Gulbenes jauktā kora vizīte pie PVĢ kora (24.11.2006)