PVĢ audzēkņu panākumi vācu valodas konkursos 2007./2008. mācību gadā (15.09.2008)