Aizvadīts izlaidums JEPVĢ 12. klašu skolēniem

2021.gada 1.jūlijā savas mācības ģimnāzijā pabeidza 34 absolventi. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai valstī noteiktos ierobežojumus, izlaidumi notika katrai klasei atsevišķi. Svinīgajā pasākumā Ministru prezidenta Atzinības rakstu par izcilām un teicamām sekmēm mācībās saņēma Jadviga Mežniece un Solvita Ragauša,  Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas Pateicību simtgades izcilniekam ieguva Jadviga Mežniece,  savukārt Latgales Plānošanas reģiona Pateicības rakstu saņēma Nikola Djubina un Una Kraupša, ģimnāzijas Atzinības rastus par labām un teicamām sekmēm saņēma Sofija Gžibovska, Rinalds Ivanovs, Jadviga Mežniece, Intars Matisāns, Solvita Ragauša, Nikola Djubina, Una Kraupša, Santa Vojevodska, Samanta Čaunāne, Deins Vilcāns. Gan 12.D klases, gan 12.V klases ģimnāzisti pārsteidza skolotājus un vecākus ar sirsnīgiem, brīnišķīgiem priekšnesumiem. Pasākumā skanēja dziesmas, tika izdejotas dejas, teikti pateicības vārdi gan skolotājiem, gan vecākiem.  Vecāku vārdā absolventus apsveica un pateicības vārdus ģimnāzijai teica Līga Gžibovska un Raimonds Rubins, muzikālu sveicienu bija sagatavojusi Ilze Mežniece. Gan 9.klases, gan 12.klases absolventi saņēma Preiļu novada domes sarūpētās dāvanas. Sarežģītais mācību gads ir pabeigts ar skaistiem svētkiem, kas, cerams, dos enerģiju, pacilātību, degsmi turpmākajās gaitās absolventiem.  Lai viņiem viss izdodas!

Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas jomā

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.