Rēzeknes rajona latviešu valodas skolotāju viesošanās PVĢ (22.11.2006)