Education and Traditions in Europe

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Education and Traditions in Europe“ (”Izglītība un tradīcijas Eiropā”)

 Projekta līguma numurs:  2019-1-NL01-KA229-060444_2

Projekta  īstenošanas laiks: 2019. gada 1. septembris – 2020.. gada 31. augusts.

Piešķirtais finansējums:  11 158,00 EUR

Partnerības koordinators:  Merlet College (the Netherlands) https://www.merletcollege.nl/

Projekta partneris: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (JEPVĢ) www.pvg.edu.lv 

Projektu koordinē skolotāja Anna Verza

Projekta dalībnieki: Jaundzema Katrīna, Krohmaļuka Anastasija, Sinička Stella, Stalidzāns Gustavs, Pūga Ernests, Vaivode Sabīne, Bogotais Guntis, Rateniece Annija, Noviks Mikus, Patmalnieks Aksels Valts, Šņepsts Ralfs, Kjarkužs Kārlis, Čabaņuka Anastasija.


Projekta aktivitātes