Balsojam par skolotāju Silviju Kivko Platīna peles balvai!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Lai BALSOTU PAR SILVIJU spied TE!

Preiļu Valsts ģimnāzija, latviešu valodas un literatūras skolotāja. Silvija Kivko ir latviešu valodas un literatūras, ētikas un sociālo zinību skolotāja Preiļu Valsts ģimnāzijā, māca 7.-12. klases izglītojamos un ir 8. klases audzinātāja.

Veiksmīgai mācību Standartu realizācijai Silvija Kivko ir izveidojusi mācību priekšmetiem atbilstošus mācību materiālus – ir izveidots bagāts digitālo mācību materiālu krājums (darba lapas, testi, prezentācijas dažādā vidēs, video utt.) Lielu uzmanību skolotāja pievērš medijpratības attīstīšanai skolēnos. Humanitārā priekšmeta ietvaros, nezaudējot literāra darba māksliniecisko vērtību un emocionālo iedarbību, Silvija Kivko akcentē jēgpilnu un efektīvu IT izmantošanu.
Silvija Kivko ir ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras metodiskās komisijas vadītāja, kā arī Preiļu novada skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Galvenais pienākums ir vadīt un koordinēt novada latviešu valodas un literatūras skolotāju darbu, risināt tālāk izglītības jautājumus, vadot un organizējot seminārus un kursus. MK un MA ietvaros kolēģiem Silvija vada izglītojošas nodarbības par IT jēgpilnu un radošu izmantošanu valodas un literatūras stundās.
Izglītības sistēmā Silvija Kivko ir kopš 1981.gada, bet Preiļu Valsts ģimnāzijā skolotāja – kopš 1996.gada.
2000.gadā ģimnāzijā ir izveidots viens no pirmajiem ar IT aprīkotais latviešu valodas un literatūras kabinets valstī. Ļoti daudzi valodas skolotāji no visas Latvijas (Bauska, Sigulda, Ventspils, Madona, Rēzekne, Daugavpils u.c.) ir bijuši pieredzes apmaiņas braucienā, lai uzzinātu, kā IT ir savienojamas ar literatūras mācīšanu, vai nezūd literatūras mākslinieciskā vērtība.
Silvija Kivko ir novada balvas “Labākais klases audzinātājs 2016” pirmā laureāte vidusskolu posmā – jaundibinātā balva tiek piešķirta par radošu un mūsdienīgu pieeju audzināšanas procesam.
Biznesa portāls DB.LV

Preiļu Valsts ģimnāzijai – 20

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Šis rudens Preiļu Valsts ģimnāzijai ir īpaši nozīmīgs, jo tika svinēta 20 gadu pastāvēšanas jubileja un skola arī mainīja savu nosaukumu. 1996. gadā, kad valstī dibināja pirmās ģimnāzijas, Jānis Eglītis realizēja arī savu sapni – izveidoja Preiļu Valsts ģimnāziju, kura šogad svinēja 20 gadu jubileju. Tikai diemžēl pirmā direktora un dibinātāja vairāk nav kopā ar mums. Godinot viņa piemiņu, paveiktos darbus, tika pieņemts lēmums mainīt ģimnāzijas nosaukumu. Turpmāk tā būs Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.

17.novembrī Preiļu Romas katoļu baznīcā notika jaunā karoga iesvētīšana un  aizlūgums par mūžībā aizgājušajiem pedagogiem, darbiniekiem un ģimnāzistiem. Lielu paldies jāsaka dekānam Jāņa Stepiņa kungam par atsaucību un skaisto svētku mirkli.

19.novembrī uz svētku koncertu Preiļu Kultūras namā pulcējās ģimnāzijas pedagogi, darbinieki, absolventi un viesi, kā arī Jāņa Eglīša ģimene. Liels prieks bija kuplā skaitā uz skatuves redzēt absolventus visos ģimnāzijas pašdarbības kolektīvos, īpašas ovācijas izpelnījās puišu sekstets. Pasākumu vadīja tagadējie ģimnāzisti Kristiāna Skutele un Eduards Lipiniks, kopā ar absolventiem Ilzi Kudiņu (Kupri), Andri Kudiņu, Ingu Meluškāni (Kļavinsku), Juri Vucānu, Laumu Lazdāni, Edmundu Strodu, Santu Fedotovu un Ričardu Kraupšu. Paldies viesiem par apsveikumiem un kopā būšanas prieku! Pēc koncerta vakars turpinājās Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

 

Preiļu Valsts ģimnāzijai – 20

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Latvijas reģionos kopumā šobrīd ir 27 valsts ģimnāzijas un vecākās no tām šogad svin savu 20. pastāvēšanas gadadienu. Nupat apaļo jubileju atzīmēja arī Preiļu Valsts ģimnāzija. Divdesmitais mācību gads viesis izmaiņas mācību darbā: ir izveidotas proģimnāzijas klases, iesvētīts jauns skolas karogs un skolas nosaukumam klāt nācis Jāņa Eglīša vārds.

LatgalesRegionalaTV

Latvijas dabaszinātņu pedagogiem pieejama jauna zinātnisko eksperimentu grāmata skolēniem

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Projekta “Zaļā misija: Klimats” ietvaros ir tapusi jauna zinātnisko un tehnisko eksperimentu grāmata dabaszinātņu pedagogiem un citiem interesentiem, kurā apkopoti 42 eksperimenti par klimata pārmaiņām. Ar jauno mācību gadu eksperimentu grāmata tiks nogādāta ikvienā Latvijas vispārizglītojošā skolā un pedagogi varēs to izmantot darbam klasēs kopā ar saviem skolēniem. Šobrīd ikviens interesents ar grāmatu var iepazīties elektroniskā versijā, kuru var aplūkot šeit: eksperimentu grāmata (links: http://owncloud.democentrs.lv/public.php?service=files&t=d64b255ffef99561013f9d2912a6dc8e )

Izglītojošais un metodiskais materiāls aptver vairākus būtiskus klimata pārmaiņu problēmjautājumus par to, kas ir klimata pārmaiņas un vai tās notiek? Kādi ir klimata pārmaiņu iemesli un sekas? Kādi ir risinājumi klimata pārmaiņu mazināšanai, un kā mēs varam šīm problēmām pielāgoties? Grāmata ietver eksperimentus, novērojumus un diskusiju tipa uzdevumus, ar kuru palīdzību iespējams veicināt Latvijas skolēnu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām un to mazināšanu.

SIA Aspired projektu vadītāja Ginta Grīnberga atzina: “Arvien biežāk tiek runāts par to, ka mācību procesu nepieciešams padarīt interesantāku un iesaistošāku, ļaujot skolēniem pašiem pētīt, novērot, darboties praktiski un eksperimentēt. Šāda materiāla izmantošana dabaszinātņu stundās ir pat ļoti vēlama, lai jauniešiem būtu lielāka vēlme pašiem iesaistīties un radītu viņos interesi, ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir salīdzinoši jauna un vēl neiepazīta tēma.”

No 2015.gada marta Latvijā tiek realizēts projekts “Zaļā misija:klimats”, kura mērķis ir veicināt Latvijas jauniešu un izglītības darbinieku izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, praktisku darbošanos un praktisku darbu izstrādi. Projektu īsteno nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP) sadarbībā ar SIA „Aspired”. Projekts tiek realizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros, un to plānots pabeigt līdz 2016.gada 30. septembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 189 403,00 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 166 035,00 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 23 368 00,00 EUR.

Vairāk informācijas:
Ginta Grīnberga
SIA “Aspired” projektu vadītāja
E-pasts: ginta.grinberga@aspired.lv
Tālrunis: 26078821
www.aspired.lv

Jaunā ģimnāzijas karoga iesvētīšana

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Ģimnāzijas 20 gadu jubilejas svētku nedēļas ietvaros 17. novembrī plkst.13.00 Preiļu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā notika jaunā ģimnāzijas karoga iesvētīšana un aizlūgums par mūžībā aizgājušajiem pedagogiem, darbiniekiem un ģimnāzistiem. Tagad  mūsu karogā kā cieņas un pateicības apliecinājums lepni  plīvos arī ģimnāzijas dibinātāja, pirmā direktora Jāņa Eglīša vārds. Lielu paldies sakām dekānam Jānim Stepiņa kungam par atsaucību un skaisto svētku mirkli.

Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

 

Pasākums „Večerinka Sibīrijā”

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Šī gada 19. oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijā  projekta ietvaros „Arī zem sniega zied rozes”, ko organizē Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs un finansē Latvijas Kultūras ministrija, notika pasākums „Večerinka Sibīrijā”. Pasākumā piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un folkloras kopa „Rūtoj”, Preiļu 2.vidusskolas dejotāji, deju kolektīvs „Dancari”, Pieniņu draudzes priesteris Aigars Bernāns, kā arī 1949.gada 25.martā represētie un viesi. Pasākumu vadīja Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi Kristiāna Skutele un Eduards Lipiniks. Klātesošie varēja iepazīties ar projekta ietvaros topošās filmas „Arī zem sniega zied rozes” fragmentu, ko veido Jānis Zarāns. Deju kolektīvi izdejoja dejas, kas tika dejotas Sibīrijā, bet „Rūtoj” aicināja uz kopīgu sadziedāšanos un rotaļām. Arī paši represētie atcerējās un dziedāja dziesmas, ko iemācījušies savā jaunībā. Projekta vadītāja Natālija Rubīne cienāja ar Sibīrijas ēdieniem  un Preiļu uzņēmuma „Arka” gardumiem un kafiju. Pasākums „Večerinka Sibīrijā” deva iespēju represētajiem tikties ar jaunatni, lai runātu par tālo dienu notikumiem ne tikai no tumšās puses, bet izceļot arī to laiku gaišos dzīves mirkļus.

Ināra Krusta, vēstures skolotāja

 

PVĢ Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības projekta tikšanās Rumānijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

No 19.līdz 22. oktobrim  PVĢ Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Home Alone”( “Viens pats mājās”)  partnerskolā  Breilā, Rumānijā, notika pirmā starpvalstu  projekta sanāksme, kurā piedalījās visu partnerības skolu projekta koordinatori un priekšmetu skolotāji. PVĢ pārstāvēja IT skolotājs Juris Erts un projekta koordinatore Anna Verza.

Pēc projekta apstiprināšanas, šī bija pirmā projekta partneru tikšanās un iepazīšanās. Sanāksmes galvenais  mērķis – precīza un detalizēta projekta darba plānošana, pienākumu sadale, veicamie uzdevumi,  plānotie rezultāti, projekta publicitātes un ilgtspējības jautājumi.

Šobrīd esam sākuši aktīvi gatavoties mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātēm, kuras notiks Poznaņā, Polijā.  Šajās aktivitātēs piedalās visu partnerības skolu projekta dalībnieki -skolēni.  No mūsu ģimnāzijas uz Poliju dosies 5 projekta dalībnieces un skolotāja Ilze Rožinska.


20161020_breila_02 20161020_breila_03 20161020_breila_04 20161020_breila_05

Projekta koordinatore A. Verza

 

PVĢ dambretes turnīrs

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

31. okrobrī un 1. novembrī PVĢ pagrabiņā norisinājās dambretes turnīrs. Pieteikties varēja jebkurš ģimnāzijas skolēns, to izdarīja 8 meitenes un 11 zēni. Vislielākā atsaucība bija no 11.V klases audzēkņiem. Meiteņu konkurencē 3. vietu ieguva Justīne Brūvere (8.D), 2. vietu – Agnese Pūga (11.V), 1. vietu, nezaudējot nevienu spēli, izcīnīja Solvita Ragauša (8.D). Zēniem sīvā konkurencē dalīto 3. vietu izcīnīja Valters Reinis (11.V) un Armands Rusiņš (11.V), 2. vietu – Jānis Brūvers (11. DK), 1. vietu – Kristaps Pundurs (12.B).
4. novembrī Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu SKOLĒNU SPORTA SPĒLES 64 lauciņu dambretē Līvānos piedalījās divas PVĢ komandas. Piekāpjoties mājiniekiem, 2. vietu pārliecinoši izcīnīja PVĢ 1. komanda, kuras sastāvā spēlēja Kristaps Pundurs, Jānis Brūvers, Lauma Tumašova un Solvita Ragauša, savukārt PVĢ 2. komanda, kuras sastāvā spēlēja Valters Reinis, Armands Rusiņš, Agnese Pūga un Santa Vojevodska izcīnīja godpilno 3. vietu.
Nākamie starti PVĢ dambretistiem paredzēti Latgales reģiona skolēnu dambretes sacensībās 14. novembrī Tiskādu vidusskolā.
Novēlam, lai nezūd interese par dambreti un lai lieliski panākumi arī turpmāk.
PVĢ dambretes turnīra organizatore Lauma Tumašova

 

18. oktobrī PVĢ apmeklēja Ventspils augstskolas pārstāvis Gints Dreifogels un viens no interesantākajiem IT blogeriem – Kristaps Skutelis!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

2016. gada 18.oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijā ciemojās Ventspils augstskolas pārstāvis Gints Dreifogels, kā arī viens no interesantākajiem IT blogeriem – Kristaps Skutelis.

Gints nodemonstrēja prezentāciju, kuras ietvaros iekļāva informāciju par Ventspils augstskolu – tās fakultātēm, kultūras dzīvi, kā arī izaugsmes iespējām pēc augstskolas absolvēšanas.

Izkliedējot stereotipus par IT nozari, Kristaps Skutelis pastāstīja par tuvākās nākotnes tehnoloģiju attīstību, tās nozīmīgumu, kā arī dalījās ar viedokli par karjeras izvēli.

Praktiskajā daļā ģimnāzistiem bija iespēja salikt elektriskās ķēdes pēc shēmām, kā arī izpildīt vairākus teorētiskus programmēšanas uzdevumus.

Veiksmīgākie saņēma dāsnas balvas!

Aija Gžibovska, 10.D kurss