PVĢ skolotāji apgūst darbu ar elektroniskā žurnāla sistēmu `e-klase` (11.09.2008)