Gētes institūta organizētā projekta “CLIL Latvijā” pirmais gads Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

CLIL ir saīsinājums no Content and Language Integrated Learning (satura un valodas integrētā apguve). Tā ir pedagoģiska pieeja, kur svešvalodu izmanto specializēto priekšmetu satura nodošanai un apguvei, gan arī pašas valodas apguves mērķu sasniegšanai.

Valodas apguve citu mācību priekšmetu ietvaros paver jaunas perspektīvas svešvalodas nodarbībai. Šī iespēja man šķita interesanta jau vairākus gadus atpakaļ, tāpēc ļoti priecājos, ka kolēģe Ruta Vjakse, kas ir vizuālās mākslas skolotāja, piekrita sadarboties.

2022./2023. mācību gadā projektā piedalās 11 skolas no visas Latvijas, tostarp arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, konkrēti 9.klases ģimnāzisti, kuri apgūst vācu valodu kā 2.svešvalodu.

Uzsākot darboties projektā, skolotājiem Gētes institūtā Rīgā tika organizētas apmācības par šīs pieejas mērķiem un praktiskiem nodarbību organizēšanas principiem. Arī citu skolu, kas jau iepriekš darbojās projektā, pieredze bija ļoti noderīga. Turpinājums bija patstāvīga CLIL stundu organizēšana, kas noslēdzās ar atklāto stundu vadīšanu un vērošanu pie citiem kolēģiem.

Šīs nodarbības visa gada garumā mūsu skolā raksturoja prieks un ieinteresētība gan skolotāju, gan skolēnu skatījumā. Iespēja padziļināt savu izpratni par kolēģes mācību priekšmetu, kā arī sadarbība stundu sagatavošanā, kas motivē un izraisa jauniešu interesi, bija lielākais gandarījums skolotājām. Kā arī paši 9.klases ģimnāzisti, katrs tik īpašs un atsaucīgs kopīgam darbam, radīja prieku un vēlmi tikties un turpināt darbu ar īpašu aizrautību. Te viņi ir fotogrāfijā, kurai mēs jokojot devām nosaukumu “Pirmais CLIL izlaidums”.

Katrīna Šņepste un Ramona Dārta Ivdre uzskata, ka šajās stundās varēja iegūt zināšanas abos priekšmetos un visiem kopā interesanti, noderīgi un patīkami pavadīt laiku. Konstantīns Baško arī izsaka domu, ka nodarbības patika, viņš varēja papildināt savu vārdu krājumu, lai gan viņam tas nebija tik viegli, jo vācu valodas grupai viņš pievienojās tikai 2.semestrī. Miervaldis Hadings Polencs norāda, ka vislabāk viņam patika stundas, kad vajadzēja noteikt modernās mākslas darbu stilu. Elīnai Teilānei smaids nodarbībās bija ļoti raksturīgs, un viņa gribētu vēl vairāk interaktīvus uzdevumus. Kristers Šņepsts raksta: “Ich mag “Kunst auf Deutsch Stunden”. Es war sehr lustig und wir haben viele neue Informationen über Stilrichtungen gelernt.”

Projekta laikā vairāk sadarbojāmies ar kolēģēm no Madonas Valsts ģimnāzijas, kuras arī vēroja mūsu atklāto stundu – vācu valodas skolotāja Sandra Sprukule un vizuālās mākslas skolotāja Zane Beģe – Begge. Ieteikumi, jautājumi, koleģiāla konsultēšana sekoja gan pēc Madonas skolotāju, gan mūsu vadītajām stundām. Ieraksts mūsu vadītās stundas vērošanas lapā “Es priecātos, ja mani skolēni būtu tik zinoši!” liecina par to, ka darbs ir izdevies.

Paldies ģimnāzijas vadībai par atbalstu stundu saraksta pielāgošanā mūsu nodarbībām.

Informācija par projektu: https://www.goethe.de/ins/lv/lv/spr/unt/cli.html

Anita Lazdāne, JEPVĢ vācu valodas skolotāja

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.