Valsts ģimnāziju skolotāju konference `IT MŪSDIENĪGĀ MĀCĪBU STUNDĀ` (01.12.2006)