Skolotāj, ieskaties – skolēnu rudens brīvdienās pedagogiem tiek piedāvātas tālākizglītības iespējas

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, nodrošinot pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas, katru gadu piedāvā Latgales plānošanas reģiona, tostarp valsts ģimnāziju, pedagogiem dažādas tālākizglītības iespējas

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas skolēnu rudens brīvdienās:

8 stundu A programma klātienē 26. oktobrī pirmskolas un vispārējās izglītības mūzikas pedagogiem “Sasniedzamais rezultāts mūzikas mācību priekšmetā – akcenti, plānošana, metodes, vērtēšana”, lektore Inta Godiņa, Rīgas 6.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, Mūzika, mūzikas mācību satura autoru grupas dalībniece. Solfedžo, kora, solo dziedāšanas, ansambļu un mūzikas skolotāja. Informācija un pieteikšanās: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

26.oktobrī no plkst.11.00 līdz plkst. 12.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Ineta Ivanova dalīsies pieredzē tiešsaistē meistarklasē “Zināšanas un radošums, mācoties stereometriju”. Informācija un pieteikšanās: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=14092

JEPVĢ metodiķe Anita Lazdāne

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.