PVĢ audzēkņi piedalās Lielajā rudens talkā Preiļu pilsētā (12.09.2008)