Ciemos pie Preiļu novada Goda pilsones Eleonoras Bleives

Pasaule nav un nebūs iedomājama bez skolotājiem. Tieši viņi liek pamatus mūsu ceļam nākotnē, iedvesmo izzināt jaunus procesus, meklēt atbildes uz jautājumiem.
Tautskolotājs Jānis Cimze ir teicis: ”Ne tas, ko skolotājs var, bet gan tas, kā viņš to var, padara skolotāju par meistaru savā amatā.” Šos Cimzes vārdus pilnā mērā var attiecināt arī uz skolotāju Eleonoru Bleivi, kurai pedagoga profesija ir viņas dzīves aicinājums un misija.
Skolotājas darbs jaunatnes izglītošanā un audzināšanā tika atzinīgi novērtēts, un Latvijas valsts 105. gadadienas priekšvakarā viņai tika piešķirts Preiļu novada pašvaldības apbalvojums „Preiļu novada Goda pilsonis”. Mēs, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogi un darbinieki, priecājamies, ka šo augsto apbalvojumu saņēma mūsu kolēģe. Sākot ar 20. gs. 50. gadiem Preiļu 1. vidusskolā un vēlāk arī ģimnāzijā, skolotāja Eleonora Bleive ar aizrautību un degsmi ir mācījusi un audzinājusi jauno paaudzi, sagatavojusi skolēnus fizikas olimpiādēm. Daudzi no tiem, kā, piemēram, ģimnāzisti Jānis Timošenko, Andrejs Sabanskis, Artūrs un Kristaps Znotiņi, Oskars Pakers ir piedalījušies un guvuši godalgotas vietas ne tikai valsts, bet arī starptautiskajās fizikas olimpiādēs. Viņa bija arī azartiska deju kolektīvu vadītāja un aizveda jauniešus uz daudziem Dziesmu un deju svētkiem. Audzēkņi viņu atceras kā prasīgu, bet taisnīgu un godīgu, dzīvesgudru skolotāju, bet kolēģi – kā sirsnīgu un atsaucīgu cilvēku.
Skaistā un saulainā 21. novembra rītā mēs, daži bijušie un tagad strādājošie ģimnāzijas skolotāji, devāmies tālajā ceļā uz Kuldīgu, lai visa kolektīva vārdā sveiktu skolotāju ar šī augstā apbalvojuma saņemšanu. Eleonora, moža un smaidīga sagaidīja mūs un no visas sirds priecājās par skaistajiem ziediem, dāvanām  un laba vēlējumiem. Viņa bija aizkustināta par apsveikumu un teica pateicības vārdus visam ģimnāzijas kolektīvam. Kopā pavadītie mirkļi, dzerot kafiju, cienājoties ar kūkām un atceroties skolā pavadīto laiku, skolēnus, skolotājus, notikumus, paliks atmiņā gan mums, gan skolotājai. Sirsnīgās sarunās laiks pagāja ļoti ātri un nācās atsveicināties, lai dotos atpakaļceļā. Lai skolotājai Eleonorai turpmāk stipra veselība un dzīvotprieks!

Regīna Pastare, bijusī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.