklātajā stundā “Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena”, kuru Zoom vidē sadarbībā ar LU profesori Žanetu Ozoliņu organizēja un vadīja vēstures un Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas projekta koordinatore JEPVĢ Ināra Krusta. Lai Francijas kolēģiem būtu vieglāk izprast Latvijas izglītības sistēmu, tās struktūru, piedāvātās mācību programmas, eksāmenus, to norisi, stundu skaitu attiecīgajās klasēs un citus ar izglītību saistītus jautājumus, un atvieglotu kolēģu darba vizīti, sākumā organizējām tikšanos ar ģimnāzijas vadību un sagatavojām prezentāciju par mūsu ģimnāziju un izglītību Latvijā kopumā.

Francijas kolēģi ne tikai apmeklēja mūsu skolotāju vadītās stundas, bet arī paši organizēja debates ar ģimnāzistiem par Eiropas Savienības vērtībām un jauniešu dzīvi ES. Protams, neizpalika arī iepazīšanās ar Turēnas (Touraine) un Tūras (Tours) vēsturi, kultūru, tradīcijām, arhitektūru un ģeogrāfiju.

Ģimnāzijas Skolēnu parlamenta dalībnieki iepazīstināja ciemiņus ar savu darbu un dažādām skolas tradīcijām, Preiļu Robotikas kluba dalībnieku sagatavotā prezentācija un robotu demonstrēšana neatstāja nevienu vienaldzīgu, tāpēc Francijas skolotāji piedāvāja iespējas tālākai sadarbībai arī šajā jomā.

Stundu starplaikos un pēc mācību stundu vērošanas, Francijas skolotāji apmeklēja Preiļu novada pašvaldību, Preiļu parku (kurā notika ne tikai zīmēšanas plenērs, bet arī interesanta ekskursija), Leļļu galeriju, “Nester Custom Art Gallery”, “Jašas podi”, P. Čerņavska keramikas muzeju – darbnīcu un citas apskates vietas ne tikai Preiļos, bet arī Aglonā, Daugavpilī un Krāslavā.

Ņemot vērā to, ka JEPVĢ ir piešķirta “Erasmus+” akreditācija, paralēli jau vairāk nekā 15 gadus ilgajai starptautiskajai pieredzei daudzu “Comenius” un “Erasmus+” sadarbības partnerību KA2 projektu īstenošanā, sāksim arī KA1 aktivitāšu – Mācību personāla profesionālā pilnveide/kursu apmeklēšana un darba vērošana ārzemēs, īstenošanu. Saskaņā ar JEPVĢ “Erasmus” plānu, tuvākajā laikā 4 JEPVĢ skolotājas apmeklēs profesionālās pilnveides kursus ārzemēs un 4 skolotāji dosies darba vērošanas vizītē uz sadarbības skolu Francijā.

Paldies ģimnāzijas vadībai, kolēģiem, ģimnāzistiem, Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem un Preiļu novada uzņēmējiem par sadarbību un atbalstu projekta īstenošanā.

Anna Verza, JEPVĢ “Erasmus+” projektu koordinatore

Ar 6. posma sacensībām RTU noslēdzās 2022./2023. gada sezonas “15. Latvijas robotikas čempionāts”

2023. gada 13. maijā, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē notika šī mācību gada 6. – noslēdzošais robotikas čempionāta posms. Preiļu robotikas kluba komandas dalībnieki startēja ar 29 robotiem 10 sacensību disciplīnās – Minisumo, Līniijsekošanā, Folkrace, Folkrace PRO, iRobot sumo, Lego līnijsekošanā, Lego sumo, Lego sumo PRO, Lego Folkcace, Freestyle.

Tā kā RTU posms ir noslēdzošais 15. Latvijas robotikas čempionāta posms, tad rezultāti izšķīra arī visu 6 robotikas sacensību kopvērtējumu.

RTU sacensībās mūsu komandas dalībnieki izcīnīja vairākas godalgotas vietas:
Mini sumo disciplīnā skolēnu grupā Mārtiņš Ulpe 12.B ar savu robotu izcīnīja 2. vietu, Patrīcija Reščenko 12.A un Laimonis Kokins 12.B izcīnīja dalītu 3. vietu.
Līnijsekošanas disciplīnā skolēnu kategorijā 2. vietu izcīnīja Mārtiņš Ulpe 11.B.
Folkrace disciplīnā skolēnu kategorijā 2. vietu izcīnīja Patrīcija Reščenko 12.A.
Folkrace disciplīnā PRO kategorijā 1. un 2. vietu izcīnīja Robotu skolas un Preiļu robotikas kluba komanda, kurā savus spēkus apvienojuši Armands Upenieks, Matīss Buks un Aldis Buks, savukārt 3. vietu izcīnīja Rinalds Ivanovs (students).
iRobot sumo disciplīnā 1. un 3. vietu izcīnīja Jānis Bečs 12.A (robotus palīdzēja būvēt arī Ritvars Vjakse 12.A) un balvā tika pie kārtējā, mājsaimniecībā noderīgā iRobot putekļusūcēja!
Lego līnijsekotāju disciplīnā 3. vietu un Lego folkrace disciplīnā 3. vietu izcīnīja Andrejs Gžibovskis 8.B.
Lego sumo Pro grupā Jānis Bērzinieks 7.D un Gustavs Briška (Preiļu 1.psk, 7.B) izcīnīja 2. vietu.
Freestyle disciplīnā Gustavs Briška (Preiļu 1.psk, 7.B) saņēma atzinīgu tiesnešu vērtējumu un izcīnīja 1. vietu!


Visas sezonas 6 sacensību kopvērtējumā starp Latvijas sacensību dalībniekiem mūsējie ieņēma vairākas godalgotas vietas:

Folkrace disciplīnā skolēnu grupā kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Patrīcija Reščenko 12.A.
Folkrace disciplīnā PRO grupā 1. un 3. vietu izcīnīja Robotu skola/PRK komanda (Aldis Buks, Matīss Buks, Armands Upenieks).
Mini sumo disciplīnā skolēnu grupā kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Katrīna Jaundzema 12.A un Anastasija Krohmaļuka 12.A, savukārt 2. vietu izcīnīja Mārtiņš Ulpe 11.B.
Līnijsekošanas disciplīnā skolēnu grupā kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Markuss Martinkus 11.B un 2. vietu Mārtiņš Ulpe 11.B.
iRobot disciplīnā sīvā konkurencē kopvērtējuma 2. vietu izcīnīja Jānis Bečs 12.A.
Lego sumo vecākajā skolēnu grupā 2. vietu un 3. vietu izcīnīja Kristera Šņepsta 9.D un Jāņa Bērzinieka 7.D roboti.
Lego līnijsekošanā 2. un 3. vietu kopvērtējumā izcīnīja Andrejs Gžibovskis 8.D.
Mini sumo PRO disciplīnā dalītu 3. vietu izcīnīja Robotu skola/PRK komanda (Aldis Buks, Matīss Buks, Armands Upenieks) un Laimonis Kokins 12.B.

Paldies visiem komandas dalībniekiem par gatavošanos un piedalīšanos sacensībās!
Paldies visiem palīgiem un konsultantiem par ieguldīto darbu visas sezonas garumā, īpaši Kārlim Pīgožnim, Matīsam Dambītim, Armandam Upeniekam, Linardam Šmeikstam!

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators