Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija ir saņēmusi dāvinājumu no absolventa Artura Baloža

Arturs Balodis ir 11. izlaiduma (2007. gada) absolvents. Pēc ģimnāzijas beigšanas Arturs Balodis Rīgas Stradiņa universitātes  Medicīnas fakultātē ieguva ārsta grādu. No 2013. gada līdz 2017. gadam sekoja rezidentūra radioloģijas specialitātē LU un doktorantūras studijas RSU.

Arturs ir Rīgas Stradiņa universitātes Radioloģijas katedras docents,  strādā par radiologu P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā un vairākās ārstniecības iestādēs Rīgā, ir arī Latvijas Ārstu biedrības Izglītības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Radiologu asociācijas biedrs un valdes loceklis, Eiropas Radiologu asociācijas biedrs, Latvijas Zinātnes padomes eksperts klīniskajā medicīnā.

Arturs skolai dāvina savu Promocijas darba kopsavilkumu zinātniskā doktora grāda “zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, kurš ir pieejams skolas muzejā.

Promocijas darbu “Agrīnās attēlveidošanas un reperfūzijas terapijas taktikas ietekme uz rentgenoloģisko un klīnisko iznākumu akūtā išēmiskā insulta gadījumā” aizstāvēja 2020. gadā, iegūstot zinātniskā doktora grādu PhD.

Natālija Pīzele, skolas bibliotekāre

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.