Pateicība JEPVĢ komandai un skolotājai Inārai Krustai par izcilu un aktīvu dalību EP Vēstnieku skolu programmas darbā

Šajā mācību gadā Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programma “Parlamentārā demokrātija” noslēdz trīs gadu ciklu. Trīs gadu garumā jauniešu #Pilsoņaspēks ir kļuvis redzams un viņu projekti iedvesmo aktīvai līdzdalībai Eiropas vēlēšanās 2024. gada 8. jūnijā un būt zinošiem par ES un demokrātiju.

Pirmie divi gadi pagāja pandēmijas gaisotnē, kam sekoja nežēlīgais karš Ukrainā. Tomēr var droši apgalvot, ka iepazītas valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības spēks, pilsoniskā aktīvisma un līdzdalības nozīme demokrātiskajās valstīs, kā arī vēlēšanu procesa daudzveidīgās šķautnes. Diskutējot par demokrātiju un tās vērtībām, apzinājāmies un piedzīvojām to nozīmi, sekojot notikumiem Ukrainā un Latvijas pierobežā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas komanda ir bijusi izcila šajā mācību gadā, tādēļ JEPVĢ komandai un skolotājai Inārai Krustai tiek izteikta vissirsnīgākā pateicība par izcilu un aktīvu dalību EP Vēstnieku skolu programmas darbā!

Atklātā stunda bija lieliski organizēta un saturiski bagāta.  Stundas iecere bija radoša, ambicioza un jauniešu domāšanu stimulējoša. Veiksmīga bija Ineses Vaideres iekļaušana kopējā ietvarā, kas veicināja domu apmaiņu, diskusiju un jauniešu izpratni par vēlēšanām un līdzdalību.

Tāpat arī projekts ir ticis lieliski izstrādāts, skaidri noformulēti mērķi un uzdevumi. Projekts sastāv no vairākām savstarpēji saistītām daļām, kas ļauj jauniešiem iepazīt vēlēšanu un līdzdalības daudzveidīgo dabu. Jaunieši veikuši labu aptauju, kura atspoguļo galvenokārt jauniešu attieksmi pret līdzdalību vēlēšanās. Ļoti vērtīga ir noslēdzošā risinājumu daļa, kurā iekļauti nozīmīgi un vērā ņemami ieteikumi. Lielisks ir jauniešu veidotais video, kurš pārliecinoši nodemonstrē trīs nozīmīgākos viedokļus par līdzdalību un to sekas. Pārliecinoši ir izveidotie plakāti.

Paralēli EP Vēstnieku skolu programmai, augsti vērtējams ir darbīgums un radošums, integrējot Eiropas tematus dažādās skolas aktivitātēs.

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.