Tikšanās ar valodu tehnoloģiju konsultantu

6. martā interesenti, kuri vēlējās uzzināt kaut ko vairāk par valodām un tehnoloģijām, tika aicināti uz tikšanos ar Imantu Martinsonu, uzņēmuma “AMPLEXOR Latvia” valodu tehnoloģiju konsultantu. Tās laikā bija iespēja iepazīties ar tulka un tulkotāja darba specifiku, studiju iespējām un tehnoloģiju atbalstu šajās profesijās, kā arī aktualizēt svešvalodu zināšanu nozīmīgumu jauniešu dzīvē.

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

Atskats uz projektu dienām februārī

Dalībai Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē pēc projektu un zinātniski pētniecisko darbu prezentēšanas 16.februārī no ģimnāzijas tika izvirzīti 7 labākie darbi: “Ģimene un mājas kā vērtība Jāņa Streiča veidotajās filmās“ (autore Alise Lutinska no 12.D, konsultante Anna Svile), „Marka Rotko „atgriešanās“ Latvijā“ (autore Agnese Pūga no 11.V, konsultante Anna Svile), „Austrumu un Rietumu cilvēka pasaules redzējuma sastapšanās Roberta Mūka dzejā“ (autore Anna Marija Onckule no 11.V, konsultante Anna Svile), „Reklāmas psiholoģiskā ietekme uz indivīdu“ (autore Elīna Vanaga no 11.DK, konsultante Ilze Čamane), „Eitrofikācija Preiļu ūdenstilpnēs“ (autore Laura Buka no 12.D, konsultante Valentīna Pastare), „Reliģiskās mūzikas funkcija sabiedrībā” (autore Ausma Dzerkale no 12.D, konsultante Ilze Rožinska), “Ziemas saulgriežu tradīciju dzīvotspēja mūsdienās” (autore Lauma Tumašova no 11.DK, konsultante Ilze Rožinska).

Arī citi ģimnāzisti šogad bija čakli strādājuši un savlaicīgi  paveikuši savus darbus. Tikai nedaudziem, kuri nevarēja ierasties uz darbu prezentēšanu, vajadzēs to darīt aprīlī. Īpašs prieks ir par 7.D un 8.D klašu skolēniem, kuri visiem skolas pedagogiem prezentēja savus projekta darbus par tēmām “Medus” (7.D) un “Piecas mācību stundas Preiļos” (8.D).

Paldies skolotājiem par atbalstu un ieguldīto darbu, vadot projekta un zinātniski pētnieciskos darbus.

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

Preiļu robotikas kluba komanda izcīna ”Siguldas robotu kausu 2017”

2017. gada 25. februārī Siguldā notika `Siguldas Robotu kauss 2017`, kurā piedalījās arī Preiļu robotikas kluba dalībnieki. No Preiļiem sacensībās piedalījās 16 dalībnieki dažādās disciplīnās ar 24 robotiem, t.sk. MiniSumo, līnijsekošanas, folkrace, Lego Sumo un elektronikas darbu izstādē. Jāatzīmē, ka līnijsekotāji un folkrace roboti ir pašu dalībnieku projektēti un būvēti, t.sk. virsbūves modelētas 3D programmās un drukātas ar 3D printeri. Savukārt Mini Sumo sacensībās tika izmantoti RTU robotikas kluba konstruētie SumoBoy roboti, bet Lego sumo robotu uzbūvē drīkstēja izmantot tikai Lego detaļas. Komandas sastāvā bija Aldis Buks, Armands Upenieks, Linards Šmeiksts, Matīss Dambītis, Matīss Buks, Ilja Isajevs, Eduards Lipiniks, Lauris Matisāns, Iļja Martinovs, Toms Vilcāns, Jānis Ziemelis, Reinis Ķiberis, Valdis Mihailovs, Solvita Ragauša, Santa Vojevodska, Agris Vojevodskis, Guntis Bogotais un Egīls Sirmais.

Šogad sacensībās tika gūti ļoti labi panākumi un mūsu komanda kopvērtējumā izcīnīja `Siguldas robotu kausu 2017`! Paldies visiem, kuri palīdzēja kaldināt kopīgo panākumu!

Matīss Buks (10.V klase) izcīnīja 1. vietu un 3. vietu folkrace, 3. vietu MiniSumo sacensībās; Matīss Dambītis (12.D klase) 2. vietu līnijsekošanas disciplīnā skolēnu un 2. vietu studentu/amatieru grupās; Toms Vilcāns (10.D klase) 2. vietu folkrace disciplīnā; Iļja Martinovs 2. vietu MiniSumo sacensībās; Linards Šmeiksts (RTU, 3. kursa students) 1. vietu līnijsekošanas disciplīnā studentu/amatieru grupā un piedalījās elektronikas darbu izstādē. Novēlam veiksmi nākamajās sacensībās!

Sacensības Siguldā ir vienas no lielākajām Latvijas robotikas sacensībām, kas notiek Latvijā un tās notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC). Šogad sacensībās bija reģistrēti 208 roboti. Paldies organizatoriem par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā!

Preiļu robotikas kluba nodarbības notiek Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Paldies PVĢ absolventiem, tagad RTU studentiem, Armandam Upeniekam un Linardam Šmeikstam par ieguldīto darbu skolēnu konsultēšanā!

Sacensību fotogalerija

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators

Sveicam novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!

1. vieta – Laura Buka (12.D), Lauma Tumašova (11.D), Sandis Mauriņš (10.D)
2. vieta – Ausma Dzerkale (12.D), Reinis Ķiberis (10.D)
3. vieta – Kristiāna Skutele (12.D), Lauris Matisāns (11.D), Ieva Sparāne (10.D), Arvis Prikulis (10.V)
Atzinība – Anastasija Isajeva (12.D), Mārtiņš Sondors (11.D), Anete Haritonova (10.V), Aija Gžibovska (10.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā